Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторикаДата19.01.2018
Размер18.75 Kb.
#48812
ТипЛитература
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Факултативният курс по Съдебна реторика предлага както по-общи знания за ораторското изкуство, така и разглеждане спецификата на съдебната реч. В началото на курса се отделя внимание на красноречието и най-известните съдебни процеси през античността. В основната си част курсът съдържа знания по 1-структурата на съдебната аудитория – участници в процедурата, гражданска и наказателна; 2-характеристика на съдебната реч - примерна структура на обвинителна реч; 3-начала при анализа и оценката на доказателствата; 4-други характеристики, свързани с личността на участниците – невербална комуникация, езика на тялото, пространство. 

Целта на курса по Съдебна реторика е насочена към допълване на юридическата, езиковата и общата култура на студентите по право.

Оценката се определя от курсова работа.

К О Н С П Е К Т

по

Съдебна реторика

1. Ораторското изкуство през античността.

2. Най-известните съдебни процеси през античността.

3. Съдебното красноречие днес.

4. Характеристика на съдебната аудитория.

5. Професионални участници в съдебния процес.

6. Страните като активна част от съдебната аудитория.

7. Структура на съдебната реч.

8. Произнасянето като невербална комуникация.

9. Съдебна терминология.10. Известни съдебни процеси в българската история.

Литература:
задължителна литература

Александрова, Д. Основи на реториката. Изд. СУ”Св.Климент Охридски, 2008.

Руменчев, В. Съдебна реторика. С., 1997.
препоръчителна литература

Александрова, Д. Метаморфози на реториката през XX в. Изд. СУ”Св.Климент Охридски 2006.

Ведър, Й. Реторика. С., 2001.

Радева, В. Реторика и аргументация, София: Изд. „Св. Климент Охридски”, 2006.

Панова, Н. (2005). Платоновият диалог, София: Изд. Сонм.

Аристотел. Реторика. Предговор, встъпителна студия и превод от старогръцки проф. д-р Александър Ничев. Изд. Софи-Р. 1993.

Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Пер. с лат. Ф.А. Петовкого, И.П. Стрельниковой, М.Л. Гаспарова/. Научно издательский центр «Ладомир», М., 1972.

Квинтилиан. Обучението на оратора. Превод от латински Макарий Порталски, уводна студия Богдан Богданов; 2-ро изд., СОФИ-Р, 1999.Каталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
Konspekti pravo -> Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
Konspekti pravo -> Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
Konspekti pravo -> Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
Konspekti pravo -> Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
Konspekti pravo -> К о н с п е к т по банково право
Konspekti pravo -> Миграционно и бежанско право
Konspekti pravo -> И същностни черти на науката
Konspekti pravo -> Юридически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница