За изработване на общ устройственстраница1/13
Дата11.06.2018
Размер2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е
ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ В ДВА ЕТАПА – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ С ОПОРЕН ПЛАН И ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧВАЩА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНА С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА МРЕЖАТА НА НАТУРА 2000, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ


ВАРНА 2014 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

І . ВЪВЕДЕНИЕ

  1. Основание за възлагане на задание за ОУПО………………………….……………………….5

  2. Цели на разработката на задание за ОУПО……………………………………..………………5

  3. Задачи на разработката на задание за ОУПО……………………………………..…………….5

  4. Обем и съдържание на разработката на задание за ОУПО………………………..…………...6

  5. Нормативна и информационна обезпеченост на разработката на задание за ОУПО..……...6

  6. Териториален обхват на ОУПО………………………………………………………………….6

  7. Прогнозен срок на действие на ОУПО………………………………………………………….6

  8. Цели и задачи на ОУП ...................................................................................................................6

8.1.Цели на плана ................................................................................................................................ 6

8.2.Задачи на ОУПО..............................................................................................................................8

8.2.1. Приоритетни задачи…………………....……………………………………………………...8

8.2.2. Общи Задачи…………………………………………………………………………………...9ІІ. ИНФОРМАЦИОННО И ПЛАНОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНАТА

1. Планово осигуряване……………………………………………………………………..………13

2. Анализ на действащите планове и връзката им с бъдещия ОУПО……………………...…….14

ІІІ. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

1. Анализ на икономическото и социално развитие........................................................................16

1.1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика..................................................16

1.1.1. Географски характеристики, местоположение и граници....................................................16

1.1.2. Териториални и поземлени ресурси .......................................................................................16

1.2. Природно - ресурсен потенциал.................................................................................................17

1.2.1. Релеф, води, климат, почви и полезни изкопаеми.................................................................17

1.2.2. Защитени зони, природни забележителности и биоразнообразие.......................................18

1.3. Културно-историческо наследство.............................................................................................19

1.4. Селищна система и урбанизация................................................................................................20

1.4.1. Селищна система ......................................................................................................................20

1.4.2. Общи характеристики на малките населени места в общината ..........................................21

1.4.3. Жилищен фонд, домакинства и семейства.............................................................................26

1.5. Развитие на човешките ресурси и социалната сфера...............................................................27

1.5.1. Демографска характеристика ..................................................................................................27

1.5.2. Пазар на труда – заетост и безработица .................................................................................29

1.5.3. Образование...............................................................................................................................31

1.5.4. Здравеопазване..........................................................................................................................32

1.5.5. Социални дейности, услуги и социално включване..............................................................32

1.5.6. Култура и културни дейности..................................................................................................33

1.5.7. Младежки дейности и спорт....................................................................................................34

1.6. Икономическо развитие...............................................................................................................34

1.6.1. Състояние на местната икономика, тенденции, конкурентоспособност и предприемачество…………………………………………………………………………….…......34

1.6.2. Селско стопанство ....................................................................................................................36

1.6.3. Горско стопанство ....................................................................................................................40

1.6.4. Промишленост, търговия и услуги..........................................................................................42

1.6.5. Туризъм .....................................................................................................................................42

1.7. Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на територията на община Дългопол……………………………………………………………………………………………..43

1.7.1. Транспортно-комуникационна система..................................................................................43

1.7.2. Водоснабдяване и канализация ..............................................................................................44

1.7.3. Енергийни мрежи и газификация ..........................................................................................44

1.7.4. Телекомуникации .....................................................................................................................44

1.8. Опазване на околната среда – екологично състояние и рискове............................................45

1.8.1. Състояние на води, въздух, почви, шум, радиация...............................................................45

1.8.2. Дейности по управление на отпадъците................................................................................46
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница