За гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република БългарияДата07.12.2018
Размер188.12 Kb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ВРАЦА, община КРИВОДОЛ

населено място ГР.КРИВОДОЛ, кметство ..................., секция № 001

Адрес на избирателната секция: СОУ” Св. св. Кирил и Методий”, ет.1
Име

----------------------------------------------------

АДРИАН ВАЛЕРИЕВ ИЛИЕВ

АДРИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

АДРИАНА МИХАЙЛОВА ГЕРГОВА

АКСИНИЯ АСЕНОВА БОРИСОВА

АЛБЕНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ВАСИЛСКА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КОНСТАНТИНОВ

АЛЕКСАНДЪР ТЕМЕНУЖКОВ ЦАНКОВ

АЛЕКСАНДЪР ЮРИЕВ ИВАНОВ

АНГЕЛ БЛАГОЕВ ДАНЧОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ САВЧОВ

АНГЕЛ ГОРАНОВ МИТКОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ ИСАЕВ ВАСИЛЕВ

АНГЕЛ МАРИНОВ АНДРЕЕВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ ДАНОВ

АНГЕЛИНА ГЕРГОВА АВРАМОВА

АНДРЕЙ ДАНОВ ДАНОВ

АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ДАНЧОВ

АНДРЕЙ НИКОЛОВ АНДРОВ

АНЕЛИЯ АСЕНОВА ИВАНОВА

АНЕЛИЯ АСЕНОВА НИКОЛОВА

АНЕЛИЯ ЖОРОВА ТОДОРОВА

АНЕЛИЯ ИСКРЕНОВА АНГЕЛОВА

АНЕТА КРУМОВА ДАНЧОВА

АНЕТА СЛАВЕЙКОВА ГОРАНОВА

АНЖЕЛА АНТОНОВА АНТОНОВА

АНИЦА ЮРИЕВА ПЕТКОВА

АНКА БОРИСОВА ИЛИЕВА

АНКА ЦАНКОВА ХРИСТОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА АНТОНОВА

АНТОН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ

АНТОН РАДОСЛАВОВ КРЪСТЕВ

АНТОН ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ

АСЕН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

АСЕН БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ

АСЕН БОРИСОВ АНГЕЛОВ

АСЕН ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ

АСЕН НИКОЛОВ ТРИФОНОВ

АСПАРУХ МИЛЧОВ ЦВЕТАНОВ

АСЯ АСЕНОВА АТАНАСОВА

АТАНАС ДИМИТРОВ ПАУНОВ

АТАНАС ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ТОДОРОВ ГЕРГОВ

АТАНАСА АНТОНИЕВА ГЕНОВА

БЕАТРИС ПЕТРОВА СПАСОВА

БИЛЯНА ИВАНОВА БОГДАНОВА

БИСЕР ИЛИЕВ ИВАНОВ

БИСЕР КРАСИМИРОВ БОРИСОВ

БОГДАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

БОГДАНА ФИМОВА АНДРОВА

БОЖИДАР АНГЕЛОВ ДАНЧЕВ

БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

БОЖИДАР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

БОНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

БОРИС ИВАНОВ ПЕТРОВ

БОРИС КИРИЛОВ САВЧОВ

БОРИСЛАВ АСЕНОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САВОВ

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ АСЕНОВ

БОРИСЛАВ ПЕТКОВ БЛАГОЕВ

БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ТОДОРОВ

БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ

БОРИСЛАВА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

БОРИСЛАВА РАДОСЛАВОВА СИМЕОНОВА

БОРЯНА КРАСИМИРОВА МИЛКОВА

БОРЯНА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА

БОРЯНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА

БОЯН ПЕТРОВ ТОНЧЕВ

ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ

ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ЦАНКОВ

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВА БОРИСОВА

ВАЛЕНТИНА ЛИЛЯНОВА ЦВЕТАНОВА

ВАЛЕНТИНА МИРОНОВА НИКОЛОВА

ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВЕЛЧОВ

ВАЛЕРИ ИЛИЕВ БОГДАНОВ

ВАЛЕРИЯ ТРИФОНОВА ИВАНОВА

ВАЛЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ВАЛЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

ВАНКА ДОЙЧЕВА БОРИСОВА

ВАНЬО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

ВАНЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

ВАСИЛ АСЕНОВ БОРИСОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ

ВАСИЛКА МИТОВА ГЕШКОВА

ВАСИЛКА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА

ВЕЛИКА КОЛОВА ГОРАНОВА

ВЕЛИКА ЦЕКОВА КАМЕНОВА

ВЕЛКО ВЕЛКОВ БОРИСОВ

ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ВЕНЕРА МИТКОВА ТРИФОНОВА

ВЕНЕТА БОГДАНОВА САВЧОВА

ВЕНЕТА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

ВЕНЕТА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

ВЕРКА АЛЕКСИЕВА СТАНКОВА

ВЕРКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА

ВЕРКА КОНСТАНТИНОВА БОЯДЖИЙСКА

ВЕРОНИКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛИН БОРИСОВ АНГЕЛОВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДАЦОВ

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА

ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

ВЕСКО ИВАНОВ МИТОВ

ВЕЦА БОГДАНОВА НЕШОВА

ВИЛИМИРА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА БОРИСОВА

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ПАВЛОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

ВИОЛЕТКА ИВАНОВА ПЕКОВА

ВЛАДИМИР ГРИГОРОВ СТОЙЧЕВ

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ИВАНОВ

ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ МИЛКОВ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КИРИЛОВ

ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ТРИФОНОВ

ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ ГОРАНОВ

ВРЪБКА МИКОВА ФИЛИПОВА

ВЪЛО БОРИСОВ ВЪЛОВ

ВЪРБАН МИТКОВ ТРИФОНОВ

ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

ГАБРИЕЛА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

ГАБРИЕЛА ПЕТКОВА ЦЕНОВА

ГАЛАТА ИСАЕВА ПАУНОВА

ГАЛИН ДАНАИЛОВ ИВАНОВ

ГАЛИНА НИКОЛОВА ГОРАНОВА

ГАЛЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛЯ ТОШЕВА ПЕТКОВА

ГЕНА ИВАНОВА ДИМАНОВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАВЛОВ

ГЕОРГИ БОГДАНОВ ВЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ГОРАНОВ ЦЕНОВ

ГЕОРГИ ДАВИДОВ ПАНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТОВ

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ БЛАГОЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ТОШКОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА ЛИДАНСКА

ГЕОРГИЯ КОСТАДИНОВА ТОНЕВА

ГЕРГИНА ВЕЛКОВА АТАНАСОВА

ГЕРОЙКА ВАСИЛЕВА ВЕЛЧЕВА

ГИНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

ГИНА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА

ГИНА ИВАНЧЕВА ТРЪПЧЕВСКА

ГИЦА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

ГОРАН МИТКОВ ГОРАНОВ

ГРИГОР ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ

ГРОЗДАНКА БОРИСОВА ТРИФОНОВА

ГУНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

ДАМЯН ПЕТРОВ ДАМЯНОВ

ДАМЯНА ТОДОРОВА ПАВЛОВА

ДАНАИЛ БОРИСЛАВОВ ЦВЕТАНОВ

ДАНАИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ САВОВ

ДАНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ДАНО ПЕТРОВ ДАНОВ

ДАНО ПЕТРОВ ДАНОВ

ДАНЧО ИВАНЧОВ ИЛИЕВ

ДАРИНА ГРИГОРОВА САВЧОВА

ДАРИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ДАРИНКА КОНСТАНТИНОВА БОГДАНОВА

ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА НИКОВА

ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА МАРИНОВА

ДЖУЛИЯ ИЛИЯНОВА АНГЕЛОВА

ДИАНА КИРИЛОВА АНДРОВА

ДИЛЯН ЕВСТАТИЕВ ВАСИЛЕВ

ДИМИТРА ПЪРВАНОВА ПЕТКОВА

ДИМИТРИНКА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

ДИМИТЪР БОЯНОВ ТАСЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛКОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ МИТОВ

ДИМИТЪР КОСТОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР КОСТОВ ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ЛИЛОВ

ДИМИТЪР ЛИЛОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОСТОВ

ДИМИТЪР НИКОВ КИРИЛОВ

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГРИГОРОВ

ДИМИТЪР ЦАНОВ ПЕТРОВ

ДОБРИНА МЕТОДИЕВА КИРИЛОВА

ДОБРОМИР ДИМИТРОВ КИРИЛОВ

ДОЧКА ПЕТРОВА ИВАНЧОВА

ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ЕВГЕНИ ЛЮБЕНОВ ЦВЕТАНОВ

ЕВГЕНИЯ ЦЕКОВА ГЕОРГИЕВА

ЕВСТАТИ ВАСИЛЕВ ЕФРЕМОВ

ЕЛЕНКА ЙОСИФОВА ПАВЛОВА

ЕЛЕНКА СПАСОВА ИВАНОВА

ЕЛИ БЛАГОЕВА ДАНЧОВА

ЕЛИ ИВАНОВА МЕТОДИЕВА

ЕЛКА ТОДОРОВА ЛИЛОВА

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ЦЕКОВ

ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ ЕВТИМОВ

ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРИЛОВ

ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА

ЕМИЛИЯ ЗДРАВКОВА БОРКОВА

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА

ЕМИЛИЯ МИЛЧОВА НИКОЛОВА

ЕФРОСИНА АНГЕЛОВА ДАМЯНОВА

ЖИВКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ

ЗЛАТКА НАЧКОВА ТОМОВА

ЗОРКА ТОДОРОВА ГЕНОВА

ЗОРНИЦА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

ЗОЯ КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

ИВА ПАВЛИНОВА САВОВА

ИВА ХРИСТИМОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАЙЛО АСЕНОВ БОРИСОВ

ИВАЙЛО КАМЕНОВ ПАВЛИНОВ

ИВАЙЛО КОСТОВ ЙОРДАНОВ

ИВАЙЛО ЛУИЗОВ ЙОНОВ

ИВАЙЛО ПЕТКОВ ВЕЛЧЕВ

ИВАЙЛО РАНГЕЛОВ ПЕТРОВ

ИВАЙЛО ТОМОВ ТОМОВ

ИВАЙЛО ТОШКОВ ПЕТКОВ

ИВАЛИНА МИЛЧЕВА КАМЕНОВА

ИВАН АНГЕЛОВ ДАНОВ

ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ИВАН БОГДАНОВ ТОДОРОВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВ СТОЙЧЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ЕФРЕМОВ СИМЕОНОВ

ИВАН ИВАНОВ БОГДАНОВ

ИВАН ИЛИЕВ СТОЯНОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

ИВАН МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН НЕЦОВ ИВАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ

ИВАН ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ПЕТРОВ ИЛИЕВ

ИВАН СТОЯНОВ МИТОВ

ИВАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ИВАН ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ

ИВАН ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ

ИВАН ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

ИВАН ЦЕКОВ ИВАНОВ

ИВАН ЦЕКОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ИСАЕВА ИЛИЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА АНДРОВА

ИВАНКА СТОЙНОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ЦАНОВА

ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА РАФАИЛОВА

ИВЕТА СВЕТОСЛАВОВА ПАВЛИНОВА

ИВКА БОРЯНОВА СЕРАФИМОВА

ИВКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

ИВКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

ИВО ЕМИЛОВ ПЕТРОВ

ИВО МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВО НИКОЛОВ ГОРАНОВ

ИЛИАН ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

ИЛИАНА МИЛКОВА МИТОВА

ИЛИНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

ИЛИЯ БОГДАНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ВЕЛКОВ ИВАНОВ

ИЛИЯ ВЪРБАНОВ ТРИФОНОВ

ИЛИЯ КРАСИМИРОВ БОРИСОВ

ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТОНЕВ

ИЛИЯН БОРЯНОВ БОРИСОВ

ИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ АНГЕЛОВ

ИЛИЯН РУМЯНОВ УСОВ

ИЛОНКА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

ИРЕНА МЕТОДИЕВА АНТОНОВА

ИРЕНА ПАВЛИНОВА СИМЕОНОВА

ИРИНА ИВАНОВА НИКОЛЧОВА

ИСКРА НАЙДЕНОВА МЕТОДИЕВА

ИСКРЕН АНГЕЛОВ ИСАЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДАНЧОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

ЙОРДАН МИЛАДИНОВ КЪНОВ

ЙОРДАН СТОЯНОВ АНДРОВ

ЙОРДАН ХРИСТИМОВ ДАНЧЕВ

ЙОРДАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ЙОРДАНКА ПАВЛОВА АНГЕЛОВА

ЙОРДАНКА СТОИЛОВА ВАСИЛСКА

ЙОРДАНКА ТОМОВА КОСТОВА

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

КАЛИН НИКОЛОВ АСЕНОВ

КАЛИНА ГОРАНОВА МИТКОВА

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА МИТОВА

КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

КАМЕЛИЯ МИЛЧЕВА ЦЕКОВА

КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА

КАМЕЛИЯ ТИХОМИРОВА КАМЕНОВА

КАМЕН ПАВЛИНОВ КАМЕНОВ

КАТА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

КАТИНКА ЦОЛОВА ДИМИТРОВА

КАТЯ АНГЕЛОВА ТОНЕВА

КАТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

КАТЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

КАТЯ ЦАНКОВА МИЛКОВА

КАТЯ ЦВЕТКОВА МИТОВА

КИРЯНА ЦВЕТКОВА СПАСОВА

КОСТА ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

КОСТАДИН БОГДАНОВ ИЛИЕВ

КОСТАДИН ИВАНОВ ДАНЧОВ

КОСТАДИН ИЛИЕВ КОСТОВ

КОСТАДИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

КРАСА ГОРАНОВА МЕДОЙЕВИЧ

КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

КРАСИМИР БОРИСОВ ГОРАНОВ

КРАСИМИР БОРИСОВ МИЛКОВ

КРАСИМИР ДАМЯНОВ КРЪСТЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ИЛИЕВ

КРАСИМИР ПЕТКОВ БЛАГОЕВ

КРАСИМИР ПЕТРОВ ЛИЛОВ

КРАСИМИРА ДАНОВА КИРИЛОВА

КРАСИМИРА НИКОЛОВА ЧАЛЪКОВА

КРАСИМИРА ЦВЕТАНОВА ДАНЧОВА

КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ЛАТИНКА ТРЕНДАФИЛОВА МЛАДЕНОВА

ЛИДИЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА

ЛИЛИ ПЕТРОВА ЦОНОВА

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА БЛАГОЕВА

ЛИЛЯНА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛИНКО АСЕНОВ МАРКОВ

ЛЮБА БОРИСОВА ПАВЛОВА

ЛЮБЕН ДИМИТРОВ МИТОВ

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ЛЮБЧО МИЛЧОВ ЦВЕТАНОВ

ЛЮДМИЛ МЕТОДИЕВ АТАНАСОВ

ЛЮДМИЛА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

ЛЮДМИЛА РУМЕНОВА МЕТОДИЕВА

МАВРА АНГЕЛОВА ВЪРБАНОВА

МАКСИМ ДАМЯНОВ ПЕТРОВ

МАЛИНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА

МАЛИНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

МАНЯ СТОЯНОВА ТРИФОНОВА

МАРА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА

МАРГАРИТА ВИТАНОВА ДИМИТРОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТРОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА СТАМБОЛИЙСКА

МАРГАРИТА МИЛЧОВА ВЪЛОВА

МАРГАРИТА ТРАЙКОВА КРЪСТЕВА

МАРИАНА ТОДОРОВА АНДРОВА

МАРИЕЛА ЙОСИФОВА САВОВА

МАРИЕЛА ПАВЛИНОВА ИЛИЕВА

МАРИЕЛА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА НЕДКОВА

МАРИО СТЕФАНОВ ТОНЧЕВ

МАРИЯ АНДРЕЕВА АНДРОВА

МАРИЯ ВЕЛКОВА БОРИСОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ТОНЧЕВА

МАРИЯ ИЛИЕВА МИТОВА

МАРИЯН ЛЮБЕНОВ ЦВЕТАНОВ

МАРИЯНА АНДРЕЕВА ДАНОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

МАРИЯНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

МАРТИН АНГЕЛОВ ДАНЧЕВ

МАЯ ВЕСКОВА ТРИФОНОВА

МАЯ ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА

МЕТОДИ АНТОНОВ МЕТОДИЕВ

МИГЛЕН РУМЕНОВ ТРИФОНОВ

МИГЛЕНА АНДРЕЕВА ТОДОРОВА

МИГЛЕНА ГЕНОВА ПЕТРОВА

МИГЛЕНА ИВАНОВА МАРИЕВА

МИЛАН КОСТОВ ЙОРДАНОВ

МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ СПАСОВ

МИЛЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

МИЛЕНА АСЕНОВА НИКОЛОВА

МИЛЕНА ИВАНОВА КАНОВА

МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА МИТОВА

МИЛЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

МИЛЧО КАМЕНОВ ИЛИЕВ

МИМИ ТОДОРОВА ПЕТКОВА

МИНКА МИНОВА АНГЕЛОВА

МИРЕЛА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ЦЕНОВ

МИРОСЛАВ ИЛИЕВ ПАВЛОВ

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

МИРОСЛАВ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ

МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ

МИРЯНКА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА

МИТКА ДАМЯНОВА БОРИСОВА

МИТКА МАРИЯНОВА ФАНЧЕВА

МИТКО ВЪРБАНОВ ТРИФОНОВ

МИТКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

МИТКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

МИТКО КОСТАДИНОВ НИКОВ

МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ

НАДЕЖДА ВЪРБАНОВА СПАСОВА

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

НАДЕЖДА СПАСОВА ХРИСТОВА

НАДКА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА

НАДЯ ПЕТКОВА ПАВЛОВА

НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

НАЙДЕН КАМЕНОВ АНГЕЛОВ

НАТАША КОСТАДИНОВА ГОРАНОВА

НЕЛИ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

НЕЛИ СТОЯНОВА ИВАНОВА

НЕЛИ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

НЕНКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

НЕРИН АСЕНОВ АТАНАСОВ

НИКОЛА ГОРАНОВ ЦЕНОВ

НИКОЛА ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ АНДРОВ

НИКОЛАЙ АСЕНОВ БОРИСОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ САВЧОВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ

НИКОЛИНА САНДОВА ТОДОРОВА

НИНА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

НИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

НИНА ЮРИЕВА ИВАНОВА

НИСТОР КОСТАДИНОВ БОЯДЖИЙСКИ

ОГНЯН СВЕТОСЛАВОВ ПАВЛИНОВ

ОГНЯН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ

ПАВЕЛ БОРИСЛАВОВ САВОВ

ПАВЛИН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

ПАВЛИН КАМЕНОВ ПАВЛИНОВ

ПАВЛИН СВЕТОСЛАВОВ СИМЕОНОВ

ПАИСИЙ МИТКОВ ДИНОЛОВ

ПАРАСКЕВА АНГЕЛОВА БОЖИНОВА

ПАРАСКЕВА БОРИСОВА АНГЕЛОВА

ПАРАСКЕВА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ПЕНКА АНГЕЛОВА ПАУНОВА

ПЕНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА ЦЕНОВА ЗАХАРИЕВА

ПЕПИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ

ПЕТКАНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ

ПЕТКО ИВАНОВ ПОПОВ

ПЕТКО САВЧОВ СПАСОВ

ПЕТРА АНДОНОВА ЦВЕТАНОВА

ПЕТРА ГАНЧОВА НЕНЧОВСКА

ПЕТРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТРА ЦЕНОВА ДАНЧОВА

ПЕТРАНА ИВАНОВА ИСАЕВА

ПЕТРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЦАНОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДАНЧЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ДАНОВ ДАНОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАМЕНОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР МАКАВЕЕВ МАЦОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТКОВ

ПЕТЪР СПАСОВ ХРИСТОВ

ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ЦЕНОВ

ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЯ ТИХОМИРОВА КАМЕНОВА

ПЕШКА КАМЕНОВА МЛАДЕНОВА

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН ДАМЯНОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ ИВАНОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТОВ

ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН СЛАВЧОВ ГЕОРГИЕВ

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПАУНОВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПАВЛОВ

ПОЛИНА МИРОСЛАВОВА СИМЕОНОВА

ПЪРВОЛЕТА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

РАДКО ТОДОРОВ ЦЕНОВ

РАДОСЛАВ ВЕШОВ ВЕТОВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

РАЙНА ВЕНЕТОВА ВИТАНОВА

РАНГЕЛ ПЕТРОВ ИЛИЕВ

РОЗАЛИНА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА

РОСЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ

РОСИЦА ВЕЛКОВА БОРИСОВА

РУМЕН ИВАНОВ БЪРЦОВ

РУМЕН ЛЮДМИЛОВ МЕТОДИЕВ

РУМЕН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

РУМЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

РУМЕН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ

САШКО ПЕТРОВ ИВАНОВ

СВЕТЛА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА

СВЕТЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА

СВЕТЛА КРУМОВА СИМЕОНОВА

СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

СВЕТЛИН ПЛАМЕНОВ СЛАВЧЕВ

СВЕТЛОЗАР РАДОСЛАВОВ КРЪСТЕВ

СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ

СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

СВЕТОСЛАВ ПАВЛИНОВ СИМЕОНОВ

СВИЛЕН ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ

СЕВДА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

СЕВДА НЕЛЕВА МИЛЧЕВА

СЕРАФИМ ПЕТРОВ ТОДОРОВ

СЕРТЕНА ИВАНОВА ЦЕНОВА

СЕРЬОЖА ИВАНОВ АНГЕЛОВ

СИЛВИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

СИЛВИЯ МИЛЧОВА АНТОВА

СИЛВИЯ МИТКОВА ТРИФОНОВА

СИЛВИЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

СИМЕОНКА ИВАНОВА ПОПОВА

СИМО РУМЯНОВ АНТОВ

СЛАВИЦА ЦВЕТКОВА ГЕРГОВА

СЛАВКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

СЛАВКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА

СЛАВКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

СЛАВКА МИТОВА ИЛИЕВА

СНЕЖА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

СНЕЖАНА БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА

СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА МИТОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА

СОНЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

СОФИЯ АНГЕЛОВА ЗАРКОВА

СОФИЯНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

СПАС АТАНАСОВ СПАСОВ

СПАС НИКОЛОВ АВРАМОВ

СПАС ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

СПАС ХРИСТОВ АНДРОВ

СПАСКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

СТАНИМИР ПЕТРОВ СПАСОВ

СТАНКА АТАНАСОВА МАЦОВА

СТЕФАН ДИМИТРОВ БОЯНОВ

СТЕФАН ТОНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФКА АВРАМОВА ЦВЕТКОВА

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

СТЕФКА ХРИСТОВА КИРИЛОВА

СТОЯН АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ

СТОЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ

ТАНЯ МИЛЧОВА КАМЕНОВА

ТАНЯ НИКОЛОВА ДАНОВА

ТАТЯНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА

ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА ДАНЧЕВА

ТЕМЕНУЖКА ЦАНКОВА ЯКОВА

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ЦЕКОВА

ТЕОДОРИНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

ТИХОМИР НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ТИХОМИР ПЕТКОВ ВЕЛЧЕВ

ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ

ТОДОР БОГОМИЛОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ СЕМОВ

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР РУМЕНОВ ТОДОРОВ

ТОДОРА ПЕТКОВА БОЯДЖИЕВА

ТОДОРИЦА СЪБОТИНОВА КРЪСТЕВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА

ТОДОРКА ДОНКОВА АСКОВА

ТОДОРКА ЕФРЕМОВА ДАНОВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ТОДОРКА МИХАЙЛОВА БОРИСОВА

ТОДОРКА НИКОЛОВА ТОНЧЕВА

ТОМЧО СТОИЛОВ ТОМОВ

ТОНИ ДИМИТРОВ БОРИСОВ

ТОТКА ГЕОРГИЕВА ДАНЧОВА

ТОШКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ТОШКО ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

ХРИСТАНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

ХРИСТАНА СТАМЕНОВА МАНЧЕВА

ХРИСТАНА ТОДОРОВА САВЧОВА

ХРИСТИНА СПАСОВА КАМЕНОВА

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО МАРИНОВ БОЖИНОВ

ХРИСТО ПАВЛОВ ПЕТРОВ

ХРИСТО ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

ЦВЕТАН АНТОНОВ МЕТОДИЕВ

ЦВЕТАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТКОВ

ЦВЕТАН КРАСИМИРОВ БОРИСОВ

ЦВЕТАН МИЛЧОВ ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТАН ПЕПИЕВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТАН ПЕТРОВ МАКАВЕЕВ

ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

ЦВЕТАНА БОРИСОВА АНГЕЛОВА

ЦВЕТАНА ИВАНОВА ДАНОВА

ЦВЕТАНА КИРКОВА СТАНИШЕВА

ЦВЕТАНА КОЦЕВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

ЦВЕТАНА СПАСОВА ДАМЯНОВА

ЦВЕТАНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ЦВЕТАНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ЦВЕТЕЛИН ТОМЧОВ СТОИЛОВ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЦОНОВА

ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА АСПАРУХОВА

ЦВЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА МЕТОДИЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА ТРИФОНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА СЛАВЧЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА РАДКОВА

ЦВЕТЕЛИНА ТОШКОВА ПЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА ТРИФОНОВА ЦАНКОВА

ЦВЕТКО КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТКО МИЛЧОВ ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТКО САНДОВ ЦЕНОВ

ЦВЕТОМИЛА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТОМИЛИЯ ГЕНЧОВА ИВАНОВА

ЦВЕТОМИР АЛБЕНОВ ВАСИЛЕВ

ЦЕНКА ДИМИТРОВА МИТОВА

ЦЕНКА ИВАНОВА ВЛАХОВА

ЦЕНКА ПАВЛОВА ИЛИЕВА

ЦЕНО ПЕТРОВ МИТОВ

ЦЕЦКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ЦЕЦКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ЦОНКА ТАНЧОВА ТАСЕВА

ЦОНО ИВАНОВ ЦОНОВ

ЧАВДАР ХРИСТОВ МАРИНОВ

ЮЛИЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

ЮЛИЯН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

ЮРИ ПЕТКОВ АТАНАСОВ

ЮРИЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЯНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА

ЯНКА ЦВЕТКОВА АСЕНОВА

ЯНКО АСЕНОВ ИВАНОВ
КМЕТ: Петър Данчев

СЕКРЕТАР: Анелия Николова
Каталог: user pic -> files
files -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
files -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
files -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
files -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
files -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
files -> М и Х а й л о в т в ” о о д местни избори 2015 г
files -> Companies report
files -> Сейшелски острови о. Праслин
files -> Светът става по-малък, но по-труден за въздействие човечеството става
files -> Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница