За Доставка на Метална облицовка по цилиндъра за Топкова мелница мшц 4,5 Х 6,0 през 2010 година І. Количество на доставкаДата19.07.2018
Размер55.5 Kb.
Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е
ЗА ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ

За Доставка на Метална облицовка по цилиндъра за Топкова мелница

МШЦ 4,5 х 6,0 през 2010 година
І.Количество на доставка

Наименование/означение

Броя

в к-кт


Ед тегло

/кг/

Ед. цена

USD(лв)/кг

1

Броня 1

L – 1 430 тип С

15

2

Броня 2

L - 1 430 тип А

15

3

Броня 3

L- 1 490 тип А

30

4

Броня 4

L – 930 тип А

15

5

Броня 5

L – 930 типС

15

6

Броня 6

L- 990 тип С

15

7

Броня 7

L- 1 490 тип С

30

Общо

135Необходими за доставка през 2 010г – 6 комплекта със следните срокове на доставка:

мес. ІІ

мес. ІІІ

месІV

мес. V

мес. VІ

мес. ІХ

1 к-т

1 к-т

1 к-т

1 к-т

1 к-т

1 к-т


1. Вариант на профила задължително дизайн „двойна вълна”

2.Обща характеристика на рудата:

Рудата е халкопиритна във вторични кварцити, аргелизити и пропилити.

Съдържание /съгласно силикатен анализ/

SiO2 -70 ÷ 75 % Al2O3 -12÷14% CаО -0,2÷0,3%

MgO – 0,6 ÷ 2% K2 О - 1,5 – 3,0% Na2O –1,0÷2%

Fe2O3 -3,5 ÷ 4,5%
Размер на топките Ǿ 80 mm
Запълване на мелницата 38-40%
Производителност

120 ÷ 140 t/час с руда само от ГТЛ

130 ÷ 170 t/час с руда от ГТЛ + пясъци от хидроциклон

Съдържание на твърдо в мелницата 65÷75%

Температура 5÷25° С

рН 9÷10,5

Едрина на захранващия материал 90%; 0-15мм

Едрина на материала след смилането - минус 0,100 мм70-75% - плюс 0,2мм 10-15%

Влага на захранващия материал до 12%

II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:
1.Потвърдят възможностите за доставка на исканата облицовка в необходимите срокове и с необходимото качество и изисквания.

2. Предложат твърда цена за срока на договора в лева и в щатски долари едновременно в опция на купувача.

3. Дадат франкировка - DDP склад “Асарел-Медет”;

4. Условия на плащане: разсрочено след доставка.

5. Гаранции – часове в работа след датата на пускане в експлоатация.

6. Представят сертификат за произход и качество на стоката

ІV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:
1. Представяне препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

2. При сключване на договор се изисква и:

Съдебна регистрация;

Актуално състояние на доставчика (изпълнителя)

3. Валидност на офертата – минимум 90 дни от представянето и в „Асарел Медет” АД.

4.Офертите се представят по един от следните начини:

4.1. На ръка в деловодството на «Асарел Медет» АД запечатани в плик, адресирани до Изп. Директор д-р инж. Л. Цоцорков и надписани «Оферта за доставка на облицовка за цилиндъра на мелница МШЦ 4,5х6,0 със забележка « Да се отвори само от определената за целта комисия»

4.2. По пощата – обикновена или куриерска , запечатани в плик, адресирани до – както в предишната точка

4.3. На e-mail: rshumanov@asarel.comна Вниманието на Изп. Директор

4.4. На факс 0357/60250 - на Вниманието на Изп. Директор.

5. Офертите се класират само на един кръг, като се провеждат преговори за подобряване на условията на офертите само с класираните на първите три места.

6. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

7. Краен срок за предоставяне на офертите - 11.11.2009г.

8. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти.
За Техничеки въпроси:

инж. Н. Пелтеков - e-mail – npeltekov@asarel.com тел. 0357/60 366

инж. П. Боюклиев – e-mail – dr@asarel.com тел. 0357/60 437


Специалист Доставки: Експерт Търговия РЧМ”:

/инж. П. Боюклиев/ / инж. П. Паланкалиев/
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница