За инвестиционно предложение за „Дата31.03.2018
Размер14.25 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от лешници, отглеждани по интегриран способ и иновативна технология за уплътняване на площи”, с местоположение: поземлени имоти №№ 234003, 234005, 234006, 234011, 234012, 234013, 234014 и 234016 в землището на гр. Глоджево, общ. Ветово, 030013 в землището на с. Волово, общ. Борово, 024025 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово, 000852 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла, 021006 в землището на с. Ботров, общ. Бяла и 022001 в землището на с. Белцов, общ. Ценово

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „СИП 2000” ООД – гр. Русе инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от лешници, отглеждани по интегриран способ и иновативна технология за уплътняване на площи”, с местоположение: поземлени имоти №№ 234003, 234005, 234006, 234011, 234012, 234013, 234014 и 234016 в землището на гр. Глоджево, общ. Ветово, 030013 в землището на с. Волово, общ. Борово, 024025 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово, 000852 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла, 021006 в землището на с. Ботров, общ. Бяла и 022001 в землището на с. Белцов, общ. Ценово”, попада в обхвата на т. 1. Селско, горско и водно стопанство, буква „в”мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земиот Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 3427/19.08.2016 г.Копие на писмото е изпратено в Община Ветово, Община Борово, Община Бяла, Община Ценово и Кметства гр. Глоджево, с. Горно Абланово, с. Волово, с. Ботров и с. Белцов.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение за инвестиционно предложение за промяна предназначението на част от съществуваща масивна сграда селскостопански склад в търговско-консултантски агроцентър с местоположение имот с номер 015020 в землището на с


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница