Юли, август, септември 2007 г. За добро или за зло: поуки от старозаветни съпружески двойки гордън кристо и розенита кристостраница1/6
Дата12.10.2017
Размер0.83 Mb.
#32166
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6
УЧИТЕЛСКИ УРОЦИ ЗА СЪБОТНОТО УЧИЛИЩЕ

юли, август, септември 2007 г.
ЗА ДОБРО ИЛИ ЗА ЗЛО: ПОУКИ ОТ СТАРОЗАВЕТНИ СЪПРУЖЕСКИ ДВОЙКИ


ГОРДЪН КРИСТО И РОЗЕНИТА КРИСТО

Уроците за възрастни се изготвят от Съботно-училищния отдел на Генералната конференция на Църквата на адвентистите от 7-я ден под общото ръководство на специален комитет за оценяване на ръкописите, чиито членове са консултант-редактори.СЪДЪРЖАНИЕ
1. Адам и Ева: Замисленият идеал

2. Авраам и Сара: Изпитана и проверена вяра

3. Исаак и Ревека: Отгледали деца съперници

4. Яков и Рахил: Работа, извършена от любов

5. Моисей и Сепфора: Свързан с роднини

6. Самсон и неговите жени: Безумието на страстта

7. Вооз и Рут: Здрави основи

8. Елкана и Анна: Един изпълнен обрек

9. Йов: Живеене със загуба

10 .Давид и Витсавее: Прелюбодейство и последици

11. Ахаав и Езавел: Злоупотреба с властта

12.Осия и Гомер: Прощаване на невярната

13.Йехова и Израил: Прощение далеч по-щедро от провала

УРОК 1 30 юни – 6 юли
Утре трябва да преподавам :

АДАМ И ЕВА: ЗАМИСЛЕНИЯТ ИДЕАЛ


Ключов текст: Битие 2:24
Учете групата да:

Знае: Бракът отразява Божествения образ.

Чувства: Желание да бъдем пресъздадени по Божи образ

Върши: Решете да помолите Исус да благослови вашите взаимоотношения.
План:

1.По Негов образ / Битие 1:27 /

А. Пръст / прах /. Не звезден прах, нито мимолетният прах върху крилата на нощните пеперуди, но праха, по който стъпваме. Бог направи човека от този прах, а жената от кост, взета от мъжа, и оформи двамата по Божествения образ. Как това съчетание на човешкото с Божественото отразява онова, което би трябвало да бъде бракът ?


Б. Бог довежда животните по двойки при Адам, за да им даде име. Само Адам няма партньор. Бог би могъл да спести на Адам това чувство на самота, ако бе създал Ева в същото време, когато оформи него. Защо мислите Той избира да не направи това ?

В. Адам се събужда от дълбок сън. Може би той чувства празнота на мястото, откъдето Бог е взел едно ребро, чувствайки така още по-остро своята непълнота. Представете си учудването му, когато вижда за пръв път Ева, премахваща самотата му. Защо Бог допуска Адам да почувства тази липса, само за да я запълни след това ?


2. Двама са по-добре от един / Битие 3:1-3, 16, 19 /

А. Защо отделянето от нейния съпруг поставя Ева в опасност ?

Б. Как приемането на Светия Дух пресъздава Божия образ в нас ?
3.Свята любов / 1 Петрово 3:1-7 /

А. В какво смята Петър се състои истинската красота на жената ? Как може ние като църква да се стремим към това ?

В. Исус положи живота Си за църквата от любов. Какво учи това съпрузите относно любовта им към техните жени ?
Резюме: Един богобоязлив брак отразява Божия образ в неговото съвършенство.
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !

Само за учители: Урокът за това тримесечие насочва вниманието си върху значението на отношенията между съпруг и съпруга, както и влиянието им в нашия живот..Фокусът е насочен върху успехите и провалите в живота на избрани двойки в Библията. Когато започвате тази серия с Адам и Ева, мотивирайте членовете на групата да осъзнаят как и най-идеалната ситуация може да се превърне в лоша и какво трябва да се направи, за да се предотврати такава възможност.
Когато излезе от Божиите ръце, Адам разгледа цялото Божие творение, по-специално животинския свят, и видя една аномалия. Всички творения бяха по две от един вид – мъжко и женско – и различието изглежда навеждаше на мисълта за една уникална връзка между двете; интимност, приятелство, сплотеност и възможност за разширяване на творческия процес. Беше ли тъжен Адам затова, че изглеждаше лишен от тази уникалност ?

“Не е добре за човека да бъде сам”, каза Бог / Битие 2:18 / б. пр. липсва част от оригиналния текст /. Как отговаряме на този въпрос зависи от отношението ни към ролята на съпруга и съпругата в брака.


СТЪПКА 2 – Изследвайте !

Само за учители: Адам и Ева ни дават ключа за това, което гради или руши идеалните брачни отношения. Насърчете членовете на групата да оценят Божията грижа за един щастлив брак и нека споделят техни лични опитности
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР

Адам и Ева, като първа двойка в човешката история, ни учат на три уникални принципа за успешни взаимоотношения в брака: неговия Божествен произход, неговото единство и разнообразие и неговата святост в единомислие.


1.Бракът : неговия Божествен произход

Уникалността на сътворението на човека. Цялото творение – одушевено и неодушевено, хората и всичко друго – дължи своя произход и съществувание на Бога / Битие 1 глава, Деяния 17:24 /. Но създаването на човека разкрива нещо отличително : едно преминаване от “Бог каза : да бъде ...” към “Бог каза: да създадем ... “ Процесът на създаването на човека показва едно лично Божествено докосване, нещо изключително, едно Божествено споделяне на Самия Себе Си, така че човешкото достойнство и уникалност трябва да се открият във върховната власт и благосклонност на Бога. В Него и чрез Него, в сътворението и изкуплението, ние намираме нашата уникалност.
Помислете върху Битие 1:26. Какво означава за вас фразата “Божи образ” ? Дали има физически, емоционални, творчески, оттенъци на мъжко и женско ? Ако е така, то как ?

Адам и Ева бяха събрани чрез Божията воля и действие / Битие 2:18,22 /. Божиите думи / “Не е добре за човека да бъде сам” /, които предхождаха създаването на Ева и създаването от двамата на първите брачни партньори, показва светостта и Божествения произход на брака. Мъжът и жената в брака са равностойни партньори в една свята институция, установена не само за да бъдат приятели, но също и за да направят от дома едно място, където Бог и Неговото творческо дело ще бъде признато, възхвалявано и прославяно. “Бог нареди жената да се свърже с мъжа в свят брак, да отгледа деца, които ще бъдат увенчани с почит и ще бъдат символи на небесното семейство.” – Елън Г. Уайт, В небесни места, стр. 202.

За разискване: Сътворението, съботата, бракът, всички тези имат своя произход в Божия замисъл преди грехът да влезе в този свят. Колко важно значение има това за нас ?
2.Бракът : единство в разнообразието

“По Божи образ ... мъж и жена.” / Битие 1:26,27 /. Тези две фрази, които описват създаването на човека и човешкото семейство ни учат на една дълбока истина. Точно както единството, любовта и самопожертвувателността характеризират Божеството всред Неговото триединство - Отец, Син и Свети Дух – така би трябвало човечеството, по-специално семейството, да отразява този аспект на Божия образ, като ги свързва любовта. Един идеален брак свързва две, за да направи едно – не като жертват индивидуалността си, но като всеки допълва другия, за да съдейства двамата “да станат една плът” / Битие 2:24 /.За разискване: Двамата ще бъдат едно, казва Бог, обявявайки тържествено първия брак. Преди моногамията да стане част от социологията и закона, той започна като част от теологията.
Единството има едно изискване : “да остави ... да се привърже” / Битие 2:24 /. Божията заповед “затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си” замисля един основен принцип за щастлив брак. Нищо – дори любовта на родителите – не ще застане между мъжа и жената, и те ще се свържат един с друг в благополучие и беди, в радости и грижи, в здраве и болест. Спойката, която обединява мъжа и жената в един християнски брак, е създадена в небето: любовта, която е неегоистична, жертвоготовна и отговорна.
За разискване: Павел използва връзката между Христос и църквата, за да ни предаде една важна истина относно връзката между съпруга и съпругата / Ефесяни 5:21-28 /. Какво ни учи тази аналогия за жертвоготовната и безкористна любов ?
СТЪПКА 3 – Практикувайте !

Само за учители: Отделете няколко минути, за да накарате членовете на групата ви да помислят за практикуване на принципите, научени в този урок.
Въпроси за размисъл:

+ Защо Бог направи Ева от едно ребро на Адам, а не от главата или от крака му ?

+ Елън Г. Уайт казва: “Ангелите предупреждаваха Ева да внимава да не се отделя от мъжа си, докато се занимават с ежедневната си работа в градината; заедно с него тя би била в по-малка опасност от изкушение, отколкото ако бъдеше сама. Но погълната от приятната си работа, тя несъзнателно се отклони от него.” – Патриарси и пророци, стр. 53,54. Последва грехопадението. Мислите ли, че ако Адам и Ева бяха заедно, не биха отстъпили пред изкушението ? Дава ли духовна сила единството във вяра и дух между брачните партньори ?
Въпроси за приложение:

+ Павел казва, че Исус възлюби църквата и даде Себе Си за нея, и че заповяда съпрузите да проявяват подобно отношение към своите жени / Ефесяни 5:25 /. Първата част е вярна ; как е възможна втората ? Виждали ли сте и изпитвали ли сте такава любов ?

+ Влизането на греха в Едем предизвика огромни последици – между човечеството и Бога, между човешките същества, в околната среда и върху идеалното схващане за брака и дома. Като имаме предвид това, как изправяме разстроените отношения в брака ?


СТЪПКА 4 – Приложете !

Само за учители: Когато изучавате този урок, дайте възможност на членовете на групата ви да споделят как могат да приложат принципите, които се намират в този урок, в ежедневния си живот.
УРОК 2 7 – 13 юли
Утре трябва да преподавам :
АВРААМ И САРА: ИЗПИТАНА И ПРОВЕРЕНА ВЯРА
Ключов текст: Евреи 11:11
Учете групата да:

Знае: Бог може да направи за нас онова, което ние не можем да направим сами

Чувства: Доверете се на Бога, искайте Неговите обещания и разчитайте на Него.

Върши: Вземете решение да усъвършенствате вярата си чрез дела.
План:

1. “Тя ми е сестра” / Битие 12:11-20; 15:1; 20 /

А. Бог каза : “Не бой се, Авраме, Аз съм твой щит.” Но Аврам си измисли своя собствена защита, изкована от лъжа, за да предпази Сара от фараона. Защо този щит доказва, че е само от долнокачествен метал ?

Б. Белите лъжи съдържат някаква истина. Какво казват резултатите на бялата лъжа на Аврам пред Авимелех за това как Бог гледа на най-малкото отклонение от истината ?
2.Другата жена / Битие 16; 18:11-14 /.

А. Изминават десет години откак Бог обещава да направи от Авраам велик народ. Сара дава Агар на съпруга си, в опит да изпълни Божието обещание по свой начин. Резултатът е трагедия. Каква поука има тук за нас, които сме изкушени да изгубим вяра в Божиите обещания, понеже изпълнението им изглежда, че се отлага прекалено много ?

Б. Утробата на Сара бе мъртва ; подобно всеки грешник е мъртъв в греха. Какви други паралели можем да извлечем от чудното раждане на Исаак, което ни помага да разберем чудото на новорождението в Христос ?
3.Принеси го във всеизгаряне върху олтара / Битие 22:1-18 /

А. Защо Бог заповяда Авраам да принесе човешка жертва ? Какво беше онова, което Бог искаше Авраам наистина да пожертва ? Какво иска Той от нас ?

Б. Въпреки ужаса, който трябва да е изпитал, затова че ще бъде пожертван, Исаак се подчини в съвършено послушание на баща си. Какво ни разкрива това за покоряването на нашия небесен Баща, независимо от обстоятелствата ?
Резюме: Авраам и Сара изпълняват Божия план според тяхна собствена мъдрост и сбъркват. Едва когато покоряват всичко на Бога, те получават чрез вяра онова, което не са могли да осигурят чрез собствени усилия.
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !

Само за учители: Авраам е високо извисяващ се характер в Библията. Почти 10 процента от Битие са посветени на неговия живот. С него започва концепцията на призоваването, завета и избора, които дефинират Божия народ. Той е призован да стане баща на онези, които вярват / Римляни 4:11; Галатяни 3:7 / и приятел на Бога / виж 2 Летописи 20:7; Яков 2:23 /. Вярата на Сара получава специално внимание / Битие 11:11 /. Докато изучавате странстванията на тази двойка, мотивирайте вашата група да разбере Божието обещание и намерение всред борбите на живота.
Авраам е един велик образец – не поради някакво сложно величие само за себе си, но поради познаването и послушанието на гласа на истинския Бог всред пищното езичество на Ур. Когато той чу този глас, повярва в Бога, взе жена си и “излезе без да знае къде отива” / Евреи 11:8 /. Спасителната вяра не е въпрос на история или география, философия или каква да е наука, политика или икономика. Нито е сляпа, няма или глуха. Тя е едно пребъдващо доверие в една Личност – Личността на Бога. Бог говори; вярата се покорява. Авраам още отначало се хвана за тази връзка, също и Сара / Евреи 11:11 / ! Заедно, двамата те са ни оставили примера, опита и триумфа на вярата.
Размишлявайте : Накарайте членовете на групата ви да прочетат Евреи11:8-19, всеки по един стих. Предложете им да говорят за това кои характери черти на вярата на Авраам и Сара изпъкват като най-важни.
СТЪПКА 2 – Изследвайте !

Само за учители: Авраам и Сара трябва да са имали техни собствени желания и виждания – но те бяха оставени настрана, за да се изпълни Божията цел в историята. Нека членовете на групата ви споделят какво ценят най-много при тези пионери на вярата.
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР

Битие докладва най-малко осем разговора, които Бог е имал с Авраам. Макар че само един от тях пряко включва Сара, и двамата – и съпругът и съпругата - са били единни в пътя на вярата. Три аспекта от това пътуване заслужават нашето внимание : призоваването, завета и триумфа.


1. Вслушване в призоваването

Бог каза : “Излез” и Авраам взе жена си и тръгна / виж Битие 12:1-5 /. Високо образован, уважаван и благословен с богатство, Авраам не беше беден номад. Богатство или бедност, красноречие или стеснителност, това не подготвя някой да бъде забелязан от Бога. Божието призоваване е Негов висш акт. Той знае края от началото. Един овчар в Текое, принц в Египет, рибар от Галилея, фарисей, устремил се към Дамаск – това няма значение. Бог е Този, Който избира. Бог призовава. Онзи, който приеме призива, трябва да “излезе” и да “отиде”.

Да излезеш от какво ? Да излезеш от семейството си, от общността си. Да излезеш от себе си и да тръгнеш по пътя към Обещаната земя. Макар че местоназначението беше обвито в мъгла, те познаваха Един, Който беше обещал. Те знаеха реалността на обещания град, “чийто архитект и строител е Бог” / Евреи 11:10 /. Истинският ученик облича дрехи на пътник, взема телескопа на вярата, вижда реалността отдалеч и върви неотклонно без да се разсейва от време или разстояние.


За разискване: Бог каза на Авраам “излез”. Исус заповяда на учениците Си : “Следвайте Ме !” И двете заповеди изискват “отказване” и “приемане”. Практични и изпълними ли са такива заповеди ?
2. Да станат деца на завета

Връзката на завета. Макар че идеята за завет се появява в случая на Адам / виж Битие 3:15 / и Ной /виж Битие 9:12,15,16 /, първият тържествен израз на завета, като база на отношението Бог-човек е изразен в случая с Авраам – най-малко 8 пъти / виж Битие 12:1-3,7; 13:14-16; 15:1-6; 16:10; 17:1-7,21; 22:17 /. По-нататък Бог установи обрязването / виж Битие 17:9,10 /, като знак за лична и дълбока връзка, включена в завета. Апостол Павел прави лична и близка тази връзка, като превръща обрязването от акт на плътта в акт на едно подновено сърце / виж Римляни 2:29; Галатяни 6:15; Колосяни 2:11,12 /.
Средствата на завета. Решаващо за завета бе раждането на наследник, но Авраам беше бездетен. Той възнамеряваше неговият слуга Елиезер да бъде осиновен като негов наследник / виж Битие 15:1-3 /. Не, каза Господ; наследникът щеше да дойде от плътта на Авраам. Сара изтълкува това като биологичен израз. Тя поиска да помогне на Бога – а в това се криеше голяма опасност – и потърси наследника чрез слугинята си Агар. Роди се Исмаил / Битие 16 глава / , но 13 години по-късно Бог каза отново “Не”. Наследникът щеше да се роди от Сара / Битие 17:6; 18:10 /. В момента “Сара беше преминала възрастта за раждане на деца” / Битие 12:11 /, но Бог увери възрастната двойка : “Има ли нещо невъзможно за Господа ?” / Битие 18: 14 /. Сара, на 90 години, мъртва що се отнася до раждане на деца, почувства Божествената намеса в себе си. Закърнелите тъкани в нейната утроба разцъфтяха и подготвиха пътя за обещаното дете. Вярата беше оправдана.
За разискване: И Авраам и Сара знаеха, че Бог има бъдеще за тях. Но на два пъти те се спънаха и излъгаха за брачните си отношения и два пъти те поискаха да помогнат на Бога да изпълни завета Си чрез Елиезер и Исмаил. Какво разкрива това за човешкото естество и за Божията милост
3. Проверката и триумфът на вярата

Бог изпита Авраам” / Битие 22:1 /. На 120 годишна възраст Авраам се изправи пред едно последно изпитание. Бог призова патриарха да принесе Исаак в жертва. Какъв Бог ? Един садист ? Едно противоречащо си същество, който заповядва едно нещо, а после иска нещо съвсем друго ? В един момент Той забранява убийството, а в друг иска жертва ? Или Авраам се заблуждаваше ? Такива бяха нашепванията, които Сатана трябва да е сипел в ушите на Авраам през нощта преди пътуването до Мория. Но истинската вяра е направена от непреклонен, устойчив материал. Тя не задава въпроси за Божия характер; това е работа на Сатана, не на вярващите. Авраам постави Исаак на олтара. Родителите не се бяха провалили в техния дълг: да възпитат Исаак да стане едно дете на вярата.

Ето ме” / Битие 22:1; 7:11 /. Три пъти Авраам отговори хинени / “Ето ме” / - когато Бог се готвеше да поиска жертвата на Исаак, когато Исаак запита баща си за липсата на агне и когато ангелът спря ръката да Авраам да не посегне на сина си. Три пъти той отговори със същите думи на готовност: да се покори на Божия зов, да увери сина си в сигурността на Божиите пътища, да възхвали Божията спасителна намеса в най-критичните моменти на живота. Каквато и да е ситуацията, вярата никога не се разколебава.

Бог ще си промисли” / Битие 22:8 /. Най-настоятелният и важен въпрос на Исаак / “ето огъня и дървата, а где е агнето за всеизгарянето ? / изисква най-точен отговор. Никоя проверка или изпитание на един вярващ не идват без уверението, че Бог е способен да посрещне всяко положение. Това уверение имаше своя произход в тронната зала на Бога, когато Отец промисли жертвата в лицето на Своя Син, умиращ на кръста. Да приемем този Син, това е крайната победа при всяка криза, с която някой се сблъсква. Бог винаги промисля !


За разискване: “Чрез вяра Авраам ... принесе Исаак” / Евреи 11:17 /. Каква вяра е тази – разумна или самонадеяна ? Защо се съгласявате с аргументите и разсъжденията на апостол Павел : Бог, Който извърши биологическото чудо с раждането на Исаак, можеше да извърши едно чудо на възкресение ?
СТЪПКА 3 – Практикувайте !

Само за учители: Докато разглеждате урока, накарайте групата ви да разисква как могат да практикуват принципите, които откриват в този урок?
Въпрос за размисъл:

“Един добре организиран и ръководен дом е мощен аргумент .... /б. пр. липсва част от оригиналния текст /. Какви промени бихте направили във вашия дом ?


Въпроси за приложение:

Защо мислите, че Бог наричаше Авраам Свой приятел ? Ако е така, то защо ?


СТЪПКА 4 – Приложете !

Само за учители: Авраам и Сара намериха своята сила във вярата си в Бога. Насърчете членовете на вашата група да споделят техните борби и опитности във вярата.
Бракът е една свята връзка. Но дали е връзка, която заслужава да се спаси, дори ако струва живота на някого ? Очевидно Авраам се уплаши, а Сара взе участие в заговора. Има ли други начини, при които една двойка би могла да прави уговорки, за да измени на светостта на брака ? Каква е единствената защита при такива ситуации ?
УРОК 3 14 – 20 юли
Утре трябва да преподавам :
ИСААК И РЕВЕКА : ОТГЛЕДАЛИ ДЕЦА СЪПЕРНИЦИ
Ключов текст: Битие 28:3
Учете групата да:

Знае: Родителите трябва да бъдат единни при възпитаването на децата.

Чувства: Желание да подновите посвещението си на Бога.

Върши: Решете да бъдете винаги верни във вашите решения.
План:

1. Съдбоносни жени и красота, която привлича / Битие 24:3,4 /

А. Лотовата жена, Агар, Исмаиловият харем от египтянки идолопоклоннички. Исаак е нужно да погледне не по-далеч от собственото си семейство, за да види колко гибелно е някой да се ожени вън от вярата си. Той се покорява смирено на желанието на баща си да се довери на един богобоязлив слуга да му намери жена. Какво ни учи това за търсенето на Божествен съвет при избирането на нашия брачен партньор ?

Б. Ревека означава “да привлечеш, да свържеш /чрез красота /”. Това не е просто красота от списание – хубава на страницата и от която се боим да не се омърсим. Тази красота налива вода на слугата на Авраам и за камилите му, тя е балсам за опечаленото сърце на Исаак, като го обгръща с любов. По какъв начин ни привлича красотата на Христос и се излъчва, за да привлече други към Него ?

2. Яков и Исав / Битие 25:28 /

А. По времето на Исаак решението при безплодие е вземане на наложница. Исаак отива при Бога, вместо при друга жена. Това как Бог отговаря на Исаак ни показва силата на ходатайствената молитва.

Б. Двама братя се борят в утробата на Ревека. Две сили воюват за нашата вярност : Исав излиза пръв в този живот, но продава скъпоценното за нетрайното. Яков копнее за невидимите реалности на небесата. Как можем да подготвим нашите сърца да желаят онова, което не може да видим ?
3. Открадване на благословението / Битие 27:11-14 /

А. Слепотата на Исаак може да се е дължала на катаракта. Но липсата му на добро зрение не може в никакъв случай да се сравни с вътрешната му слепота, що се отнася до синовете му. Неговата привързаност към по-големия му син го заслепява за истинското намерение на Бога. Кои са онези неща, които ни пречат да видим вярната воля на Бога за нас ?

Б. Яков измества своя брат с една паница червена леща. Христос предлага нещо безкрайно по-червено и по-безценно, отколкото една паница леща : Своята собствена кръв, измествайки Сатана като княз на този свят. Защо Христос трябва да замени нашето старо естество с ново, за да ни направи Свои сънаследници ?
Резюме: ”Вместо да стане край на любовта, бракът ще бъде негово начало.” – Елън Г. Уайт, Адвентен дом, стр. 106.
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !

Само за учители: Урокът за тази седмица насочва вниманието си върху онова, което изгражда или руши едно семейство. Докато изучавате характерите на Исаак и Ревека, на Исав и Яков, помогнете на членовете на групата да се концентрират върху състезаващите се сили на духовна зрялост и на духовна суета.
Заветът определяше действията на Авраам в живота. Когато животът му наближаваше своя край, старият патриарх беше подтикнат да изпълни още един последен дълг: да подготви Исаак като наследник на този завет. Тази подготовка включваше и брака му. Авраам накара своя слуга да му обещае, че жената няма да бъде от езически народ и че при никакво условие няма да върне Исаак в земята, от която Бог го беше призовал. С всяко действие в живота, толкова обусловено от верността към Божия призив, нищо чудно, че Авраам е наречен баща на вярващите.

Нашият урок през тази седмица се отнася за прекия наследник на завета, Исаак, неговия брак и семейството му. Двойката непременно не изгради един образцов дом, но Бог ги използва въпреки тях самите, за да запазят и предадат завета. Докато напредвате в урока, забележете как и зрелостта и незрелостта изиграват една неприятна драма, но Божията цел въпреки всичко се изпълнява.Каталог: MEDIA%20SET -> A.%20MINISTRY,%20EDUCATION
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> За Windows има само един вид архив формат
MEDIA%20SET -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
MEDIA%20SET -> Жак Секвейра вечното евангелие изкупителната Божия любов
MEDIA%20SET -> Фактите около възкресението
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2008 г. Ученичеството от
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище октомври, ноември, декември 2007 г. Пречистващият огън на страданието
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2009 г. Ходене по пътя: християнският живот
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2009 г
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище юли, август, септември 2008 г. Служители на надеждата
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2008 г. Чудото исус рой Адамс


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница