Юбилейна научна конференцияДата19.10.2018
Размер7.84 Mb.
#91096Руски културно-информационен център в България

Българска академия на науките

Българско минералогическо дружество

Българско геологическо дружество


Юбилейна научна конференция,

посветена на 150 години от рождението на

академик Владимир Иванович Вернадски

(1863-1945)Вернадски и XXI век:

симетрия, геосфера, биосфера и ноосфера
София, 14 февруари 2013 година

Руски културно-информационен център в България


Тематика:

■ Владимир Иванович Вернадски: биография; родословие

■ Симетрия: методичен принцип в отделните науки; интердисциплинарен подход

■ Геосфера: минералогия и кристалография; геохимия, минерални и енергийни ресурси; историческа геология; география и почвознание; приложни геонауки; радиогеология и ядрени изследвания

■ Биосфера: биогеохимия; екология; палеонтология; еволюция

■ Ноосфера: генезис (Е. Ле Руа; П. Теяр дьо Шарден); философски предшественици и идейно наследство; руски космисти и сродни течения – философско-теологични (М. Ф. Фьодоров; В. С. Соловьов), природонаучни (В. И. Вернадски; К. Е. Циолковски; А. Л. Чижевски; Н. А. Козирев), историко-етногенетични (Л. Н. Гумилев) и художествени (Н. К. Рьорих; И. А. Ефремов) направления за Космоса, природата и човечеството; съвременни разработки (В. П. Казначеев; Дж. Лавлок и др.)

■ История, методология и организация на науката; ноосферно мислене и образование
Програмен комитет

Председател: акад. Тодор Николов

Членове: доц. дгн Руслан И. Костов; доц. д-р Радослав Наков; доц. д-р Радостина Атанасова; доц. д-р Евгения Тарасова; доц. д-р Златка Чернева; Константин Пеев

Заявки за участие с доклади (планирани да се отпечатат в сборник за началото на конференцията, оформени съгласно приложените изисквания) се приемат до 15 януари 2013 година (официални езици: български и руски). По докладите могат да се направят съответни презентации. Във връзка с годишнината, колегите се приканват да популяризират идеите на академик В. И. Вернадски в други научни или научнопопулярни издания и форуми, както и в средствата за масова информация.

За контакти: rikostov@yahoo.com; radnac@geology.bas.bg

(осем празни реда 14-point - само на първата страница)

Инструкция за авторите на доклади – Заглавие (14-Point, bold, вляво)

(един празен ред – 14-point)

Първи Автор1, Втори Автор2, Трети Автор3, … (12-point, Italic, Bold, вляво)

(един празен ред – 14-point)

1Геологически институт, Българска академия на науките, 1113 София (10-point, italic, вляво)

2Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките, 1000 София

3Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Геологический факультет, 119991 Москва, Россия

(един празен ред – 14-point)

Резюме. Кратко резюме на руски език от 100 до 200 думи да представя най-съществените моменти от доклада. Използвайте параграф без отместване на първия ред, използвайте цялата широчина на листа, single-spaced (гладък текст, 9 point).

(един празен ред – 14-point)

Въведение (bold, 12 point, вляво)

Тези инструкции се отнасят за изготвяне на докладите за Юбилейната научна конференция, посветена на 150 години от рождението на академик Владимир Иванович Вернадски, която ще се проведе на 14 февруари 2013 г. в Руския културно-иформационен център, София. Максималната дължина на докладите е 8 страници. Първата страница съдържа заглавие, имена на авторите, органи­зация, от името на която се представят, код и град, резюме на руски език и текст. Докладът се оформя на страници с размер A4 (210x297 mm). Page Setup: top 1.8 cm; bottom 2.2 cm; left 2 cm; right 2 cm. Paragraph: Line spacing single; Alignment justified.Текстът е single spaced, Arial Narrow 10-points. Първият ред на всеки параграф е отместен с три празни интервала. Текстът се разполага в две колони с разстояние между тях 0.8 cm. Графиките, фигурите и снимките трябва да се вместват софтуерно в текста и в широчината на една колона. Обединяване на колоните се допуска при невъзможност да се помести дадена таблица или фигура по стандартния начин. Не номерирайте страниците в текстовия файл.
основни заглавия (12 ppm)

Възможно е използването на две нива заглавия. Основните заглавия (първо ниво) се изписват с bold 12 point плътно вляво на колоната. Заглавия второ ниво се въвеждат плътно до лявата граница на колоната с bold 10 point. Оставяйте по един празен ред преди заглавие.


Таблици и графики

Таблиците се разполагат центрирано най-близко до мястото на първото им цитиране в текста. Оставете по един празен ред преди и след таблицата. Над таблицата се записва номера и заглавието й, подравнено вляво.

Графиките, илюстрациите и чертежите се разполагат възможно най-близко до първото им цитиране. Графиките да са центрирани в границите на колоната. Да се остави по един празен ред преди и след графиката. Номера и заглавието на фигурата се изписват под нея.
Таблица 1

Номерирайте таблиците последователно (10-point, italic)

Номер

Точка

Стойност

1

2

3

5

987

784
Фиг. 1. Надписът на фигурата (9-point, bold)
Литература

Източници се цитират в основния текст, например: “Това е публикувано в Smith (1993)” или “Данните са били публикувани (Вернадский, 1989; Smith, 1993; Иванов, Петров, 2001; Jones, Miller, 2002; Иванов и др., 2003; Davis et al., 2007)”. Източниците се записват в азбучен ред в края на доклада. С курсив се изписва името на спи­санието, названието на книги и сборници с доклади. При книга или сборник се изписват град на издаване (съкратено за София – С., Москва – М. и Санкт-Петербург – СПб.), издателство и страници. Примери (hanging 0.5 mm; 9 ppm):

Вернадски, В. И. 1989. Природознание и философия, 1902 г. – Философска мисъл, 10, 125-127.

Казначеев, В. П. 1989. Учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Новосибирск, Наука, 248 с.Мочалов, И. И., В. И. Оноприенко. 2008. В. И. Вернадский: Наука. Философия. Человек. Книга 1. М., ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН, 408 с.

Каталог: EVENTS -> 2012
EVENTS -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
EVENTS -> Златен кестен
EVENTS -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
EVENTS -> Програма „Правосъдие, организиран от Министерство на правосъдието в България
EVENTS -> Проф. Любомир Андрейчин
EVENTS -> Съобщение покана за медиите
EVENTS -> Концерт посветен на 100 години от рождението на голямата пианистка проф. Люба Енчева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница