За излоЖбата привляКохме и едно име, 1Дата19.11.2018
Размер40 Kb.
#105527
За излоЖбата привляКохме и едно име, 1<оето е избън Кръга на Гео Милев -ГошКа Дацоб (1884-1917). Позволихме си това по две причини. В творчеството на ГошКа Дацов, все още несъбрано и неизследвано в цялост откриваме мотиви, съзвучни на модернистичните тенденции от Кръга на Гео Милев. Получил худоЖестбено образование 6 Италия, този худоЖниК е силно повлиян от европейския символизъм и аКо таКа трагично рано не беше прекъснат Животът му, със сигурност щеше да еболЬира Към по-радиКални еКспресионистични бизии. Съдбата го поКосяба няКолКо месеца след раняването на Гео. Той е Жертва на същата война, през Която минава цялото това поКоление.

ТаКа за излоЖбата „Гео Милев и българсКият модернизъм" бяха подбрани оКоло 100 тборби на самия поет и на худоЖниците, близКи нему по дух, представителни за върховата фаза на българсКия модернизъм. ИсКаше ни се 6 тях да видим доКазателство за съществуването у нас 6 следвоенния период на худоЖествени процеси с висоКо напреЖение. Да изявим енергийния им заряд и да провоКираме обществена реаКция. Именно затова избрахме и облиКа на еКспозицията. Той трябваше да бъде ударен, атаКуващ. Мощно озвучаващ залоЖеното 8 творбите на младите от 20-те години и Встъпващ 6 диалог със съвременната агресивна визуалност. Вдигнахме 6 мащаб малКите по размери произведения и сами бяхме изумени от мощта, с Която се изсипаха върху ни техните послания.

ОтКрито или негласно у нас се води спор дали процесите, Които фоКусираме с тази излоЖба, могат да бъдат определени Като модернистични, дали абангардизъм не е тяхното по-точно назобабане. КаКто се разбира от името на излоЖбата, избрали сме термина модернизъм. Намирам, че той е по-обемен и що се отнася до изобразителния материал - по-адеКбатен. В българсКата худоЖестбена праКтиКа дори през тези „най-луди" години трудно ще отКрием форми, съпоставими със стилистиКата, Която асоциираме с понятието авангард. В същото време имам сериозни основания да се придърЖам Към тезата, че авангардът се отКъсва от модернизма не по Крайност на образното решение, а по вида на своята КомуниКатибност. Приемам, че не поетиКата, а реториКата е демарКационната линия на двете явления. Модернистично и авангардно се разграничават по-сКоро 6 системата на тяхното социално въздействие. Погледнем ли по този начин на проблема, ще разберем, че 6 художествения материал, Който представяме, има дба пласта - преобладаващо модернистичен, що се отнася до стилистиКата, и таКъв, Който е сроден на авангарда по тип на изКаз, по насоченост на авторовото послание. Творбите, Които създават худоЖниците от Кръга на Гео Милев, програмно не са затворени в естетичесКата си самоцелност, а целят отвъд формата. Като интенция и Като фаКт те са пробоКативни и агресивни. Излизането от чисто художественото диреКтно 6 Живота - една от главните хараКтеристиКи на авангарда - марКира и много от действията и теКстовете на Гео Милев и неговите единомишленици. ПоемайКи рисКа от неузаКонена терминология бих назобала този Върхов по напреЖение етап авангардистичен модернизъм. Тоталният бунт не
Каталог: pmg -> g milev -> Arch
pmg -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен синовете на сливен
pmg -> Природо-математическа гимназия „ добри чинтулов сливен трета пехотна балкано-дравска дивизия (доклад)
pmg -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен ветерани от втората световна война
pmg -> Примерен тест по математика май, 2010 г. За
pmg -> Примерен тест по математика април, 2010 Г. За
pmg -> Февруари-2010 Примерен тест
Arch -> През януари 2005 година се навършват 110 години
Arch -> Гео Милев гравюра от Макс Мецгер
Arch -> През януари 2005 година се навършват по години
Arch -> Бзрибяба доКрай пластичесКите им реализации, но той е 6 слобата им. За пърби път


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница