За 2016 – 2019 година по проблемно-тематични модули проблемно-тематичен модул българското културно наследство в европейски и световен контекстДата31.07.2017
Размер171.72 Kb.
#26976
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПЛАН НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

ЗА 2016 – 2019 ГОДИНА ПО ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА


ИЗПЪЛНИТЕЛ


СРОК


СЕКТОР
Архитектурно преосмисляне на тракийското изкуство

Одобрен НС, п. 5/31.05.2013 г.

Замразен за 1 година НС, п. 6/22.05.2015, от 01.06.2015 до 01.06.2016 г., във връзка с работата по общоакадемичния проект Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизации, взаимодействия и наследство от древността

Проф. д-р арх. Малвина Русева


17.04.2013

17.04.2016

01.06.2015

01.06.2016


5.7. АрхитектураСъкровището от Луковит. Част II. В рамките на общоакадемичния проект Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизации, взаимодействия и наследство от древността

Приет НС, п. 6/22.05.2015Гл. ас. д-р Руслан Стойчев04.04.2015

04.04.2018

8.1. Изобразителни изкустваСкулптурни паметници с изображения на митове от Долна Мизия и Тракия

Приет НС, п. 10/15.12.2014

Гл. ас. д-р Марина Колева

03.12.2014

03.12.2016


8.1. Изобразителни изкустваХристиянизация на провинция Хемимонт в ІV – VІ век

Приет, НС п. 2/22.02.2013

Проф. д.изк. Юлия Вълева

31.01.2013

31.01.2016

8.1. Изобразителни изкустваЛитургично планиране на баптистериите по българските земи. Част II

Приет НС, п. 5/24.04.2015 г.

Гл. ас. д-р Станислав Станев

01.04.2015

01.04.2017

8.1. Изобразителни изкустваИзображения на архитектурни форми през ранновизантийския период от територията на съвременна България. Първообрази и последващо развитие

Приет НС, п. 6/27.06.2014 г.

Доц. д-р Ива Досева


21.05.2014

21.05.2017

8.1. Изобразителни изкустваФорма и стил в прелюдиите и фантазиите за лютня в CH-Bu Ms. F.IX.70

Приет НС, п. 6/27.06.2014 г.

Доц. д-р Явор Генов

28.05.2014

28.05.2016

8.3. МузикаМузикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични музикални ръкописи в библиотеката на Рилския манастир – проучване и научен опис, в рамките на проект, финансиран от МОН


Чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева

Междинно отчитане след изтичане на първата година от финансирането, 01.02.2016 г.

17.02.2015

17.02.2018

8.3. МузикаТекстове от Библейския корпус, използвани за надписи в църковната монументална живопис от ХІ до ХV век из българските земи (от Йеремия до Малахия)

Одобрен НС, п. 4/25.04.2014

Замразен от 01.02.2015 до 01.02.2016 г., НС п. 1/23.01.2015


Гл. ас. д-р Христо Андреев

10.02.2014

10.02.2016

8.1. Изобразителни изкустваСтенописите на Боянската църква

Замразен от 01.02.2013 до 01.02.2015 г., НС п. 2/22.02.2013

Замразен от 01.02.2015 до 01.02.2016 г., НС п. 1/23.01.2015

Доц. д-р Бисерка Пенкова

01.07.09

01.07.2012

31.01.2013

01.02.201301.02.2015


8.1. Изобразителни изкуствaПроизведения на палеологовата живопис, съхранявани в българските колекции (ХІІІ – ХІV в.)

Приет НС, п. 8/31.10.2014 г.


Доц. д-р Ралица Русева

15.06.2014

15.06.2017

8.1. Изобразителни изкустваСътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Приет НС, п. 9/29.11.2013

Замразен от 01.02.2015 до 01.02.2016 г., НС п. 1/23.01.2015

Гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева

Междинно отчитане след изтичане на първата година от финансирането, 01.02.2016 г.

14.08.2013

14.08.2015

8.1. Изобразителни изкустваВлияния на костурската художествена продукция върху молдавската църковна живопис от края на ХV – началото на ХVІ век

Приет НС, п. 4/25.04.2014

Замразен от 01.02.2015 до 01.02.2016 г., НС п. 1/23.01.2015

Гл. ас. д-р Цвета Кунева
Междинно отчитане след изтичане на първата година от финансирането, 01.02.2016 г.

01.02.2014

01.02.2016

8.1. Изобразителни изкустваКорпус на църковната стенопис от първата половина на ХVХ век в България, в рамките на проект, финансиран от МОН


Чл. -кор. проф. Иванка Гергова

Междинно отчитане след изтичане на първата година от финансирането, 01.02.2016 г.

22.12.2014

22.12.2016

8.1. Изобразителни изкустваКорпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България, в рамките на проект, финансиран от ФНИ

Приет НС, п. 9/28.11.2014

Доц. д-р Александър Куюмджиев

Междинно отчитане след изтичане на първата година от финансирането, 01.02.2016 г.

05.12.2014

05.12.2016


8.1. Изобразителни изкустваСимволични и догматични изображения на Иисус Христос и христологичен цикъл. Традиции и нововъведения през ХІХ век
Замразен от 01.02.2015 до 01.02.2016 г., НС п. 1/23.01.2015


Проф. д-р Елена Генова
Междинно отчитане след изтичане на първата година от финансирането, 01.02.2016 г.

22.07.2013

22.07.2016

8.1. Изобразителни изкустваХрамът в иконата
Замразен от 01.02.2015 до 01.02.2016 г., НС п. 1/23.01.2015


Проф. д. изк. Елена Попова
НЕПЛАТЕН ОТПУСК

Междинно отчитане след изтичане на първата година от финансирането, 01.02.2016 г.

01.10.2011 (+ 46)

01.10.201403.12.2014

8.1. Изобразителни изкуства
Йоанис Константину – превод, коментар, паралели и източници

Приет НС, п. 9/26.10.2012 г.

Замразен НС, п. 8/31.10.2014 г. от 01.10.2014 до 01.10.2018 г.


Доц. д-р Емануел Мутафов

30.09.2012 (+ 3)

30.09.201503.10.2015

8.1. Изобразителни изкустваОпазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Приет НС, п. 7/16.09.2014

Замразен от 01.02.2015 до 01.02.2016 г., НС п. 1/23.01.2015


Гл. ас. д-р Иван Ванев

Междинно отчитане след изтичане на първата година от финансирането, 01.02.2016 г.

16.06.2014

16.06.2016

8.1. Изобразителни изкустваМузикалният деец Николай Ив. Николаев (1852-1938): Роля и приноси в изграждането на българската музикална култура

Приет НС, п. 8/31.10.2014 г.

Удължен НС, п. 10/27.11.2015, от 18.09.2015 – 18.09.2016

Доц. д-р Стефка Венкова
МАЙЧИНСТВО

20.08.2014

20.08.2016

8.3. МузикаЕмблематични роли от балетния репертоар на българска сцена. Актьорски реализации и постижения

Приет НС, п. 8/25.10.2013

Проф. д. изк. Анелия Янева

30.09.2013

30.09.2016

8.3. МузикаМузикално-сценичните проекти на Любомир Денев. Драматургични насоки, авторски интерпретации

Приет НС, п. 8/25.10.2013


Проф. д-р Румяна Каракостова

30.09.2013

30.09.2016

8.3. МузикаМузикални и символни аспекти в японския традиционен театър Кабуки

Приет НС, п. 8/25.10.2013


Доц. д-р Миглена Ценова-Нушева

30.09.2013

30.09.2016

8.3. МузикаПодгумерският манастир Св. Димитър – история, архитектура, живопис

Замразен от 01.02.2015 до 01.02.2016 г., НС п. 1/23.01.2015

Гл. ас. д-р Майя Захариева

Междинно отчитане след изтичане на първата година от финансирането, 01.02.2016 г.

02.06.2014

02.06.2016

8.1. Изобразителни изкуства
Изследване на природните условия като градообразуващ фактор на Сердика и Филипопол през І-ІІІ век

Приет НС, п. 7/29.06.2015 г.

Гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова

04.05.2015

04.05.2017

5.7. АрхитектураПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ВЕРСИИ НА МОДЕРНОСТТАИсторизиране на модернизма и авангарда – чуждестранни автори на български език

Приет НС, п. 10/23.11.2012

Проф. д-р Ирина Генова
Предстои обсъждане

23.11.2012

23.11.2015

8.1. Изобразителни изкустваЗнанието за музика – исторически рефлексии и философски перспективи

Приет НС, п. 8/31.10.2014 г.


Проф. д.изк. Кристина Япова

18.08.2014

18.08.2017

8.3. МузикаМорфология на новата музикална комплексност

Приет НС, п. 3/29.03.2013


Проф. д.изк. Милена Божикова

08.01.2013

08.01.2016


8.3. Музика
Посланията на карикатурата – политиката, изкуството, религията, селото по страниците на в. Българан 1904 – 1909

Приет НС, п. 5/18.05.2012

Замразен НС, п. 10/15.12.2014 с година и половина, от 15.12.2014 до 15.06.2016 г.


Проф. д-р Милена Георгиева

17.04.2012 (+ 18)

17.04.201514.05.2015

8.1. Изобразителни изкустваХудожникът Харалампи Тачев в архиви, документи, музеи и частни колекции

Приет НС, п. 10/15.12.2014


Проф. д-р Милена Георгиева

15.12.2014

15.06.2016

8.1. Изобразителни изкустваБългаро-румънски художествени контакти през 40-те и 50-те години на ХХ век

Одобрен НС, п. 2/14.02.2014


Д-р Румяна Дончева
Предстои обсъждане

30.11.2013

30.11.2015

8.1. Изобразителни изкустваИдейни (философски, идеологически и поетически) предпоставки на направленията в musica nova на ХХ век

Одобрен НС, п. 4/25.04.2014

Доц. д-р Ценка Йорданова
ПЕНСИОНИРАНА

26.02.2014

26.02.2017

8.3. МузикаИзкуство и поръчка в България

Приет НС, п. 6/22.06.2012


Гл. ас. д-р Мария Митева
ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО

27.12.2013- 29.01.2016 г.

02.05.2012 (+ 12)

20.05.201420.06.2016


8.1. Изобразителни изкустваКонцептът „НОВА ЗВУКОВА СЕТИВНОСТ” (творчески конкретизации)
Приет НС, п. 6/22.06.2012


Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова
НЕПЛАТЕН ОТПУСК И

БОЛНИЧНИ

02.05.2012 (+ 30)

02.05.201515.07.2016

8.3. МузикаПриспивната песен и съвременната музикалнопедагогическа практика в българското общообразователно училище. (За някои образци на жанра в творчеството на български композитори)

Приет НС, п. 6/22.06.2012

Удължен НС, п. 11/18.12.2015 г. с 3 месеца

Доц. д-р Росица Драганова
НЕПЛАТЕН ОТПУСК И

БОЛНИЧНИ

02.05.2012

02.05.2015 (+ 16 + 357 = 373)12.05.2016

12.08.2016

8.3. МузикаПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Изкуството през периода на социализмаХудожествена самодейност и музикален фолклор. Културно инженерство и практика (1972 – 1990)

Приет НС, п. 5/31.05.2013 г.

Редакционна промяна в заглавието: Художествена самодейност и музикален фолклор. Културно инженерство и практика (50-те и 60-те години на ХХ век)

Одобрена НС, п. 4/20.03.2015 г.

Замразен НС, п- 5/24.04.2015 г. с 1 година, от 24.04.2015 до 24.04.2016 г.

Проф. д-р Горица Найденова

01.02.2013

01.02.2016

8.3. Музика
Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук

Приет НС, п. 5/24.04.2015 г.


Проф. д-р Горица Найденова

24.04.2015

24.04.2016

8.3. Музика
Актьорското изкуство в България от средата на 50-те до края на 60-те години на ХХ век

Приет НС, п. 3/21.03.2014 г.

Замразен от 01.02.2015 до 01.02.2016 г., НС п. 1/23.01.2015

Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова
Междинно отчитане след изтичане на първата година от финансирането, 01.02.2016 г.

25.01.2014

25.01.2017

8.4. ТеатърТраекториите на родното и чуждото в българския театър

Приет НС, п. 7/29.06.2015 г.

Проф. д.изк. Ромео Попилиев

07.05.2015

07.05.2018

8.4. ТеатърМодел на функциониране на българския театър в периода 1956 – 1989 година

Приет НС, п. 5/24.04.2015 г.


Гл. ас. д-р Румяна Николова


01.04.2015

01.04.2017

8.4. ТеатърБългарската фотография през 1960-те години. ІІ-ра част. Автори, естетически и идейни търсения

Приет НС, п. 8/31.10.2014 г.

Гл. ас. д-р Катерина Гаджева
ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО

от 05.01.2015 до 18.02.2016

08.08.2014

08.08.201620.09.2017

8.1. Изобразителни изкустваТеатралната критика в България 1944-1968
Приет НС, п. 8/25.10.2013

Гл. ас. д-р Милена Михайлова
НЕПЛАТЕН ОТПУСК 44 Р.Д.
Предала на 18.12.2015 г.

01.07.2013

01.07.2015

8.4. Театър
ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ
Официални дискусии за „Новата музика“ в СБК през социализма – идеологически диктати и идентичност (1947-1989)

Приет НС, п. 9/30.10.2015


Проф. д-р Ангелина Петрова21.04.2015

21.04.2018


8.3. Музика
Междукултурни и филмови взаимодействия с Азия на българския екран (20-те – 40-те години на ХХ в.)

Приет НС, п. 7/29.06.2015 г.


Доц. д-р Андроника Мартонова10.03.2015

01.03.2018


8.4. Екранни изкустваРайна Кацарова и началото на звукозаписната дейност в българската етномузикология
Приет НС, п. 9/30.10.2015


Доц. д-р Венцислав Димов

26.07.2015

31.12.2016

8.3. МузикаПопулярната песен в България между двете световни войни: приемственост и традиция

Приет НС, п. 5/24.04.2015 г.

Гл.ас. д-р Михаил Луканов

01.04.2015

01.04.2017

8.3. МузикаБългарско документално кино на 21 век

Приет НС, п. 9/28.11.2014 г.


Доц. д-р Димитър Кабаиванов

14.08.2014

14.08.2017

8.4. Екранни изкустваРумънска нова вълна и ново българско кино – културни взаимодействия в посттоталитарен контекстПроф. д-р Ингеборг Братоева

01.08.2015

01.08.2018

8.4. Екранни изкустваРежисьорски стилове в театъра в България след Втората световна война

Приет НС, п. 6/22.05.2015

Проф. д.изк. Камелия Николова13.05.2015

13.05.2018

8.4. ТеатърВъзприятие на авторското и арт-киното в дигиталната епоха
Приет НС, п. 10/15.12.2014

Проф. д.изк. Мая Димитрова15.12.2014

15.12.2017

05.08.03 Екранни изкуства

Българското анимационно кино след началото на 90-те години на ХХ век

Приет НС, п. 8/25.10.2013


Проф. д-р Надежда Маринчевска


16.07.2013

16.07.2016

8.4. Екранни изкустваБългарският драматургичен канон
Приет НС, п. 3/20.02.2015

Проф. д-р Николай Йорданов19.01.2015

19.01.2018

8.4. ТеатърЕстетика, технология и комуникация в съвременното кино за деца и юноши

Приет НС, п. 6/22.05.2015

Доц. д-р Радостина Нейкова

20.04.2015

20.04.2018

8.4. Екранни изкустваСъвременните хотели – алтернативни модели и търсения

Приет НС, п. 6/27.06.2014

Доц. д-р арх. Мария Давчева

19.05.2014

19.05.2017

5.7. АрхитектураCAD и BIM средства в архитектурата: същност, личности и традиции

Приет НС, п. 7/16.09.2014

Гл. ас. д-р арх. Стела Ташева
Замразен с 6 месеца

НС, п. 9/30.10.2015

01.10.2014

01.10.201601.04.2017

5.7. АрхитектураСоциална адекватност на архитектурните обекти: методика за анализ и оценка

Приет НС, п. 6/28.06.2013

Доц. д-р арх. Веселина Пеневска

22.03.2013

22.03.2016

5.7. АрхитектураНовите мултимедийни представления – кино и интерактивни технологии, рецепции

Приет НС, п. 7/29.06.2015 г.

Гл. ас. д-р Йосиф Аструков

04.05.2015

04.05.2017

8.4. Екранни изкустваПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ДИГИТАЛИЗИРАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВОНационалният събор на народното творчество в Копривщица – организация и провеждане

Приет НС, п. 6/27.06.2014 г.

Гл. ас. д-р Галина Денкова
Замразен с 6 м.

НС, п. 9/30.10.2015

01.07.2014

01.07.201630.01.2017

8.3. МузикаЗаписи на музикален фолклор от Казанлъшко в музикалнофолклорния архив на Института за изследване на изкуствата, БАН. (Теренните материали от командировките на Тодор Джиджев)

Приет НС, п. 2/14.02.2014

Замразен за 1 година НС, п. 6/22.05.2015, от 24.04.2015 до 24.04.2016 г.

Гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова
БОЛНИЧНИ

51 р.д.

14.02.2014

14.02.201626.04.2016

ННЦОКНСтарозагорската опера и развитието й през последния четвърт век (1991-2015). Ръководство, репертоар, състави

Приет НС/, п. 6/22.05.2015

Гл. ас. д-р Емилия Жунич

04.05.2015

04.05.2017

8.3. Музика
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница