Юридически факултетДата13.10.2018
Размер26.83 Kb.
#86449
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
К о н с п е к т

по

В е щ н о п р а в о
1. Вещно право. Понятие, система, видове вещни права.

2. Понятие за вещи, Видове вещи: движими и недвижими вещи.

3. Владение – понятие. Видове владение. Държане.

4. Придобиване, изгубване и защита на владението и държането.

5. Добросъвестно владение.

6. Добросъвестен подобрител, видове.

7. Права на добросъвестния подобрител.

8. Право на собственост. Нормативна уредба, субекти. Правото на собственост като обективно и субективно право.

9. Ограничение на правото на собственост.

10. Държавна и общинска собственост.

11. Изгубване на правото на собственост. Отказ от право на собственост.

12. Защита на правото на собственост.

13. Съсобственост. Уредба, видове.

14. Използване и управление на съсобствена вещ.

15. Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот.

16. Прекратяване на съсобствеността. Доброволна делба. Делба на съсобствен поземлен и жилищен имот.

17. Право на ползване.

18. Право на строеж.

19. Разрешение за строителство. Завършване на строежа и разрешение за ползване.

20. Сервитутни права.

21. Право на надстрояване и пристрояване.

22. Нотариус – правен статут. Придобиване на нотариална компетентност.

23. Нотариални производства, свързани с придобиване на вещни права.

24. Актове за недвижими имоти. Констативни актове.

25. Придобивни способи.

26. Придобиване на вещни права чрез правни сделки.

27. Придобиване чрез конститутивни съдебни решения. Придобиване по наследство.

28. Придобиване по чл.78 ЗС.

29. Придобиване по давност.

30. Придобиване по приращение.

31. Преработване и присъединяване.

32. Придобиване на намерени вещи.

33. Придобиване на държавни и общински имоти по реда на ЗПСК.

34. Придобиване на недвижими имоти чрез участие в ЖСК.

35. Вписване, уредба. Системи на вписване.

36. Имотен регистър – правна същност. Съдържание.

37. Партида на недвижим имот.

38. Създаване на имотния регистър.

39. Актове, подлежащи на вписване.

40. Действие на вписването

41. Агенция по вписванията. Съдия по вписванията – функции.

42. Вписване в имотен регистър. Вписване по ЗС.

43. Отказ от вписване. Обжалване на отказа.

44. Кадастър – понятие.

45. Създаване на кадастъра.

46. Връзка между кадастъра и имотния регистър.

47. Етажна собственост, понятие, възникване.

48. Управление на етажната собственост.

49. Подробни устройствени планове, същност, видове.

50. Създаване, одобряване и изменение на влезли в сила устройствени планове.

51. Застрояване на населените места. Видове застрояване. Строителна забрана.

52. Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда. Уредба, основания, процедура.

53. Обезщетяване при отчуждаването. Обезщетяване при отпадане на отчуждаването.

54. Придобиване на недвижими имоти от чужденци и чуждестранни лица.Съставил:

/Проф. д-р Венцислав Стоянов/


Каталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
Konspekti pravo -> Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
Konspekti pravo -> Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
Konspekti pravo -> Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
Konspekti pravo -> Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
Konspekti pravo -> Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
Konspekti pravo -> К о н с п е к т по банково право
Konspekti pravo -> Миграционно и бежанско право
Konspekti pravo -> И същностни черти на науката


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница