За местната власт електронен седмичник 28/14 2010. на Фондацията за реформа в местното самоуправлениестраница1/7
Дата23.07.2016
Размер1.02 Mb.
#2745
  1   2   3   4   5   6   7
ЗА МЕСТНАТА ВЛАСТ 
електронен седмичник 28/14.7.2010.
на Фондацията за реформа в местното самоуправление


изпраща се всяка сряда до над 11 500 абонати - получаване в рамките на 24 часа

Честит празник на общините Созопол (17 юли), Карлово (18 юли), Левски (18 юли), Стрелча (20 юли)! 

МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА!


НОВИНИ ОТ ФОНДАЦИЯТА ЗА РЕФОРМА 
В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ


  • ФРМС и през 2010-а събира и разпространява добри практики на НПО и общини НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ - ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА 
НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЛОГИН

  • Ново в Библиотека ЛОГИН

  • Иновация на седмицата

  • Възможности за финансиране и обучение

  • Полезни адреси в Интернет

За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в е-Седмичника, пратете ги на rraycheva@flgr.bg

Можете да се включите в/изключите от списъка на абонатите на е-Седмичник на Интернет-страницата на ФРМС .

Минали броеве на Eлектронния седмичник и отзиви прегледайте на страницата на ФРМС.

НОВИНИ ОТ ФРМС 
Фондацията за реформа в местното самоуправление е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация. ФРМС предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, провокира иновации в местното самоуправление, действа като посредник и изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.

И през 2010-а година ФРМС ще продължи да събира и разпространява иновационни практики на българските общини и техните социално-икономически партньори.

Ако имате интересна практика, пратете я на rraycheva@flgr.bg

Тя ще бъде качена в онлайн базата данни с добри практики, в която за над 10-годишен период са събрани над 1000 практики.

НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ - ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА 
НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЛОГИН


Международната Информационна мрежа на местните власти (LOGIN) фокусира информация и дейности, свързани с ежедневната работа на общинските служители в подкрепа на тяхното професионално израстване и реформата в публичната администрация. Основатели и донори на ЛОГИН са Институт Отворено общество, Американска агенция за международно развитие, Съвет на Европа , Програма на ООН за развитие и Световна банка. Свободен достъп до базата данни ви предоставят ФРМС и регионалният сайт на ЛОГИН.


  • Ново в БИБЛИОТЕКА ЛОГИН

Библиотека ЛОГИН на Интернет-страницата на ФРМС съдържа над 13 000 документа във важни за местното самоуправление области, с възможност за търсене по ключови думи, език и държава, или преглед на съдържанието, групирано в 33 тематични категории.

Изследване за бедността и социалното изключване - Европейски съюз, 2009 г. 


Настоящата брошура представя общ преглед на най-значимите открития от проучването на Евробарометър за бедността и социалното изключване, публикувано през октомври 2009 г. 
Към теми в Библиотеката: Гражданско образование

Адаптираната за деца книжка на Съвета на Европа "Деца и млади хора в грижа - Научете повече за правата си!” на български език 
Книгата за правата на децата и младежите в грижа вече е достъпна за своята българска аудитория. Тя е разработена съвместно от Съвета на Европа и SOS Детски селища Интернационал. Книжката е предназначена за деца и младежи в грижа и засега е достъпна само в електронен вариант. От нея деца и младежите могат да научат за своите права, когато някои друг се грижи за тях, различен от собствените им родители. 
Към теми в Библиотеката: Гражданско образование

Прозорец към света - Сдружение „Деветашко плато”, Община Ловеч 
„Прозорец към света” е проект за създаване на центрове за информация и услуги в деветте села от Деветашкото плато, повишаване на местния капацитет и развитие на устойчив туризъм в региона.

Прегледайте и номинирайте практики на седмицата!   • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

   МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА!

  • НОВО: Конкурс за стажанти в ИПИ (август-октомври) 
   Краен срок: 25 юли 2010 г. 
   ИПИ обявява третия за 2010 година конкурс за стажанти за периода август - октомври 2010 година.
   Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:
   1) Как България да привлече чужди инвестиции?
   2) Как българското правителство да се справи с бюджетния дефицит?
   3) Кой защитава потребителя по-добре - регулацията или конкуренцията?
   Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 1 200 думи.
   Текстовете трябва да са форматирани по следния начин:
   - Шрифт - Times New Roman, 12
   - Междуредие - един ред
   Есетата, заедно с кратка автобиография на български език, изпращайте до 25 юли 2010 година на електронен адрес:zornitsa@ime.bg, на вниманието на Зорница Славова.
   След като кандидатурите бъдат разгледани, одобрените кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща и поканени на интервю. Интервютата ще се провеждат в периода 27-29 юли.
   Какво предлагаме по време на стажа:
   - Работа в офиса на ИПИ
   - Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора
   - Стипендия
   - Препоръка при завършване на стажа
   Изисквания към стажантите:
   - Очакваме кандидатите да могат да бъдат на разположение в офиса на ИПИ поне 3 работни дни в седмицата.
   - Завършен поне втори курс.
   - Интерес към идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава.

  • НОВО: Покана за представяне на предложения - EAC/10/10 - Програма за обучение през целия живот - Подпомагане за два конкурса за насърчаване на езиковото обучение чрез кратки аудиовизуални продукции 
   Краен срок: 30 септември 2010 г. 
   Целта на поканата е предоставянето на средства за безвъзмездното финансиране за организирането на два конкурса за кратки аудиовизуални продукции в две последователни години (един конкурс през 2011 г. и един през 2012 г.). Конкурсите и създадените в техния контекст кратки аудиовизуални продукции целят насърчаването на езиковото обучение, с фокус върху ползите от езиковото и културно многообразие в Европа. 
   Участието на избраните аудиовизуални продукции в реномирания фестивал PRIX EUROPA ще бъде акцентът в разпространението и използването на резултатите от проекта.
   Кандидати с право на участие:
   Организации, работещи в сферата на аудиовизуалните продукции, рекламата и новите медии, като учебни заведения от областта на аудиовизуалните изкуства и рекламата, се приканват да разработят идейно, ръководят и координират конкурсите. 
   Участниците трябва да бъдат установени в една от следните страни: 
   - 27-те държави- членки на Европейския съюз, 
   - държавите от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, 
   - държавата кандидат Турция. 
   Максималната стойност на безвъзмездното финансиране е 500 000,00 EUR общо за двата конкурса през 2011 г. и 2012 г. 
   Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надхвърля 75 % от общата сума на приемливите разходи. 
   Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства. 
   Дейностите по проекта трябва да започнат между 1 януари 2011 г. и 31 януари 2011 г. 
   Дейностите по проекта трябва да приключат до 31 януари 2013 г. 
   Максималната продължителност на проектите е 24 месеца.

  • НОВО: Покана за пилотни проекти за предотвратяване на насилието над възрастни хора 
   Краен срок: 11 август 2010 г. 
   Целта на тази покана е да осигури финансиране на проект, който да проучи как съществуващите препоръки и харти за правата възрастните хора с нужда от дългосрочна специализирана грижа на национално и европейско ниво могат да се осъществят и как този процес може да се подкрепи. Проектът трябва да обръща особено внимание на уязвимите възрастни като тези, които са неподвижни.
   Проектните предложения би следвало да предложат организирането на дискусиите, които да събират представители от всички области, отговорни за грижата за възрастни, както и организации, представляващи възрастни хора и хора с увреждания, които се нуждаят от дългосрочна грижа. Проектите трябва да предвиждат извличане на полезните предложения от тези дискусии и създаването на инструменти за прилагането на съществуващите документи по темата. 
   За финал трябва да се предвиди заключителна конференция, на която да се представят и дискутират резултатите от проекта.
   По настоящата покана могат да кандидатстват нестопански организации, включително обществени органи и агенции, които са част от системата на общественото здравеопазване, и за дългосрочна специализирана грижа, университети, изследователски центрове и граждански организации.
   Бюджет: 450 000 евро
   Това е максималната сума за съфинансирането от страна на ЕК, като финансовата помощ не може да покрива повече от 80% от общия размер на разходите по проекта.
   Източник: /www.dnevnik.bg/evropa

  • НОВО: Покана за пилотни проекти за заетост на хора с разстройства от аутистичния спектър 
   Краен срок: 19 август 2010 г. 
   Целта на тази покана е да осигури финансиране на проекти, които показват новаторски практики по отношение на заетостта на хора с разстройства от аутистичния спектър. Проектите трябва да подпомагат развиването на политики за заетост и социална интеграция на хора с аутизъм.
   Проектните предложения би следвало да развиват или тестват подходи за подобряването на достъпа на хора с аутизъм до пазара на труда и задържането им на същия. Проектите трябва да имат практическа насоченост и да включват всички заинтересувани страни. Освен това проектите трябва да са изградени около реални случаи. Те трябва да позволяват на определен брой хора с разстройства от аутистичния спектър да извършват платена работа по време на проекта, като целта би следвало да е хората да запазят работата си и след приключване на финансирането по проекта.
   По настоящата покана могат да кандидатстват юридически лица или организации за социално партньорство, например:
   - публични органи:
   - изследователски центрове;
   - университети;
   - организации с нестопанска цел;
   - стопански организации.
   Бюджет: 1 млн. евро. 
   Съфинансирането от страна на ЕК е между 150 хил. евро и 350 хил.евро, като финансовата помощ не може да покрива повече от 80% от общия размер на разходите по проекта.
   Източник: /www.dnevnik.bg/evropa

  • НОВО: Програма ПРОГРЕС: Покана за проекти за нововъведения в областта на социалните политики 
   Краен срок: 31 август 2010 г. 
   Съгласно Секция 2 на програма ПРОГРЕС, настоящата покана цели да подпомага социалното експериментиране като източник на нововъведения в областта на социалните политики.
   Социалните експерименти трябва:
   - Да дават новаторски отговори на социални нужди;
   - първоначално да са проведени в малък мащаб;
   - да се осъществяват в условия, където могат да бъдат измерени техните ефекти;
   - да бъдат повторени в голям мащаб, ако първоначалните резултати са убедителни.
   Проектите трябва да изследват въпроси като партньорски дейности, оценка на социални експерименти, проучване на възможностите за прилагане извън оригиналния контекст, събиране на информация за съществуващи в ЕС проекти за социални експерименти.
   Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани включват разходи за персонал, пътувания, превод, разпространение.
   Допустимите кандидати по тази покана включват публични органи, регионални и местни власти, неправителствени организации и доставчици на услуги.
   Бюджет: 2.5 млн. евро.
   Ще бъдат одобрени около 10 проекта. Стойността на финансирането не може да възлиза на повече от 80% от общата стойност на проекта.
   Източник: www.dnevnik.bg/evropa

  • НОВО: Покана за пилотни проекти за проучване на условията на труд на командировани работници 
   Краен срок: 18 август 2010 г. 
   Целта на програмата е да подготви основа за развиването на бъдещи действия във връзка с командированите работници. Финансирането на проектите трябва да подготви инициативи, които да помогнат за проучването на действителните условия на труд и живот на командированите работници, както и работата на държавите членки, социалните партньори и инспекциите по труда.
   Проектните предложения би следвало да доведат до по-добро познаване на условията на труд и живот на командированите работници. Трябва да се предвидят инициативи, които да разяснят правните аспекти, свързани с прилагането на Директива 96/71/ЕО за командироването на работници, и разработване на най-добрите практики за предотвратяване на често срещаните проблеми при командировките. Проектът трябва да предлага пътища за насърчаване на обмена на информация и опит между заинтересуваните лица, както и транснационалното сътрудничество.
   Ще бъдат съфинансирани проучвателни дейности, провеждане на семинари, конференции и обучения, изготвянето на анализи, както и инициативи за по-нататъшното развитие на проекта.
   Допустимите кандидати по тази покана включват публични органи, международни организации, европейски организации, нестопански организации, изследователски центрове и институти, университети и неправителствени организации.
   Максималната сума за съфинансиране от страна на ЕК е 850 000 евро, като финансовата помощ не може да покрива повече от 80% от общия размер на разходите по проекта.
   Източник: www.dnevnik.bg/evropa

  • НОВО: Покана за пилотни проекти за трудова мобилност 
   Краен срок: 14 септември 2010 г. 
   Цели и допустими проекти:
   - Трудова мобилност

Целта на тази част от поканата е да осигури финансиране за подобряване на условията за трудова мобилност, разработвайки рамката, в която протича мобилността (служби по заетост, териториални органи и други административни институции).
Проектните предложения би следвало да доведат до развиване и тестване на иновативни инструменти, практики и партньорства. Трябва да се предвиди въвеждането на вече съществуващи практики и изграждането на партньорски мрежи.

- Сравнителен анализ на обществените служби по заетостта.

Тази част от поканата цели да подобри сравнителния анализ между обществените служби по заетостта в ЕС и еврозоната, когато става въпрос за изпълнение на Европейската стратегия по заетостта. Проектите трябва да предлагат използването на количествени и качествени индикатори, които да позволят измерване и оценка на постигнатите резултати. Трябва да се определят специфични дейности на ОСЗ и съответните качествени и/или количествени индикатори за сравняване на тези дейности. Проектните предложения трябва да предвиждат съставяне на база от данни и анализа им. Резултатите трябва да се разпространят сред участващите ОСЗ.

Допустимите кандидати по тази покана включват национални, регионални или местни публични органи и държавни агенции. За финансиране могат да кандидатстват и нестопански организации, занимаващи се главно в областта на политиката по трудова заетост, ако участват с проект в партньорство с някоя от изброените по-горе институции.


Бюджет: 1 200 000 евро.
Финансовата помощ не може да покрива повече от 80% от общия размер на разходите по проекта.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

  • НОВО: Европейска културна фондация - грантове 
   Краен срок: 6 септември 2010 г. 
   Европейската културна фондация (ECF) насърчава културното сътрудничество в Европа. Тя има за цел да допринесе за отворена и демократична Европа, която зачита основните човешки права и културното разнообразие.
   ECF подкрепя европейското културно сътрудничество и обмен с помощта на субсидии за стимулиране на инициативи, които насърчават креативността на младите хора, вълнуващи съвместни проекти, често със социално измерение. Има две отделни линии за финансиране:
   Грантове за сътрудничество за културни организации. - Тази линия е финансиране стимулира сътрудничеството между културни организации. Първоначално проектът трябва да бъдат представен в писмена форма на максимум две страници. Избраните идеи ще бъдат поканени да разпишат формуляр за кандидатстване. Ще бъде избрана само една културна организация. Грантът ще е в размер от 10 000 до 30 000 евро. ECF ще финансира до 80% от общите разходи по проекта.

  • НОВО: Награди "Електронно учене" 2010 
   Краен срок: 28 септември 2010 г. 
   Европейската училищна мрежа кани училища и обучителни институции за учители от и извън Европа да вземат участие в конкурса за награди "Електронно учене" 2010 и да представят своите най-добри проекти, в които са ползвали ИКТ за преподаване и учене. Категориите, предложени за 2010 г., са: международно сътрудничество, наградите ASPECT, културно изразяване, математика, природни науки и технологии, съвместни учения, електронна грамотност и специална категория за изтъкнати учители.

  • НОВО: Електрически декември 2010 г. - конкурс за видеоматериал
   Electric December 2010 - Video competition 
   Краен срок: 15 октомври 2010 г., 17:00 ч. лондонско време 
   Електрически декември е видеоконкурс за млади европейци под 21-годишна възраст. Тази година състезанието се провежда като част от Fresh Flix 2010.
   Кой може да кандидатства: Млади европейци под 21-годишна възраст.
   Критерии: Кратките филми трябва да бъдат макс. 5 минути, и да са завършени след септември 2009 година. Ако оригиналният език не е английски, филмът трябва да включва субтитри на английски или транскрипт.
   Как се кандидатства: Участниците изпращат своя късометражен филм по електронен път или предоставят видео файл с високо качество.

  • НОВО: Работилница-конкурс за сценаристи от Европа 
   Краен срок: 30 юли 2010 г. 
   Сценаристи от Централна и Източна Европа могат да участват в работилницата за сценарии ScripTeast, организирана от полската Фондация за независимо кино. По време на филмовия фестивал в Кан на най-добрия сценарий ще бъде присъдена наградата "Кшищоф Кешловски" в размер на 10 000 евро.
   ScripTeast е едногодишна програма, която се състои от 3 присъствени и две онлайн сесии. Обучението започва със седемдневна работилница, която се провежда в края на септември в Полша. По време на семинара участниците представят своите сценарии и започват да работят по подобряването с помощта на някой от ръководителите на проекта. Втората присъствена сесия се провежда в Берлин по време на фестивала "Берлинале", а третата - по време на филмовия фестивал в Кан.
   Кандидатите трябва да представят сценарий за пълнометражен филм, който не е участвал в други сценарни работилници. Необходимо е текстът да е завършен и заснемането му да е насрочено за не по-късно от пролетта на 2011. Потенциалните участници трябва да представят поне един завършен пълнометражен филм или телевизионна поредица. Алтернативен вариант е кандидатите да удостоверят по избран от тях начин, че имат сериозен опит като писатели журналисти или режисьори.
   Таксата за участие е 300 евро. Организаторите поемат всички останали разноски за път, настаняване, пълен пансион, акредитация за фестивалите в Берлин и Кан онлайн консултации.
   Предвидени са две стипендии, покриващи таксата за участиe, за кандидати от страни със сравнително ограничена филмова индустрия. За финансовата помощ се кандидатства с мотивационно писмо.
   Източник: /www.dnevnik.bg/evropa

  • НОВО: С песен срещу бедността 
   Краен срок: 30 септември 2010 г. 
   Европейската комисия стартира европейски музикален конкурс, като приканва младите европейци на възраст между 15 и 25 години да участват с песен, която изразява подкрепа за борбата срещу бедността в света.
   Всеки участник трябва да създаде оригинална песен, в която се засягат общите проблеми на развитието и най-вече осемте Цели на хилядолетието за развитие. Победителите, които ще бъдат избрани с гласуване онлайн и жури от професионални музиканти, ще могат да направят професионален студиен запис на своята песен и ще имат възможност за изява по време на Европейските дни на развитието през декември 2010 година в Брюксел. 
   Музикалният конкурс е част от кампанията „Аз се боря с бедността“, чиято цел е да се повиши осведомеността сред подрастващите относно дейността на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие. 
   Можете да се присъедините към нас ако:
   · сте граждани на ЕС между 15 и 25 години
   · можете да напишете песен за борбата с бедността по света
   · изпратите своята песен преди 30 септември 2010 г. по обяд централно европейско време.
   Двама победители ще бъдат избрани от 27-те страни на ЕС: един от жури от професионалисти, а другият от интернет потребителите.
   Може да спечелите професионален студиен запис на своята песен и да я изпълните по време на Европейските дни на развитието в Брюксел през декември 2010 г.

  • НОВО: Конкурс за късометражен филм "Slideman 2010" 
   Краен срок: 31 юли 2010 г. 
   Целта на конкурса е да подпомагат млади и талантливи оператори по целият свят. В него могат да участват всички желаещи - учащи, начинаещи, професионалисти, екипи или самостоятелни оператори. Всеки екип следва да се регистрира на сайта до 31.07.2010 г.
   Филмът трябва да третира точно зададената тема. В него задължително следва да присъстват 2 елемента, посочени в заданието. Те трябва да имат своята роля в сюжета, а не просто да присъстват като елементи. Продължителността на филма е 5 минути. Допуска се разлика от плюс/минус 30 сек. Надписите не се включват в тези 5 минути. Началото на всеки филм следва да започва с логото на конкурса, което ще бъде налично за изтегляне след като бъде обявена темата и ключовите думи. 
   Филмът може да не включва актьорска игра. При наличие на реплики или надписи, на език различен от английски, е задължително филма да има субтитри на английски език.

  • НОВО: Grapevine Awards 2010 - награди за постижения във вътрешните комуникации 
   Краен срок: 13 септември 2010 г. 
   Конкурсът се провежда в рамките на Четвъртата международна конференция "Успешните комуникации започват отвътре 2010: Ангажираните служители - добавената стойност на организацията", която ще се проведе в края на септември.
   За участие в конкурса всички кандидати е необходимо да изпратят кратко представяне на свой проект, да попълнят формуляр за участие и да заплатят съответната такса. Проектите във втория професионален конкурс в сферата на вътрешните комуникации Grapevine Awards ще се състезават в пет официални категории:
   - Вътрешнокомуникационна кампания
   - Корпоративна социална отговорност
   - Вътрешноорганизационно събитие
   - Вътрешно печатно издание
   - Online медия
   Към тях тази година журито на конкурса ще връчи и една допълнителна награда - за най-креативен, нискобюджетен подход за постигане на комуникационните цели във вътрешноорганизационна кампания.
   Всяка кампания или проект, изпратена за участие, трябва да бъде завършена не по-късно от септември 2010 г. Допуска се участие на неограничен брой проекти.
   В конкурса могат да участват както агенции, така и организации, използващи вътрешен ресурс за изпълнението на проект/кампания, насочени към вътрешните публики на една организация.

  • НОВО: Стипендия за документален филм 2010 - по Амазонка 
   Краен срок: 1 август 2010 г. 
   Започнете кариерата си като документалист, като се включите в екип, който ще снима по Амазонка.
   Ще трябва да пристигнете до Кито, Еквадор.Ще участвате в проекта, 2-9 октомври 2010 г., Еквадор. Ще трябва да водите дневник за пътуването си и да споделяте снимките си от него. До два месеца след завръщането си ще трябва да монтиране 3-минутен филм.
   Може да кандидатства всеки: студент, любител на киното.
   Минимална възраст - 18 години.
   Трябва да сте физически здрав/а и изпълнен/а с желание да снимате документално кино.
   За да кандидатствате, е необходимо: 
   1. Създайте 3-минутно видео на английски език по темата "Местни срещи". Ваша "местна среща" може да бъде пътуване близо до дома ви. 
   2. Качете видеото си на Youtube.com.
   3. Добавете видеото си към Worldnomads.com, създайте журнал и попълнете формуляра и следвайте инструкциите. В до 200 думи ни разкажете за вашето видео:
   - Какво ви вдъхнови за идеята? 
   - Как планирахте видеото си? 
   - Пред какви предизвикателства се изправихте? 
   - Какви са амбициите ви като документалист? 
   При оценката вашите думи ще имат също толкова тежест, колкото и вашето видео.
   Всеки може да кандидатства с едно видео (не по-дълго от 3 минути). 

  • Каталог: 2010
   2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
   2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
   2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
   2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
   2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
   2010 -> 7 клас отговори на теста
   2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
   2010 -> Код на училище Име на училище


   Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница