За оформлението на текста, моля използвайте само word-2003 или word 2007, 2010Дата07.04.2017
Размер67.95 Kb.
ТипИнструкция
За оформлението на текста, моля използвайте само word-2003 или word 2007, 2010
(осем празни реда 14-point - само на първата страница)

Инструкция за авторите на доклада - Заглавие (14-POINT, BOLD, ГЛАВНИ БУКВИ, ВЛЯВО)

(един празен ред – 14-point)

Първи Автор1, Втори Автор2, Трети Автор3, … (12-point, Italic, Bold, вляво)

(един празен ред – 14-point)

1 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 1700 София, E-mail (10-point, italic)

2 Геологически институт, БАН, 1113 София

3 Геофизична лаборатория, 11527 Атина

(един празен ред – 14-point)

Резюме. Резюмето трябва да е от 300 до 400 думи и да представя най-съществените моменти от доклада. Използвайте параграф без отместване на първия ред, използвайте цялата широчина на листа, (гладък текст, 8-point, line spacing - single, justified).
Ключови думи:

(един празен ред – 14-point)

TITLE (10-POINT, Bold, all caps, at the left - hand margin, in english)

First Author1, Second Author2, Third Author3, … (10-point, Italic, Bold, left-hand margin, small caps )

1 University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, e-mail (10-point, italic)

2 Geological Institute, BASc, 1113 Sofia

(one blank line – 10-point)

ABSTRACT. An abstract in English, not longer than 400 words, should follow directly the abstract in Bulgarian. The abstract should be focused on the most important issues, discussed in the paper. You should use the whole width of the printing area, no columns, no formulas (single-spaced, 8-points, justified).
Key words:

(един празен ред – 14-point)


Въведение (bold, 12 point, в ляво)
Тези инструкции се отнасят за изготвяне на докладите за Международната научна конференция 2015, която ще се проведе на 20 октомври 2015 г. в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, София. Максималната дължина на докладите е 6 (шест) страници, оформени съгласно тази инструкция. Първата страница съдържа заглавие, имена на авторите, организация, от името на която се представят, код и град, резюме и ключови думи (на български и английски) и текст. За изписване на текстовете се използва Arial Narrow. Докладът се оформя на страници с размер A4 (210 mm x 297 mm). Празните полета на всяка страница са както следва:
Page Setup:

top: 1.8 cm; bottom: 2.2 cm; left: 2 cm; right: 2 cm.

Paragraph: Line spacing: Single; Alignment: Justified.
формат
Текстът се разполага в две колони с разстояние между тях 0.8 cm. Графиките, фигурите и снимките трябва да се вместват софтуерно в текста, независимо от програмата с която са изработени и в широчината на една колона. Изключение (обединяване на колоните) се допуска само при невъзможност да се помести дадена таблица или фигура по стандартния начин.

Форматът, в който се изпращат статиите трябва да бъде следния:текст
Докладите се разпечатват на лазерен принтер с голяма разделителна способност на стандартни страници A-4 (210 mm × 297 mm), на бяла хартия с черно мастило едностранно. Текстът е single spaced, Arial Narrow 10-point. Да се оставя по един празен интервал след точката на завършено изречение. Първият ред на всеки параграф е отместен с три празни интервала. Между параграфите се оставя по един празен ред.

основни заглавия
Възможно е използването на три нива заглавия. Основните заглавия (първо ниво) се изписват с bold, 12-point, плътно вляво на колоната. Оставяйте по два празни реда преди и един след такова заглавие.
Второ ниво заглавие

Заглавия второ ниво се въвеждат плътно до лявата граница на колоната като нормално изречение с bold, 10-point. Текстът следва непосредствено. Оставяйте по един празен ред преди такова заглавие.


Трето ниво заглавие

Да се изписва до лявата граница на колоната bold, 10-point, italic. Тестът следва непосредствено. Заглавието също се предхожда от един празен ред.Забележки

Избягвайте забележки под линия. Ако тяхното използване е абсолютно необходимо, те трябва да са обявени в текста чрез последователни номера1 и с размер на шрифта 8-point. Отделяйте бележките под линия с два празни реда и чрез линия до средата на колоната.


Графики
Графиките, илюстрациите и чертежите се разполагат възможно най-близко до мястото на първото им цитиране. Графиките да са центрирани в границите на колоната. Да се остави по един празен ред преди и след графиката. Номера и заглавието на фигурата да се изпишат под нея.


Фиг. 1. Надписът на фигурата започва плътно отляво (8-point, bold, в ляво)
Таблици
Таблиците се разполагат възможно най-близко до мястото на първото им цитиране в текста. Те се центрират в рамките на колоната. Оставете по един празен ред преди и след таблицата. Над таблицата се записва номера и заглавието й, то се подравнява в ляво.
Таблица 1.

Номерирайте таблиците последователно (10-p., Italic)

Номер

Точка

Стойност

1

2

3

5

987

784


Уравнения
Уравненията се изписват с Equation на отделен ред и се отделят от текста с по един празен ред отгоре и отдолу. Уравненията се номерират последователно и се подравняват в ляво в колоната. Номерът на уравнението се записва в скоби и се подравнява вдясно на колоната.
(1)
номериране на страниците

Не въвеждайте номера на страниците в текстовия файл. Номерирайте леко с молив страниците на печатните копия в горния десен ъгъл на всяка страница.


Литература

Литературните източници се цитират в основния текст чрез името на автора и годината на публикацията, например: “Подобен резултат е публикуван в Smith (1993)” или “Данните са били публикувани (Smith, 1993) ...”

Ако източниците и авторите, които се цитират на дадено място от текста, са повече от един, те се заграждат в скоби и се изреждат хронологично по следния начин: (Иванов и др., 1983; Davis et al., 1989; Биков и Петров, 1990; Jones and Miller, 1990).

В списъка на литературните източници се записват имената на всички автори.

Литературните източници се записват в азбучен ред в края на доклада. С курсив (italic) се изписва името на спи­санието, ако източника е от списание, названието на книги и сборници с доклади, ако източника е от симпозиум или конгрес. Ако лите­ратурният източник е книга или сборник се изписват - град на издаване (съкратено само за София – С. и Москва – М.), издателството и страници (при източникa на латински – издателство, град и страници).
Примери (hanging 0.5 mm)

Асенов, А. Б. Основи на геологията. С., Наука и изкуство, 1991. - 234 с.

Боянов, С., К. Латев. Проблеми на минното дело. – Минно дело и геология, 10, 3, 2002. - 24–28.

Марков, А. А. Магматизм и метаморфизм. – В: Физико-химический анализ минералообразования (ред. Жарин, В. А.). М., Недра, 2001. - 7-22.

Asenov, A. Fundamentals of Geology. Nauka i Izkustvo, Sofia, 1991. - 234 p. (in Bulgarian)

International Tables for X-ray Crystallography. Vol. 1. Symmetry Groups. International Union of Crystallography, Kynoch Press, Birmingham, 1969. - 588 p.

Kleber, W. Einführung in die Kristallographie. 7 Aufl., Verlag Technik, Berlin, 1990. - 416 S.Morphology of Crystals. Part A & B (Ed. Sunagawa, I.). Terra Scientific Publishing Co., Tokyo, D. Reidel Publishing Co., Dordrecht – Boston – Lancaster – Tokyo, 1987. - 743 p.

Vasilev, O. Geochemical content of coals. In: European Coal Geology and Technology. Geol. Soc. Spec. Publ., 125, 1999. - 141–149.


Допълнителни въпроси

При възникнали въпроси по техническото оформяне на текста, консултация можете да получите от инж. Теодора Христова – Издателска къща "Св. Иван Рилски" на тел. 02 8060560; 02 8060487; e-mail: ik.st.ivanrilski@gmail.com.


Изпращане на статиите

Статиите се изпращат:  1. В плътен плик, със следното съдържание:

  • Разпечатани оригинал и рецензия във формат A4 (210 mm x 297 mm).

  • Подписан документ за авторски права, даден в приложение.

  • Копие от документа за платена такса правоучастие.

  1. На електронния адрес на конференцията srs@mgu.bg.

1 малък размер на буквите (8-point), горен индекс, в дъното на страницата в която се появява забележката.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница