З а п о в е д № рд-за- 32/ 15. 01. 2014 гДата14.01.2018
Размер461.95 Kb.
#45858

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция”Земеделие” Габрово


З А П О В Е Д
РД-ЗА- 32/ 15.01.2014 г.

гр. Габрово
На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи между собственици и/или ползватели и представения с вх. № ЗД- 02-1268/ 26.09.2013г. Доклад от комисия определена със Заповед № РД-ЗА-54/ 30.07.2013г. за землището на с. Богатово, ЕКАТТЕ 04555, община Севлиево

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Разпределение на масивите за ползване / БЗЗ/, с начин на трайно ползване- ниви, в землището на с.Богатово, съгласно сключено споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2013/2014 г., както следва:


по ред

БЗЗ

Собственици/Ползватели

Площ

1

04555-2

"БАЛЕЯ" ЕООД

100.116

2

04555-40

"БАЛЕЯ" ЕООД

105.951

3

04555-144

"БАЛЕЯ" ЕООД

133.337

4

04555-132

"БАЛЕЯ" ЕООД

137.457

5

04555-7

"БАЛЕЯ" ЕООД

154.661

6

04555-159

"БАЛЕЯ" ЕООД

204.629

7

04555-134

"БАЛЕЯ" ЕООД

217.197

8

04555-21

"БАЛЕЯ" ЕООД

26.497

9

04555-47

"БАЛЕЯ" ЕООД

29.308

10

04555-131

"БАЛЕЯ" ЕООД

31.796

11

04555-143

"БАЛЕЯ" ЕООД

32.907

12

04555-153

"БАЛЕЯ" ЕООД

34.145

13

04555-184

"БАЛЕЯ" ЕООД

364.168

14

04555-44

"БАЛЕЯ" ЕООД

391.656

15

04555-9

"БАЛЕЯ" ЕООД

47.940

16

04555-306

"БАЛЕЯ" ЕООД

54.066

17

04555-39

"БАЛЕЯ" ЕООД

556.875

18

04555-59

"БАЛЕЯ" ЕООД

71.399

19

04555-43

"БАЛЕЯ" ЕООД

83.086

20

04555-4

"БАЛЕЯ" ЕООД

86.296

21

04555-3

"БАЛЕЯ" ЕООД

920.393

22

04555-24

"БАЛЕЯ" ЕООД

91.321

23

04555-147

"БАЛЕЯ" ЕООД

93.389

24

04555-82

"БАЛЕЯ" ЕООД

53.576

 

 

ОБЩО:

4022.166

1

04555-34

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ЧАМУРОВ

14.466

 

 

ОБЩО:

14.466

1

04555-D

ДОНКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА

13.226

 

 

ОБЩО:

13.226 

1


04555-37

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

172.107

2

04555-42

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

173.456

 

 

ОБЩО:

345.563


ІІ. Съгласно доклада на комисията, земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – ниви, за землището на с.Богатово , както следва:


Ползвател

на имот по КВС

Площ на имота

Ползвана площ

Средна рентна вноска

Сума за изплащане

Собственик

"БАЛЕЯ" ЕООД

11023

12.739

12.347

14.200

175.327

КОСЮ МИТЕВ ХРИСТОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

23068

11.001

11.001

14.200

156.214

СААБРИ ИБРИЯМОВ САЛИМОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

28024

10.011

10.011

14.200

142.156

ПЕНЧО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

27070

8.973

8.973

14.200

127.417

СТОЯН НЕНКОВ СТОЯНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

29033

9.100

8.650

14.200

122.830

МАРИЯ СТЕФАНОВА КАРАКУНЕВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

18005

8.190

8.190

14.200

116.298

ИВАН ПОПВАСИЛЕВ МАРКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

35042

7.735

7.735

14.200

109.837

НЕДКА ПЕТКОВА ТОМЕВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

18079

7.463

7.387

14.200

104.895

КОСЮ МИТЕВ ХРИСТОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

31045

7.962

7.272

14.200

103.262

ТОДОР ИВАНОВ КОЛЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

31059

7.280

7.073

14.200

100.437

"ХЕРМЕС ИКО" ООД

"БАЛЕЯ" ЕООД

31069

7.280

6.361

14.200

90.326

ЗАХАРИ ЗАНКОВ ЛЕСЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

18096

5.903

5.274

14.200

74.891

ЦОНЬО ХРИСТОВ ЦОНЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

13071

5.277

5.272

14.200

74.862

СТОЯН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ и др.

"БАЛЕЯ" ЕООД

23008

4.458

4.458

14.200

63.304

ЦОНЬО ХРИСТОВ ХИНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

26002

5.188

4.402

14.200

62.508

СЪБИ ЦОНЕВ ГАТЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

17035

4.368

4.368

14.200

62.026

МИТЬО ПЕЕВ РАЙКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

27075

4.550

4.184

14.200

59.413

СЪБИ ЦОНЕВ ГАТЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

27072

4.140

4.140

14.200

58.788

ПЕТКО ХИНОВ ХРИСТОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

23022

4.097

4.097

14.200

58.177

АНГЕЛ ТОДОРОВ СЪБЧЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30098

4.000

4.000

14.200

56.800

ПЕТЪР ЦОНЕВ ПЕТРОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

34058

4.190

3.686

14.200

52.341

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ и др.

"БАЛЕЯ" ЕООД

23064

3.659

3.659

14.200

51.958

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МАРКОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

27074

3.458

3.458

14.200

49.104

МЕХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ ГЮЛИЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

12029

3.640

3.281

14.200

46.590

ХРИСТО ЦОНЕВ СЪБЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30006

3.276

3.133

14.200

44.489

ЛАЗАР КОНОВ СТОЙКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

28019

3.094

3.094

14.200

43.935

ПЛАМЕН НЕНКОВ ПЕТКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30036

4.004

3.049

14.200

43.296

НЕДЯЛКО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

23051

3.275

2.931

14.200

41.620

СТОЯН НЕНКОВ СТОЯНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30085

2.912

2.912

14.200

41.350

ИВАНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

20054

2.876

2.876

14.200

40.839

ДОНЧО КОСТАДИНОВ ДОНЧЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

32010

4.641

2.820

14.200

40.044

ТОДОР ЦОНЕВ АНГЕЛОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

29052

3.640

2.806

14.200

39.845

ТОТА ИВАНОВА НЕНКОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

26012

2.731

2.731

14.200

38.780

ЛАЗАР КОНОВ СТОЙКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

28017

2.731

2.731

14.200

38.780

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

18017

2.730

2.730

14.200

38.766

ПЕНЧО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

18030

2.730

2.730

14.200

38.766

ДОНЧО КОСТАДИНОВ ДОНЧЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

23048

2.730

2.730

14.200

38.766

НЕДА ЛАЗАРОВА КОСТАДИНОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

35044

2.729

2.729

14.200

38.752

ТОТА ИВАНОВА НЕНКОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

27063

2.728

2.728

14.200

38.738

СТОЯН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ и др.

"БАЛЕЯ" ЕООД32018

2.730

2.723

14.200

38.667

АНГЕЛ ЦОНЕВ АНГЕЛОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30020

2.694

2.694

14.200

38.255

НЕДА СТОЯНОВА ДАМЯНОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

22008

2.730

2.689

14.200

38.184

ХРИСТО КОНОВ СТОЙНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

35059

2.730

2.663

14.200

37.815

ИВАН КОЛЕВ ДОЙНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

17006

2.731

2.576

14.200

36.579

СИМЕОН МАРКОВ СИМЕОНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

12079

3.185

2.546

14.200

36.153

ПЕНЧО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

27032

2.639

2.538

14.200

36.040

РАЙКО СТАНЧЕВ РАЙКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

27011

2.457

2.457

14.200

34.889

ХРИСТО КОЛЕВ КОЙНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

27018

2.456

2.456

14.200

34.875

ЙОРДАН КОЛЕВ КОЙНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

27079

2.730

2.428

14.200

34.478

ЕЛЕНА ПЕТКОВА НЕНКОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

34026

2.548

2.410

14.200

34.222

ХРИСТО КОНОВ СТОЙНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

27007

2.366

2.366

14.200

33.597

ИВАН ПЕТКОВ СИРАКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

10061

2.912

2.243

14.200

31.851

ПЕТКО МИНКОВ КАБАКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

15060

2.276

2.229

14.200

31.652

ИЛИЯ ХРИСТОВ ИВАНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

12080

2.730

2.218

14.200

31.496

ГАНА НЕНКОВА ДРАГАНОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

14092

2.275

2.193

14.200

31.141

ПЕТКО МИНКОВ КАБАКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

29047

5.060

2.169

14.200

30.800

АЛЕКСАНДЪР ДЕЛЯНОВ КИСЬОВ и др.

"БАЛЕЯ" ЕООД

34007

2.275

2.169

14.200

30.800

МАРГАРИТА ВЕЛКОВА РАЧЕВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

12060

3.003

2.161

14.200

30.686

ЛАЗАР КОНОВ СТОЙКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

31008

2.048

2.048

14.200

29.082

АНГЕЛ ТОДОРОВ СЪБЧЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30089

2.037

2.037

14.200

28.925

ИВАН ПЕТКОВ СИРАКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

12020

2.002

2.002

14.200

28.428

РОСИЦА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

32026

4.093

1.984

14.200

28.173

ВАСИЛ НИКОЛОВ КИРОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

17011

2.184

1.940

14.200

27.548

ПЕТКО МИНКОВ КАБАКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30131

1.890

1.890

14.200

26.838

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МАРКОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

29024

1.911

1.840

14.200

26.128

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

22035

1.820

1.820

14.200

25.844

ПЕТЪР СТОЙНОВ ТОДОРОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

23059

1.820

1.820

14.200

25.844

ЛАЗАР КОНОВ СТОЙКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

18049

1.819

1.819

14.200

25.830

РАЙКО СТАНЧЕВ РАЙКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

22005

2.093

1.744

14.200

24.765

СТАНЬО ПЕТРОВ ЦОКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

20041

1.761

1.675

14.200

23.785

НЕДЯЛКО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

12022

1.639

1.639

14.200

23.274

СТОЯН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ и др.

"БАЛЕЯ" ЕООД

17024

1.638

1.638

14.200

23.260

ИВАН ПЕЕВ ДЕНЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

17034

1.602

1.602

14.200

22.748

АТАНАС МИТЕВ ПЕЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

15041

1.819

1.521

14.200

21.598

ТОТА ИВАНОВА НЕНКОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

23007

1.366

1.366

14.200

19.397

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ БЪРОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

17036

1.365

1.365

14.200

19.383

ГАТЬО ГАНЧЕВ ГАТЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

22006

2.000

1.276

14.200

18.119

ВЕСЕЛИН ДЕСЕВ КОЛЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

20031

1.365

1.220

14.200

17.324

МУСТАФА ИСОВ МЕХМЕДОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

18031

1.201

1.201

14.200

17.054

АНГЕЛ ЦОНЕВ АНГЕЛОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

34035

1.183

1.064

14.200

15.109

ЦВЯТКО МАРКОВ ЦВЯТКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30044

1.019

1.019

14.200

14.470

КЪНА ГАНЧЕВА КАЧАМАКОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

15020

2.056

0.971

14.200

13.788

ХРИСТО КОНОВ СТОЙНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

34034

0.911

0.911

14.200

12.936

ЮСЕИН ОСМАНОВ ИСОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

20015

0.911

0.911

14.200

12.936

ПЕТКО МИНКОВ КАБАКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

29039

0.910

0.910

14.200

12.922

ТОДОР СЕМОВ ТОДОРОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

15004

0.910

0.910

14.200

12.922

ИВАН ПЕТКОВ СИРАКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

23041

0.910

0.910

14.200

12.922

РАЙКО СТАНЧЕВ РАЙКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

20044

0.910

0.910

14.200

12.922

АЙШЕ АЛИЕВА ОСМАНОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

18056

0.910

0.910

14.200

12.922

ЛАЗАР КОНОВ СТОЙКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30128

0.946

0.868

14.200

12.326

ХРИСТО КОНОВ СТОЙНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

27005

7.189

0.868

14.200

12.326

ЦОНЬО ХРИСТОВ ХИНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

23042

0.819

0.819

14.200

11.630

ХРИСТО КОНОВ СТОЙНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД16017

0.819

0.819

14.200

11.630

ГАНА НЕНКОВА ДРАГАНОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

30043

0.801

0.801

14.200

11.374

ЦОНЬО ХРИСТОВ ЦОНЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

18055

0.910

0.774

14.200

10.991

ХРИСТО КОНОВ СТОЙНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

17061

1.092

0.760

14.200

10.792

ХРИСТО МИТЕВ ПЕЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30152

0.728

0.728

14.200

10.338

ЮСЕИН ОСМАНОВ ИСОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30148

0.728

0.728

14.200

10.338

АЙШЕ АЛИЕВА ОСМАНОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

27041

0.728

0.728

14.200

10.338

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

15020

2.056

0.623

14.200

8.847

ХРИСТО КОНОВ СТОЙНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30137

0.582

0.582

14.200

8.264

СТОЯН НЕНКОВ СТОЯНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

15015

0.528

0.528

14.200

7.498

МАРКО НИКОЛОВ ДАМЯНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

12080

2.730

0.512

14.200

7.270

ГАНА НЕНКОВА ДРАГАНОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

34048

0.910

0.499

14.200

7.086

АЙШЕ АЛИЕВА ОСМАНОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

27056

0.466

0.466

14.200

6.617

ЯНКО СЪБЕВ ТРИФОНОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

23074

0.455

0.455

14.200

6.461

СТАНКО ЦАНКОВ СТАНЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

12057

0.455

0.455

14.200

6.461

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

69006

3.047

0.445

14.200

6.319

ЙОРДАН МАРИНОВ АТАНАСОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

15014

0.403

0.403

14.200

5.723

АТАНАС МИТЕВ ПЕЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

12079

3.185

0.395

14.200

5.609

ПЕНЧО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

35033

0.549

0.378

14.200

5.368

ГАТЬО ПЕТКОВ ХРИСТОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

15022

0.730

0.326

14.200

4.629

МАНЬО СТОЙЧЕВ МАНЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

15021

0.582

0.311

14.200

4.416

КОЛЬО СТАНЕВ ДЕНЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

12046

1.092

0.305

14.200

4.331

СЛАВКО ИВАНОВ НЕНКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

13016

1.365

0.301

14.200

4.274

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО БОГАТОВО

"БАЛЕЯ" ЕООД

10010

0.537

0.278

14.200

3.948

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - ЗЕМИ ПО ЧЛ.19

"БАЛЕЯ" ЕООД

31050

2.094

0.278

14.200

3.948

НИКОЛА НЕНКОВ НИКОЛОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

15023

2.639

0.244

14.200

3.465

ЛАЗАР КОНОВ СТОЙКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

31050

2.094

0.209

14.200

2.968

НИКОЛА НЕНКОВ НИКОЛОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

29056

0.481

0.178

14.200

2.528

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - ЗЕМИ ПО ЧЛ.19

"БАЛЕЯ" ЕООД

10107

0.637

0.146

14.200

2.073

ЕЛЕНА ПЕТКОВА НЕНКОВА

"БАЛЕЯ" ЕООД

15022

0.730

0.131

14.200

1.860

МАНЬО СТОЙЧЕВ МАНЕВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30109

1.000

0.127

14.200

1.803

ПЕТКО МИНКОВ КАБАКОВ

"БАЛЕЯ" ЕООД

30097

3.130

0.106

14.200

1.505

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

 

 

 

299.384

14.200

4251.250

 

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ЧАМУРОВ

24045

2.275

0.412

14.200

5.847

ПЕТКО МИНКОВ КАБАКОВ

 

 

 

0.412

14.200

5.847

 

ДОНКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА

19024

5.005

4.989

14.200

70.844

ТОНИ КИРИЛОВ ПАМУКЧИЕВ

ДОНКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА

19014

4.371

2.644

14.200

37.545

СТЕФАН ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ

ДОНКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА

19023

1.820

1.637

14.200

23.245

РАДА МАРКОВА НЕНКОВА

ДОНКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА

19022

2.277

1.300

14.200

18.460

ПЕЙО ЦАНЕВ ЙОВЧЕВ

ДОНКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА

19025

0.910

0.896

14.200

12.723

МАРИН ДОНЧЕВ ЦОНЕВ

 

 

 

11.466

14.200

162.822

 

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

24072

6.188

6.188

14.200

87.870

МИЛКО ЦОНКОВ ЦОНКОВ

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

21005

2.730

2.510

14.200

35.642

НЕДА ЛАЗАРОВА КОСТАДИНОВА

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

24071

2.733

2.330

14.200

33.086

МАРИЙКА ИВАНОВА ПОПОВА и др.

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

24045

2.275

1.863

14.200

26.455

ПЕТКО МИНКОВ КАБАКОВ

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ21022

1.821

1.821

14.200

25.858

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МАРКОВА

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

24024

0.910

0.898

14.200

12.752

ПЕНКА РАЙКОВА ДОБРЕВА

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

24090

1.270

0.204

14.200

2.897

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - ЗЕМИ ПО ЧЛ.19

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

21001

0.267

0.107

14.200

1.519

КЪНА ГАНЧЕВА КАЧАМАКОВА

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

21027

2.548

0.041

14.200

0.582

ЦОНЬО ЛИСЕЕВ КОЛЕВ

 

 

 

15.921

14.20

226.075

 


ІII. Дължимата сума по средната рентна вноска за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Богатово е в размер на 14,20лв/дка за ниви, определена с протокол от 14.02.2013г. на комисия, назначена със Заповед № РД-ЗА-7/21.01.2013г. на директора на ОДЗ – Габрово е както следва:


ЕКАТЕ

Ползвател

Обработвана допълнителна площ имоти по чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ

Средна рентна вноска

Сума за плащане

04555

"БАЛЕЯ" ЕООД

299.384

14.20

4251.250

04555

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

15.921

14.20

226.075

04555

ДОНКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА

11.466

14.20

162.822

04555

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ЧАМУРОВ

0.412

14.20

5.847

04555

СЪБИ МАРИНОВ КОЛЕВ

176.766

9.95

1758.817


ІV. Неразделна част от настоящата заповед е карта и регистър към нея за разпределението на масивите за ползване в землището с. Богатово, ЕКАТТЕ 04555 - община Севлиево.

V. Настоящата заповед да се обяви в кметството на с.Богатово , в сградата на Общинска служба по земеделие – гр.Севлиево и да се публикува на интернет страниците на Областна дирекция «Земеделие» - Габрово и Община Севлиево.

VІ. Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на началника на ОСЗ – Севлиево.

VІІ. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, чрез ОД „Земеделие”- Габрово, пред Административен съд – Габрово, в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.

РАДОСЛАВ СЛАВОВ

Директор на О Д »Земеделие» гр.Габрово


СП/ ГДАРКаталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница