З а п о в е д № гр. Шумен, гДата24.07.2016
Размер33.66 Kb.
#4917
О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 27001:2005З А П О В Е Д
№…………………………..
гр. Шумен,……………2015 г.
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с постъпили докладни записки от директори на ЦДГ от град Шумен за организацията на работа през летния период, свързани с намаляване броя на децата и профилактика на детските заведения
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Целодневните детски градини и Обединените детски заведения от Община Шумен да прекратят временно дейността си през летния период както следва:

ЦДГ № 1 – 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г.

ЦДГ № 2 – Корпус 1 – 03.08.2015 г. – 14.08.2015 г.

ЦДГ № 2 – Корпус 2 – 17.08.2015 г. – 28.08.2015 г.

ЦДГ № 5 – 31.08.2015 г. – 11.09.2015 г.

ЦДГ № 10 – 03.08.2015 г. – 28.08.2015 г.

ЦДГ № 10 /филиал/ – 20.07.2015 г. – 31.07.2015 г.

ЦДГ № 12 – 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г.

ЦДГ № 19 – 03.08.2015 г. – 04.09.2015 г.

ЦДГ № 22 с. Коньовец – 03.08.2015 г. – 04.09.2015 г.

ЦДГ № 23 кв. Макак – 03.08.2015 г. – 31.08.2015 г.

ЦДГ № 25 – 17.08.2015 г. – 04.09.2015 г.

ЦДГ № 27 – 03.08.2015 г. – 31.08.2015 г.

ЦДГ № 30 – 03.08.2015 г. – 31.08.2015 г.

ЦДГ № 31 кв. Мътница – 03.08.2015 г. – 31.08.2015 г.

ЦДГ № 32 – 06.07.2015 г. – 31.07.2015 г.

ЦДГ № 34 – 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г.

ЦДГ № 34 /Филиал/ - 01.06.2015 г. – 31.08.2015 г.

ЦДГ № 35 – 08.06. – 12.06. и от 03.08.2015 г. – 04.09.2015 г.

ОДЗ „Светулка” – 31.08.2015 г. – 04.09.2015 г.

ОДЗ „Чучулига” – 17.08.2015 г. – 31.08.2015 г.

ОДЗ „Щурче” – 17.08.2015 г. – 04.09.2015 г.

ОДЗ „Пчелица” – 10.08.2015 г. – 04.09.2015 г.

ЦДГ с. Градище – 29.06.2015 г. – 14.08.2015 г.

ЦДГ с. Новосел – 03.08.2015 г. – 31.08.2015 г.

ЦДГ с. Средня – 27.07.2015 г. – 04.09.2015 г.

ЦДГ с. Черенча – 16.07.2015 г. – 28.08.2015 г.

ЦДГ с. Салманово – 03.08.2015 г. – 31.08.2015 г.

ЦДГ с. Ц. Брод - 03.08.2015 г. – 31.08.2015 г.

ЦДГ с. Дибич – 27.07.2015 г. – 31.08.2015 г.

ЦДГ с. Вехтово - 01.09.2015 г. – 11.09.2015 г.

ЦДГ с. Друмево – 03.08.2015 г. – 04.09.2015 г.

ЦДГ с. Ивански – 03.08.2015 г. – 31.08.2015 г.

ЦДГ с. Ил. Блъсков – 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г.

ЦДГ с. Мадара – 03.08.2015 г. – 04.09.2015 г.

ЦДГ с. Струйно - 13.07.2015 г. – 31.08.2015 г.


2. С цел ползване на полагаем годишен отпуск от педагогическия персонал, да се ползват заместници от съответните детски градини за посочените периоди в Приложение №1.

3. През летните месеци директорите да осигурят провеждането на ежедневен закалителен режим с децата.

4. Стриктно, икономично и целесъобразно да се прецезират разходите за ползване на ел.енергия, вода и различните видове консумативи.

5. През периода на затваряне на детските заведения директорите да осигурят условия за опазване на сградите и имуществото.

6. При необходимост в работещите детски градини да се разкриват допълнително дежурни групи, с оглед отглеждане и възпитание на нуждаещи се деца, както и при намаляване на децата да се редуцира броя на предварително планираните групи.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Найден Косев – Директор на Дирекция КПО.

Заповедта да се връчи на директорите на ЦДГ/ОДЗ за сведение и изпълнение.

КРАСИМИР КОСТОВ

Кмет на Община Шумен
Съгласувал,

Живка Тонева

Зам.-кмет по култура,

просвета и образование
Предложил,

Димитър Вълканов

Началник отдел ОНМД


Изготвил,

Йорданка Димитрова, ст. експерт ОПО
Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Наредба №5 от 28 декември 2006 Г. За техническите паспорти на строежите
files -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
files -> Web Motion Ltd
files -> Код по продагро-2008 Наименование на позицията
files -> Термин Определение
files -> Програма на община поморие 2014 Г. 05. 12. 2014 г. / петък
files -> Програма 17 март, четвъртък, Откриване 19 часа "Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница