За изпита по цитология, хистология и ембриология на студенти по медицина I. ЦитологияДата08.05.2018
Размер48.15 Kb.
ТипКонспект
Конспект

за изпита по цитология, хистология и ембриология

на студенти по медицина
I. Цитология

1. Същност, съдържание и задачи на цитологията, хистологията и ембриологията. Връзката им с другите медико-биологични дисциплини.

2. Клетка, цитоплазма, хиалоплазма и цитоплазмен матрикс (цитозол) - химичен състав, микроскопска и ултрамикроскопска организация и функция.

3. Биомембрани - структурна, ултраструктурна и химична организация.

Компартментализация в клетката.

4. Плазмалема - структура и функция. Специализирани структури на клетъчната повърхност.

5. Междуклетъчни съединения (контакти) - ултраструктура и функция.

6. Транспорт на веществата през мембраната - транспорт на малки молекули и йони.

7. Транспорт на веществата през мембраната - ендоцитоза и екзоцитоза.

8. Ендоплазматичен ретикулум и рибозоми - видове - ултраструктурна, химична и функционална характеристика.

9. Апарат на Голджи (комплекс на Голджи) – микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

10. Митохондрии - микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика

11. Лизозоми, пероксизоми и покрити мехурчета - ултраструктурна и функционална характеристика.

12. Клетъчен център - микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

13. Специализирани клетъчни органели - микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

14. Опорно-двигателни структури на клетката – цитоскелет - ултраструктурна и функционална характеристика.

15. Клетъчни включения – определение и примери. Методи за идентификацията им.

16. Клетъчно ядро в интерфаза - микроскопска, ултрамикроскопска и химическа характеристика.

17. Клетъчен цикъл. Клетъчно ядро в митоза - микроскопска и ултрамикроскопска характеристика.

18. Веществообменни процеси в клетката. Синтез и секреция в клетката - микроскопска, ултрамикроскопска и химическа характеристика.

19. Движение на клетката. Видове. Роля на специализираните органели - реснички, камшичета и миофибрили - микроскопска, ултрамикроскопска и химическа характеристика.

20. Стареене и смърт. Видове клетъчна смърт - микроскопска и ултрамикроскопска характеристика.


II. Обща хистология

21. Тъкани в гръбначните животни – определение, хистогенеза и класификация. Общи свойства на тъканите.

22. Епителна тъкан – определение, хистогенеза, обща характеристика и класификация.

23. Еднослойни епителии - видове. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Примери.

24. Многослойни епителии - видове. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Примери.

25. Жлезист епител - видове. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Примери.

26. Съединителна тъкан – определение, хистогенеза, обща характеристика и класификация.

27. Междуклетъчно вещество на съединителната тъкан – влакна - видове. Основно аморфно вещество. Микроскопска, ултрамикроскопска, химична и функционална характеристика.

28. Образуване на междуклетъчното вещество на съединителната тъкан. Биосинтез на колагена.

29. Клетки на съединителната тъкан - видове. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

30. Съединителна тъкан с влакнесто междуклетъчно вещество - видове. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

31. Съединителна тъкан с твърдо междуклетъчно вещество - хрущялна съединителна тъкан - видове. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

32. Съединителна тъкан с твърдо междуклетъчно вещество - костна съединителна тъкан. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Хистогенеза на костната тъкан (остеогенеза).

33. Съединителна тъкан със специално диференцирани клетки – мастна, пигментна и ретикуларна. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

34. Кръвна тъкан. Определение - обща характеристика и класификация на кръвните клетки.

35. Хистогенеза на кръвната тъкан. Кръвотворене у човека. Обща схема на кръвотворението.

36. Еритроцити - образуване (еритропоеза). Микроскопска, ултрамикроскопска, функционална, химична и количествена характеристика.

37. Гранулоцити - образуване (гранулоцитопоеза). Микроскопска, ултрамикроскопска, функционална, химична и количествена характеристика.

38. Агранулоцити - образуване (лимфоцито- и моноцитопоеза). Микроскопска, ултрамикроскопска, функционална, химична и количествена характеристика.

39. Тромбоцити - образуване (тромбоцитопоеза). Микроскопска, ултрамикроскопска, функционална, химична и количествена характеристика.

40. Интерстициални (реактивни) кръвни клетки - произход. Микроскопска, ултрамикроскопска, функционална и химична характеристика.

41. Мускулна тъкан – определение, хистогенеза, обща характеристика и класификация.

42. Гладка мускулна тъкан - микроскопска, ултрамикроскопска, химична и функционална характеристика.

43. Сърдечна мускулна тъкан и импулсопроводна мускулна тъкан - микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

44. Напречно-набраздена скелетна мускулна тъкан - микроскопска, ултрамикроскопска, химична и функционална характеристика.

45. Нервна тъкан – определение и хистогенеза. Микроскопска, ултрамикроскопска, химична и функционална характеристика на невроните.

46. Нервни влакна – видове. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

47. Невроглия – определение, хистогенеза и класификация. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

48. Полова тъкан – сперматозоиди - образуване (сперматогенеза). Микроскопска, ултрамикроскопска, химична и функционална характеристика.

49. Полова тъкан – яйцеклетка - образуване (овогенеза). Микроскопска, ултрамикроскопска, химична и функционална характеристика.


ІІІ. Обща ембриология

50. Осеменяване. Оплождане. Фактори, влияещи на оплождането - микроскопска характеристика.

51. Начално развитие на човешки ембрион - раздробяване. Бластоцист, ембриобласт и трофобласт.

52. Имплантация. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на предимплантационната маточна лигавица.

53. Образуване на двулистен зародиш. Ранна гаструлация. Зародишев диск. Хорион.

54. Образуване на трилистен зародиш. Късна гаструлация. Осеви органи.

55. Ектобласт – образуване, развитие и производни.

56. Ендобласт - образуване, развитие и производни.

57. Мезобласт - образуване, развитие и производни.

58. Мезенхим - образуване, развитие и производни.

59. Образуване и функция на извънзародишевите обвивки. Жълтъчна торбичка. Алантоис. Вителинна хемопоеза. Вителинно кръвообращение.

60. Образуване и функция на извънзародишевите обвивки. Амнион, хорион и плоден мехур.

61. Пъпна връв. Образуване. Фетално кръвообращение.

62. Плацента, плацентация. Микроскопска и функционална характеристика на човешката плацента. Хемоплацентарна бариера.

63. Многоплодна бременност - двуяйчни и еднояйчни близнаци. Основни периоди на формиране на еднояйчните близнаци.

64. Аномалии в пренаталното развитие на човека - ембриотоксични фактори.


Литература
Задължителна

  1. Цитология, обща хистология и ембриология, под редакция на проф. П. Петков, Знание, София, 1999.

  2. В. Овчаров, Такова. Цитология, обща хистология и ембриология. Медицинско издателство АРСО, София, 2001.

Каталог: files -> Conspecti
Conspecti -> Конспект за изпита по анатомия на акушерки
Conspecti -> Конспект по анатомия за студенти стоматолози ІІ курс
Conspecti -> Конспект за изпита по анатомия на медицински сестри
Conspecti -> Конспект по анатомия за рехабилитатори І част І. Двигателен апарат
Conspecti -> Конспект за изпита по цитология, обща хистология и ембриология на студентите по дентална медицина
Conspecti -> Конспект по анатомия за зъботехници
Conspecti -> Конспект по анатомия за помощник фармацевти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница