З а п о в е д №155/27. 03. 2017 г гр. МонтанаДата02.01.2018
Размер341.17 Kb.
#40172

Рautoshape 11ЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Оline 1бластна дирекция „Земеделие” - МонтанаЗ А П О В Е Д

155/27.03.2017 г.гр. Монтана
На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Одобрявам споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Берковица, община Берковица,

Област Монтана, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ.II. Одобрявам разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите, както следва:


№ по ред

Ползвател
(име, презиме, фамилия -
за физически лица, наименование за ЕТ или юридическо лице)

Масив за ползване


Имот № по чл.37ж, ал.5 от ЗСПЗЗ (№ на имот по КВС)

Средна рентна вноска по чл. 37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ (лева/дка

Дължима
сума (лева)


1

КОСТО ИВАНОВ АТАНАСОВ

63

63009

7.00

27.34

 

КОСТО ИВАНОВ АТАНАСОВ

63

63010

7.00

39.75

 

КОСТО ИВАНОВ АТАНАСОВ

63

63012

7.00

64.93

 

КОСТО ИВАНОВ АТАНАСОВ

63

73008

7.00

37.25

Всичко за ползвателя:

169.27

2

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

72

72044

7.00

38.47

 

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

77

77006

7.00

49

 

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

77

77008

7.00

7.2

 

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

77

77013

7.00

42

 

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

80

80008

7.00

84.01

 

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

80

80009

7.00

50.43

Всичко за ползвателя:

271.11

3

СЛАВЧО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42037

7.00

26.28

 

СЛАВЧО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42094

7.00

15.55

 

СЛАВЧО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42095

7.00

7.47

 

СЛАВЧО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42129

7.00

26.7

 

СЛАВЧО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42137

7.00

18.35

 

СЛАВЧО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42138

7.00

9.01

 

СЛАВЧО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

59

59019

7.00

29.25

Всичко за ползвателя:

132.61

4

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

52

52035

7.00

20.99

 

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

56

56021

7.00

74.77

 

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

77

77004

7.00

24.5

 

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

77

77005

7.00

44.11

 

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

77

77025

7.00

41.92

 

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

80

80006

7.00

27.99

 

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

80

80007

7.00

42.01

Всичко за ползвателя:

276.29

5

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42041

7.00

0.99

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42045

7.00

25.07

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42054

7.00

2.97

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42056

7.00

95.8

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42068

7.00

14

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42114

7.00

9.35

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42115

7.00

10.9

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

42

42116

7.00

8.44

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61001

7.00

27.99

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61002

7.00

21.01

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61004

7.00

14.01

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61007

7.00

21

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61008

7.00

21.01

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61009

7.00

13.99

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61011

7.00

24.48

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61012

7.00

70.06

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61013

7.00

19.94

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61015

7.00

14

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61017

7.00

60.9

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61018

7.00

35

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61020

7.00

27.3

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61024

7.00

14

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61027

7.00

21.01

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

61

61030

7.00

28

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

63

63006

7.00

13.99

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

63

63007

7.00

14

 

ПЕТКО ПЕТРОВ СЛАВЧОВ

63

63008

7.00

14

Всичко за ползвателя:

643.21

6

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

47

47035

7.00

16.87

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

47

47072

7.00

27.85

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

50

50012

7.00

50.4

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

50

50017

7.00

42

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

50

50020

7.00

34.99

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

62

62002

7.00

64.4

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

62

62004

7.00

56

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

65

65020

7.00

23.1

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

67

67004

7.00

14

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

67

67005

7.00

17.51

Всичко за ползвателя:

347.12

7

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

73

73015

7.00

17.68

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

73

73016

7.00

73.67

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

73

73082

7.00

124.59

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

74

74008

7.00

10.5

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

74

74009

7.00

34.99

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

74

74010

7.00

56.08

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

79

79001

7.00

50.19

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

79

79002

7.00

47

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

79

79003

7.00

42.38

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

79

79005

7.00

167.42

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

79

79006

7.00

41.09

 

ИВАН КОСТОВ АТАНАСОВ

79

79007

7.00

21

Всичко за ползвателя:

686.59

8

ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КРЪСТЕВ

72

72046

 7.00

42.9342.93

9

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

49

49009

7.00

28.56

 

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

49

49011

7.00

18.75

 

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

49

49013

7.00

44.88

 

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

49

49015

7.00

37.51

 

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

49

49016

7.00

16.76

 

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

49

49019

7.00

82.68

 

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

49

49020

7.00

5.26

 

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

49

49028

7.00

16.76

 

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

49

49029

7.00

17.54

 

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

80

80018

7.00

17.85

Всичко за ползвателя:

286.55

10

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

-

-

-

0

11

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

20

20004

7.00

22.92

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

20

20005

7.00

4.05

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

20

20012

7.00

14.64

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

21

21001

7.00

23.08

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

21

21023

7.00

13.9

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

23

23012

7.00

1.59

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

23

23013

7.00

8.8

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

23

23014

7.00

1.62

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

23

23015

7.00

15.29

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

23

23016

7.00

18.93

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

23

23027

7.00

21.42

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

23

23028

7.00

43.88

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

23

23029

7.00

34.08

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

23

23053

7.00

22.3

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

23

23054

7.00

13.46

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

38

38023

7.00

25.68

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

38

38033

7.00

25.49

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

38

38062

7.00

23.24

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГОГОВ

38

38064

7.00

26.71

Всичко за ползвателя:

361.08

12

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ

56

56018

7.00

35

 

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ

56

56019

7.00

73.5

 

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ

78

78001

7.00

13.99

 

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ

78

78002

7.00

47.61

Всичко за ползвателя:

170.1

13

СТЕФКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

47

47025

7.00

25.52
 

СТЕФКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

47

47038

7.00

24.44

 

СТЕФКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

47

47040

7.00

11.31

 

СТЕФКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

63

63002

7.00

17.49

 

СТЕФКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

63

63003

7.00

19.6

Всичко за ползвателя:

98.36

14

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

17

17002

7.00

22.19

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

17

17013

7.00

14

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

17

17014

7.00

13.04

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

17

17016

7.00

13.6

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

17

17018

7.00

22.19

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

41

41005

7.00

14.4

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

41

41014

7.00

38.66

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

41

41052

7.00

19.66

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

41

41195

7.00

23.86

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

41

41196

7.00

10.18

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

50

50039

7.00

22.18

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

50

50040

7.00

16.32

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

50

50042

7.00

10.65

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

50

50043

7.00

16.37

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

59

59004

7.00

13.01

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

59

59005

7.00

15.76

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

59

59006

7.00

11.44

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

59

59007

7.00

14.58

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

59

59045

7.00

5.49

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

68

68010

7.00

59.87

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

69

69008

7.00

41.12

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

70

70003

7.00

40.99

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

70

70005

7.00

40.56

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

70

70018

7.00

16.58

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

73

73022

7.00

37.83

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

74

74017

7.00

21.15

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

165

165018

7.00

7.86

Всичко за ползвателя:

583.54

15

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14006

7.00

13.46

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14012

7.00

57.75

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14015

7.00

53.68

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14016

7.00

75.02

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14017

7.00

5.68

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14018

7.00

10.68

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14021

7.00

6.1

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14023

7.00

13.09

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14033

7.00

19.34

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14036

7.00

82.63

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14041

7.00

37.84

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14042

7.00

37.35

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14043

7.00

8.08

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14050

7.00

24.12

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14060

7.00

25.91

 

АНИ ЕМИЛОВА ЗАКОВА

14

14062

7.00

33.71

Всичко за ползвателя:

504.44


III. Лицата по т. I, на които са определени площи по т. II внасят по сметка за чужди средства сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване на настоящата заповед.

Банкова сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА
IBAN: ВG35 UBBS 8002 3300 2506 10

BIC: UBBSBGSF

БАНКА: ОББ – ГР. МОНТАНА
IV. На основание чл. 37ж, ал. 12, във връзка с приложението на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за ползвател, който не е заплатил сумите за ползваните земи, разпределени по реда на чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция "Земеделие".

V. На основание чл. 37ж, ал. 11 във връзка с чл. 37в, ал. 5 и 6 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед да се обяви в сградата на община Берковица и в сградата на Общинска служба по земеделие - Берковица и да се публикува на интернет страниците на община Берковица и Областна дирекция „Земеделие” – Монтана.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на Общинска служба по земеделие – Берковица.

Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.VI. Неразделна част от настоящата заповед са:

1. Декларации на собствениците и/или ползвателите по чл. 37ж, ал. 8 от ЗСПЗЗ.2. Споразумението по т. I.

Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/

Директор на ОД „Земеделие” – Монтана


СМ/ГД”АР”


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница