За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна пощаДата22.10.2018
Размер121.63 Kb.
#92032О Т Ч Е Т
За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща

през м. ноември 2016 г.


ДатаПостъпил сигнал

Съдържание

Отговорна институция


Предприети мерки

291

02.11.16

09:10


Зелен телефон

В гр. Пловдив в базата на Агроцентър „Аквасистем“ е намерен ранен сокол.

РИОСВ - Пловдив

Птицата е изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора.

292

03.11.16

09:40


Зелен телефон

В гр. Съединение ежедневно по 5-6 цистерни от 20 тона с фекалии от почистването на септични ями се изхвърлят в канала до бившето летище.

Община Съединение

Сигналът е изпратен до Община Съединение за проверка и уведомяване в срок за констатациите на РИОСВ – Пловдив и подателя на сигнала.

293

03.11.16

09:10


Зелен телефон

Намерен е сокол в безпомощно състояние.


РИОСВ - Пловдив

Птицата е със счупено дясно крило и е изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора.

294

04.11.16

14:00


Зелен телефон

Много често в коритото на р. Марица зад Домостроителния комбинат се изгарят автомобилни гуми.

Район Източен, ПОИ

Сигналът е препратен по компетентност в район „Източен“, община Пловдив и ПОИ. Получен е отговор от кмета на р-н Източен, че той също е препратил сигналът по компетентност в ПОИ. Получен е отговор, че инспектори на ПОИ извършват ежедневни проверки на място. Към настоящият момент са съставени и връчени 6 бр. Актове за установяване на административни нарушения на лица, изгарящи нерегламентирано кабели и др. отпадъци. При една от проверките е констатирано и горене на автомобилни гуми, но в близост до тях не е имало хора и извършителите не са установени. Проверките в района продължават.

295

07.11.16

09:30


Зелен телефон

В горната част на с. Мътеница, общ. Хисаря, има неорганизирано сметище.

РИОСВ - Пловдив

При направената проверка е констатирано, че сигналът отговаря на истината – констатирано е замърсяване със смесени строителни и битови отпадъци преди табелата на селото по черен път, водещ към началото на лозята. Извършен е обход в района на горната част на селото, към Балкана и в началото на гората – не са констатирани замърсявания. Дадени са предписания да се почисти нерегламентираното замърсяване, находящо се преди табелата на селото в дясно по черен път, водещ към началото на лозята. Предстои последващ контрол.

296

07.11.16

17:16


Зелен телефон

В жк Захарна фабрика зад блока на бул. Дунав 32 от 30 минути се носи силна миризма на газ. Районът не е газифициран.

ПБЗН

Предприети са действия по компетентност от съответните контролни органи, уведомени незабавно.

297

08.11.16

15:30


Зелен телефон

В с. Труд, индустриална зона север във фирма „ЕМ Транзит“ от 5 години изгарят масла и гуми в печките си.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка, при която се установи, че работните помещения на „ЕМ Транзит“ ЕООД се отопляват на печка на твърдо гориво, като видимо към момента се зарежда с дърва. Няма възможност за изгаряне на гуми в печката. Отработените масла от дейността на дружеството се съхраняват в метални варели, като на база сключен договор се предават на фирма, притежаваща необходимите документи по ЗУО. За предаване на излезли от употреба гуми дружеството има сключен договор с фирма, притежаваща необходимите документи по ЗУО. От направените констатации е видно, че сигналът е неоснователен.

298

08.11.16

15:30


Зелен телефон

От 2 дни от Стъкларския завод се носи задушлива миризма, която се усеща на ул. Гаганица.

РИОСВ - Пловдив

Извършен е проверка на място. Не е установена миризмата, описана в сигнала.

299

09.11.16

13:20


Зелен телефон

На „Горни Воденско шосе“ от кланица на фирма Вет, вместо да предават на екарисаж животинските отпадъци ги изхвърлят директно в канализацията.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка на кланицата. Сигналът е бил основателен. Шахтите са своевременно почистени от причинителят на замърсяването ЕТ „ВЕТ-33 – Г. Расим“. Дадено е предписание да се предприемат действия за по-ефективно улавяне на кръвта при клането, за да не попада с отпадните води в канцеларията. Представени са документи, че на същата дата 09.11.2016 г., кръвта е предадена на фирми, с които има договор.

300

10.11.16

09:20


Зелен телефон

Вече всяка нощ гр. Стамболийски се обгазява силно с отровни газове от Целулозния завод „Монди Стамболийски“.

РИОСВ - Пловдив

На основание чл. 124 ал. 1 от АПК сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има предприети действия, не се разглеждат.

301

14.11.16

13:30


Зелен телефон

В землището на с. Бяла река, където е питейната зона на гр. Първомай, има разпръсната отрова срещу гризачи.

РЗИ – Пловдив, БДИБР – Пловдив, „В и К“ ЕООД, Община Първомай

Сигналът е изпратен за проверка по компетентност до РЗИ – Пловдив, БДИБР – Пловдив, „В и К“ ЕООД и община Първомай.

302

14.11.16

13:15


Зелен телефон

От няколко дни на кръстовището на бул. „6-ти септември“ с ул. „Дарвин“ вечер след 22 часа се усеща силна миризма на бакелит.

Район Западен

Сигналът е препратен по компетентност в район „Западен“, община Пловдив. Получен е отговор, че не е установено замърсяване и миризма на пластмаса.

303

15.11.16

11:25


Зелен телефон

Служителите на заведението „Макдоналдс“ на бул. „Христо Ботев“ 154 кв. „Каменица“ изхвърлят чували с мазнина и тя се стича по улицата.

Район Централен

Сигналът е препратен по компетентност в район „Централен“, община Пловдив. Получен е отговор от Пловдивски общински инспекторат, че са извършени неколкократни проверки, като една от тях е съвместно с служители на ОДБХ – Пловдив. При проверките на съдовете не са установени чували, съдържащи мазнини. Отработената мазнина се съхранява в бидони и се продава на фирма, с която има сключен договор. Същият обект е проверяван и през м. ноември от ОДБХ, като също не са установени нарушения.

304

17.11.16

11:50


Зелен телефон

В района на Юговско ханче река Юговска тече със сив цвят. Вероятно е замърсена от рудниците.

БД ИБР, РИОСВ - Смолян

Незабавно са уведомени БД ИБР – Пловдив и РИОСВ – Смолян за предприемане на действия по компетентност.

305

18.11.16

09:00


Зелен телефон

В гр. Пловдив на ул. „Огнево“ 17 има цех за дограма, в помещенията на който системно се горят отпадъци.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка на 25.11.2016 г., при която е установено, че на посоченият адрес фирма ПРБ Груп ЕООД извършва дейност изработка на ПВЦ и алуминиеви дограми. При проверката се констатира, че в работното помещение има печка за отопление с твърдо гориво, която в момента е заредена с дърва. Не е констатирано изгаряне на отпадъци. Сигналът е неоснователен.

306

18.11.16

09:05


Зелен телефон

В момента се извършва сеч във вододайната зона на с. Розовец, общ. Брезово, в непосредствена близост до водохранилището, което се намира под връх Братан.

РДГ - Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност на РДГ – Пловдив. Получен е отговор, че е извършена проверка на терена и е установено, че извършената сеч е пробирка по одобрен горскостопански план, която се ратзрешава във вододайни зони. За сечта има издадени редовни технологични планове и позволителни за сеч от ТП ДЛС Тракия №№ 297577/ 04.04.2016 г. и 293299/ 02.03.2016 г. Сечта е изпълнена при стриктно спазване на технологичните планове и наредба № 3/ 16.10.2000 г.

307

21.11.16

10:05


Зелен телефон

В магазин „Кауфланд“ в Кичук Париж са направени съоръжения, които водят до нехуманно отношение към птички.

РИОСВ - Пловдив

При проверка на място се установи, че фирма „Кауфланд България“ ЕООД има сключен договор с фирма за улавяне и отстраняване на влезли в магазина птици, която има разрешително от МОСВ за тази дейност. Относно уловените в стандартни орнитологични мрежи 2 бр. птици (домашни врабчета) съгласно разрешителното същите са пуснати на свобода. Към момента на проверката в затворените помещения няма поставени мрежи или други съоръжения за улавяне на влезли в магазина птици.

308

21.11.16

13:05


Зелен телефон

Сигнал за силно замърсен канал, който пресича Пазарджишко шосе след кръговото движение на околовръстния път.

РИОСВ - Пловдив

На 24.11.2016 г. е извършена проверка на канала. Не е констатирано нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в канал ГК-2. Извършен е обход по протежението на канала. Взета е проба за анализ от водата (мръсно бяла и с неприятна миризма) при моста на магазин Джъмбо.

311

23.11.16

09:45


Зелен телефон

Сигнал за силно замърсен канал, който пресича Пазарджишко шосе след кръговото движение на околовръстния път.

В момента, тече буквално черна воняща вода.РИОСВ - Пловдив

309

22.11.16

09:00


Ел. поща

Сигнал за силна неприятна миризма в района на ул. Колю Фичето 1а, 1б, 1в и блока на бул. Цар Борис III Oбединител 33

Район Северен, РЗИ - Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност до р-н „Северен“ и РЗИ – Пловдив. Получен е отговор от Кмета на р-н „Северен“, че на 13 и 14 декември са извършени проверки от служители на отдел „Екология“ около жилищните блокове, посочени в сигнала. При проверките не се е усещала неприятна миризма, поради което не може да се установи причината.

310

22.11.16

14:55


Зелен телефон

Фирма „Гого Кар“ за авточасти нови и втора употреба, продава масла без да заплаща за това продуктова такса.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка на място. Фирмата, извършваща дейност на тази площадка е БГС – 2014 ООД. Тази фирма не продава свежи масла и не дължи продуктова такса. Сигналът е неоснователен.

312

28.11.16

13:30


Зелен телефон

На ул. Капитан Райчо 90 има комин, от който много често излиза черен дим. В района въздухът е силно замърсен.

Район Централен, ПОИ

Сигналът е препратен по компетентност до район Централен на Община Пловдив и Пловдивски общински инспекторат. Получен е отговор, че на посочения адрес е разположена П-образна оранжерия за отглеждане на цветя. Отделяне на дим не е констатирано. Осъществен е оглед в имота, при който не са открити гуми или други отпадъци. Собственикът на оранжерията е заявил, че за отопление се използва единствено дърва, защото всичко друго би оказало неблагоприятно влияние върху развитието на растенията.

313

28.11.16

16:16


Зелен телефон

В реката в района на с. Катуница между двата моста има умряла риба. От моста при Катуница надолу по течението.

РИОСВ - Пловдив

Сигналът е препратен незабавно до БДИБР гр. Пловдив. На 29.11.2016 г. е извършена проверка съвместно с БДИБР и РЛ – Пловдив. Сигналът е основателен. Установено е наличие на мъртва риба в посочения участък и надолу по течението. Извършени са проверки на КЦМ АД и „Агрия“ АД. Взети са проби от заустените отпадни води, както и от реката. Извършен е оглед на р. Чепеларска и в гр. Асеновград – в този участък не е открита мъртва риба. Чакат се резултатите от анализите на взетите проби.

314

30.11.16

09:20


Зелен телефон

На 29.11.2016 г. по време на риболов е установено голямо количество умряла риба в р. Чая в района на с. Катуница.

РИОСВ - Пловдив

315

30.11.16

09:55


Зелен телефон

В гр. Стамболийски снощи в 3.40 всичко започна обгазяване с пълна сила. Миризмите са непоносими.

РИОСВ - Пловдив

На основание чл. 124 ал. 1 от АПК сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има предприети действия, не се разглеждат.

На дружеството е наложен АУАН за неизпълнение на условия в Комплексно разрешително №80 от 21.11.2016 г.316

30.11.16

11:00


Ел. поща

Сигнал за продажба на защитен вид змия - смок Голям стрелец - Dolichophis caspius.

Районна прокуратура

Сигналът е препратен до районна прокуратура.Каталог: files -> file -> zelen -> 2016
2016 -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2016 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща
2016 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща
2016 -> През м февруари 2016 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница