З а д а н и е за Изготвяне на работни чертежи и детайли за обект: „Археологически парк Сандански във връзка с изпълнение на проект: «Сандански зората на ранното християнство», финансиран по Оперативна програмаДата01.02.2018
Размер34.32 Kb.


Приложение 1

З А Д А Н И Е
за
Изготвяне на работни чертежи и детайли за обект: „Археологически парк Сандански” във връзка с изпълнение на проект: «Сандански – зората на ранното християнство», финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Заданието е изготвено въз основа на изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.


Работните чертежи и детайли следва да се разработят като допълнение на одобрените със строително разрешение технически проекти. Те следва да отразяват спецификата на елементите, необходима за точното изпълнение на обекта и следва да

бъдат представени в следните препоръчителни мащаби: ситуационно решение в М 1:50, разпределения, разрези и фасади в М 1:50, детайли в М 1:20, 1:10, 175 и 1:1 и други чертежи според спесификата на възникналите проблеми по време на строителството нужди и обяснителни записки.


Работните чертежи и детайли следва да бъдат разработени в следния обхват:


 • Площадка 1 Реставрация, консервация и експониране на културно-исторически паметник „Епископска базилика”
  • Част Архитектурна - съгласно чл.37, чл.38 и чл.39, т.1 от Наредба №4
  • Част Конструкци - съгласно чл.55, чл.56, чл.57 и чл.144 т.1 от Наредба №4
  • Част Озеленяване – паркоустрояване и благоустрояване- съгласно чл.99 и чл.100 от Наредба №4
  • Част Консервация и реставрация - съгласно чл.141 и чл.142 от Наредба №4
  • Част Технология - съгласно чл.121 и чл.122 от Наредба №4
  • Част Водоснабдяване и канализация- съгласно чл.77 и чл.78 от Наредба №4
  • Част Геодезия - само при необходимост от някаква промяна.
  • Част Пътна – паркинги - не се изисква.
  • Част Електрически инсталации - съгласно чл.68 и чл.69 от Наредба №4  • Част Конструктивна - подпорни стени, паркинги, огради съгласно чл.55, чл.56 и чл.57, т.1 от Наредба №4
  • Част Пожарна безопасност- не се изисква.
 • Площадка 2 Реставрация, консервация и преекспониране на културно-исторически паметник „Раннохристиянски комплекс ІV- V в
  • Част Архитектурна - съгласно чл.37, чл.38 и чл.39, т.1 от Наредба №4
  • Част Консервация и реставрация - съгласно чл.141 и чл.142 от Наредба №4
  • Част Технология - съгласно чл.121 и чл.122 от Наредба №4
  • Част Водоснабдяване и канализация- съгласно чл.77 и чл.78 от Наредба №4
  • Част Озеленяване – паркоустрояване и благоустрояване- съгласно чл.99 и чл.100 от Наредба №4
  • Част Електрически инсталации - съгласно чл.68 и чл.69 от Наредба №4
  • Част Геодезия- само при необходимост от някаква промяна.  • Част Охранителни системи - видеонаблюдение (за всички части)- не се изисква
  • Част План за безопасност и здраве (Площадка 2 и 3) – не се изисква.
 • Площадка 3 Интегрирано туристическо развитие на културно-исторически паметник „Базилика на Епископ Йоан V в.” – Етап 1
  • Част Архитектурна - съгласно чл.37, чл.38, чл.39, т.1, чл.42 и чл. 43 от Наредба №4

- Част Конструкции - съгласно чл.55, чл.56, чл.57 и чл.144 т.1 от Наредба №4
  • Част Консервация и реставрация - съгласно чл.141 и чл.142 от Наредба №4
  • Част Технология- съгласно чл.121 и чл.122 от Наредба №4
  • Част Електрически инсталации - съгласно чл.68 и чл.69 от Наредба №4
  • Част Водоснабдяване и канализация- съгласно чл.77 и чл.78 от Наредба №4
  • Част Отопление, вентилация и климатизация - съгласно чл.86 и чл.87 от Наредба №4
  • Част Пожарна безопасност - не се изисква.
Този документ е създаден в рамките на проект «Сандански – зората на ранното християнство ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница