За да обсипваш другите със слънце трябва да го имаш в себе систраница1/5
Дата08.05.2018
Размер340.86 Kb.
#68188
  1   2   3   4   5
“ЗА ДА ОБСИПВАШ ДРУГИТЕ СЪС СЛЪНЦЕ ТРЯБВА ДА ГО ИМАШ В СЕБЕ СИ”

( СРЕЩА СЪС СЕБЕ СИ И С ДРУГИТЕ)


АЗ НЕ СЪМ САМ!

Нарисувай слънце и напиши на всеки лъч: ИСКАМ ДА БЪДЕ . . . ИСКАМ ДА ИМА . . . ИСКАМ ДА ДАМ . . . ИСКАМ ДА КАЖА . . . ИСКАМ . . .

На слънцето напиши имената на децата от твоята група.

ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:


1. Какво означава за теб думата ЗАЕДНО?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Какво означава за теб думата СРЕЩА?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Какво означава за теб думата ПРИЯТЕЛ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Може ли човек да се срещне сам със себе си? Как?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. С кого можем да се срещнем?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


З Л О И Г Р Я Х

В средата, в която живеем, има много неща, които допринасят да има все повече гладни, бедни . . .Напиши онова, което:

Увеличава бедността _______________________________________
__________________________________________________________
Намалява бедността __________________________________________
__________________________________________________________С кои думи можем да заменим думата “зло”?

Кои са видовете зло?
Кой се бори срещу злото?
Зло може да се прави с мисли, думи, дела и опущения.


Напиши по няколко примера за всяко едно от тях.
С мисли ___________________________________________________
Думи ____________________________________________________
Дела ____________________________________________________
Опущения _________________________________________________

ПОПЪЛНЕТЕ СЛЕДНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ С ДУМИТЕ:Дела, кръщение, зло, първородния, тайнствата, знаем и искаме с раждането си, опущения.
Грешим когато __________________ свободно да правим ________ спрямо Бог, ближния и себе си. Зло може да се прави с мисли, думи, дела и ____________. Да е човек склонен към греха съществува от _______________ грях, на когото всички сме наследници ____________________. От него се освобождаваме с тайнството _____________. С молитвата, _________________ и с добрите _______ ще победим злото.

Хората по различни начини размишляват за проблемите глад, бедност, болест . . .


Н
апиши в празните квадратчета как за тези въпроси мислят хората, които са на следните картини.
Грехът е непослушание спрямо Божиите заповеди. Не може да се направи грях, без да го знаем и да го искаме.

Всеки път, когато сме направили зло към Бог и ближните, извършаваме грях.

Зло е когато искам да унищожа някого.
простителен

грях
смъртен

грях

Простителният грях (или лекият) замърсява душата малко, но не отнема Божествения живот.

Смъртният грях (или тежкият) замърсява ужасно душата и ни кара да изоставим Божествения живот.
ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА И НАДЕЖДА ВЪВ ВЕЧНИЯ ЖИВОТ
Когато човек умре, душата се разделя с тялото и това наричаме СМЪРТ. Смъртта е наказание за първородния грях. И Исус е починал. След смъртта се е възнесъл при Отца в небето. Затова и нашата смърт е като врата, която ни води в живота при Отца в небето.

Християните вярват, че Бог е създал човека за безсмъртен живот, а смъртта е преминаване от този живот към вечния живот с Бога. Основа за тази вяра е Исус Христос, който със Своето възкресение победил смъртта и на всички, които ще вярват в Него, обеща вечен живот.


Прочети от Лк 16, 19 – 31.
На фигурата, горе,е обяснено какво е смъртта.

На фигурата, в долната част, е обяснено това, което става с нас след смъртта. Тялото става прах в очакване на последното възкресение. Душата, обаче, не умира, а веднага се представя на индивидуален съд пред Бог.АД - вечна отделеност от Бога. (Прочети Мт 25, 41 – 45).
Бог никога не осъжда. Ако човек постоянно греши тежко против Бога и ближния, ако упорито отхвърля Божията любов и ако не иска да се помири с Бог, такъв човек сам себе си отдалечава от обществото с Бога.

Въпреки възможностите човек да бъде вечно отдалечен от Бога, християнинът не трябва да живее със страх от Ада. Нашият Бог е Бог на любовта и милосърдието. Въпреки, че сме всички грешни, Бог непрекъснато ни вика на помирение с Него и с ближния ни.


РАЙ - НЕБЕТО - това е самия Бог ( Прочети Мт 25, 34 – 36).
Това е пребиваването на Бог, в което след този живот влизат Божи избраници.

Да се намират в небето, означава да бъдат винаги с Христос, който със Своята смърт и възкресение е отворил вратите на Рая.


ЧИСТИЛИЩЕ - “Място” за тези хора, които са умрели в Божията благодат, но още не са готови за вечен живот. В Свещеното Писание няма нищо записано за Чистилището. Църквата, в своята традиция, постоянно учи, че тези, които не са изцяло чисти пред Бог, след смъртта трябва да мине време за “очистване”. Църквата постоянно принася литургии и молитви за покойните, за да влязат по-скоро в Рая.

Всеки християнин е длъжен да се моли за душите в чистилището, особено за покойните от своето семейство.Ето къде отива нашата душа веднага след смъртта:
ПОПЪЛНЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА С ДУМИТЕ:

Рая, ад, чистилището, рая.

  • Ако душата е в Божията благодат и е съвършено чиста от грях, дори и простителен, отива веднага в _________.

  • Ако душата е в Божията благодат, но е омърсена от простителни грехове, преди да влезе в _________, трябва да бъде прочистена в _______________________.

  • Ако душата е без Божествената благодат, понеже е замърсена от смъртния грах, отива във вечния ________.

Откъси от евангелието за живота след смъртта:

Откровение 21,1 – 22,5; Филипяни 1,23; 3,20; Матей 22,1 – 14; Лука 16,19-31; Иван 14, 23;


ВЕЧНА ВЕЧЕН


СМЪРТ ЖИВОТИсус Христос е ПЪТЯТ към ВЕЧНИЯ ЖИВОТ С БОГ!
Дяволът е ПЪТЯТ към ВЕЧНАТА СМЪРТ!
По кой път ще тръгнеш ти? Защо?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Д Е С Е Т Т Е З А П О В Е Д И
Изход 19, 1- 2; 14 - 21; 25;

ЗАПОВЕД - ЗАКОНСподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница