З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 гДата08.06.2018
Размер46.37 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09 -277
с. Иваново, 29.06.2010 г.
ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Червен, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-3002/23.06.2010 г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.

З А П О В Я Д В А М:
ОПРЕДЕЛЯМ „АГРОАКТИВ” ООД, ЕИК 117612654, вписано в регистъра на търговските дружества при Русенски окръжен съд по ф.д. № 1454/2003 г. със седалище и адрес на управление: гр. Русе, област Русе, ул. „Борисова”№ 41, бл. „Панайот Хитов”, ет. 15, ап. 6, представлявано от Даниела Василева Димитрова-Янкова

1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Червен, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 80443 както следва:


имот №

обща площ на имота

обр.дка

необр. Дка

ползвател

1

007001

1,936

1,936

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

2

008022

11,871

11,871

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

3

011001

3,800

3,800

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

4

011006

3,164

3,164

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

5

029006

10,147

10,147

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

6

030014

2,872

2,872

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

7

041017

5,868

5,868

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

8

045006

3,640

2,040

1,600

"АГРОАКТИВ" ЕООД

9

050008

27,892

27,892

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

10

081049

2,878

2,878

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

11

082032

2,874

2,874

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

12

093027

4,785

1,685

3,100

"АГРОАКТИВ" ЕООД

13

108040

3,840

3,840

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

14

113018

3,847

3,847

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД

15

123005

4,099

3,199

0,900

"АГРОАКТИВ" ЕООД

16

130008

16,222

16,222

 

"АГРОАКТИВ" ЕООД


104,135
  1. РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2009/2010 г. за землището на с. Червен е 16.00 лв /шестнадесет лева / на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ „АГРОАКТИВ” ООД, ЕИК 117612654 да внесе сумата от 1 666,16 лв /хиляда шестотин шестдесет и шест лева и шестнадесет стотинки/ по извънбюджетната сметка на община Иваново в IBAN BG55UBBS80023300199810 BIC UBBSBGSF, ОББ, клон Русе в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на заповедта, за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.КМЕТ: .............................

/ Д. Матеева /
Каталог: docs -> Obiavi -> 2010
2010 -> Община иваново
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 г
2010 -> Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница