За инвестиционно предложение за „Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър - участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, сДата18.12.2018
Размер13.63 Kb.
#107828

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „КАОЛИН” ЕАД инвестиционно предложение за „Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър“- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с.Черник, Община Дулово, Област Силистра” с местоположение: имот с № определената концесионна площ, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 12 в координатна система „1970 г.“, съгласно приложена към документацията специализирана карта и координатен регистър, попада в обхвата на т. т. 19. „Открит добив в кариери и рудници на суровини – при площ над 25 хектара, или добив на торф – с площ над 150 хектара” от Приложение 1 към чл. 92, т.1 от Закона за опазване на околната среда, ИП подлежи на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 1040/16.03.2017 г.Копие на писмото е изпратено в Община Дулово и Кметство с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница