Възпитанието на децата от предучилишна възраст. Основни аспекти: Умствено, нравствено, естетическо, трудово, физическо възпитание и допълнителни аспекти: гражданско, екологично и полово възпитание


Актуални аспекти на съдържанието на възпитанието – детерминанти, видове, специфични особеностистраница9/10
Дата22.06.2023
Размер48.76 Kb.
#118130
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
5. Същност на възпитанието
Актуални аспекти на съдържанието на възпитанието – детерминанти, видове, специфични особености
Екологично възпитание
Екологията изследва взаимоотношенията между животински и растителни организми в дадените условия на околната среда, влиянието на средата за измененията, които настъпват в организмите. 
В последно време тревога предизвикат замърсяването на природата, резултат от човешка дейност, затова е от особена важност младото поколение да бъде ориентирано към опазване на чистотата и съхраняване на околната среда. 
Задачи, стоящи пред екологичното възпитание:

  • формиране на културно отношение при непосредствен контакт с природата, възпитание на грижовно житейско отношение към природата

  • постоянно повишаване знанията за природата, стимулиране на интерес към природонаучното знание. 

  • формиране на естетическо отношение към природата.

Стремежът на педагозите трябва да бъде насочен към създаване на екологична позиция, създаване на съзнателно и културно отношение към природата. Семейството е от особено значение за формиране на отношение към природата. В предучилищна възраст природният календар, който децата водят им дава представа за промените в природата. Наблюдателността се засилва със създаването на сбирки и колекции от цветя, растения, насекоми и минерали; посещение в зоологически градини. Детската активност се привлича при отглеждане на стайни растения и домашни животни. В този процес спомагат и контактите с произведенията на изкуството - разглеждат илюстрации, стихотворенията и разказите с героична тематика предизвикват интереса им също. При туристическите излети се обръща внимание на психическото разтоварване на децата, ободряващото разнообразие, пребиваването на чист въздух, опознаване на природата, опазване на чистотата, грижи за растенията.
Полово възпитание
Половото възпитание на младото поколение е необходимо условие за пълноценен самостоятелен живот в обществото. То може да се дефинира като специфично социално-педагогическо взаимодействие, насочено към повишаване качеството на половите взаимоотношения и емоционалната удовлетвореност на личността. Половото възпитание не бива да се свързва единствено с натрупването на информация, а да води до промяна в нагласите, действията и постъпките на личността, до по-голяма зрялост на поведението и взаимоотношенията.
Задачите на половото възпитание обхващат формиране на полова идентичност и адекватно полово-ролево поведение; конструиране на адекватна полова самооценка и на увереност в себе си, запазване и развиване на стереотипи за мъжественост и женственост; обогатяване културата на половите взаимоотношения на различните равнища, сфери и дейности, формиране на потребност от полово информиране и консултиране; изграждане на хармонично отношение между двата пола при запазване на специфичните различия между мъжа и жената. 
Съдържанието на половото възпитание е свързано с изискване да се използва информация, която да е съобразена с възрастовите, половите и индивидуални различия на децата. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница