За избиране на народни представители на 12 май 2013 Гстраница14/53
Дата27.08.2017
Размер16.39 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   53
ОУ «ХРИСТО БОТЕВ»
----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АЙСЕЛ ШАБАН МЕХМЕД

АКСЕНИЯ ИВАНОВА ЧИФЛИГАРОВА

АЛБЕНА ЗДРАВКОВА РАНГЕЛОВА

АЛЕКСАНДРА КОСТОВА СТАНКОВА

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ МЕТАКСОВ

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ КУТРЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ БОШНАКОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АНДОНОВ

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ЦИНИГАРОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ МАТРЕВ

АМАДА БОГОМИЛОВА КОЛЧЕВА

АНА ДИМИТРОВА ЙОЧКОВА

АНА ДИМИТРОВА ЮНАКОВА

АНА ИЛИЕВА ШОПОВА

АНА КОСТАДИНОВА ГЕНОВА

АНА-МАРИЯ ИЛЯ ГОНЗАЛЕС

АНАСТАС СТОЯНОВ ЮНАКОВ

АНАСТАСИЙКА ДИМИТРОВА ЗДРАВЧЕВА

АНАСТАСИЯ ЖИВКОВА ЛЬОНЧЕВА

АНГЕЛ АТАНАСОВ СТАМБОЛИЕВ

АНГЕЛ БАТУРОВ ВАНОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЕВСТАТИЕВ

АНГЕЛ КРЪСТЕВ МЕТАКСОВ

АНГЕЛ ПЕЕВ СТОЕВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ БОШНАКОВ

АНГЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БЕРАЙТЕР

АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ТАНЕВА

АНДОН АТАНАСОВ БАТУРОВ

АНДОН ВЪЛЧЕВ БАТУРОВ

АНДОН ХРИСТОВ ЗОЕВ

АНДРЕЙ АТАНАСОВ ТАНЕВ

АНДРЕЙ ВЕСЕЛИНОВ АНДРЕЕВ

АНДРЕЙ КОСТАДИНОВ ЙОЧКОВ

АНИ ПЕТРОВА АТАНАСОВА

АНКА БОРИСОВА АТАНАСОВА

АНКА ВАСИЛЕВА ВАНОВА

АНКА ГРИГОРОВА БАТУРОВА

АНКА ДИМИТРОВА ПУЛКОВА

АНКА КОСТАДИНОВА ДЖАМБАЗОВА

АНКА НИКОЛОВА НИЧЕВА

АНКА ТОМОВА КАЗАНЧЕВА

АННА ВАЛЕНТИНОВА ГЕШЕВА

АННА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

АННА ПАУНОВА ЙОРДАНОВА

АННА ХРИСТЕВА БОЯДЖИЕВА

АННА-МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМЧЕВА

АНТОАНЕТА СИМОВА ЙОРДАНОВА

АНТОН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

АНТОНИНА ХРИСТЕВА ПЕТРОВА

АНТОНИЯ АНГЕЛОВА СТАМБОЛИЕВА

АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА САМОКОВЛИЕВА

АПОСТОЛ АТАНАСОВ ТЕОДОСИЕВ

АПОСТОЛ ВАСИЛЕВ КАРАДЖОВ

АРГИР ХРИСТОВ КОВАТЛИЕВ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

АСЕН МИХАЙЛОВ ДЕМЕРДЖИЕВ

АСЕН СОТИРОВ ПЕЙЧЕВ

АТАНАС АНДРЕЕВ ТАНЕВ

АТАНАС АРГИРОВ КАРАГЕОРГИЕВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ ШИГАРМИНОВ

АТАНАС ВАСКОВ КАЛКАНОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ БАТУРОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ЮНАКОВ

АТАНАС ИВАНОВ АРГИРОВ

АТАНАС ИВАНОВ ГЮЛЧЕВ

АТАНАС ИВЕЛИНОВ КОВАЧЕВ

АТАНАС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

АТАНАС НИКОЛОВ ТОДОРОВ

АТАНАС ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ

АТАНАС СПИРОВ ИВАНОВ

АТАНАС СТОЙЧЕВ РАЛОВ

АТАНАС СТОЙЧЕВ РАЛОВ

АТАНАС СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ

АТАНАС ХРИСТЕВ ПУЛКОВ

АТАНАСКА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА

АТАНАСКА ДИМИТРОВА ГРАМАТИКОВА-ПАВЛОВА

АТАНАСКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА

АТАНАСКА МАРИНОВА АРАЛАМОВА

АТАНАСКА МАРТИНОВА ШОПОВА

АТАНАСКА НИКОЛОВА ВЕЛИЧКОВА

АТАНАСКА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА

АФРОДИТА ТОДОРОВА МАТРЕВА-НГУЕН

БАЙСЕР ДЖЕМАЛТИН ФАИК

БЕЛЮ ДИМОВ БЕЛЕВ

БЕРХАН ТАХИРОВА СЮЛЕЙМАНОВА

БИЛЯНА ВЕСКОВА ГЮЛЧЕВА

БИЛЯНА МИНЧЕВА БАЧОЛОВА

БИСТРА АТАНАСОВА СИМОВА

БИСТРА ГЕОРГИЕВА ТАЧЕВА

БИСТРА ИЛИЕВА ПЛАЧКОВА

БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА КИЯЕВА

БЛАГОЙ РАНГЕЛОВ НЕНОВ

БОГДАНА ХРИСТЕВА МИХАЙЛОВА

БОЖАНА ИЛИЕВА КАЛОФЕРОВА

БОЖАНА НИКОЛОВА ПОПОВСКА

БОЖАНА РАНГЕЛОВА ТАНЕВА

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ САВКОВ

БОРИС АТАНАСОВ ИЛЧЕВ

БОРИС ГЕОРГИЕВ САРАНДАЛИЕВ

БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ГАЛИНЧЕВ

БОРИСЛАВ СИМОВ СИМОВ

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА САРАНДАЛИЕВА

БОРЯНА ДИМИТРОВА ДИМЧЕВА

БОРЯНА СТЕФАНОВА БОРИСОВА

ВАЛЕНТИН БЕЛЕВ БЕЛЕВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГРИВОВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КУТРЯНОВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ КАЛОФЕРОВ

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

ВАНГЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

ВАНЯ НИКОЛОВА ИЛЧЕВА

ВАНЯ ПАВЛОВА ХРИСТОВА

ВАСИЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ

ВАСИЛ ВАНГЕЛОВ КАРАМАНОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЛАЧКОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ ДЖАМБАЗОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ МИНЧЕВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕХЛИВАНОВ

ВАСИЛ ПАСКАЛЕВ МЕЛООГЛУ

ВАСИЛ ПЕТКОВ САРАНДАЛИЕВ

ВАСИЛ СТАВРЕВ ГЮРЕВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ЗДРАВЧЕВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ШЕКЕРИМОВ

ВАСИЛ СТОЙЧЕВ ЗИДАРОВ

ВАСИЛ ХАРИЕВ ЯНЕВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ТОРТОПОВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА

ВАСИЛКА ПЕРИКЛИЕВА БОЯДЖИЕВА

ВАСИЛКА СОТИРОВА ДИМЧЕВА

ВАСИЛКА СТАВРЕВА ГЮРЕВА

ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ЗИДАРОВА

ВАСИЛКА СТЕФАНОВА САДРАЗАНОВА

ВАСИЛКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

ВАСКА ГРИГОРОВА ЙОРДАНОВА

ВАСКА СПАСОВА ЮНАКОВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА КИЯЕВА

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КАЛАЙДЖИЕВА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ТРАЕВ

ВЕНЕТА ПЕТРОВА ТЕНЕВА

ВЕНЦЕСЛАВ БОЖИДАРОВ РОМАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ВЕНЦИСЛАВ РАДКОВ ЧИФЛИГАРОВ

ВЕРА АТАНАСОВА СТОЕВА

ВЕРА ИЛИЕВА БЕЙЧЕВА

ВЕРЖИНИЯ ВЪЛЧЕВА АНДРЕЕВА

ВЕРКА АТАНАСОВА КАРАБЕКИРОВА

ВЕРКА ГЕОРГИЕВА СТАНИЛОВА

ВЕРКА ДИМИТРОВА ЗДРАВЧЕВА

ВЕРКА ЗАПРЯНОВА ЧАКЪРОВА

ВЕСА-ИЛИЯНА ИВАНОВА СТАНКОВА

ВЕСЕЛА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА САДРАЗАНОВА

ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА КОСТОВА

ВЕСЕЛА НИКОЛОВА КАНЕВА

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ СИВЕНОВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРИЕВ СТАЙКОВ

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ЩЕРЕВ

ВЕСЕЛИН ЯВОРОВ ВЕЛИЧКОВ

ВЕСЕЛИНА ДЕЛЧЕВА ПАШАЛИЕВА

ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА ПАШАЛИЕВА

ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА ПУЛКОВА

ВЕСЕЛКА АПОСТОЛОВА АНГЕЛОВА

ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ПЕЙЧЕВА

ВЕСКА АНГЕЛОВА РАДЕВА

ВЕСКА ПАВЛОВА САРАНДАЛИЕВА

ВЕСКА ПЕТКОВА КАРАГОГОВА

ВЕСКА СТОИЛОВА ШОПОВА

ВЕСКО АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

ВИЛДАН САЛИ СЮЛЕЙМАН

ВИЛИ АНГЕЛОВА БАТАКЧИЕВА

ВИЛИ ИЛИЕВА ШОПОВА-ЩЕРЕВА

ВИЛИЯНА ИЛИЕВА ЧИЛИКОВА

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА БОШНАКОВА

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА КЕНДЕРЛИЕВА

ВЛАДА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ВЛАДА КУЗМОВА ВАНОВА

ВЛАДИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ВЛАДИМИР ВЛАДЕВ ЙОРДАНОВ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

ВЛАДИМИР ТРАЙЧЕВ ХРИСТОВ

ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ГЕШЕВ

ВЪЛЧО АНДОНОВ БАТУРОВ

ВЪЛЧО ДИМОВ АНДРЕЕВ

ВЪЛЧО СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ

ВЪЛЧО СТОЯНОВ РАКШИЕВ

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА КИЯЕВА

ГАНКА ЗАХАРИЕВА ХРИСТОВА

ГАНЧО АТАНАСОВ КОВАЧЕВ

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОШНАКОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СТАЛЕВ

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ БЕЖДРЕМОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ПАНАЙОТОВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ НАЧЕВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ САРАНДАЛИЕВ

ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ КИЯЕВ

ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ КУТРЯНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДЖАМБАЗОВ

ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ БАТУРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАДЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТАНЕВ

ГЕОРГИ ДИМОВ ВАНОВ

ГЕОРГИ ДИНЧЕВ ЧАВДАРОВ

ГЕОРГИ ЗЛАТКОВ ДЖАМБАЗОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ХРИСТЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗАПРЯНОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КИТИПОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КЛИСАРОВ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ДИМЧЕВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КЕХАЙОВ

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ КАНЕВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ САРАНДАЛИЕВ

ГЕОРГИ СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ СТАНИЛОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАЛАФУТЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ САМОКОВЛИЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ БАТАКЧИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОНЧЕВ

ГЕОРГИ ТОМОВ ВЪЛКАНОВ

ГЕОРГИ ТОМОВ МАНГАРАКОВ

ГЕОРГИ ТОМОВ ЧАВКОВ

ГЕОРГИ ХРИСТЕВ САДРАЗАНОВ

ГЕОРГИ ЯНКОВ КУЦИЯНОВ

ГЕРГАНА МАРТИНОВА ШОПОВА

ГЕРГАНА ПЕТКОВА КАРАБОДАКОВА

ГЕРГАНА СТАНЧЕВА ДАЛАКОВА

ГИНА НИКОЛОВА СЕМЕРДЖИЕВА

ГИНА НИКОЛОВА СТОЙКОВА

ГИНА ПЕТРОВА СТОЙКОВА

ГИНКА СЛАВЧЕВА СИРАКОВА

ГРИГОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ИЛИЕВ

ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА ТАНЕВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА СТОИЦОВА

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА АНДРЕЕВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ДАФИНКА ПЕТРОВА ПЕЙЧЕВА

ДЕЛКА ДЕЛЧЕВА МЕТАКСОВА

ДЕЛЧО НИКОЛОВ КАМУШЕВ

ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА СИРАКОВА

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ПЕХЛИВАНОВА

ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА МИНЦЕВА

ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА ПАВЛОВА

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ТЕРЗИЕВА

ДЖЕМАЛТИН МЮМЮН ФАИК

ДИЛЯНА ДЕНИСЛАВОВА ТОДОРОВА

ДИЛЯНА ЯНЕВА ДИМИТРОВА

ДИМА ТОМОВА ЮНАКОВА

ДИМИТРИЙ ДИМИТРОВ СТАЙКОВ

ДИМИТРИНА АРГИРОВА ТОКЛЕВА

ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ЙОЧКОВА

ДИМИТРИНА ЛЮБЕНОВА КАРАДЖОВА

ДИМИТРИНА МИХАЙЛОВА БАТУРОВА

ДИМИТРИНА МИХАЙЛОВА КАМУШЕВА

ДИМИТРИОС АЛЕКОС ЗИСИАДИС

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТАЧЕВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЮНАКОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЛАЧКОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ДИМИТЪР ЕЛЕНОВ КОНЗОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧИЛИКОВ

ДИМИТЪР КИРОВ ТЕРЗИЕВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЕНОВ

ДИМИТЪР КУЗМАНОВ ЧОБАНОВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ПЛАЧКОВ

ДИМИТЪР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ГОШУЛЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР СТАВРЕВ ЯНКОВ

ДИМИТЪР ТЕМИСТОКЛЕВ КУЯМОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ КЕНДЕРЛИЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ЗДРАВЧЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТОКЛЕВ

ДИМО АНДОНОВ БАТУРОВ

ДИМО ВЪЛЧЕВ АНДРЕЕВ

ДИМО ГЕОРГИЕВ ВАНОВ

ДИМО ИВАНОВ АТАНАСОВ

ДИМЧО ХРИСТОВ ДИМЧЕВ

ДИНЧО КРАЛЕВ ЧОБАНОВ

ДИЯН ДИМИТРОВ ЮНАКОВ

ДИЯНА КАЛОЯНОВА ПАСКАЛЕВА

ДОБРИНА РАЙЧЕВА ЗЛАТИЛОВА

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ЗИДАРОВА

ДОНИК МИСАК ТОПЧИЯН

ДОНКА ИВАНОВА ЩЕРЕВА

ДОНКА ИЛИЕВА ПЪРВАНОВА

ДОНКА ПЕНОВА ГЪРОВА

ДОРА СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА

ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ КАРОВ

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА МЕЛЕОЛУ

ЕВГЕНИЯ КОСТАДИНОВА МАРИНОВА

ЕВИЛИНА АСЕНОВА ШОЛЕВА-ДИМИТРОВА

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА КУТРЯНОВА

ЕКАТЕРИНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВЧЕВА

ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА ПЕЕВА

ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА БОЯРОВА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА ЯНЕВА

ЕКАТЕРИНА СРЕБРЕВА КОНСТАНТИНОВА

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ФОРЕВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА БОШНАКОВА

ЕЛЕНА ВЕСКОВА ГОШУЛЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДАРАКЧИЕВА

ЕЛЕНА ЗАПРЯНОВА АРАБАДЖИЕВА

ЕЛЕНА ЗЛАТКОВА ДЖАМБАЗОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА САМОКОВЛИЕВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ПАШАЛИЕВА-ТАЧЕВА

ЕЛЕНА ЛУКОВА ТЕОФИЛОВА

ЕЛЕНА МИТКОВА ДИНКОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАСКАЛЕВА

ЕЛЕНА СТАНЧЕВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИЛЧЕВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ЕЛЕНА ФИЛИПОВА БАКЪРДЖИЕВА

ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ЧОБАНОВА

ЕЛЕНКА ГРИГОРОВА ИЛЧЕВА

ЕЛЕНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ЕЛЕНКА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНКА НИКОЛАЕВА КАРАГЕОРГИЕВА

ЕЛИ ВАКРИЛОВА РАЛОВА

ЕЛИ ЯКОВА ПЕХЛИВАНОВА

ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВА ДАНЧЕВА

ЕЛИНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА

ЕЛИСАВЕТА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА

ЕЛИЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ АНДРЕЕВ

ЕМИЛ КИРИЛОВ ТАЧЕВ

ЕМИЛ НИКОЛОВ ПАВЛОВ

ЕМИЛ РУСАФОВ СИРАКОВ

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА БАНКОВА

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА БАТУРОВА

ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ПОПОВСКА

ЖАНЕТ ИЛКОВА КАЛОФЕРОВА

ЖИВКА АТАНАСОВА ГОНЗАЛЕС

ЖИВКА ВЕЛИКОВА ДЖАМБАЗОВА

ЖИВКА ДИМОВА БАТУРОВА

ЖИВКО ТОМОВ МАНОЛОВ

ЗАПРЯН ЧУДОМИРОВ ПЕХЛИВАНОВ

ЗАПРЯНКА НИКОЛОВА КАРАМАНОВА

ЗАХАРИ АНГЕЛОВ ЗАРКОВ

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА БОШНАКОВА

ЗЛАТКА НИКОЛОВА ДИМЧЕВА

ЗЛАТКА СИМЕОНОВА САДРАЗАНОВА

ЗЛАТКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ

ИВАН АТАНАСОВ БЕЙЧЕВ

ИВАН АТАНАСОВ ГЮЛЧЕВ

ИВАН АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ИВАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ИВАН ЗАПРЯНОВ ПЕХЛИВАНОВ

ИВАН ИВАНОВ ДРАГНЕВ

ИВАН ИЛИЕВ СТАНКОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ АРГИРОВ

ИВАН МИТОВ ИВАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ МИНЧЕВ

ИВАН ПЕНОВ ПЕЙЧЕВ

ИВАН ПЕТРОВ АРАЛАМОВ

ИВАН ПЕТРОВ КАЛАЙДЖИЕВ

ИВАН СТЕФАНОВ ЙОВЧЕВ

ИВАН СТОЙЧЕВ ДЖАМБАЗОВ

ИВАН ТОДОРОВ БОЯРОВ

ИВАН ТОДОРОВ БОЯРОВ

ИВАН ТРАЙЧЕВ ХРИСТОВ

ИВАНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ВАНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЮЛЧЕВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА КАРАМАНЛИЕВА

ИВАНКА ЕЛЕНОВА ИЛИЕВА

ИВАНКА ЗАПРЯНОВА ДИМЧЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА ЧОБАНОВА

ИВАНКА КОСТОВА КУЦИЯНОВА

ИВАНКА НИКОЛАЕВА КОВАТЛИЕВА

ИВЕЛИН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ

ИЗАБЕЛ СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА

ИЗАБЕЛА АСЕНОВА ШОПОВА

ИЛИДОН КОСТАДИНОВ ЩЕРЕВ

ИЛИЯ ВАНГЕЛОВ КАРАМАНОВ

ИЛИЯ ЕМИЛОВ ПЕТРОВ

ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛЧЕВ

ИЛИЯ КРАСИМИРОВ ГРИВОВ

ИЛИЯ НИКОЛОВ ШОПОВ

ИЛИЯ ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ

ИЛИЯ СТОЙЧЕВ ПАШАЛИЕВ

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

ИЛИЯНА ЛАЗАРОВА КОВАЧЕВА

ИЛИЯНА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА

ИЛКО ИВАНОВ КАЛОФЕРОВ

ИРЕНА АТАНАСОВА КЕНДЕРЛИЕВА

ИСКРА ПЕТКОВА РОМАНОВА

ЙОНКА ТОМОВА МАНОЛОВА

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ДОЙЧЕВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЩЕРЕВ

ЙОРДАНА КОСТАДИНОВА ПЕЙЧЕВА

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ЗОЕВА

ЙОРДАНКА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЧАВДАРОВА

ЙОРДАНКА ДИНЕВА КОВАЧЕВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА МИНЦЕВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ТЕНЕВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА

КАЛИН ТОДОРОВ ЧОБАНОВ

КАЛИНКА ДИМИТРОВА ЮНАКОВА

КАЛИОПА АПОСТОЛОВА КЕХАЙОВА

КАЛИЦА ТОМОВА ШИГАРМИНОВА

КАЛОЯН НИКОЛАЕВ ПАСКАЛЕВ

КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

КАТЕРИНА КАЛИНОВА ЧОБАНОВА

КАТЕРИНА ТЕОФИЛОВА РАКШИЕВА

КАТЯ АТАНАСОВА СТОЙКОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА

КАТЯ КОСТАДИНОВА КАРАДЖОВА

КАТЯ НИКОЛОВА СЕМЕРДЖИЕВА

КАТЯ СТОЙЧЕВА ЙОТОВА

КАТЯ ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА

КЕРА СТОЙЧЕВА КАРАГЕОРГИЕВА

КЕРАНКА ДИМОВА ЮНАКОВА

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ТАЧЕВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ

КИРИЛ КРАСИМИРОВ ЦОНКОВ

КИРИЛ НИКОЛОВ ПЕХЛИВАНОВ

КИРИЛ НИКОЛОВ ШЕНКОВ

КИРИЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ

КИРИЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ

КИРИЛ ХАРИЕВ ЯНЕВ

КЛИМЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТЕВА

КОНСТАНТИН ГЕНЧЕВ ТОДОРОВ

КОНСТАНТИН ИВАНОВ КОНСТАНТИНОВ

КОНСТАНТИН ИЛИДОНОВ ЩЕРЕВ

КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ АПОСТОЛОВ

КОСТА ДИМИТРОВ КУЦИЯНОВ

КОСТА ИВАНОВ МАРИНОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КЛИСАРОВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЕНОВ

КОСТАДИН ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ

КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ИЛЧЕВ

КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ КАЙМАКОВ

КОСТАДИН ПЕТКОВ МИНЦЕВ

КОСТАДИН ПЕТРОВ КАЛАЙДЖИЕВ

КОСТАДИН СТЕФАНОВ ЗДРАВЧЕВ

КОСТАДИН ХРИСТЕВ ПУЛКОВ

КРАЛЮ ДИНЧЕВ ЧОБАНОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАМУШЕВ

КРАСИМИР СТОЯНОВ ПЕЕВ

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА КАРАМАНОВА

КРАСИМИРА ПЕТРОВА ЧАВКОВА

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ДИНКОВА

КРЕМЕНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

КРУМ ВАСИЛЕВ МИТОВ

КРУМ ПЕТРОВ ЦОНКИН

КРЪСТИНА АЛЕКСАНДРОВА РАКШИЕВА

ЛАЗАР ВАСИЛЕВ КЕХАЙОВ

ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ

ЛАЗАР ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ

ЛАЗАР ХРИСТЕВ ДИМЧЕВ

ЛАЛКА ТОМОВА БОНЗОВА

ЛАМБРИАНА КОСТОВА ФОРЕВА

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЙМАКОВА

ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА ВЕНЕВА

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ВАНОВА

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ХРИСТОСКОВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СИМОВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА КАРАМАНОВА

ЛИЛЯНА ИЛИЕВА КИТИПОВА

ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ТОНЧЕВА

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ХАДЖИЕВА

ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА КИРОВА

ЛИЛЯНА СЛАВОВА БЕЛЕВА

ЛЮБА ГЕОРГИЕВА УЧКУНОВА

ЛЮБЕН КАЛИНОВ ИЛЧЕВ

ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ КАЙМАКОВ

ЛЮБИНА ГЕОРГИЕВА ВАНОВА

ЛЮБКА СТАВРЕВА ЧОБАНОВА

ЛЮБОМИР ИВАНОВ БЕЙЧЕВ

ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ

ЛЮБОМИР ШЕНКОВ ПАШОВ

ЛЮБОМИРА АТАНАСОВА ЧИФТЕЕВА

ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА БЕЖДРЕМОВА

МАГДА ТОДОРОВА СТАВРЕВА

МАГДАЛИНА ВЪЛЧЕВА РАКШИЕВА

МАГДАЛИНА ГАНЧЕВА КОВАЧЕВА

МАРА ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА

МАРА МИХАЙЛОВА ТОРТОПОВА

МАРА НИКОЛОВА ЩЕРЕВА

МАРГАРИТА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

МАРГАРИТА НИКОЛОВА МИТОВА

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ЧОБАНОВА

МАРИАНА БОРИСОВА ЗАРКОВА

МАРИАНА БОРИСОВА ПЕХЛИВАНОВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

МАРИАНА ЕМИЛОВА ПАВЛОВА

МАРИАНА ПАВЛОВА СТАМБОЛИЕВА

МАРИЙКА АНГЕЛОВА РАЛЕВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА КАРАГЕОРГИЕВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

МАРИЙКА ЗАПРЯНОВА ЗДРАВЧЕВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА ПЛАЧКОВА

МАРИН ИВАНОВ АРАЛАМОВ

МАРИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

МАРИНКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

МАРИО ГЕОРГИЕВ МАНГАРАКОВ

МАРИО ДИМИТРОВ ЗИСИАДИС

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА МАРИНОВА

МАРИЯ АПОСТОЛОВА МАРИНОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ПУЛКОВА

МАРИЯ БОРИСОВА ВЕНЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА АРГИРОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЖАМБАЗОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА

МАРИЯ ВЛАШЕВА ПАЛАФУТЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОШУЛЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАБОДАКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИТИПОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАПАЗОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯНКОВА

МАРИЯ ДИНЧЕВА ЧОБАНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

МАРИЯ ИВАНОВА МИНЧЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ТЕНЕВА

МАРИЯ ИЛИЕВА ПЪРВАНОВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА МУТАФЧИЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ПУЛКОВА

МАРИЯ ЛАЗАРОВА ЧИЛИКОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА КАЙМАКОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА-МАРЧЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА МАРИНОВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕЙЧЕВА

МАРИЯ СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА

МАРИЯ СТОЙЧЕВА РАЛОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ДЪГОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ПЕХЛИВАНОВА

МАРИЯ ТОМОВА ТАЧЕВА

МАРИЯ ХРИСТЕВА НИЧЕВА-НИКОЛОВА

МАРИЯ ХРИСТЕВА ПАВЛОВА

МАРИЯ ЩЕРЕВА НИКОЛОВА

МАРИЯН ВАСИЛЕВ ПЛАЧКОВ

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МАРИЯНА ЖАНЕВА ЯНЕВА

МАРИЯНА КОСТАДИНОВА КОНСТАНТИНОВА

МАРИЯНА ХРИСТОЗОВА ЗИСИАДУ

МАРТИН АТАНАСОВ ШОПОВ

МАТА РАДЕВА ПЕТКОВА

МАТИ СТОЯНОВА РАКШИЕВА

МАЯ ВАЛЕНТИНОВА ТАНЕВА

МЕРИ ЯСЕНОВА БОШНАКОВА

МИГЛЕНА КУМАНОВА КОВАЧЕВА

МИЛЕНА АСЕНОВА БОШНАКОВА

МИЛЕНА ДИНКОВА ДИНКОВА

МИЛКО ПЕТКОВ КАРАГОГОВ

МИНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

МИНЧО РОМАНОВ БАЧОЛОВ

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ КУЗМОВ

МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА МАРЧЕВА

МИСАК ДОНИК ТОПЧИЯН

МИТКО СТОЯНОВ ЧАКЪРОВ

МИТРА ГЕОРГИЕВА ПЕХЛИВАНОВА

МИХАИЛ АПОСТОЛОВ КАЙМАКОВ

МИХАИЛ АСЕНОВ ДЕМЕРДЖИЕВ

МИХАИЛ ПАВЛОВ БАНКОВ

МЛАДЕНКА БОРИСОВА ГАЛИНЧЕВА

МЛАДЕНКА НАКЕВА ПАВЛОВА

МЮЖГЯН ОРХАН СЮЛЕЙМАН

МЮМЮН ДЖЕМАЛТИН ФАИК

НАДЕЖДА БОЖКОВА КАРАГОГОВА

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КЛИСАРОВА

НАДЕЖДА ЗЛАТАНОВА ДЖАМБАЗОВА

НАДКА ИВАНОВА КАРАМАНОВА

НАДЯ ИВАНОВА ЯНЕВА

НАЗМИЕ АЛИЕВА БЕКИРОВА

НАСКА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА

НАТАЛИЯ ШЕНКОВА СТАЛЕВА

НЕВЕНА ЙОРДАНОВА КАМУШЕВА

НЕВЕНА КРАСИМИРОВА КАМУШЕВА

НЕВЕНА ПАСКАЛЕВА ГРИВОВА

НЕВЕНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

НЕДКА АНГЕЛОВА ПАШОВА

НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА ЗДРАВЧЕВА

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА

НЕДЯЛКА НИКОЛОВА СЮЛЕЙМАН

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА СТАНИЛОВА

НЕДЯЛКО ХРИСТОВ ДАНЧЕВ

НЕЛИ АСЕНОВА МИНЧЕВА

НЕЛИ АТАНАСОВА ЗДРАВЧЕВА

НЕЛИ ПАНАЙОТОВА ЕВСТАТИЕВА

НЕЛИ СТОЯНОВА НИЧЕВА-ВАВРЕК

НИКОЛА АТАНАСОВ ТОДОРОВ

НИКОЛА ВАСИЛЕВ КАРАДЖОВ

НИКОЛА ВЪЛЧЕВ ДЪГОВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАНЕВ

НИКОЛА ГРУДЕВ МИНЧЕВ

НИКОЛА ДАНЧЕВ СМОКОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ЧИЛИКОВ

НИКОЛА МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА СТАМОВ ПЕТКОВ

НИКОЛА СТЕФАНОВ ШЕКЕРИМОВ

НИКОЛА СТОЙКОВ СТОЙКОВ

НИКОЛА СТОЯНОВ КАРАБЕКИРОВ

НИКОЛА ХРИСТЕВ ВЕНЕВ

НИКОЛА ЯВОРОВ ВЕЛИЧКОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БЛАГОЕВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КАРАБОДАКОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МИНЧЕВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕХЛИВАНОВ

НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ БАТУРОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАРАГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАЙОРОВ

НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ ДИМЧЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЕХЛИВАНОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЯНЕВ

НИКОЛАЙ ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ

НИКОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЩЕРЕВА

НИКОЛИНА ЕФТИМОВА МАНОЛОВА

НИКОЛИНА ИВАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

НУРАЙ КАЙЪКЧЪ

ОЛГА ЛАЗАРОВА ДИМЧЕВА

ОРХАН РАМАДАН СЮЛЕЙМАНОВ

ПАВЕЛ АНАСТАСОВ ГАЛИНЧЕВ

ПАВЕЛ КРЪСТЕВ ПАВЛОВ

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА БАТАЛОВА

ПАВЛИНА МИХАЙЛОВА БЕЛЕВА

ПАВЛИНА СЛАВЧЕВА КЛИСАРОВА

ПАНДОРА ВАСИЛЕВА ШЕКЕРИМОВА

ПАСКАЛ НИКОЛАЕВ ПАСКАЛЕВ

ПАСКАЛ ТОМОВ ПАСКАЛЕВ

ПЕНКА БЛАГОЕВА СИМОВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА ИВАНОВА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ИВАНОВА КАЛОФЕРОВА

ПЕНКА ИВАНОВА МИНДЕВА

ПЕНКА ХРИСТЕВА ПЕТРЕНЦЕВА

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ САРАНДАЛИЕВ

ПЕТКО ДИМИТРОВ ГЮЗЕЛЕВ

ПЕТКО КОСТАДИНОВ МИНЦЕВ

ПЕТКО МИЛКОВ ПЕТКОВ

ПЕТКО НИКОЛОВ ПАВЛОВ

ПЕТКО ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ

ПЕТРА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ПЕТРА СПАСОВА ТЕРЗИЕВА

ПЕТРА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА

ПЕТРАНА ДИМИТРОВА МИНЦЕВА

ПЕТРАНКА ИВАНОВА ПЕХЛИВАНОВА

ПЕТРАНКА КОЛЕВА БАТУРОВА

ПЕТЪР АТАНАСОВ ДОЧЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧАВКОВ

ПЕТЪР ДИНКОВ ДИНКОВ

ПЕТЪР ЖИВКОВ ТЕНЕВ

ПЕТЪР ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ

ПЕТЪР КИРИЛОВ АТАНАСОВ

ПЕТЪР СРЕБРЕВ КОНСТАНТИНОВ

ПЕТЪР ТРИФОНОВ ИЛИЕВ

ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ФЛОРОВ

ПЕТЯ АТАНАСОВА МИНЦЕВА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА СТАЙКОВА

ПЕТЯ КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ДАСКАЛОВА

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ТОЛЕВА

ПЕШО СОТИРОВ ДИМИТРОВ

ПЕЮ АНГЕЛОВ СТОЕВ

ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ДОБРЕВ

ПЛАМЕН НИКОЛОВ КАРАМАНОВ

ПЛАМЕН ПАВЛОВ ГАЛИНЧЕВ

РАДЕЙ АЛЦЕКОВ БАЧОЛОВ

РАДКА РАНГЕЛОВА ТОМОВА

РАЙНА ГЕОРГИЕВА СИМОВА

РАЙНА ДИМИТРОВА МУТАФЧИЕВА

РАЙНА СТЕФАНОВА КАЦАРОВА

РАЙНА ХРИСТЕВА АНДОНОВА

РАЙЧО ГЕОРГИЕВ БОШНАКОВ

РАМАДАН БАЙРЯМ СЮЛЕЙМАН

РАСИМ БАЙРЯМ СЮЛЕЙМАН

РАШИНА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

РОСЕН АЛЦЕКОВ БАЧОЛОВ

РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ДРАГИНОВА

РОСИЦА СТАВРЕВА МИНЕВА

РОСИЦА ТОДОРОВА ВЕЛИНОВА

РУЖА АНДОНОВА БАТУРОВА

РУЖА НЕДЕЛЧЕВА ТЕРЗИЕВА

РУЖДИ РАМАДАН СЮЛЕЙМАН

РУМЕН АНГЕЛОВ ГАРДЖЕВ

РУМЯНА ДАНЧЕВА БАКЪРДЖИЕВА

РУМЯНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

РУМЯНА КРАСИМИРОВА БАКЪРДЖИЕВА

РУСКА РУСЕНОВА ДИМЧЕВА

САЛИ РАСИМ СЮЛЕЙМАН

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА БАТУРОВА

СВЕТЛА ИВАНОВА АРГИРОВА

СВЕТЛА КИРИЛОВА ЦИНИГАРОВА

СВЕТЛА МИЛАНОВА БАЧОЛОВА

СВЕТЛАНА ДИМОВА БАТУРОВА

СВЕТЛАНА СЪБИНОВА НЕШЕВА

СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ДАРАКЧИЕВ

СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

СВЕТОСЛАВ ПАВЛОВ ПОЛИЖАНОВ

СЕВДИЕ МЮМЮН ФАИК

СЕКУЛ МИНЧЕВ БАЧОЛОВ

СЕЛЯХТИН АХМЕД ТЕРЗИ

СИЙКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА

СИЙКА ЗАПРЯНОВА АНГЕЛОВА

СИЛВАНА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА

СИЛВАНА НИКОЛОВА ЮНАКОВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

СИЛВИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА

СИЛВИЯ СТЕЛИЯНОВА ВОДЕНЧЕВА

СИМОНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

СЛАВКА ЛЮБОМИРОВА ЯНКОВА

СЛАВКА НИКОЛОВА ШОПОВА

СЛАВКА ПЕТКОВА ДОЙЧЕВА

СЛАВЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

СНЕЖА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА

СНЕЖАНА ИВАНОВА МЕГЛЕНЧЕВА

СНЕЖАНА ПЕТРОВА МАНГАРАКОВА

СОНЯ ИВАНОВА БАЯРОВА

СОНЯ ТОДОРОВА СЪРБИНОВА

СОФИЯ СТОЯНОВА ХАДЖИНИКОЛОВА

СПИРО КОСТОВ КАЗАНЧЕВ

СРЕБРИНА ЛАЗАРОВА КЕХАЙОВА

СРЕБРЬО КОСТАДИНОВ КОНСТАНТИНОВ

СТАВРИ ДИМИТРОВ ЯНКОВ

СТАНИМИР СИМЕОНОВ СТАНИЛОВ

СТАНИСЛАВА ВЕСКОВА НИКОЛОВА

СТАНИСЛАВА РАНГЕЛОВА МАНОЛОВА

СТАНКА АТАНАСОВА ТОПЧИЯН

СТАНКА КОСТОВА КОЛЧЕВА

СТАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

СТАНКА НИКОЛОВА ПЕХЛИВАНОВА

СТАНКА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА

СТАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

СТЕЛА БОЖИЛОВА ДРАГАНОВА

СТЕЛИЯН ЕФТИМКОВ ВОДЕНЧЕВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ГОШУЛЕВ

СТЕФАН ДИОНИСИЕВ МИНЦЕВ

СТЕФАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН ИВАНОВ ЙОВЧЕВ

СТЕФАН КОСТАДИНОВ ЗДРАВЧЕВ

СТЕФАН НИКОЛОВ КАМУШЕВ

СТЕФАНА ВЪЛЧЕВА АНДРЕЕВА

СТОИЛ ВЪЛЧЕВ РАКШИЕВ

СТОЙКА ИВАНОВА ЧАВДАРОВА

СТОЙКО НИКОЛОВ СТОЙКОВ

СТОЙЧО АТАНАСОВ РАЛОВ

СТОЙЧО ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ

СТОЙЧО ИЛИЕВ ПАШАЛИЕВ

СТОЙЧО КИРОВ КИРОВ

СТОЯН АНАСТАСОВ ЮНАКОВ

СТОЯН АНДОНОВ БАТУРОВ

СТОЯН АТАНАСОВ БОЯДЖИЕВ

СТОЯН ВЪЛЧЕВ РАКШИЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАМУШЕВ

СТОЯН ИВЕЛИНОВ КОВАЧЕВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ ХАДЖИНИКОЛОВ

СТОЯН КРЪСТЕВ ПЕЕВ

СТОЯН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ХРИСТЕВ НИЧЕВ

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ФОТЕВА

ТАНЯ НЕДЯЛКОВА БАТУРОВА

ТАНЯ ПАСКАЛЕВА ДЕМЕРДЖИЕВА

ТАНЯ СОТИРОВА РАКШИЕВА

ТАНЯ ЯНКОВА БОЯРОВА

ТАТЯНА ОГНЯНОВА БАЧОЛОВА

ТЕОДОРА АТАНАСОВА ДЕЛЧЕВА

ТОДОР АТАНАСОВ ПЕНЧЕВ

ТОДОР ВЪЛЧЕВ РАКШИЕВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИНОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ КЕНДЕРЛИЕВ

ТОДОР ДИМОВ ВАНОВ

ТОДОР ИВАНОВ БОЯРОВ

ТОДОР ЙОРДАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

ТОДОР КАЛИНОВ ЧОБАНОВ

ТОДОР НИКОЛОВ ХАДЖИЕВ

ТОДОР ПАВЛОВ ПАВЛОВ

ТОДОРА АНГЕЛОВА КАЦАРОВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА КУЦИЯНОВА

ТОМА АНАСТАСОВ ТОМОВ

ТОМА АТАНАСОВ ЮНАКОВ

ТОМА ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ

ТОМА ГЕОРГИЕВ МАНГАРАКОВ

ТОМА ДИМИТРОВ ПЛАЧКОВ

ТОМА ЖИВКОВ МАНОЛОВ

ТОМА НИКОЛОВ МУТАФЧИЕВ

ТОМИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАНГАРАКОВ

ТОНКА СТОЯНОВА РАКШИЕВА

ТРАЙЧО ИВАНОВ ХРИСТОВ

ТРАЙЧО ИВАНОВ ХРИСТОВ

ТРАЯНКА БОЖИНОВА КЪРЛЕВА

ТРИФОН ГЕНЧЕВ ТОДОРОВ

ФАНКА ГЕОРГИЕВА ФОТЕВА

ФАНКА ИЛИЕВА ВАНГЕЛОВА

ФАНКА ПЕТРОВА КОНСТАНТИНОВА

ФЕИМ РАСИМ СЮЛЕЙМАН

ФРОСА АНДОНОВА ЯНАКИЕВА

ХАЛИМЕ САЛИ СЮЛЕЙМАН

ХАРИ КИРИЛОВ ЯНЕВ

ХРИСАНТИ ПЕРИКЛИЕВА ГЕОРГИАДУ

ХРИСТИНА АТАНАСОВА АРАЛАМОВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА НАЧЕВА

ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА ПУЛКОВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ БОШНАКОВ

ХРИСТО АРГИРОВ КОВАТЛИЕВ

ХРИСТО АТАНАСОВ ПУЛКОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ САДРАЗАНОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ САДРАЗАНОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ЗДРАВЧЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ЗИСИАДИС

ХРИСТО ДИМИТРОВ ТОКЛЕВ

ХРИСТО ЖИВКОВ МАНОЛОВ

ХРИСТО КУЗМОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

ХРИСТО НЕДЕЛЧЕВ ДАНЧЕВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ВЕНЕВ

ХРИСТО СТОЯНОВ НИЧЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ТАШЕВ

ХРИСТО ЯНКОВ ТЕНЕВ

ЦВЕТАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

ЦВЕТАНА КОСТАДИНОВА ШОПОВА

ЦВЕТАНКА БОРИСОВА МУТАФЧИЕВА

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА

ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЦОНКА ИВАНОВА САРАНДАЛИЕВА

ЧАВДАР СТОЯНОВ МИНЕВ

ЧУДОМИР ЗАПРЯНОВ ПЕХЛИВАНОВ

ШЕНКО ЛЮБЕНОВ ПАШОВ

ШИНА ДАНЧЕВА САРАНДАЛИЕВА

ШИНА КОСТАДИНОВА ШИГАРМИНОВА

ЮЛИЯ КОСТАДИНОВА ПАПАЗОВА

ЮЛИЯ ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА

ЮЛИЯНА ЕМИЛОВА АНДРЕЕВА

ЯВОР НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ

ЯКИМ ВАСИЛЕВ ПЕХЛИВАНОВ

ЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ЯНИ ТОМОВ МАРЧОКОВ

ЯНКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

ЯНКО ДИМИТРОВ СИТНОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: /П/

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: /П/


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 17 - ПЛОВДИВСКИ

ОБЩИНА: АСЕНОВГРАД

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АСЕНОВГРАД СЕКЦИЯ № 023

адрес на избирателната секция:


Каталог: userfiles -> file -> docs2
docs2 -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 09. 05. 2014 Г
docs2 -> За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 22. 04. 2013 Г
docs2 -> За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс) област: пловдив община: асеновград
docs2 -> Решение №506/12. 09. 2012г на Общински съвет Асеновград. Изменен и допълнен с Решение №936/22. 05. 2013г на Общински съвет Асеновград


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   53


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница