Юридически факултетДата15.10.2018
Размер26.91 Kb.
#87724
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
К о н с п е к т

по

В е щ н о п р а в о
1. Вещно право. Понятие, система, видове вещни права.

2. Понятие за вещи, видове. Движими и недвижими вещи.

3. Владение, видове владение, държане.

4. Придобиване, изгубване и защита на владението и държането.

5. Добросъвестно владение.

6. Добросъвестен подобрител, видове.

7. Права на добросъвестния подобрител. Права на обикновения подобрител.

8. Право на собственост. Нормативна уредба, субекти. Съдържание на правото на собственост.

9. Държавна и общинска собственост.

10. Изгубване на правото на собственост. Отказ от право на собственост.

11. Защита на правото на собственост.

12. Съсобственост. Уредба, видове.

13. Използване и управление на съсобствена вещ.

14. Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот.

15. Прекратяване на съсобствеността.Доброволна делба. Делба на съсобствен поземлен и жилищен имот.

16. Право на ползване.

17. Право на строеж.

18. Разрешение за строителство. Завършване на строежа и разрешение за ползване.

19. Сервитутни права.

20. Право на надстрояване и пристрояване.

21. Нотариус – правен статут. Придобиване на нотариална компетентност.

22. Нотариални производства, свързани с придобиване на вещни права.

23. Актове за недвижими имоти. Констативни актове.

24. Придобивни способи.

25. Придобиване на вещни права чрез сделки.

26. Придобиване чрез конститутивни съдебни решения. Придобиване по наследство.

27. Придобиване по чл.78 ЗС.

28. Придобиване по давност.

29. Придобиване по приращение.

30. Преработване и присъединяване.

31. Придобиване на намерени вещи.

32. Придобиване на държавни и общински имоти по реда на ЗПСК.

33. Придобиване на недвижими имоти чрез участие в ЖСК.

34. Вписване, уредба. Системи на вписване.

35. Имотен регистър – правна същност.

36. Съдържание на регистъра.

37. Партида на недвижим имот.

38. Действие на вписването.

39. Актове,подлежащи на вписване.

40. Агенция по вписванията.

41. Съдия по вписвания – функции.

42. Вписване в имотен регистър. Вписване по ЗС.

43. Отказ от вписване. Обжалване на отказа.

44. Създаване на имотния регистър. Предварителна партида.

45. Кадастър – понятие.

46.Създаване на кадастъра.

47. Връзка между кадастъра и имотния регистър.

48. Етажна собственост, понятие, възникване.

49.Управление на етажната собственост.

50. Подробни устройствени планове, същност, видове.

51. Създаване, одобряване и изменение на влезли в сила устройствени планове.

52. Застрояване на населените места. Видове застрояване.

53. Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда.Уредба, основания, процедура.

54. Обезщетяване при отчуждаването.Обезщетяване при отпадане на отчуждаването.55. Придобиване на недвижими имоти от чужденци и чуждестранни лица.

Съставил:

/Проф. д-р Венцислав Стоянов/
2007 год.
Каталог: paunov
paunov -> Европейски формат на автобиография
paunov -> Програма „международни отношения юридически факултет
paunov -> Нормативна уредба на ордените и медалите по времето на търновската конституция христо Паунов1
paunov -> Преглед на уредбата на основните права и свободи на гражданите в конституциите на българия наташа Ценева1
paunov -> Римскоправни аспекти на Имуществения статус на религиозните организации* Малина Новкиришка- стоянова1
paunov -> Програма по публична администрация примерен в ъ п р о с н и к по сравнителна публична администрация
paunov -> Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
paunov -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
paunov -> L’âge d’or de l’ancienne faculté de droit de Bourges au xvie siècle Xavier Godin


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница