За кандидат-докторантски изпит по социология, антропология и науки за културата. Етнография-етнология /етнология на социализмаДата28.10.2018
Размер31 Kb.
#103947
ТипЛитература
К О Н С П Е К Т

ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ ПО

3.1. Социология, антропология и науки за културата.

ЕТНОГРАФИЯ-ЕТНОЛОГИЯ /ЕТНОЛОГИЯ НА СОЦИАЛИЗМА/

 1. Основни характеристики на тоталитарния социализъм в България

 2. Извори и историография

 3. Политически преобразувания в България след Втората световна война

 4. Удържавяването на средствата за производство и новата социална структура в НРБ

 5. Социалистическата модернизация: основни характеристики

 6. Вътрешни миграции

 7. Джендър-отношения при социализма

 8. Семейно-родови връзки и „вторите мрежи“

 9. Социалистическата календарна система

 10. Традиции и иновации в семейната обредност

 11. Култура на потреблението при социализма

 12. Религия и атеизъм

 13. Етническите и религиозни общности и социалистическата държава

 14. Възродителният процес и „Голямата екскурзия“ – 1964-1973-1984-1989

 15. Труд и отдих при социализма

 16. Контракултурите при социализма

 17. България в системата на международните отношения. Етнополитически аспекти.

 18. Залезът на тоталитарния социализъм и „перестройката“ през 80-те години на ХХ в.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Сб. под ред. на Ив. Знеполски. Историята на Народна Република България. Режимът и обществото. С., 2009

 2. Луджев, Д. Революцията в България 1989-1991. Книга 1., С., 2008

 3. Яхиел, Н. Тодор Живков и личната власт. С., 1997

 4. Мичев, В. Полската криза, „солидарност“ и България (1980-1983 г.). С., 2008

 5. Сб. Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя. С., 2011

 6. Калинова, Е., И. Баева. Българските преходи (1939-2005). С., 2006

 7. Арон, Р. Демокрация и тоталитаризъм. С. 1993

 8. Арент, Х. Тоталитаризмът. С., 1993

 9. Тодоров, Цв. На предела. С. 1994

 10. Знеполски, Ив. Българският комунизъм – социокултурни черти и властова траектория. С., 2008

 11. Груев, М., Ал. Кальонски. Възродителният процес. Мюсюлманските общности и комунистическият режим. С., 2008

 12. Вълчинова, Г. Балкански ясновидки и пророчици от ХХ в. С., 2006

 13. Сб. Социализмът – реалност и илюзии. Етнологични аспекти на всекидневната култура. С., 2003

 14. Христова, Н. Специфика на българското „десидентство“. Пловдив , 2005

 15. Сб. Златната решетка (съставител Ив. Славов). С., 2003

 16. Сб. Светът на българина през ХХ в. Димитровград., 2012

 17. Еленков, Ив. Културният фронт. С., 2008

 18. Марчева, Ил. Тодор Живков – пътят към властта. Политика и икономика в България 1954-1964. С., 2000

 19. Везенков, Ал. Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944-1989 г. С., 2008

 20. Фотев, Г. Дългата нощ на комунизма в България. С., 2008

 21. Георгиева, Ив.,Д. Москова. Жената в съвременното българско село. С., 1981

 22. Брумбауер, Улф. Социалистическият начин на живот. С., 2011

 23. Брунбауер, У. Социалистическите семейства в България: между идеология и практика, сп. "Българска етнология", 2001 г., бр. 2

София, 2013 г. Съставител:.

(доц. днк В. Тепавичаров)
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница