За Европа без бариери: Европейската комисия иска да осигури по-добър достъп за 80 милиона души с уврежданияДата11.01.2018
Размер50.6 Kb.
#43765


IP/10/1505

Брюксел, 15 ноември 2010 г.За Европа без бариери: Европейската комисия иска да осигури по-добър достъп за 80 милиона души с увреждания

За повечето хора възможността да се качат в автобуса и да отидат на пазар, да използват интернет или да гледат любимия телевизионен сериал е даденост. За 80-те милиона европейци с увреждания обаче могат да съществуват значителни препятствия, които правят тези дейности невъзможни. Европейската комисия прие днес нова стратегия за премахването на тези бариери. Тя очертава начините, по които ЕС и правителствата на държавите-членки могат да осигурят на хората с увреждания възможността да се ползват от своите права. През следващото десетилетие се предвиждат редица конкретни мерки, сред които взаимното признаване на националните удостоверения за увреждане, насърчаването на процеса на стандартизиране, както и по-целенасоченото използване на разпоредбите за обществените поръчки и държавните помощи. Тези мерки ще донесат значителни ползи за обществото, но ще се отразят положително и на европейската икономика. Те биха могли например да стимулират европейския пазар за помощни средства и услуги, за който се счита, че дори понастоящем възлиза на 30 млрд. евро годишно. Комисията ще обсъди още дали до 2012 г. да предложи „Европейски акт за достъпност“, целящ по-нататъшното развиване на единния пазар за достъпни продукти и услуги.

За да могат пълноправно да участват в обществения и икономическия живот, хората с увреждания се нуждаят от улеснен достъп до обществените сгради, обществения транспорт и цифровите услуги“, заяви заместник-председателят на Комисията и комисар по правосъдие, основни права и гражданство Вивиан Рединг. „Много ефективен начин за постигането на тази цел е изработването на равнище ЕС на стандарти за достъпни стоки и услуги, както и подобряването на достъпността на обществените сгради посредством възлагането на обществени поръчки. Подобни мерки в Съединените американски щати вече пожънаха успех както в икономическо, така и в социално отношение. Трябва също така да гарантираме, че прекосяването на границите не води до допълнителни препятствия: хората с надлежно установено увреждане, които решат да се преместят в друга държава, трябва да могат да се ползват със същите предимства, с които се ползват и в собствените си държави, като например безплатен или по-евтин обществен транспорт. Моята цел е до 2020 г. да бъде създадена една Европа без бариери за хората с увреждания“.

Една шеста от европейците — или общо около 80 милиона души — имат някаква степен на увреждане. Повече от една трета от хората на възраст над 75 години страдат от увреждания, които в някаква степен ги ограничават. Със застаряването на населението на ЕС тези цифри само ще растат. Заради физически и други препятствия и дискриминация повечето от тези хора прекалено често не могат да участват пълноправно в обществения и икономическия живот.

Премахването на бариерите пред тях освен обществена задача е и начин да се създадат нови пазарни възможности. Изследване на Кралския национален институт на незрящите в Обединеното Кралство показа, че инвестиция от 35 000 британски лири, която верига супермаркети е направила, за да стане интернет страницата ѝ достъпна за хора с увреждания, е донесла допълнителни приходи от над 13 млн. британски лири годишно. Проведено в Германия изследване показа, че при наличие на повече достъпни съоръжения хората с увреждания пътуват повече, което води до допълнителен оборот за транспортната индустрия на Германия между 620 млн. и 1,9 млрд. евро.

С оглед на тези факти представената от Комисията днес стратегия отбелязва подновяване на ангажимента на ЕС за подобряване на положението на европейците с увреждания. Стратегията допълва и подкрепя действията на държавите-членки, които носят главната отговорност по отношение на политиките за хората с увреждания.

Акцентът в стратегията на ЕС е поставен върху осигуряването на възможност хората с увреждания да се ползват от правата си в същата степен като всички останали, както и върху премахването на препятствията, с които се сблъскват в ежедневието. Основните действия са:  • Инициатива за достъпност: да се обмисли как стандартизацията и разпоредбите за обществените поръчки и държавните помощи могат да се използват, за да се осигури достъпът на хората с увреждания до всички стоки и услуги, като същевременно се насърчи европейският пазар за помощни средства („Европейски акт за достъпност“). Очаква се през следващите години този пазар значително да се разрасне, както се случи в Съединените американски щати;

  • Равнопоставено участие: посредством взаимното признаване на удостоверенията за увреждане и свързаните с тях права да се гарантира, че хората с увреждания и техните семейства упражняват правата си на граждани на ЕС при условията на равнопоставеност; да се способства използването на жестомимичния език и на брайловата азбука при упражняването на избирателните права на гражданите на ЕС, както и в контактите им с европейските институции; да се насърчава създаването на достъпни формати на интернет страниците и продуктите, защитени от авторското право, като например книгите;

  • Финансиране: да се гарантира, че програмите и средствата на ЕС в сферата на важни за хората с увреждания политики се използват за насърчаването на добри условия на труд за лицата, занимаващи се професионално или неформално с предоставянето на персонални грижи, както и за разработването на програми за лични асистенти за хората с увреждания;

  • По-активно сътрудничество между държавите-членки (посредством групата на високо равнище на ЕС по проблемите на хората с увреждания) и гражданското общество: да се създаде форум за обмен на информация и координиране на политиките, по-специално по отношение на преносимостта на правата, като например правото на личен асистент;

  • Популяризиране на проблемите на хората с увреждания: да се повиши нивото на информираност на обществото по отношение на уврежданията и достъпността, например чрез присъждането на Европейска награда за достъпни градове;

  • Събиране на информация и мониторинг: да се подобри нивото на осведоменост за положението на хората с увреждания в Европа и за предизвикателствата, с които те се сблъскват в ежедневието си, като същевременно се идентифицират и насърчават успешни структури за подкрепа на хората с увреждания, въведени от държавите-членки на национално ниво.

Стратегията включва още списък с конкретни мерки и график за тяхното изпълнение. Комисията редовно ще отчита постиженията и напредъка по стратегията съгласно задълженията си по подписаната от нея Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания.

Контекст

В Хартата на основните права на Европейския съюз се посочва, че „Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността“. Освен това с подписването на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания ЕС и неговите 27 държави-членки вече се ангажираха със създаването на Европа без бариери.

Приетата днес Стратегия на ЕС за хората с увреждания конкретизира действията на ЕС по стратегията „Европа 2020“ (IP/10/225), както и действията, предложени в Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. (IP/10/1390).

Допълнителна информация

Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.: „Подновяване на ангажимента за Европа без бариери“ и свързаната с нея документация можете да намерите на следния адрес:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Интернет страница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар по провосъдие, основни права и гражданство:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/578


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница