За избиране на народни представители на 12 май 2013 Гстраница53/53
Дата27.08.2017
Размер16.39 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ КОЛЕВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ РУСИНОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ДАСКАЛОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ПАМУКЧИЕВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ КИТИПОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ ШЕКЕРОВ

АНИФЯ РАСИМОВА КАДИРОВА

АНКА АСЕНОВА ТЕНЕВА

АРИФ ФЕИМ ДУРМУШ

АСЕН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

АСИЕ ЗИЯ НАИМ

АТАНАС СИМЕОНОВ МЪТАРОВ

АТАНАСКА ИВАНОВА ЧЕРНЕВА

АТАНАСКА НИКОЛОВА ДИЧЕВА

АТАНАСКА НИКОЛОВА ТЕНЕВА

АТАНАСКА ЯНКОВА ВЪЛКАНОВА

АХМЕД АЛИЕВ КЪРМАДЖИЕВ

АХМЕД АЛИЕВ КЪРМАДЖИЕВ

АХМЕД АРИФ КЪРМАДЖЪ

АХМЕД МЕХМЕД ШАКИР

АХМЕД МЕХМЕДАЛИ АХМЕД

АХМЕД ШАБАНОВ МЕХМЕДОВ

БАЙРАМАЛИ АЛИЕВ КЪРМАДЖИЕВ

БАЙРИЕ МУСТАФОВА РАМАДАНОВА

БАЙРИЕ РАМАДАН КУЛА

БАЙРИЕ РАСИМОВА КУРДОВА

БАЙРИЕ ШАБАН МЕХМЕД

БАЙРЯМ НИХАТ КЪРМАДЖИ

БАЙРЯМ ШАБАН КОДЖААЛИ

БОЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

БОНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА

БОНКА ХРИСТЕВА ГРИГОРОВА

БОРИС АТАНАСОВ МАРИНОВ

БОРИС ПЕТРОВ КИТИПОВ

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ КИТИПОВ

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ САРИЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ КОЛЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА

ВАСИЛКА ХРИСТОЗОВА ДИМИТРОВА

ВАСКА ДИМИТРОВА ПЕПЕЛАНОВА

ВАСКА ПЕТРОВА БОЯДЖИЕВА

ВЕЛИ МЮМЮН МЕХМЕД

ВЕЛИ РАФЕД МЕХМЕД

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА КИТИПОВА

ВЕЛИЧКА СПАСОВА МЪТАРОВА

ВЕНЕЛИНА АНГЕЛОВА РУСИНОВА

ВЕРА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

ВЕРКА КРЪСТЕВА ДАВЧЕВА

ВЕСА ВАСИЛЕВА АЛЕСТРОВА

ВЕСЕЛА ИВАНОВА ПОПОВА

ВЕСЕЛА ЛИЛКОВА ПЕПЕЛАНОВА

ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА ВЪЛКАНОВА

ВЕСЕЛА ХРИСТОЗОВА ДИЧЕВА

ВЕСЕЛИН КИРЧЕВ ПЕПЕЛАНОВ

ВЕСКА НИКОЛОВА КОМИТОВА

ВЕСКА САШЕВА КАРАБЕКИРОВА

ВЕСКА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА

ВИЛДАН ДУРСУН КЮЛДЖИ

ВИЛДАН РАМИСОВА КЪРДЖЕВА

ВИОЛЕТА ЖЕЧЕВА ДИЧЕВА

ВЛАДИМИР МИНЧЕВ ЧЕРНЕВ

ГАЛИБ РАМАДАН ЮМЕР

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДАВЧЕВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДИЧЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕРАКСИЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ МЕЧКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ФИЛЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ФИЛИПОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ХРИСТОЗОВ

ГЕОРГИ СТАВРЕВ ДИНЧЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕРГОВ

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА САРИЕВА

ГИНКА АНГЕЛОВА МЕЧКОВА

ГРИГОР АТАНАСОВ ГРИГОРОВ

ГЮЛНУР РАФЕД МЕХМЕД

ГЮЛСЮМ ШАБАН ДУРМУШ

ГЮЛТЕН РАМАДАН ЮМЕР

ГЮЛШЕН ХИЛМИ АХМЕД

ГЮНАЙ МЕХМЕДАЛИ АХМЕД

ГЮНАЙ РАМИСОВ КЪРДЖЕВ

ДАНЧО ДИМИТРОВ ПЕПЕЛАНОВ

ДАНЧО КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ

ДАФИНА МИХАЙЛОВА ПЕПЕЛАНОВА

ДЖЕМИЛЕ МЮМЮН ДУРМУШ

ДИМИТРИНА РАЙЧЕВА МОТУШЕВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СТОЙКОВА

ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА ДАВЧЕВА

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАПУЧИЕВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ САРИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ РУСИНОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДАСКАЛОВ

ДИМИТЪР РАЙЧЕВ САРИЕВ

ДИМИТЪР РАЙЧЕВ САРИЕВ

ДИМИТЪР СТОЙКОВ ГОЛЕВ

ДОБРИНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

ДОРОТЕЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ДУРДЖАН САЛИМ МЕХМЕД

ДУРМУШАЛИ ВЕЛИЕВ КОДЖААЛИЕВ

ДЯЛКА НИКОЛОВА ПАПУЧИЕВА

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА САРИЕВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЙКОВА

ЕЛЕНА ЯНКОВА ВЪЛКАНОВА

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ГЕРАКСИЕВА

ЕЛКА КИРЧЕВА ПЕПЕЛАНОВА

ЕМИЛ РУМЕНОВ САРИЕВ

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА

ЕМИН МУСТАФА ХАДЖИЕМИН

ЕМИНЕ САДУЛОВА МОТУШЕВА

ЕРГИН РАМАДАНОВ КОДЖААЛИЕВ

ЕРГЮН ХАЛИЛОВ БАЖАКЛИЕВ

ЕРДИНЧ МЕХМЕД АХМЕД

ЕРТАН САЛИМ МЕХМЕД

ЖАНА АСЕНОВА ГОЛЕВА

ЗАПРЯНКА НИКОЛОВА ДИЧЕВА

ЗАТИЕ КАСИМ РАИМОВА

ЗАТИЕ РЕДЖЕБ БАДЖАКЛЪ

ЗЕЛЛЕ САЛИЕВА ЮРКЮШЕВА

ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА ЧЕРНЕВА

ЗЛАТКА ПЕТРОВА ЧЕРНЕВА

ЗЛАТКО АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ

ИВАН МИТКОВ МАКАЗЧИЕВ

ИВАН НИКОЛАЕВ ВЪЛКАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ВЪЛКАНОВ

ИВАН СМИЛЯНОВ МАКАЗЧИЕВ

ИВАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН СТОЯНОВ ПЕПЕЛАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ КОМИТОВ

ИВАНКА АНГЕЛОВА ВЪЛКАНОВА

ИВАНКА БОРИСОВА КИТИПОВА

ИЛИЙКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ИЛИЯ ДИМИТРОВ КОЛЕВ

ИЛИЯЗ АЛИ ДОРМУШ

ИЛИЯН АНГЕЛОВ ДИЧЕВ

ИЛКЕР БАЙРАМ ШЕНГЕЗЕР

ИМИГЮЛ ШАИНОВА ТЕНЕВА

ИРФАН МУСТАФА САЛИМ

ИСКРЕН ИВАНОВ ПЕПЕЛАНОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ДИЧЕВ

ЙОРДАН ЯНКОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ЯНКОВ ДИЧЕВ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА

КАДИР ХАСАНОВ КАДИРОВ

КАДРИЕ ХАШИМ СОЛАК

КАЛБИЕ МЮМЮН АХМЕД

КАРАМФИЛКА НИКОЛОВА КИТИПОВА

КИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА

КИРО ДИМИТРОВ АЛЕСТРОВ

КИРЧО ДИМИТРОВ ПЕПЕЛАНОВ

КРАСИМИРА ЛОЗАНОВА САРИЕВА

КРЪСТЬО ДИМИТРОВ АСЕНОВ

ЛЕВЕНТ АНГЕЛОВ ШЕКЕРОВ

ЛИЛИЯ РАЙЧЕВА ДАНАИЛОВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА АСЕНОВА

ЛЮБИНА КРЪСТЕВА МЕЧКОВА

ЛЮБОМИР РАЙЧЕВ САРИЕВ

ЛЮДМИЛА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА ДИЧЕВА

МАГДАЛЕНА СИМОВА ШКОДРОВА

МАЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕПЕЛАНОВА

МАРИЙКА БОРИСОВА ДИНЕВА

МАРИЙКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ БОРИСОВА ТЕНЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА МОТУШЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ИВАНОВА КОЛЕНЦОВА

МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА БОЖКОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ФИЛИПОВА

МАРИЯ СЛАВЧЕВА КОЛЕВА

МАРИЯНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

МАРТИН ТРЕНДАФИЛОВ ТОПАЛОВ

МАХМУД РАСИМОВ БАЖАКЛИЕВ

МЕСТАН БАЙРЯМАЛИЕВ КЪРМАДЖИЕВ

МЕХМЕД ШАКИР АХМЕД

МЕХМЕДАЛИ АХМЕД ПАРАФИТ

МЕХМЕТ ФАХРИЕВ НАИМОВ

МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

МИЛЕНА СЕРГЕЕВА МАКАЗЧИЕВА

МИРИЕ ШЕФКИ ХАДЖИЕМИН

МИТКО СТОЯНОВ ПЕПЕЛАНОВ

МУРАДИЕ АХМЕД КЪРМАДЖЪ

МУСТАФА САЛИМОВ КУРДОВ

МЮМЮН ФАИК ДОРМУШ

МЮМЮНЕ ЮМЕР БАЖАКЛЪ

НАДЕЖДА ЛЕВЕНТОВА ШЕКЕРОВА

НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ПЕПЕЛАНОВА

НАДИЕ РАСИМ ЮМЕР-ДИМИТРОВА

НАЗИФЕ МЕСТАН КЪРМАДЖЪ

НАЗМИЕ СЕЗГИН КЪРМАДЖЪ

НАКИЕ АРИФ КЪРДЖЕВА

НАСКА ИВАНОВА САРИЕВА

НАСКО АНГЕЛОВ ЛАМБРЕВ

НЕВЕНА АНГЕЛОВА РУСИНОВА

НЕВЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

НЕДЖАИП АЛИ МЮМЮН

НЕДКА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

НЕДЯЛКА ДАНЧЕВА ПЕПЕЛАНОВА

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ЛАМБРЕВА

НЕЛИ РАЙЧЕВА ШЕКЕРОВА

НИАЗИ ХАШИМ ДУРМУШ

НИКОЛА АНГЕЛОВ САРИЕВ

НИКОЛА АТАНАСОВ МЪТАРОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ИВАНОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ НАЛБАНТОВ

НИКОЛА ЙОРДАНОВ ДИЧЕВ

НИКОЛА ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КИТИПОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ

НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ

НИКОЛЕТА ИВАНОВА КОМИТОВА

НИХАТ БАЙРЯМАЛИ КЪРМАДЖИ

ОГНЯН ЛЕВЕНТОВ ШЕКЕРОВ

ОРХАН АХМЕД КЪРМАДЖЪ

ПЕТРА КОЦОВА ГЕРГОВА

ПЕТРИНА ЦВЕТАНОВА ДАСКАЛОВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН МИТКОВ ПЕПЕЛАНОВ

РАДКА ГЕОРГИЕВА КАРАБЕКИРОВА

РАДКА ИВАНОВА САРИЕВА

РАДКА КИРЕВА МАКАЗЧИЕВА

РАДКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

РАДКО ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ

РАДОСЛАВА ДИМИТРОВА СПАСОВА

РАЙЧО ДИМИТРОВ МОТУШЕВ

РАЙЧО ДИМИТРОВ САРИЕВ

РАЙЧО ИВАНОВ ГОРОВ

РАМАДАН РЮСТЕМ ЮМЕР

РАМАДАН ШАБАН КОДЖААЛИ

РАМАДАН ШАКИР АХМЕД

РАМИС МЮМЮНОВ КЪРДЖЕВ

РАСИМ МАХМУДОВ БАЖАКЛИЕВ

РАСИМ МЕХМЕДОВ НЕДЖИПОВ

РАФЕД ВЕЛИ МЕХМЕД

РАХИМЕ МУСТАФА ЮМЕР

РЕДЖЕП САЛИЕВ РАМАДАНОВ

РЕМЗИЕ ВЕЛИ КОДЖААЛИ

РЕСМИ ХАЛИМ ДОРМУШ

РОСЕН ВАСИЛЕВ ДАУТЕВ

РУДЖИХАН САЛИМ АХМЕД

РУМЕН ДИМИТРОВ САРИЕВ

РУСКА ВАСИЛЕВА КАЦАРЕВА

РУСКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА

РУСЛАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

САБИХА МУСТАФА КЪРМАДЖИЕВА

САВА ХРИСТОВА АНТОНОВА

САДИКА САЛИМ МАКАЗЧИ

САЛИ РЕДЖЕПОВ РАМАДАНОВ

САЛИМ ИБРАМ МАКАЗЧИ

САЛИМ ШАКИР АХМЕД

САМЕТ МУСТАФА САЛИМ

САМИЕ РАМАДАНОВА КЪРМАДЖИЕВА

САШО ИВАНОВ ЧОТРОВ

САШО ЙОРДАНОВ КАРАБЕКИРОВ

СЕВГИНАР АХМЕДОВА КОДЖААЛИ

СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ПЕПЕЛАНОВА

СЕВДЖАН МЕХМЕДАЛИ ПАРАФИТ

СЕВДЖАН ШУКРИ КОДЖААЛИ

СЕВИМ НИАЗИ ДУРМУШ

СЕЗГИН ХАЛИБРЯМ КЪРМАДЖЪ

СЕЛВИЕ НИАЗИ ДУРМУШ

СЕМА АСЕНОВА ДОРМУШ

СЕРГЕЙ МИТКОВ МАКАЗЧИЕВ

СИБЕЛ БАЙРАМ ШЕНГЕЗЕР

СИМЕОН АТАНАСОВ МЪТАРОВ

СИМО МИНЕВ ШКОДРОВ

СЛАВКА КИРЕВА КУЗМАНОВА

СОФИЯ АНДРЕЕВА ДИНЧЕВА

СОФИЯ СТЕФАНОВА САРИЕВА

СОФКА АСЕНОВА САРИЕВА

СОФКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

СОФКА ЙОРДАНОВА САРИЕВА

СОФКА СТЕФАНОВА САРИЕВА

СПАС АТАНАСОВ МЪТАРОВ

СРЕБЪР НИКОЛАЕВ ТЕНЕВ

СТАНКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

СТЕФАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ САРИЕВ

СТЕФАН ИВАНОВ РАЙЧЕВ

СТЕФКА АНГЕЛОВА САРИЕВА

СТЕФКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

СТОЙКО ГЕОРГИЕВ ГОЛЕВ

СТОЙЧО ДИМИТРОВ ГОЛЕВ

СТОЯН СИМОВ ШКОДРОВ

СЪДИКА БЕКИР МАКАЗЧИ

ТИНКА РАЙЧЕВА ЧОТРОВА

ТОДОР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ТОДОРКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЧУРТОВА

ТОНА ВАСИЛЕВА МАРКОВА

ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ

ТРЕНДАФИЛА ИВАНОВА ПЕПЕЛАНОВА

ТРЕНДАФИЛА САШЕВА КАРАБЕКИРОВА

УЛВИЕ ШАБАНОВА КЪРМАДЖИЕВА

ФАНКА МОМЧИЛОВА ШКОДРОВА

ФАТМА АЛИ КОДЖААЛИ

ФАТМА ХАСАНОВА ДОРМУШЕВА

ФАТМЕ БИЛЯЛ КАРАГАРЕН

ФАТМЕ РАСИМ ДАУТ

ФАТМЕГЮЛ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

ФЕИМ ХАЛИМ ДУРМУШ

ФЕЛИКС ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ФЕТИЕ САЛИМ ДОРМУШ

ФИКРИЕ МЕХМЕД МАХМУД

ФИЛИП НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ

ФИЛИП ХРИСТЕВ ХРИСТОЗОВ

ФИРДЕЗ ЕМИН ХАДЖИЕМИН

ХАВА МУРАДОВА ЕМИРОВА

ХАЗЕЛ ВЕЛИ МЕХМЕД

ХАЙРИЕ РАМАДАН АХМЕД

ХАЛИБРЯМ АРИФ КЪРМАДЖИ

ХАЛИЛ МАХМУД БАДЖАКЛЪ

ХАЛИМ МЮМЮН ДУРМУШ

ХАЛИМ ФАИК ДОРМУШ

ХАТИДЖЕ ДОНЧЕВА КОДЖААЛИЕВА

ХАФИЗЕ НУРСЕТ НЕДЖИП

ХИЛМИ ШЕН

ХИСАРА ПЕНКОВА ДУДОВА

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА КИТИПОВА

ХРИСТИНА СЕРГЕЕВА МАКЪЗЧИЕВА

ХРИСТО БОРИСОВ БОЯДЖИЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ КОМИТОВ

ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ЦВЕТА ИВАНОВА ТОПАЛОВА

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ДИЧЕВА

ШАБАН АЛИЕВ КЪРМАДЖИЕВ

ШАБАН САЛИ РАМАДАН

ШАКИР РАМАДАН ШАКИР

ШЕЙРИ АРИФ ДУРМУШ

ШЕНАЙ ШАНЛЪТЮРК

ШЕРИФЕ ВЕЛИ КОДЖААЛИ

ШЮКРИЕ МЕХМЕД ПАРАФИТ

ЮЛИЯНА ДАНЧОВА ПЕПЕЛАНОВА

ЮСЕН САЛИМ ДАУТ

ЯНКА НИКОЛОВА ЗАПРЯНОВА

ЯНКО АТАНАСОВ ВЪЛКАНОВ

ЯНКО СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВКМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: /П/

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: /П/
Каталог: userfiles -> file -> docs2
docs2 -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 09. 05. 2014 Г
docs2 -> За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 22. 04. 2013 Г
docs2 -> За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс) област: пловдив община: асеновград
docs2 -> Решение №506/12. 09. 2012г на Общински съвет Асеновград. Изменен и допълнен с Решение №936/22. 05. 2013г на Общински съвет Асеновград


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница