Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, къдетоДата22.07.2016
Размер47.33 Kb.
#542
ЯНУАРИ – 2010
ТЕСТ
Зад.1. Резултатът от пресмятане на израза А.В , където
А = 3.(120-24.5) + 432.(167-67) - 352.(28-72)

В = (555+666+777) : (111+222+333) е :

а) 48 840 ; б) 34 560 ; в) 24 000 ; г) друг отговор
Зад.2. Момичетата и момчетата от класа на Мария и Николай се наредили в колона един

зад друг. Зад Мария се оказали 16 ученици, между които и Николай, а пред Николай

се оказали 14 ученици, между които и Мария. Колко са всички ученици от класа,

ако между Мария и Николай в колоната имало точно 3 момичета и 4 момчета?
а) 37 ; б) 30 ; в) 23 ; г) 22
Зад.3. На една екскурзия с посещение на музей и изложба отишли 56 ученици.

В музея били 37 от тях, а изложбата разгледали 25 ученици.

18 ученици посетили и музея, и изложбата. Има ли такива, които не са посетили

нито музея, нито изложбата? Ако има, колко са ?
а) да, 12 ; б) не ; в) да, 3 ; г) друг отговор

Зад.4. В един шкаф има 5 куфара, във всеки от куфарите има по 3 кутии, а във всяка

кутия има по 10 златни монети. Шкафът, куфарите и кутиите са заключени.

Колко ключалки най-малко трябва да се отключат, за да се вземат 50 златни

монети ?
а) 5 ; б) 6 ; в) 7 ; г) 8
Зад.5. Четири катерички изяли 1999 ореха, всяка от които поне 100. Първата катеричка

изяла повече от другите. Втората и третата катеричка изяли общо 1265 ореха.

Колко ореха е изяла първата катеричка ?
а) 598 ; б) 629 ; в) 634 ; г) 721
Зад.6. Мария, Петя и Ели садили цветя. Мария садила 5 часа и засадила 60 цветя,

Петя садила 4 часа, а Ели работила 6 часа и засадила 66 цветя. За един час

Петя засаждала толкова цветя повече от Мария, колкото Ели за един час за-

саждала по-малко от Мария. Колко цветя е засадила Петя ?
а) 52 ; б) 46 ; в) 13; г) друг отговор
Зад.7. Сашко Бавния и Митко Бързия се намират на праволинеен път на разстояние

100м един от друг. Те тръгват едновременно в една и съща посока :

Сашко- с постоянна скорост 2м в секунда, Митко - с постоянна скорост 3м в секунда .

Какво ще бъде разстоянието между двамата след 5 секунди ?
а) 95м ; б) 105м ; в) 110м; г) 95м или 105м
Зад.8. Равнобедрен триъгълник, правоъгълник и квадрат имат равни обиколки. Лицето

на квадрата е 100 кв.см. Основата на триъгълника е 2 пъти по – малка от бедрото

му и е равна на една от страните на правоъгълника. Намерете другата страна на

правоъгълника.

а) 8см ; б) 16см ; в) 10см; г) друг отговор
Зад.9. От правоъгълник отрязали две ленти с ширина 1 см успоредно на страна на пра-

воъгълника и се получил квадрат с лице 16 кв.см. Колко квадратни сантиметра

е лицето на правоъгълника ?
а) 24 кв.см ; б) 25 кв.см ; в) 28 кв.см ; г) 24 кв.см или 25 кв.см

Зад.10. Лицето на правоъгълник е 21 кв.см, а дължините на страните му в сантиметри

се изразяват с едноцифрени числа. Да се намери дължината на страната на квад-

рат, чиято обиколка е равна на обиколката на правоъгълника.
a) 3 см ; б) 7 см ; в) 5 см ; г) друг отговор


ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР
Зад. 11. а) Пресметнете по рационален начин :
70 – 69 + 2.( 68 – 67 ) + 3.(66 – 65 ) + … + 35.( 2 – 1 )
б) Намерете неизвестното число а в равенството :
( ( 25.а ) : 4 + 387 : 9 ) : 3 + 69 = 100

Зад. 12. Майката на Томи е на 30 години, а нейните три деца са на 4, 3 и 1 години.

След 12 години сборът от годините на родителите на Томи ще е 2 пъти по-

голям от сбора на годините на трите деца.

На колко години е сега бащата на Томи ?
Зад. 13. Мечо решил да се катери по стръмна пътека, дълга 352 метра. Той се качвал

по 6 метра на минута, но на всеки 18 минути почивал по 1 минута, като се

спускал по 2 метра надолу. Когато Мечо тръгнал по пътеката, видял Охльо

Бохльо, че пълзи нагоре по нея и бил на 200 метра пред него. Кой ще стигне

пръв до края на пътеката, ако Охльо Бохльо изминава по 2 метра в минута ?
Зад. 14. Дължините на страните на правоъгълник са различни прости числа, а оби –

колката на правоъгълника е 28 см. От правоъгълника е изрязан квадрат, който

има общ връх с правоъгълника и дължината на страната му е просто число.

Да се намерят обиколката и лицето на получената фигура .

ЗАДАЧИ С ПОДРОБНИ РЕШЕНИЯ
Зад. 15. Пресметнете стойността на израза

С = ( а – х ) : ( в : 10 ) – ( в : 25 + 37 ) ,
ако :
а = 4 десетохиляди + 1 стотица + 2 десетици + 9 единици ;
в е неизвестното число в равенството

750 : 3 + в = 920 :2 + 2 . 95 ;
х = 2009
Зад. 16. В началото на учебната година Валя си купила 10 тетрадки и 5 химикалки

общо за 20 лв.и 60 ст., а Рени купила 6 тетрадки и 4 химикалки от същия вид

и платила 13лв.и 56ст. Какви са цените на 1 тетрадка и на 1 химикалка ?

Зад. 17. Турист изминал 120 км за 9 дни с една и съща скорост. Първата половина

от пътя той изминал за 3 дни , като вървял по 4 часа на ден.

По колко часа на ден е вървял туристът през втората половина от пътя,

ако е известно, че е вървял едно и също време през всеки ден ?
Зад. 18. Обиколката на квадрат е 108 см. Същата обиколка има и правоъгълник,

на който дължината е с 6 см по – голяма от ширината. Намерете лицата

на двете фигури. Лицето на коя фигура е по – голямо и с колко ?
ОТГОВОРИ


Зад.1. в ) ; Зад.2. в ) ; Зад.3. а ) ; Зад. 4. г ) ; Зад.5. в ) ; Зад.6. а ) ;
Зад.7. г ) ; Зад.8. г ) 12см ; Зад.9. г) ; Зад.10. в ) ; Зад.11. а) 630; б) 8;
Зад.12. 34год. ; Зад.13. Мечо ; Зад.14. 22см; 24кв.см или 28см;29кв.см
Зад.15. 900 ; Зад.16. 1лв.46ст.; 1лв.20ст. ; Зад.17. 2 часа на ден ;
Зад.18. 729 кв.см ; 720 кв.см ; 9 кв.см
ЗАБЕЛЕЖКА ( по Зад.14.)

Естествените числа, които имат само два различни делителя ( 1 и самото число ),

се наричат прости. Числото 1 не е просто. Прости числа са: 2;3;5;7;11;13;17;19;23;…
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница