З а п о в е д № рд 11 –43 гр. Бургас;26. 02. 2015гстраница3/3
Дата13.10.2018
Размер1.21 Mb.
#86965
1   2   3

ОБЩО за ползвателя (дка)1903.962
1610.187

16101.865


"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6543.51

5.994

59.94

СТАМО ДИМИТРОВ ЯНЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6543.32

5.852

58.52

ИВАН СТОЯНОВ ВЕЛИКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6543.33

5.762

57.62

РУСКА ИВАНОВА КАЛКАНДЖИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6543.29

0.244

2.44

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТЕМЕЛИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65533.11

8.075

80.75

ДИМИТЪР ПАВЛОВ СТОЯНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65533.19

3.593

35.93

ЕВТИМ ПАНАЙОТОВ ГАНЕВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65533.13

1.479

14.79

НИКОЛА ВАНГЕЛОВ ФОТЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65533.22

0.710

7.10

АНЕСТИ ГЕОРГИЕВ ДАРАДАНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65533.17

0.383

3.83

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 656

3.47

39.789

3.47

0.017

0.17

ТОДОР СТАМОВ КАРАБИНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6563.80

12.714

127.14

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6563.44

12.455

124.55

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6563.56

5.517

55.17

ПЕТКО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65731.44

6.634

66.34

ХРИСТО ДИМИТРОВ ИВАНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65731.18

1.661

16.61

СТОЯНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.42

16.604

166.04

ИВАН ПЕТРОВ КОЕМДЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.45

15.120

151.20

ЯНИ КОСТОВ ПОПОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.4

13.685

136.85

ДИМО ДИМИТРОВ СТАНИМИРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.23

10.003

100.03

ХРИСТО СТОЙЧЕВ ДАРАДАНОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.21

9.575

95.75

КЕРАНА ХРИСТОВА КАИКОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.5

8.740

87.40

ДПФ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.6

8.676

86.76

ДИМИТЪР СТОЕВ ДИМИТРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.3

8.497

84.97

ГЕОРГАКИ ДИМИТРОВ КОЕМЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.30

8.169

81.69

ГРИГОР ТОДОРАКЕВ ДИМИТРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.59

7.801

78.01

ЯНКО ГЕОРГИЕВ МЕНГЕЛОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.9

6.741

67.41

ЯНИ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.43

6.354

63.54

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.1

6.307

63.07

ЯНАКИ ДОЙНОВ ЯНАКИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.40

6.090

60.90

НИКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.49

4.560

45.60

ТОДОРКА ВЕЛКОВА КЕХАЙОВА и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.41

4.509

45.09

ХРИСТО КОСТОВ СТОЯНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.34

4.478

44.78

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.28

4.003

40.03

ПЕТКО ЙОВЧЕВ ТОДОРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.36

3.653

36.53

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРАКИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.33

3.126

31.26

ИВАН СТАНКОВ НИКОЛОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.22

2.997

29.97

АНЕСТИ ГЕОРГИЕВ ДАРАДАНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.19

1.831

18.31

ЕВТИМ ПАНАЙОТОВ ГАНЕВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.39

1.760

17.60

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТРИЧКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.7

1.341

13.41

ИРИНА ИВАНОВА СТАВРЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 65933.50

1.062

10.62

СТОЯН НИКОЛОВ КОСТОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 661117.11

12.352

123.52

ТОДОРАКИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 661117.10

4.661

46.61

ЗДРАВКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 661117.13

3.072

30.72

ВЕЛИНА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 661118.10

0.158

1.58

БОРИС ГЕОРГИЕВ ЕФТИМОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 663116.7

6.969

69.69

ГЕОРГИ СТАМАТОВ ИВАНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 663117.1

5.393

53.93

ГЕОРГИ СТАМАТОВ ИВАНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 663117.20

4.999

49.99

ГЕОРГИ ДИМОВ ЦВЕТКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 663116.8

3.769

37.69

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 663117.5

3.005

30.05

ИВАН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 663117.3

3.000

30.00

ИРИНА КОСТАДИНОВА АРАБАДЖИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 663117.6

1.305

13.05

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66429.50

26.781

267.81

ТОНКА ЕВТИМОВА АРАБАДЖИЕВА и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66429.31

14.000

140.00

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66429.18

13.000

130.00

ИВАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66429.53

9.698

96.98

ГЕОРГАКИ ДИМИТРОВ КОЕМЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66429.52

8.000

80.00

КЕРАНА ХРИСТОВА КАИКОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66429.20

6.216

62.16

ВАСИЛ МИХАЛЕВ ВАСИЛЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66429.19

2.571

25.71

НИКОЛА ЯНАКИЕВ КИРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66429.54

2.000

20.00

МИХАЛ ИВАНОВ ПЕТРАКЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66429.17

0.664

6.64

МИЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 665118.10

1.667

16.67

БОРИС ГЕОРГИЕВ ЕФТИМОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66631.6

14.319

143.19

"ДЮНИ" АД"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66730.17

9.690

96.90

СТОЙКО ЩЕРЕВ ГЕОРГИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66730.2

8.364

83.64

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66730.10

8.076

80.76

ХРИСТОДОЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66730.5

7.843

78.43

СТОЯН НИКОЛОВ КОСТОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66730.7

6.980

69.80

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66730.4

6.721

67.21

МИХАЛЧО ФИЛИПОВ МИХАЛЧЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66730.3

6.625

66.25

ФИЛИП МИХАЛЧЕВ ЖЕКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 66733.4

0.229

2.29

ДИМО ДИМИТРОВ СТАНИМИРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 668112.4

8.153

81.53

КИРИЛ МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 668112.3

7.919

79.19

ЗАФЕРИЦА АНАСТАСОВА ФИЛИПОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 668112.14

7.874

78.74

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ПАЗДЕРКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 668112.20

7.823

78.23

НИКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 668112.19

5.887

58.87

ДИМО ЖЕКОВ СТОЯНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 668112.6

5.038

50.38

АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ДЖОГАНОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 668112.5

5.014

50.14

АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ДЖОГАНОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 668112.8

3.399

33.99

ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 668112.7

2.277

22.77

ЕФТИМ АНАСТАСОВ СТОЯНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 668112.11

0.364

3.64

ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 670112.4

13.685

136.85

КИРИЛ МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 670112.11

12.537

125.37

ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 670112.3

8.338

83.38

ЗАФЕРИЦА АНАСТАСОВА ФИЛИПОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 670112.6

5.735

57.35

АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ДЖОГАНОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 670112.5

5.577

55.77

АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ДЖОГАНОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 672119.8

17.820

178.20

МАРИЙКА ТОДОРОВА НЕНЧЕВА и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 672119.19

5.731

57.31

ХРИСТОДОЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 672119.35

5.399

53.99

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТОЛЧЕВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 672119.3

4.399

43.99

АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА ДОНЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 672119.21

4.000

40.00

НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 672119.7

3.938

39.38

МИХАЛ ПОЛИХРОНОВ БАТИЛОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 672119.14

3.038

30.38

МИХАЛ ДИМОВ ЦВЕТКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 672119.17

2.257

22.57

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЗАГОРКИН"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 672119.27

2.235

22.35

НУНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 672119.22

0.334

3.34

ВЪЛКО ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 67329.17

1.961

19.61

МИЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 674114.3

29.003

290.03

"ВИП ГРУП" ЕООД"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 674114.11

27.693

276.93

ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ПОПОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 674114.5

9.923

99.23

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЯНАРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 674114.7

4.739

47.39

МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 67528.10

9.085

90.85

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА РАЙЧЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 67528.3

1.050

10.50

СТОЯН МАВРОВ СТОЯНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6763.11

13.722

137.22

ТОНКА ЕВТИМОВА АРАБАДЖИЕВА и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6763.93

11.755

117.55

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТОЛЧЕВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6763.118

7.502

75.02

АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА ДОНЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6763.29

7.106

71.06

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТЕМЕЛИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6763.117

7.084

70.84

СТОЯ АНДРЕЕВА КОСТАДИНОВА и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6763.13

4.781

47.81

ИВАН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6763.17

3.930

39.30

ЖЕКО КОСТОВ ЖЕКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6763.16

2.983

29.83

НИКОЛА КИРОВ ПРОДАНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6763.48

2.295

22.95

ВАСИЛ МИХАЛЕВ ВАСИЛЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.16

23.198

231.98

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.17

21.198

211.98

ИВАН СТАНКОВ НИКОЛОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.18

19.393

193.93

ЗЛАТА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.6

19.219

192.19

ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.11

18.985

189.85

КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 67710.4

18.386

183.86

ИВАН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.40

17.675

176.75

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.22

15.917

159.17

КРЪСТАНКА АНГЕЛОВА СТАЕВА-ПАНЧЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.40

15.888

158.88

ГЕОРГИ СТАМАТОВ АРАБАДЖИЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.41

15.823

158.23

ДОБРА СТАМАТОВА ГЕОРГИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.12

15.783

157.83

ПЕТКАНА СТАМАТОВА СТОЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.6

15.620

156.20

СТОЙКО ГЕОРГИЕВ КРУШЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.5

14.855

148.55

ГРИГОР ТОДОРАКЕВ ДИМИТРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.9

14.224

142.24

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРАКИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.10

13.825

138.25

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПОЛИМЕНОВ и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.39

13.256

132.56

НИКОЛА АНАСТАСОВ БОГДАНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.23

12.441

124.41

ПЕТКО ХРИСТОДОЛОВ ИВАНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 67710.12

11.929

119.29

ИРИНА КОСТАДИНОВА АРАБАДЖИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.30

11.557

115.57

ЖЕЛЬО ЯНЕВ ИВАНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.10

11.103

111.03

ВЪЛКО ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.27

10.788

107.88

ПАНАЙОТ МИХАЛЕВ КАИКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.24

10.667

106.67

СТАНКА ВЪЛКОВА БЕДРОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.13

10.299

102.99

ТОДОРАКИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.20

10.140

101.40

ПЕТКО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.7

10.008

100.08

КСАТИ ВОЙНОВА КИСОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.14

9.999

99.99

СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.3

8.359

83.59

ЩИРИНИ ЖЕКОВА ТЕМЕЛИЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.18

8.212

82.12

ХРИСТО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.17

8.020

80.20

НИКОЛА ЯНАКИЕВ КИРОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.43

7.678

76.78

СТАНКА СТРАТИЕВА ДИМИТРОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 67710.10

6.977

69.77

ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ПАНАЙОТОВА и др."КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.8

6.302

63.02

ПЕТЪР ЯНЕВ КОСТОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.25

6.200

62.00

ТОДОР ДИМОВ РАЙЧЕВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.27

6.135

61.35

МАРИЙКА СТАМОВА ДРАЧЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.15

6.000

60.00

КОСТАДИН НИКОЛОВ УЗУНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.9

4.998

49.98

КАЛОЯН СТАМОВ КАРАБИНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6778.4

4.927

49.27

КОСТАДИН СТОЙКОВ РУСИНОВ"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 67710.55

4.301

43.01

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 67710.54

3.888

38.88

НАНКА КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.31

3.149

31.49

КИРЕКИЦА ХРИСТОВА ПАЗДЕРОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.35

2.188

21.88

КОМНЯ ЯНЕВА МИНКОВА"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Track 6779.29

2.029

20.29

МИЛКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА и др.
ОБЩО за ползвателя (дка)1200.715
1546.679

15466.794Споразумението е изготвенo с помощта на програмен продукт CadIS6 (www.cadis.bg) по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, съгласно чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ и чл. 73, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница