Windows® 98/2000/XPДата13.09.2016
Размер90.81 Kb.
Кратко ръководство за употреба на

FX 72

Какво е включено в комплекта?


Плейър FX72

Слушалки


USB кабел

Зарядно


Ръководство за употреба

CD, включващо:

драйвери за Windows® 98

софтуер за конвертиране на видео файловеСистемни изисквания

Компютърът Ви трябва да има:


Операционна система:Windows® 98/2000/XP

Процесор: Pentium Class or faster

Памет: 64MB RAM

CD-ROM Drive

30MB free hard disk space

USB Port


Инсталиране на софтуер


Поставете CDто в CD ROMа на вашия PC.

Кликнете Setup.exe, за да започне инсталиране на драйверите.


Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. 
Кликнете Close, когато инсталацията приключи, моля инсталирайте драйверите от CDто преди да сваляте каквито и да било файлове на плейъра си.

Зареждане на плейъра


Плейърът се зарежда посредством USB кабел. Можете да видите зареждащата иконка на дисплея. Плейърът е напълно зареден, когато иконката престане да се зарежда.

Синхронизация на песни на плейъра


Можете да използвате Windows Media Player 10 на Windows® XP SP2

за синхронизация на легално свалена музика от Интернет на този плейър.

Ако песента е свалена нелегално без позволение, тя не може да бъде синхронизирана чрез WMP 10.
Стъпка 1: Свържете плейъра с компютъра си чрез USB кабел. Натиснете Previous / Next за избор на Online Device на плейъра - MTP Device, и натиснете MODE за потвърждение.

(Забележка: По подразбиране online device на плейъра е USB Disk. Ако не изберете сами online device, плейърът отваря removable disk.)


Стъпка 2:

Появява се прозорец, избирате Synchronize media files to this device using Windows Media Player и натискате OK за потвърждение.


Стъпка 3: Windows Media Player намира устройството автоматично. След малко, се появява диалогов прозорец Device Setup, изберете Manual и натиснете Finish.
Стъпка 4: Windows Media Player работи.

Придърпайте и пуснете вашите свалени песни в Sync List, и натиснете Start Sync. Тогава песните се синхронизират с плейъра.


Стъпка 5: Синхронизираните файлове може да откриете в плейъра.

Кликнете My Computer на десктопа, виждате като Audio Device media player, и кликнете, за да видите файловете.


Стъпка 6: Задръжте продължително Play/Pause, за да включите плейъра, после MTP device се премахва от екрана.

Прехвърляне на данни

Свържете плейъра с компютър


Стъпка 1:

Вкарайте USB кабела в USB порта на компютъра и плейъра. Когато направите свързването, на екрана се появява следното:


Стъпка 2:

Появява се следния екран(Валиден само за Windows® XP)

Изберете Take no action и натиснете OK, за да затворите прозореца.
Кликнете два пъти My Computer на десктопа си и потърсете “Removable Disk” икона.

Прехвърляне на музика, снимки, филми и е-книги


Стъпка 3:

Кликнете два пъти върху иконата Removable Disk.

Забележка: Не изваждайте USB кабела по време на операция. Такова действие може да доведе до загуба на данни или сериозни повреди на плейъра.
Копирайте и поставете файловете на removable disk- а.

Софтуер за конвертиране на видео

Софтуер за конвертиране


Можете да конвертирате видео файл от какъвто и да формат в AVI с помощта на програмата AVI Converter (Start\Programs\MP3 Player Utilities 5.02 \AVI Converter).
След като изберете първоначалния видео файл и предпочитаното място за запазване на файла, натискате бутона Convert за стартиране.
Конвертираният файл се възпроизвежда автоматично чрез Media Player.
Можете да се наслаждавате на песни от компютъра и плейъра чрез програмата Media Manager (Programs\MP3 Player Utilities 5.02\Media Manager).
Ако има наличен ъпгрейд на софтуера, може да го използвате – препоръчително е плейърът да се ъпгрейдва от напреднали потребители.

Настройки

Изберете предпочитания си език


Натиснете Previous / Next и изберете Setting от главното меню, и натиснете MODE за влизане в подменюто. Натиснете Next, изберете Language Select, и натиснете MODE отново за списък на езиците.

Можете да изберете един от 14 езика: Английски, Японски, Корейски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Португалски, Холандски, Шведски, Датски, и Руски.


Натиснете Previous / Next за избор на език, и натиснете MODE да потвърдите.

Настройка на дата и час


Натиснете Previous / Next и изберете Date and Time от меню Настройки, и натиснете MODE за потвърждение. Изберете Adjust Date and Time, като натиснете MODE.

След това натиснете Previous / Next , за да нагласите YearГодина) / Month(Месец) / Day(Ден) / Hour(Час) / Minute(Минути), и натиснете Vol+ / Vol- за да направите настройките. Накрая, натиснете MODE за потвърждение.


Натиснете Vol- за връщане към основното меню .

Слушане на музика


Натиснете Previous / Next в менюто My Music и натиснете MODE. Изберете All Music и натиснете MODE, за да разгледате списъка с песните. След това може да избирате различни песни с Previous / Next, и лесно да пускате песента, която сте избрали с бутона MODE.
Докато слушате музика, можете да натиснете Play/Pause за пауза или продължаване; натиснете Previous / Next за предишна/следваща песен,за да превъртите назад/напред задръжте продължителноPrevious / Next . Ако искате да увеличите/намалите звука, натиснете бутоните Vol- / Vol+.

Редактиране и показване на лирики

Редактиране


Можете да сваляте лирики от интернет, правите нов текстов файл и след това запазвате документа под формата на .LRC файл.
И поставете музикалния файл и лириката в една и съща папка на преносимия флаш.

Показване на лирики


Лириките се показват на дисплея, ако натиснете бутона MODE два пъти докато слушате музика. Може да натиснете бутона MODE отново и лириките ще изчезнат.

Режим на повторение


Указания:

Задръжте MODE докато слушате музика, за да влезете в подменютата. Изберете Repeat и натиснете MODE , за да влезете в подменюто.


Може да изберете от 5 режима на повторение:

Sequence, Repeat One, Repeat All, Random Play, Intro.


Sequence/ Последователност

Всички музикални файлове се възпроизвеждат един по един и стопират до последната възпроизведена песен.


Repeat One/ Повторение на една песен

Песента се повтаря нон-стоп, докато не премахнете тази функция.


Repeat All/ Повторение на всички

Всички песни се възпроизвеждат и повтарят последователно.


Random Play/ Случайна песен

Плейърът избира песен на случаен принцип и я възпроизвежда.


Intro/ Интродукция

Възпроизвеждат се само първите 10 секунди от всяка една песен.
Еквалайзери

Слушайте любимата си музика с подходящ еквалайзер


Указания:

Задръжте MODE докато слушате музика, за да влезете в подменютата. Изберете EQ и натиснете MODE , за да влезете в подменюто.

Може да изберете от 8 еквалайзера: Normal(Нормален), Rock(Рок), Pop(Поп), Classic(Класика), Soft, Jazz(Джаз), DBB, and SRS Mode.

Гледане на видеоклипове


Натиснете Previous / Next и изберете My Video от главното меню и натиснете MODE, за да влезете в режим на гледане на видео. Изберете Dir List като натиснете MODE. Изберете Local Memory, и натиснете MODE, за да влезете в списъка на видео файловете.

Натиснете Previous / Next за избор на различни клипове и натиснете MODE за гледане на клипа.


Докато гледате видео, може да натиснете Play/Pause , за да паузирате или пуснете отново клипа, и натиснете Previous / Next, за да гледате предишен/следваш клип. Можете да превъртите назад / напред в самия клип, като задържите продължително Previous / Next.

FM Радио

Слушайте любимото си радио


Стъпка 1:Натиснете Previous / Next и изберете FM от главното меню, след което натиснете MODE , за да влезете в подменюто.
Стъпка 2:Изберете Listen In като натиснете MODE, за да влезете в подменюто за търсене на станция. Натиснете Previous / Next за търсене на радиостанция.
Автоматично търсене:

Ако искате да търсите радио станции автоматично, задръжте бутона MODE , за да влезете в подменюто на FM radio, изберете Auto Search, и натиснете MODE за потвърждение.


Запаметяване на станция:

Задръжте MODE, за да влезете в подменюто, натиснете Next, изберете Save Channel, и натиснете MODE за потвърждение. Запаметените станции се появяват като CH01, CH02, ….

Натиснете MODE в режим на FM радио, можете да видите всички запаметени радио станции на плейъра. Натиснете Previous / Next за избор на някоя от тях и натиснете MODE за потвърждение.
Запис от радио:

Натиснете MODE, за да влезете в подменюто.

Натиснете Next и изберете запис от радио, после натиснете MODE за начало на записа.

Може да избирате дали качеството на записа да е отлично/добро или ниско.


Разглеждане на снимки

Разглеждане


Натиснете Previous / Next и изберете My Picture от основното меню, след това потвърдете с бутона MODE. Изберете Picture List с натискане на бутона MODE. Натиснете Next за избор на Dir List, натиснете MODE за потвърждение, и изберете Local Memory. Снимките се показват на дисплея след като натиснете MODE.
След това избирате с Previous / Next снимка, и натискате MODE за възпроизвеждане. Докато снимката е на дисплея, можете да натиснете Previous / Next за възпроизвеждане на предишна/следваща снимка.

Режим за сканиране


Натиснете Previous / Next и изберете Scan Mode от подменюто на My Picture. Натиснете Previous / Next и изберете File List Mode или Outline Mode. Натиснете MODE за потвърждение.

Ако изберете Outline режим, може да прегледате всички снимки.Режим на възпроизвеждане


Натиснете Previous / Next и изберете Play Mode от подменюто. Може да натиснете Previous / Next за избор между Manual Play или Slide Play. Натиснете MODE за потвърждение.

Ако искате да разгледате всички снимка на слайд-шоу,изберете Slide Play. Снимките се показват една по една в зависимост от стойността на промеждутъка между снимките.Период между показване на снимки –слайд шоу


Натиснете Previous / Next и изберете Slide Gap от подменюто.

Може да натиснете Vol+ / Vol- , за да настроите периода на показване между снимките.


Е-книги

Е-книги


Изберете My Ebook от главното меню’ и натиснете MODE , за да влезете.Изберете Dir List, и натиснете MODE, след това изберете Local Memory. Файловете с разширение .TXT се показват на дисплея.

Докато четете, може да натиснете MODE за избор между Manual Mode или Auto Mode. Ако изберете Auto Mode, страницата се превърта автоматично в зависимост от зададения интервал.


Интервал за прелистване на страниците


Натиснете Previous / Next и изберете Auto Play Gap от подменюто на Е-книги. Може да натиснете Vol+ / Vol- за настройка на интервала.

Игри & Допълнителни


Изберете Games & Tools от основното меню и натиснете MODE, за да влезете.Натиснете Previous / Next и изберете Games или Tools. Натиснете отново MODE за влизане в подменюто.

Може да играете на три игри: Boxman, Snake, и Tetrix.

Три допълнителни функции са на ваше разположение: Хронометър, Калкулатор и Календар.

Календар


Може да настроите датата в подменюто Календар.

Натиснете MODE продължително. Появява се екран за настройка на датата.Натискате Previous / Next за избор на Година/Месец/Ден и натискате, Vol+ / Vol- за да потвърдите настройките. След това натиснете Next и изберете Ok за потвърждение.

Каталог: files -> products
products -> Предупреждение: Устройството е с висока изходяща мощност, като бушона е 10А, 12V
products -> Технически характеристики
products -> Diva android tv stick Кратко ръководство за употреба Предпазни мерки
products -> Аптеки и дрогерии предлагащи маоло
products -> Отчет за експериментално изследване на хранителна добавка "маоло"
products -> Tехнически характеристики
products -> Форма за рекламация на закупен продукт
products -> Dermoscent Essential 6® spot-on за коне е продукт, осигуряващ мултифункционална
products -> Свържете lan кабела към Diva Fullhd media Center
products -> Изследване на острата токсичност на хранителна добавка “имуностол” производител: смило еоод, София, България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница