Walls. Exe, която намира разстоянието между двете най-близки пресечни точки на отсечки. Броят на различните пресечните точки, ще бъде поне две и по-малък от 1000000. Първият ред на входния текстов файл walls. InpДата22.12.2018
Размер28.5 Kb.
#109298
    Навигация на страницата:
  • WALLS.OUT
СТЕНИ
След много месеци непрекъсната работа в новата си фирма, Пиер решил да си вземе почивка и да посети забележителностите на Далечния изток. Той посетил и забележителната Велика китайска стена, но още по-голямо впечатление му направил комплекс от защитни стени в планините на Тибет. Комплексът се състоял от множество къси, прави стени, някои от които се пресичали една с друга, образувайки сложна система от защитни съоръжения. Там където се пресичали две стени били изградени защитни кули. Пиер изкачил не една от тях и се наслаждавал на прекрасната гледка, която му предоставяла всяка кула. Разхождайки се из огромния комплекс той се замислил, не са ли прекалено много стените и не са ли прекалено близко защитните кули. Така възникнал въпросът, на какво разстояние са двете най-близки кули. За целта Пиер съставил модел на комплекса, като съпоставил на стените отсечки в правоъгълна координатна система, а на кулите – съответните пресечни точки. Комплексът за съжаление бил прекалено голям за да може да се реши задачата на ръка, но като опитен програмист, Пиер видял, че това е лесна работа за един компютър.

Дадени са N (3 ≤ N ≤ 50000) отсечки в равнината. Напишете програма WALLS.EXE, която намира разстоянието между двете най-близки пресечни точки на отсечки. Броят на различните пресечните точки, ще бъде поне две и по-малък от 1000000.

Първият ред на входния текстов файл WALLS.INP, ще съдържа числото N. Следват N реда с по четири цели числа на всеки от тях – X1, Y1, X2, Y2, разделени с по един интервал, задаващи двата края на по една отсечка. Координатите ще бъдат числа по-малки от 1000000000 по абсолютна стойност.

Изходният текстов файл WALLS.OUT, трябва да съдържа едно число – разстоянието между двете най-близки пресечни точки. Числото трябва да бъде дробно десетично, с точност 1е-6.


ПРИМЕР
Вход

5

10 20 10 308 23 12 29

80 1 80 30

70 20 90 20

70 15 90 15


Изход

5
Каталог: content
content -> Сценарий по време на 77-мото издание на Наградите на филмовата академия на сащ заедно с Мишел Гондри и Чарли Кофман за филма "Блясъкът на чистия ум"
content -> Книга на бск категория носители описание
content -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
content -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
content -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
content -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
content -> Св. Климент Охридски
content -> 1Уводни разпоредби 1Цел
content -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница