Възпитанието на децата от предучилишна възраст. Основни аспекти: Умствено, нравствено, естетическо, трудово, физическо възпитание и допълнителни аспекти: гражданско, екологично и полово възпитаниестраница8/10
Дата22.06.2023
Размер48.76 Kb.
#118130
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
5. Същност на възпитанието
Задачи на трудовото възпитание:

  1. Формиране на потребност и стремеж към труд, добросъвестно изпълнение на поставените задачи;

  2. Формиране на убеждания, че участието в труда е задължение на всеки член на обществотоу на пълноценното включване в трудовата дейност е основа на човешкото съществуване;

  3. Усвояване на висока култура и добра организация на трудовата дейност, стремеж за качествено изпълнение на поставените задачи;

  4. Развиване на умения за планиране, самоконтрол и анализ на качеството на трудовата дейност;

  5. Формиране на творческо отношение към труда, развитие на познавателни интереси, технологично мислене, способности, дарования, технически сръчности на подрастващите;

  6. Формиране на качеството трудолюбие в различните форми на обществено полезен труд; осъществаване на тяхното професионално ориентиране.


Съдържанието и системата на трудовото възпитание включва формиране на висока отговорносст и добросъвестно отношение към различни задължения - съзнателно, доброволно и целенасочено да се усвоят знания, да се развиват качества на ума, творческо мислене, правилен стил на умствена дейност; това съдейства за развитието на интелекта им, реализиране на интелектуалните им стпособности, да се усвоят знания за материали, инструменти, машини; усвоява се система от основни трудови умения - планиране на труда, боравене с подходящи за възрастта на децата инструменти и машини, самокортрол), самообслужване в семейството и детската градина (битовият труд възпитава трудолюбието, приобщава към семейството, така се формират нравствени добродетели, по-добре се организират и използват времето си), трудова дейност (кръжоци, помощ на нуждаещите се, озеленяване, дежурства).
При организацията на трудовата дейност на децата има няколко изисквания: трудът трябва да е разнообразен, системен и привлекателен, да удовлетворява техните потребности, трудовата дейност на учениците да съответства на интелектуалните и физическите им възможности, да се съчетаят лични и обществени интереси, трудаът да е съобразен с хигиенни изисквания и техниката за безопасността.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница