За дейността на нч"просвета 1928" с. Каменна рикса, общ. Георги дамяновоДата24.10.2018
Размер59.24 Kb.
#96749
О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ”ПРОСВЕТА 1928”

с. КАМЕННА РИКСА, общ. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ПРЕЗ 2016 год.
Основни цели:


  1. Спазване Устава и Закона за Народните читалища.

  2. Опазване на материално-техническата база на НЧ”Просвета 1928” с.Каменна Рикса.

  3. Участие с програми и проекти за отпускане на средства за ремонт и поддържане на сградата и помещенията.

  4. Спазване на вътрешните правила за контрол, финансиране и съхраняване на документите в архив.

  5. Организиране на разнообразен и съдържателен културен отдих и развлечения на жителите на селото.

  6. Обогатяване на художествената самодейност и участие в обществени изяви.

  7. Поддържане и обогатяване на библиотечния фонд.


Организациона дейност:

Най-яркият белег на демократичност е прякото

участие на членовете в работата на НЧ”Просвета1928”. Чрез годишните събрания, на които ръководството се отчита за резултатите от своята дейност, вие можете да вземете отношение по проблемите на читалището.

През 2016 год. настоятелството е провело и протоколирало 12 заседания, с дневен ред за годината 30 точки.

Действителните членове на читалището са 57 бр.- внесли членски внос. Отказалите да платят членски внос за 2016 г. по протокол на настоятелството и Устава на читалището не са действителни членове на читалището.Членският внос, неговото внасяне е съзнателен и доброволен акт. Реално набраните суми от членски внос не са основни за бюджета на читалището. Ние го използваме предимно за някои разнообразия на членовете на читалището.

= 2 =

Преоритет на точките на заседанията са ремонтни дейности като: разкриване на цигли; демонтаж на улуци; монтаж на улуци на покрива, челото на плочата, обзавеждане на кухненски блок при увеселителния салон, ремонт на водопроводната мрежа в сградата на читалището, демонтаж на прозорците на библиотеката и монтаж на дограма и др.

Не се отремонтираха външните осветителни тела

на читалищато.

Не се направи дренаж на западната страна на читалището и пораженията в увеселителният салон се увеличиха. Секретар-библиотекаря и настоятелството полагаха грижи и през тази година за опазване на наличната материално-техническа база. Секретар-библиотекаря поддържаше хигиена в салоните и помещенията, като спазваше инструктажа по техника на безопасността и охрана на труда. Полагаше грижи за цветните

градинки около сградата, по своя инициатива. Спазва правилата за вътрешния трудов ред. Падналият сняг по стълбите пред читалището и площатката винаги почистваше.

Челото на плочата остана в същото състояние.

Настоятелството не веднъж е писало и настоявало за остраняване на горепосочените поражения.

Пенчо Първанов и Аврам Симеонов дариха и засадиха туя пред чешмичката при читалището.

В началото на всяка година Маргарита и Николай Нинаркови подаряват на читалището работен календар.

Община Георги Дамяново и настоятелството на читалището организираха екскурзия на 17.05.2016 г. до Черепишкият манастир.

Българското знаме отново се поднови в м.Градище на 05.04.2016 г. от Иво Ефтимов – кмет, Надежда Калинова, Иван Йорданов, Силва Николова, Димчо Русинов, Ивона и Симона.

Библиотечна дейност:

Създават се приятни условия за прекарване на свободното време на желаещите в библиотеката.

= 3 =

Библиотеката ни разполага с 4712 единици с дарените книги. Читателски карти 63 бр. През 2016 г. читателски карти са регистрирани 4 бр. читателски карти. Посещенията през годината са 63 бр.читатели, 68 бр. заети книги за дома, от тях 55 български и 13 други, посещения от адм.услуги и др.30.Най-активни читатели са Ванеса Светломирова, Елена Любенова, Светослав Вълчев,Теодор Божидаров, Костадин Валериев, Ивона,Симона и др.

Най-предпочитани по съдържание са българските книги от художествена литература, георгафия, история, литературознание и детска художествена литература.

Тази година община Георги Дамяново закупи книгата Автономията ???? от изд.Стоян Николов - Торлака на презентация в общината.

Необходимостта от обогатяване на библиотечния фонд с нови книги от детски профил остава.


Художествена самодейност:


Самодейната ни група през 2016 г. се състоеше от 14 самодейци, участваха 4 деца под 18 год. Благодарение на тяхното желание, старание и дисциплина представихме нашето село прекрасно. С над 45 репетиции отделиха време и си заслужиха уважението и аплодисментите.

Участие взехме във фолклорните събори на с.Бутан,Чупрене, „Свидня” на Попов мост, празника на читалищата в гр.Монтана, празника на община Георги Дамяново и Заножене. Групата ни получи много подаръци и грамоти, благодарение на Вергина, Гошо, Кирил, Силва, Йонка, Миланка, Елена Асенова, Елена Кръстева, Пенка, Ивона, Симона, Костадин, Елена Любенова и най-малкия чоровен участник Стилиянчо /внук на Анета и Краси/.

И отново да благодарим на Златка Василева, Анета и Милка Давидова за прекрасно изтъканите и везани носии с които помогнаха за участията ни.
= 4 =

За периода от 28.03.2011 г. до 31.12.2016 г. самодейната ни група е наградена с 24 грамоти, 3 дипломи за 1-во, 2-ро и 3-то място, бронзов медал, 18 подаръка,един поздравителен адрес от областният управител, три поздравителени адреса от община Георги Дамяново, който се намират в читалището, и две дипломи и златен медал лично за Тодор Павлов и Лидия Цекова представили нашето читалище и нашето село и запис в Националното радио от представянето им в Копривщица.


Културен календар:

По план-програмата, изготвяна всяка година се стремим максимално за честването на християнските и националните празници. Единствената причина за неизпълнение са метеорологичните условия или някои житейски битиета. Стремежа ни е да запазим и осъвременим нашите народни обичаи и традиции. Грижим се за вашето разнообразие и развлечение.

Средствата за музикалното оформление предоставяше кмета на община Георги Дамяново.

За националните празници: 19-ти февруари – живота и делото на Апостола за свободата Васил Левски; 3-ти Март; 24-ти Май; 2-ри юни и др.организираме тържествени рецитали, изпълняваме възрожденски песни, изплитане на венец.

Стремим се да празнуваме и пресъздаваме всички християнски празници. Най-активни участници в различните празници са Вергина, Гошо, Елена Кръстева, Елена Василева, Миланка, Павлина Каменова, Ваня Василева, Надка Тодорова,Силва Николова, Пенка Крумова, Елена Любенова, Симона, Ивона, Костадин Валериев и други.

Особено красиво със спазване на народните обичаи и пресъздаване на българското народно творчество премина Лазаровден, Великден и др.

На 24.03.2016 г. в с.Гаврил Геново бяхме поканени на Пролетно-кулинарен конкурс с постни ястия. НЧ”Просвета 1928 „ с.Каменна Рикса в лицето на Йонка Вълчева с пълнена тиква, Пенка Крумова с питка с извара и салата костенурка и Силва Николова с пълнени ябълки с грис, орехи и канела взехме първите места.

= 5 =


На 03.05.2016 г. отново бяхме поканени в с.Гаврил Геново на Великденски конкурс. Пенка Никлова получи първата награда от всички читалища с кузунак и гърне с домашно овче мляко.

По традиция всяка година от читалището на 1-ви Март, закупуваме и подаряваме мартенички на жителите на селото.

Нека работим така, че селото ни да не се губи от картата на България, а да привлича млади хора, чрез нашето добро отношение към тях, чрез нашата помощ и подкрепа. Селище, което няма минало, няма бъдеще.

Нека в нашите сърца има повече доброта, мир, хармония, радост, щастие, съчуствие, прошка, баланс, смелост и любов.

И в този отчетен доклад да си напомним, че смелостта не означава злоба и завист. Зависта ражда злоба, злобата поражда лъжа. Завистта и лицемерието са страдание и болест, а добротата преобразява грозното в красивото.

Благодарим на всички членове на читалището, пожелаваме ви да сте живи и здрави!

Благодарим на г-жа Александрова – кмет на община Георги Дамяново, г-н Пешунов- секретар и Надя Стайкова – гл.експерт за съдействията.
Секретар-библиотекар:.............. Председател:...............

/В.Найденова/ / Г. Тодоров/НЧ ,,Просвета 1928г.” с. Каменна Рикса.СПИСЪК
На на настоятелството:
1.Иван Любенов Иванов – Председател

2.Силва Николова Иванова – Член

3.Мирослава Любомирова Замфирова – Член

4.Елена Захариева Петкова – Член

5.Пенчо Георгиев Първанов – Член

На проверителната комисия:

1.Ивана Трендафилова Йорданова - Член

2.Сталинка Замфирова Иванова - Член3.Първан Тодоров Първанов - Член
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница