За произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 гДата20.09.2017
Размер0.5 Mb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.
(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място ГР.ТРЪН, кметство ......................, секция № 001

Адрес на избирателната секция: СОУ «ГЕО МИЛЕВ»

.................................................................................


---------------------------------------------------------------------------------

Име


---------------------------------------------------------------------------------

АДРИАНА НИКИФОРОВА БАЙКУШЕВА

АЛБЕНА САШОВА ПАВЛОВА

АЛЕКСА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА

АЛЕКСАНДРА ТАНЬОВА АНТОВА

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ИВАНОВ

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ТОМОВ

АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ ЗЛАТКОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ КРЪСТЕВ

АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛИПИЕВ

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСИ ВЕЛИЧКОВ РАДОЙЧЕВ

АНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА ДЖЕРЕКАРОВА

АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ГРИГОРОВА

АНИ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

АНИ ХРИСТОВА АСЕНОВА

АНИТА ЛЮБЕНОВА ГЪЛЪБОВА

АННА АЛЕКСАНДРОВА МИЛТЕНОВА

АННА ЗДРАВКОВА ЗАХАРИЕВА

АННА ИВАНОВА КАДЪНКОВА

АННА ЦВЕТКОВА КОЦЕВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ДИМОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ХРИСТОВА

АНТОН МИЛКОВ РУСИМОВ

АНТОН РАНГЕЛОВ ХРИСТОВ

АНТОН СИМОВ АНТОНОВ

АРАХАНГЕЛ КОСТАДИНОВ КОЦЕВ

АСЕН ЗДРАВКОВ АСЕНОВ

АСЕН ИВАНОВ МИТОВ

АСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

АСЕН СТОЯНОВ МИЛАНОВ

АСКА АНДОНОВА ХРИСТОВА

БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ ЗЛАТКОВ

БИСЕР САДКОВ АНГЕЛОВ

БЛАГОЙ ЕВЛОГИЕВ СИМЕОНОВ

БОГДАН АСЕНОВ ГИГОВ

БОГДАН НИКОЛОВ КОЛЕВ

БОГДАН СЛАВЧОВ ИЛКОВ

БОГДАН СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ

БОГИНА СЛАВЧОВА СОТИРОВА

БОГИНЯ ИВАНОВА ИСАЕВА

БОЖИДАР ТОДОРОВ БАЙКУШЕВ

БОЖИДАР ХРИСТОВ АСЕНОВ

БОЖУРКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА

БОЙКА АЛЕКСАНДРОВА МИРЧЕВА

БОРИС ВИДЕНОВ БОРИСОВ

БОРИС ЛЮБОМИРОВ БОРИСОВ

БОРИС НИКОЛОВ ГРИГОРОВ

БОРИС ПЪРВАНОВ АЛЕКСОВ

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

БОРИСЛАВ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИСЛАВ ПАВЛИНОВ СТАНОЕВ

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ

БОРИСЛАВ СТАМЕНОВ ЦВЕТКОВ

БОРЯНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

БОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА

ВАЛЕНТИН ЕВТИМОВ КИРКОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ РАБАКОВ

ВАЛЕРИ ТОДОРОВ КИРИЛОВ

ВАЛЕРИЯ ЕМИЛОВА АНДРЕЕВА

ВАСИЛ БОНЕВ САВОВ

ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ

ВАСИЛ ВАЛЕРИЕВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ МИРЧЕВ МИРЧЕВ

ВАСИЛЕНА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

ВАСИЛКА БОГОМИЛОВА СОТИРОВА

ВАСИЛКА МИЛКОВА КРЪСТЕВА

ВАСИЛКА СЛАВЧЕВА ДИНЕВА

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ТОМОВА

ВЕНЕЛИН АЛЕКСИЕВ РАДОЙЧЕВ

ВЕНЕЛИНА БОЙЧОВА КИРИЛОВА

ВЕНЕТКА МИТОВА ГИЦОВА

ВЕНКО ИВАНОВ МИЛТЕНОВ

ВЕНЦИСЛАВ БОГОМИЛОВ ДИМИТРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЯНОВ

ВЕРА РУМЕНОВА СТОЯНОВА

ВЕРА СЛАВЧЕВА МИХАЛКОВА

ВЕРКА ИВАНОВА ЗЛАТКОВА

ВЕРОСЛАВ ЮРИЕВ ПАВЛОВ

ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ДЕЯНОВА

ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ ЗАХАРИЕВ

ВЕСЕЛИНКА СТОИЛОВА КОКИНОВА

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА КИРКОВА

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ГЬОРЕВА

ВИОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТКА ВЛАДИМИРОВА ДИМОВА

ВИТКА ИВАНОВА КОЛЕВА

ВЛАДИ ПАВЛОВ ЧИФЛИЧКИ

ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ

ВЛАДИМИР РАНГЕЛОВ ВЛАДИМИРОВ

ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ ВЪЛКОВ

ВЛАДИСЛАВА БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА

ГАБРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

ГАЛИНА СЛАВЧЕВА КОКИНОВА

ГАЛЯ ЛАЗАРОВА СТАЙКОВА

ГАЛЯ СТОЯНОВА ГРИГОРОВА

ГЕНАДИ ЕВТИМОВ СОТИРОВ

ГЕНАДИ ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ РАБАКОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АНДРЕЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АЛЕКСИЕВ

ГЕОРГИ ТОМОВ ЦВЕТКОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГИНКА ЕНЧОВА ТОДОРОВА

ГОРАН РАНГЕЛОВ

ГОШО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ

ГРИГОР СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ

ГРИГОР СТАВРИЕВ ВАКЛИНОВ

ДАНИЕЛА БОЯНОВА ИВАНОВА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КИРКОВА

ДАНКА СТОЯНОВА ПЕНЕВА

ДАРИНА ИВАНОВА АСЕНОВА-СТОЯНОВА

ДАЦА БЛАГОЕВА ГОЦЕВА

ДАЯНА АНТОНОВА РУСИМОВА

ДЕВА ДИМЧЕВА САДКОВА

ДЕНИ СТОЯНОВА ЗЛАТКОВА

ДЕНИЦА АРХАНГЕЛОВА КОЦЕВА

ДЕНЧО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

ДЕСИСЛАВ СТЕФАНОВ БАНКОВ

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИЛТЕНОВА-ГРИГОРОВА

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ВЕЛКОВА

ДЕСИСЛАВА СТРАХИЛОВА ЯНАКИЕВА

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА РОЗАНОВА

ДЕТЕЛИНА РОСЕНОВА ФАКИРСКА

ДЕЯН МИЛЕТИЙЕВ

ДЖУЛИЯ РУМЕНОВА МИТЕВА

ДИЛЯНА РАДЕВА ЦВЕТКОВА

ДИМИТРИНА СЛАВЧЕВА КОКИНОВА

ДИМИТРИНА ТОДОРОВА БОЯНОВА

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ СТАЙКОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ МАРКОВ

ДИМИТЪР МИЛЧЕВ СТЕФАНОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГИЦОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ СПАСОВ

ДИМИТЪР ТОМОВ ДИМИТРОВ

ДОБРИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ

ДОБРИН СТРАТИЕВ НЕНКОВ

ДОНИКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ДОНКА ГЕНАДИЕВА АНДРЕЕВА

ДОНКА МИЛАНОВА ТОШЕВА

ДОНЧО СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ

ЕВА ВАЛЕНТИНОВА ЕВТИМОВА

ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ГОНЧЕВ

ЕВГЕНИЯ БОЯНОВА МИЛАНОВА

ЕВЕЛИНА СТОИЛОВА МЛАДЕНОВА

ЕВЛОГИ БЛАГОЕВ СИМЕОНОВ

ЕВСТАТИ ЗЛАТКОВ ЕВСТАТИЕВ

ЕВТИМ СТОИЛОВ КИРКОВ

ЕКАТЕРИНА СТОИЛОВА ЦВЕТАНОВА

ЕЛА ГРИГОРОВА СЕГМЕНСКА

ЕЛЕНА БОЖИДАРОВА БАЙКУШЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА МИРЧЕВА ГАЙДАРОВА

ЕЛЕНА СИМОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА МИТОВА

ЕЛЕНКА ИГНАТОВА МИТОВА

ЕЛЕНКА НИКОДИМОВА ЗАХАРИЕВА

ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ШИШКОВА

ЕЛЕОНОРА ХАРАЛАМПИЕВА СЛАВЧЕВА

ЕЛКА ТОДОРОВА МАНОЛОВА

ЕМИЛ ГРИГОРОВ ЗЛАТКОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ЛИЛОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ МИТКОВ

ЕМИЛ МИЛЧЕВ ПАВЛОВ

ЕМИЛ ПАВЛОВ ИВАНОВ

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ТОШЕВА

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЯНКОВА

ЕМИЛИЯ ИЛЧЕВА ИЛИЕВА

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА МИЛАНОВА

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА БОРИСОВА

ЕНЧО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ЕФТИМ ГЕНАДИЕВ ЕФТИМОВ

ЖЕЧКА АЛБЕРТОВА АСЕНОВА

ЗАХАРИ ЛЮБЕНОВ ЗАХАРИЕВ

ЗАХАРИНА ЛЮБОМИРОВА ЗАХАРИЕВА

ЗДРАВКА РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ЗДРАВКА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА

ЗДРАВКО АСЕНОВ ПАНЧЕВ

ЗЛАТКО ЕВСТАТИЕВ ЗЛАТКОВ

ЗОРА ГРИГОРОВА МИЛТЕНОВА

ЗОРА ЦЕНЕВА ДЖЕРЕКАРОВА

ЗОЯ БОЯНОВА ИВАНОВА

ЗОЯ ГЕНАДИЕВА ГОНЧЕВА

ИВАЙЛО БОГДАНОВ СТАНИМИРОВ

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ БОНЕВ

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ЛИЛОВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН БОРИСОВ ИСКРЕНОВ

ИВАН ГРИГОРОВ ТОШЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ МИЛТЕНОВ

ИВАН ЕМИЛОВ ИВАНОВ

ИВАН ИВАНОВ ДЖЕРЕКАРОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ

ИВАН КРАСИМИРОВ ИСАЕВ

ИВАН ЛИЛЯНОВ СТАНОЕВ

ИВАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ИВАН СТОЯНОВ МИЛАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ЦОНЕВ

ИВАНКА АНАЧКОВА ИВКОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА РАДОСОВА

ИВАНКА ИГНАТОВА ЗАХАРИЕВА

ИВАНКА МАНОЛОВА ПЕТРОВА-СПАСОВА

ИВАНКА МЛАДЕНОВА НАЙДЕНОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА АЛИПИЕВА

ИГОР ЦВЕТКОВ

ИЛИНА МИТОВА СОКОЛОВА

ИЛИЧО ГРИГОРОВ РОМАНОВ

ИЛИЯН ВАНЬОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ РАДОСОВ

ИЛИЯН ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ

ИЛИЯНА БОЖИДАРОВА АХЧИЙСКА

ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА

ИРИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ИРИНЕЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

ИСАЙ ИЛЧЕВ СИМОВ

ЙОНКА ЗЛАТИЕВА ХРИСТОВА

ЙОРДАН БОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

ЙОРДАН ЛАЗАРОВ СТАЙКОВ

ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ ТОШЕВ

ЙОРДАН МИЧОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН СТОИЛОВ ВЕЛКОВ

ЙОРДАНКА ТАКОВА СТОИЛКОВА

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА СТОИЛКОВА

ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА РАДИВОЕВА

ЙОСИФ ЕВСТАТИЕВ ЗЛАТКОВ

КАЛИНА БОГДАНОВА ИВАНОВА

КАТИ ИВАНОВА МАРКОВА

КАТЯ НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

КИРИЛ БОРИСОВ ДУБИЧИН

КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ГОЦЕВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

КИРИЛ МАРТИНОВ КИРИЛОВ

КИРИЛ СТАВРИЕВ РОЗАНОВ

КОЛЯ РАНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

КОНСТАНТИН АРХАНГЕЛОВ КОЦЕВ

КОСТА ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ

КОСТАДИН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ ИСАЕВ

КРИСТИАН ВЛАДОВ ЧИФЛИЧКИ

КРИСТИЯН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

КРУМ СТАВРЕВ ЦВЕТКОВ

ЛАЗАРИНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛАЛКА НИКОЛОВА ТОМОВА

ЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА СТАЙКОВА

ЛИДИЯ ИВАНОВА СТАНОЕВА

ЛИДИЯ СЛАВЧОВА ИВАНОВА

ЛИЛИ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА НАУМОВА

ЛИЛИЯ МЕТОДИЕВА ЗЛАТКОВА

ЛИЛЯНА БОГОСЛОВОВА МИЛАНОВА

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

ЛИЛЯНА ТОДОРОВА МАРКОВА

ЛИНА СИМОВА МИРЧЕВА

ЛОЗА ПЕТРОВА АНАЧКОВА

ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СПАСОВ

ЛЮБЕН ДИМЧОВ САДКОВ

ЛЮБЕН ДОБРЕВ МИРЧЕВ

ЛЮБЕН ЗАХАРИЕВ БОЯНОВ

ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ

ЛЮБИМА МИЛЧОВА ДИМИТРОВА

ЛЮБКА СТАНОЕВА ИВАНОВА

ЛЮБОМИР БОРИСОВ АЛЕКСОВ

ЛЮБОМИР ДОБРЕВ ЗАХАРИЕВ

ЛЮБОМИР ЕМИЛОВ ИВАНОВ

ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ЛЮБОМИРА ВЛАДИМИРОВА СТОИЛКОВА

ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮДМИЛА СПАСОВА ИВАНОВА

МАГДАЛЕНА ГЕНАДИЕВА СТОИЛКОВА

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАГДАЛЕНА ИСТАЛИЯНОВА ТАКОВА

МАЛИНА ЛЕВЧЕВА ЙОТОВА

МАЛИНКА КИРОВА ЙОЦЕВА

МАНОЛ СПИРОВ ПЕТРОВ

МАРА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

МАРГАРИТА АСЕНОВА МЛАДЕНОВА

МАРГАРИТА БОЖИЛОВА ТКАЧОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА РАБАКОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА

МАРГАРИТА ИЛИЕВА КИРКОВА

МАРГАРИТА ЛЕВЧОВА ГЕОРГИЕВА

МАРГАРИТА СТОИЛОВА АХЧИЙСКА

МАРИАН ЗЛАТИЕВ ХРИСТОВ

МАРИАНА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА

МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

МАРИН ПЪРВАНОВ РАДИВОЕВ

МАРИО КИРИЛОВ РОЗАНОВ

МАРИО РОСЕНОВ ПЪРВАНОВ

МАРИЯ БЛАГОЕВА СИМЕОНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАТОВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ПАУНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

МАРИЯ РУМЕНОВА БОНЕВА

МАРТИН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

МАЯ ГРИГОРОВА ШИШКОВА

МЕТОДИ МЛАДЕНОВ АНАЧКОВ

МЕТОДИ ПЕТРОВ МОМЧИЛОВ

МИЛАН ЙОРДАНОВ МИЛАНОВ

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ДЖЕРЕКАРОВ

МИЛЕНА ВИКТОРОВА ВЛАДИМИРОВА

МИЛЕНА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА

МИЛЕНА ХРИСТОВА МАРИНОВА

МИЛКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

МИЛКА МЕТОДИЕВА ДЖЕРЕКАРОВА

МИЛКА ПЕТРОВА МИТОВА

МИЛКА РАДЕВА ЦВЕТКОВА

МИЛКО БОГДАНОВ АСЕНОВ

МИЛКО ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВ

МИЛЧО СЛАВЧЕВ СТЕФАНОВ

МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

МИРОСЛАВА МИЛЧЕВА АЛЕКСИЕВА

МИТА БОРИСОВ ТКАЧОВ

МИТКО МИРЧЕВ КИТАНОВ

МИТКО ПАВЛОВ КОЛЕВ

МИТКО ТАКОВ АХЧИЙСКИ

МИХАЕЛА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

МИХАИЛ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

МИХАИЛ ХАРАЛАМБИЕВ МИХАЙЛОВ

МИХАЙЛ ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

МИЦА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

МЛАДЕНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

МОНИКА ЦАНЕВА ОГНЯНОВА

МОНИКА ЮРИЕВА ПАВЛОВА

НАДА МИТКОВА ЦОНЕВА

НАДЕЖДА СТАВРИЕВА СОТИРОВА

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА

НАДКА ГРИГОРОВА МИЛАНОВА

НАДКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЯ ХРИСТОВА ВЕЛКОВА

НЕВЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НЕЛИ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

НЕНАД ЦВЕТКОВ

НЕНКО АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

НИКОЛА БОРИСОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ДРАГАНОВ АНТОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ЕВСТАТИЕВ

НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ МЛАДЕНОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЖЕРЕКАРОВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ТАКОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КИРКОВ

НИКОЛИНА АНАНИЕВА ЙОРДАНОВА

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА РАДОЙЧЕВА

НИКОЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

НИКОЛИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

НИКОЛИЧКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

ОГНЯН МЕТОДИЕВ СТОИЛОВ

ОГНЯН ОГНЯНОВ СТОИЛОВ

ОЛГА ЕВЛОГИЕВА РАДЕНКОВА

ОЛЕГ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ОЛЯ ОЛЕГОВА ИВАНОВА

ПАВЕЛ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

ПАВЛИНА МИТКОВА ПАВЛОВА

ПАВЛИНА СТАНКОВА ТОШЕВА

ПАРАСКЕВА СТЕФАНОВА БОЯНОВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ПЕНКА ЦВЕТКОВА СТОИЛОВА

ПЕРУНКА НИКОЛОВА ВАКЛИНОВА

ПЕТКО АНДРЕЕВ СЛАВЧЕВ

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ПЕТРАНКА ТАКОВА ЦВЕТКОВА

ПЕТЪР БЛАГОЕВ СИМЕОНОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИНЕВ

ПЕТЪР МЕТОДИЕВ МЛАДЕНОВ

ПЕТЪР МИТОВ ТОНЧЕВ

ПЕТЬО ПЕТКОВ ИВАНОВ

ПЕТЯ ЛЮБЕНОВА ЗАХАРИЕВА

ПЛАМЕН НИКОЛОВ ДЖЕРЕКАРОВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ХРИСТЕВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ ВЕЛКОВ

ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ

ПЪРВАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

РАДКА СТОЯНОВА СТОЙНЕВА

РАДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТКОВА

РАДМИЛА МОМИРОВА ДЖЕРЕКАРОВА

РАДОСЛАВ БОЯНОВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВ СЛАВЧОВ КОКИНОВ

РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ АНГЕЛОВ

РАИНКА ТОДОРОВА РУСИМОВА

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА

РАЙНА МАРИНОВА КОКИНОВА

РАЙНА СИМОВА ТОНЧЕВА

РАЙЧО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

РАЙЧО РАНГЕЛОВ ТОЗЕВ

РАЛИЦА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА

РАШКО ТОДОРОВ СТОЯДИНОВ

РЕНИ ЕВТИМОВА СТОЯДИНОВА

РОЗАЛИНА БОРИСОВА ГАВРИЛОВА

РОСЕН ПЪРВАНОВ СТОЯНОВ

РОСЕН СТОЯНОВ СПАСОВ

РОСИЦА ЙОСИФОВА АХЧИЙСКА

РОСИЦА СТОЯДИНОВА СТОИЛОВА

РОСКА ДИМИТРОВА СПАСОВА

РУЖА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

РУМЕН ГРИГОРОВ ВАКЛИНОВ

РУМЕН ЗАХАРИЕВ БОЯНОВ

РУМЕН МИТОВ МАНОЛОВ

РУМЯНА ВИКТОРОВА ЛИЛОВА

РУМЯНА СТЕФЧОВА ЦВЕТКОВА

САЙКО МАНОЛОВ ИВКОВ

САШКА ИВАНОВА САВОВА

СВЕТЛА НИКОЛОВА СТАНКОВА

СВЕТЛАНА БОРИСОВА ВЕЛКОВА

СВЕТЛИН САЙКОВ ИВКОВ

СВЕТЛОМИР МИНЧЕВ КОЛЕВ

СВЕТОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ РОЗАНОВ

СИЛВЕСТЪР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТКОВА

СИЛВИЯ КАРАМФИЛОВА АСЕНОВА

СИЛВИЯ КИРИЛОВА ПАВЛОВА

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА

СИМЕОН МЛАДЕНОВ СИМОВ

СИМОНА РАДОСЛАВОВА МИНЕВА

СЛАВЕНА НИКОЛОВА ЙОСИФОВА

СЛАВИ ДОНЧЕВ ИЛИЕВ

СЛАВКА БОРИСОВА ПАНЧЕВА

СЛАВКА ЕВТИМОВА КИТАНОВА

СЛАВКА СТАМЕНОВА МИРЧЕВА

СЛАВЧО ВЕЛКОВ ИЛКОВ

СЛАВЧО ПЪРВАНОВ КОКИНОВ

СНЕЖАНА РАДКОВА ИВАНОВА

СНЕЖАНА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА КОКИНОВА

СНЕЖАНКА СТОЯНОВА БОРИСОВА

СОНЯ СТЕФАНОВА МИЛАНОВА

СОФИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

СПИРИДОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СТАМЕН БОРИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ

СТАМЕНКА МИЛЧЕВА ДЖЕРЕКАРОВА

СТАНА ГЕНАДИЕВА КОЛЕВА

СТАНИКА АСЕНОВА МАРЯНОВА

СТАНИСЛАВ АСЕНОВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ ГОШОВ ВАСИЛЕВ

СТАНИСЛАВА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

СТАНКА ЛЮБОМИРОВА БАНКОВА

СТАНКО ВАСИЛЕВ СТАНКОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ПАВЛОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН ТАКОВ ГАЙДАРОВ

СТЕФАН ТОМОВ БАНКОВ

СТЕФАН ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ

СТЕФАНКА КРЪСТЕВА ВИТАНОВА

СТЕФАНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА

СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

СТОИЛ ЖИВКОВ ПЕТРОВ

СТОИЛ ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ

СТОЯН БОЖИДАРОВ АХЧИЙСКИ

СТОЯН ГРИГОРОВ ЗЛАТКОВ

ТАНЯ ИВАНОВА СИМОВА

ТАСКА ПЪРВАНОВА ЙОНЕВА

ТАТЯНА АНТОНОВА ДИМОВА

ТАТЯНА НИКОЛОВА ХАРАЛАМБИЕВА

ТЕМЕНУГА ВЕРГИЛОВА АЛЕКСИЕВА

ТЕМЕНУЖКА ЖИВКОВА ПЕТРОВА

ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА

ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА

ТЕОДОРА ЛЮБОМИРОВА ЗАХАРИЕВА

ТЕОДОРА РОСЕНОВА ПЪРВАНОВА

ТЕОДОРА ТОДОРОВА ИСАЕВА

ТОДОР ВАЛЕРИЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ИВАНОВ ПАВЛОВ

ТОДОР КИРИЛОВ ПЕНЕВ

ТОДОР КРАСИМИРОВ ИСАЕВ

ТОДОРА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

ТОДОРКА АСЕНОВА ХРИСТОВА

ФИЛИПИНА ВАЛЕНТИНОВА ФИЛИПОВА

ХРИСТИНА БОРИСОВА ГОЦЕВА

ХРИСТИНА ХАРАЛАМПИЕВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ВЕЛКОВ ЙОЦЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ

ЦАНА ВЛАДИМИРОВА МИЛТЕНОВА

ЦАНИ ОГНЯНОВ СТОИЛОВ

ЦВЕТАН КИРИЛОВ ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТАНКА БОЙЧЕВА СТОЯНОВА

ЦВЕТАНКА ВЛАДИМИРОВА ИЛКОВА

ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА РАНГЕЛОВА

ЦВЕТАНКА РОЗАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНКА СИМОВА КОЛЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ЛЮДМИЛОВА СИМОВА

ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ПЪРВАНОВА

ЦВЕТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЮЛИЯ КРЪСТЕВА АЛЕКСОВА

ЮЛИЯ ПЕТРОВА СИМЕОНОВА

ЮРИ ЗЛАТАНОВ ПАВЛОВ

ЯНКА МИТКОВА ПЕТРОВА

ЯСЕН ДОБРЕВ СТОЯНОВ

ЯСЕН МИРЧЕВ МИЛАНОВ


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място ГР.ТРЪН, кметство ......................, секция № 002

Адрес на избирателната секция: СОУ «ГЕО МИЛЕВ»

.................................................................................


---------------------------------------------------------------------------------

Име


---------------------------------------------------------------------------------

АВРАМ ЯНАЧКОВ ЗЛАТАНОВ

АЛБЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПЕЙЧЕВА

АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА КАДЪНКОВА

АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВА АСЕНОВА

АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ ДЖЕРЕКАРОВ

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЪРВАНОВ ПЕЙЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ

АНАНИ ВАСИЛЕВ ИГНАТОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ЛАКОВ

АНГЕЛ ОГНЯНОВ АЗОВ

АНЕЛИЯ АСЕНОВА ДЪНКОВА

АНЕЛИЯ ПЕТРОВА СЛАВЧЕВА

АНЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА

АНИ ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА

АНИ ВАСИЛЕВА СТАНИМИРОВА

АНКА СИМОВА НИКОЛОВА

АННА БОЖИДАРОВА МАНЧЕВА

АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА ПАРАКОСОВА

АНТОН ИЛИЕВ ИСАКОВ

АНТОНИЙ ИВАЙЛОВ СТАНИМИРОВ

АСЕН ВЛАДОВ ВЕЛИЧКОВ

АСЕН ЙОРДАНОВ КОКИНОВ

АСЕН НИКОЛОВ ИНДЖЕВ

АСЕН РУМЕНОВ АСЕНОВ

АСЕНКА ВЕЛИНОВА ДИНЧЕВА

АСЯ КИРИЛОВА ДЪНКОВА

АСЯ МИХАЙЛОВА ДРАГАНОВА

АТАНАС СТЕФАНОВ ПАРАКОСОВ

БИЛИЯН КИРИЛОВ ДЪНКОВ

БИСЕРКА НИКОЛОВА МИЛУШЕВА

БОБИ РУМЕНОВ АСЕНОВ

БОГДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ

БОГДАНКА КОСТОВА ЦВЕТКОВА

БОГДАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

БОГИНА АЛЕКСИЕВА ВЕЛКОВА

БОГИНЯ ИВАНОВА БОГОСЛОВОВА

БОГОМИЛ КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ

БОГОМИЛ ПЕТРОВ СТАНКОВ

БОЖАНА БЛАГОЕВА РАДИЧЕВА

БОЙКА ВЛАДИМИРОВА РАНГЕЛОВА

БОЙКО АСЕНОВ ИВАНОВ

БОЙКО НИКОЛОВ БОЯНОВ

БОЙЧО ЛЕВЧОВ ХАРАЛАМПИЕВ

БОРИС ДИМИТРОВ ТОШЕВ

БОРИС ХРИСТОВ ГРИГОРОВ

БОРИСЛАВ БОГОМИЛОВ РАДИЧЕВ

БОРИСЛАВ КОСТОВ ЦВЕТКОВ

БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

БОЯН ВАСИЛЕВ МАРКОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГРИГОРОВ

ВАЛЕНТИН ПЕКОВ СТРАХИЛОВ

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА МИЛЕНОВА

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА МАТЕЕВА

ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ВАЛЕРИ ВЛАДОВ ВЕЛИЧКОВ

ВАЛЕРИ СВЕТОСЛАВОВ ЕВТИМОВ

ВАЛЕРИ ТРЕНДАФИЛОВ КОЛЕВ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА

ВАНЯ КАРАМФИЛОВА БОРИСОВА

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ КОКИНОВ

ВАСИЛ БОРИСОВ ТЕОДОСИЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ГРИГОРОВ МИЛАНОВ

ВАСИЛЕНА ГРИГОРОВА ИВАНОВА

ВАСИЛКА БОРИСОВА ДЪНКОВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

ВАСИЛКА СКРИМОВА БОЯНОВА

ВАСКА БОЯНОВА САВОВА

ВЕЗЕРКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ВЕЛИКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕНЕТА АВРАМОВА ЗЛАТАНОВА

ВЕНЕТА ПЕТРОВА ИСАКОВА

ВЕНЕТА ЦОНЕВА АНГЕЛОВА

ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ПЕТРУНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ БОРИСОВ

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ МИЛУШЕВ

ВЕНЦИСЛАВ МИТОВ БОРИСОВ

ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ГЪЛЪБОВ

ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ВЕНЧО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ВЕРА НЕНКОВА СТАНОЕВА

ВЕРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ВЕРКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ВЕРКА ЙОРДАНОВА СОКОЛОВА

ВЕРОНИКА ЛЮБОМИРОВА ДАМЯНОВА

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЦОНЕВ

ВЕСЕЛИН РОМАНОВ ГИГОВ

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ШИШКОВА

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТКОВА

ВЕСКО СТОЯНОВ СТЕФАНОВ

ВИКТОРИЯ ЛЮБОМИРОВА ЦОКОВА

ВИОЛЕТА РУМЕНОВА ПАРАКОСОВА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА

ГАНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ГЕОРГИ АНАНИЕВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ КРУМОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ МАРКОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ РАНГЕЛОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВИДЕНОВ

ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ БЛАГОЕВ

ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ТОМОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ

ГИГО БОРИСОВ БАЙКУШЕВ

ГИНА ДЕЛЧЕВА ЯКИМОВА

ГРИГОР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ГРИГОР МАТЕЕВ МАТЕЕВ

ГРИГОР ПЕТРОВ МИЛАНОВ

ГРИГОР СЛАВЧЕВ ГОПИН

ГРИГОР СПАСОВ РАДИЧЕВ

ГЮРГИЦА БОЖИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

ДАНИЕЛ КОНСТАНТИНОВ МЛАДЕНОВ

ДАНИЕЛА ВИДЕНОВА СТЕФАНОВА

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА АНТОВА

ДАНИЕЛА СПАСЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

ДАРИНА АНДОНОВА СТОЯНОВА

ДАФИНКА ИВАНОВА ИСАЕВА

ДЕВЕЛИНА ОЛЕГОВА ТИХОМИРОВА

ДЕНИС ЙОРДАНОВ КАДЪНКОВ

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СИМОВА

ДЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЯНКОВА

ДИАНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ДИАНА ЕМИЛОВА МАНЧЕВА

ДИАНА ИВАНОВА БОРИСОВА

ДИАНА ИЦОВА ЦОНЕВА

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА

ДИМИТРИНКА МИЛЕВА ПЕТРОВА

ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ГЮРОВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГОГИН

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЛАВЧЕВ

ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ АНАЧКОВ

ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ БОГДАНОВ

ДИМИТЪР ИСАЕВ КРУМОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ МИЛАНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПАВЛОВ

ДИМИТЪР СПАСЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГРИГОРОВ

ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ДОБРИНКА РОМАНОВА МАРКОВА

ДОНКА КОСТАДИНОВА СИВКОВА

ДОНЧО СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

ДРАГАН СПАСОВ ПЕТРОВ

ДЪМЯНКА КРЪСТЕВА МИТОВА

ЕВГЕНИ ГРИГОРОВ РАДИЧЕВ

ЕВГЕНИЯ НЕДЯЛКОВА ТАКОВА

ЕВГЕНИЯ СТАНОЕВА МИЛТЕНОВА-ХАРАЛАМПИЕВА

ЕВЕЛИН ИВАНОВА КОЛЕВА

ЕВТИМ МИЛЕВ ЕВТИМОВ

ЕКАТЕРИНА ТАКОВА ЦВЕТКОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВЕЛИНОВА

ЕЛЕНА РАНГЕЛОВА СЛАВЧЕВА

ЕЛЕНА СПАСОВА АНТОВА

ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ГОЦЕВА

ЕЛЕНКА РАНГЕЛОВА СОКОЛОВА

ЕЛИЗАБЕТ РАНГЕЛОВА ЛИЛОВА

ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ТЕОДОСИЕВА

ЕЛИСАВЕТА МАЛИНОВА ЛАКОВА

ЕМИЛ АСЕНОВ ГАНЧЕВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ АСЕНОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ

ЕМИЛ МИЛЕВ ЕВТИМОВ

ЕМИЛ СВЕТОСЛАВОВ ЕВТИМОВ

ЕМИЛИЯ ЙОСИФОВА ЛИЛОВА

ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА МИЛАНОВА

ЕМИЛИЯН НИКОЛАЕВ АСЕНОВ

ЕФТИМ ИСАКОВ НАЙДЕНОВ

ЖИВКА АСЕНОВА АЗОВА

ЗАНКА БОЯНОВА ИВАНОВА

ЗАРИНКА СПИРОВА ХАРИЗАНОВА

ЗАХАРИ МИХАЙЛОВ ТОНКИН

ЗАХАРИНА ДРАГАНОВА КОЛЕВА

ЗДРАВКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА-СТОЯНОВА

ИВА РАНГЕЛОВА БОРИСОВА

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ БОРИСОВ

ИВАЙЛО РАФАИЛОВ ДЖЕРЕКАРОВ

ИВАН БОГОСЛОВОВ МИЛАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ИВАН ГРИГОРОВ ГОПИН

ИВАН ДИМИТРОВ РАШЕВ

ИВАН ИВАНОВ МИТКОВ

ИВАН КРЪСТЕВ ИЛИЕВ

ИВАН МИЛКОВ ИЛИЕВ

ИВАН МОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН НЕДЯЛКОВ ТАКОВ

ИВАН НИКОЛАЕВ МАНЧЕВ

ИВАН СЛАВЧЕВ КОЛЕВ

ИВАНКА ИГНАТОВА ГЪЛЪБОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

ИВКО ПЛАМЕНОВ КУНГЬОВ

ИГЛИДА ВЛАДИМИРОВА МИЛОШОВА

ИЛВИЕ ИБРАИМОВА ХАВАЛЬОВА

ИЛИАНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ИЛИЯ ДРАГАНОВ АНТОВ

ИЛИЯ МИТОВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯ РАДЕВ СПАСОВ

ИЛИЯ ТАСЕВ СТАВРИЕВ

ИЦО ЦОНЕВ ПЕТРОВ

ЙОРДАН БОНЕВ САВОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ КАДЪНКОВ

ЙОРДАН КРУМОВ АНТОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАВЛОВ

ЙОРДАНКА БОЙЧЕВА МЛАДЕНОВА

ЙОРДАНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА ДЖЕРЕКАРОВА

КАТЯ ИВКОВА ПЛАМЕНОВА-НИКОЛОВА

КИРИЛ БОЯНОВ ДЪНКОВ

КИРИЛ ГРИГОРОВ ЗЛАТКОВ

КИРИЛ КИРИЛОВ МИЛАНОВ

КИРИЛ МИЛАНОВ АНАЧКОВ

КОНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ

КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА КРУМОВА

КРАСИМИР МИЛАНОВ ЙОРДАНОВ

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА РАНГЕЛОВА

КРАСИМИРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

КРЪСТАНА ИВАНОВА КОВАЧЕВА

ЛЕНА РАНГЕЛОВА СИМОВА

ЛЕНКА МИРЧЕВА ДИМИТРОВА

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ГОПИНА

ЛИЛЯНА ЕВГЕНИЕВА АСЕНОВА

ЛИЛЯНА ПАВЛИНОВА СТАНОЕВА

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ДЪНКОВА

ЛЮБЕН ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ

ЛЮБКА ГОЦЕВА НИКОЛОВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

ЛЮБОМИР ГРИГОРОВ СЕРБЕЗОВ

ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ ДАНЧУЛОВ

ЛЮБОМИР РАЧЕВ ЦОКОВ

МАГДА МИТКОВА ТОНЕВА

МАГДАЛЕНА БОГДАНОВА СТАНКОВА

МАГДЕЛЕНА ПЕТРОВА МАРЯНОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА НИКОЛОВА

МАРГАРИТА ПАВЛОВА ИВАНОВА

МАРИАНА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЙКА МИТКОВА АНАЧКОВА

МАРИЙКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА

МАРИО СТАНКОВ ПЕТРОВ

МАРИЯ АНГЕЛОВА БАТАЛОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДЖЕРЕКАРОВА

МАРИЯ МИТКОВА ТРЕНДАФИЛОВА

МАРИЯ НАКОВА КОКИНОВА

МАРИЯ РАДКОВА КРАУТ

МАРИЯ СТОЙОВА ТРЕНДАФИЛОВА

МАРТИН АНГЕЛОВ ЛАКОВ

МАРТИН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

МИГЛЕНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

МИЛАН БОЯНОВ

МИЛЕНА АЛЕКСИЕВА МИЛАНОВА

МИЛЕНА МИТКОВА САВОВА

МИЛЕНА СПАСОВА АНТОВА

МИЛЕНА СТОИЛОВА ПАРАКОСОВА

МИЛКА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА

МИЛКО ТОНЧЕВ РУСИМОВ

МИЛУШКА БОРИСОВА СТРАХИЛОВА

МИЛЧО ДИМИТРОВ СТАНОЕВ

МИРОСЛАВ БОГОМИЛОВ РАНГЕЛОВ

МИТКО ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ

МИТКО ИВАНОВ БОРИСОВ

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ МАНЧЕВ

МИЦА ВЛАДИМИРОВА ТОМОВА

МОМИР ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИЕВ

МОМЧИЛ ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ

НАДА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

НАДЕЖДА КОСТОВА ИЛИЕВА

НАДЕЖДА ТАКОВА ХАРИЗАНОВА

НАДЯ СТАНИСЛАВОВА ВИДЕНОВА

НАСТА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА КАДЪНКОВА

НАТАША ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА

НЕЛИ СТАВРЕВА НИЧЕВА

НЕОФИТ МИТКОВ ПАВЛОВ

НИКОЛА БОЯНОВ СТЕФАНОВ

НИКОЛАЙ АВРАМОВ ЗЛАТАНОВ

НИКОЛАЙ ВАНЕВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНЧЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧОВ ПАНОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТОМОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ МИТОВ

НИКОЛАЙЧО ПАНОВ СТАНКОВ

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

НИКОЛИНКА ИЛИЕВА ЧИФЛИЧКА

НИКОЛИЧКА БОРИСОВА ТОДОРОВА

ОГНЯН КАМЕНОВ АЗОВ

ОЛЕГ ДИМИТРОВ АСЕНОВ

ОЛЕГ СПАСОВ КРЪСТЕВ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ НИЧЕВ

ПАВЕЛ МАТЕЕВ МАТЕЕВ

ПАВЛИНА БОРИСОВА КОСТОВА-НИКОЛОВА

ПАВЛИНА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА

ПАВЛИНА ТАЧОВА ЛАЗАРОВА

ПАВЛИНКА ТОДОРОВА ЗЛАТКОВА

ПЕТЪР ГРИГОРОВ МИЛАНОВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ ДАСКАЛОВ

ПЕТЪР КОСТОВ ИЛИЕВ

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ГЪЛЪБОВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ГАНЧЕВ

ПЕТЪР ЦОНЕВ ПЕТРОВ

ПЛАТИНА НАЙДЕНОВА ПАВЛОВА

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

РАДОСТИН АНГЕЛОВ БОРИСОВ

РАДОСТИНА ГРИГОРОВА ИВАНОВА

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА

РАЙНА ПЕТРОВА РУСИМОВА

РАЙЧО СТОЯНОВ ТАКОВ

РАНГЕЛ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ

РАЧО НИНОВ ЦОКОВ

РЕНГИЯ СТОЯДИНОВА ТАКОВА

РОЗА МАНОЛОВА АНТОНОВА

РОСЕН АНГЕЛОВ БОЯДЖИЕВ

РОСИЦА БОГДАНОВА ИВАНОВА

РОСИЦА ЙОРДАНОВА АНАЧКОВА

РОСИЦА СТАМОВА ПАРАКОСОВА

РОСИЦА СТАНКОВА ЙОРДАНОВА

РУМЕН АНГЕЛОВ БОЯДЖИЕВ

РУМЕН БОРИСОВ МИХАЙЛОВ

РУМЕН СЛАВЧЕВ ХРИСТОВ

РУМЯНА ОГНЯНОВА ЗЛАТКОВА

РУМЯНА ТОДОРОВА ПЕНЕВА

РУСКА ГРИГОРОВА ИЛИЕВА

САБИНА ПЕТРОВА ГЪЛЪБОВА

САНДА ВЕСОВА ТОШЕВА

СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ СОКОЛОВ

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ БОГОСЛОВОВ

СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ ЕВТИМОВ

СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ

СЛАВИ ИВАНОВ КОЛЕВ

СЛАВКА БОЙКОВА СТАНКОВА

СЛАВКА ГРИГОРОВА НИЧЕВА

СЛАВКА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА

СЛАВЧО ЗАФИРОВ КОЛЕВ

СМИЛЯ ДИМИТРОВА МИЛАНОВА

СНЕЖАНА МАНОЛОВА ГИГОВА

СОНЯ БОРИСОВА СТЕФАНОВА

СОНЯ ДОНЧЕВА ЕВТИМОВА

СОФИЯ ТАЧОВА ЛАЗАРОВА

СПАСЕНКО ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

СТАМАТКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

СТАМО СТЕФАНОВ ПАРАКОСОВ

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВ ДРАГАНОВ ПЕТРОВ

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ВИДЕНОВ

СТАНИСЛАВ СТАНКОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВА БОЙКОВА ИВАНОВА

СТАНИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА МИЛУШЕВА

СТАНИСЛАВА МЛАДЕНОВА СТОЯНОВА

СТАНКА АСЕНОВА БОЯДЖИЕВА

СТАНКО ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

СТАНКО ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

СТЕЛА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА

СТЕЛИЯН КОЛЕВ ДРАГАНОВ

СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН РАНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ

СТЕФАН СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН СТАМЕНОВ ПАРАКОСОВ

СТЕФАН СТРАШИМИРОВ ПЕТРОВ

СТЕФАН ТОДОРОВ ИСАЕВ

СТЕФЧО ДИМИТРОВ ЖИВКОВ

СТОЯН ПАВЛОВ ИВАНОВ

СТОЯН ПЕТРОВ СТАНКОВ

СТОЯН СТАНКОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

СТОЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

СТОЯНКА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА

СТОЯНКА ИВАНОВА ТОШЕВА

СТРАШИМИР ПЕТРОВ ТОНЕВ

СУЗАНА ИЛИЕВА ИСАКОВА

ТАКО ПАВЛОВ ПЕТРОВ

ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

ТАЧО МИТКОВ ЛАЗАРОВ

ТЕМЕНУЖКА РАЙЧЕВА СТАНКОВА

ТЕОДОРА БОЯНОВА ГЮРОВА

ТИНКА ПЕТРОВА АНТОВА

ТОДОР ИСАЕВ КРУМОВ

ТОДОР ЛАЗАРИНОВ НЕНОВ

ТОДОРКА АСЕНОВА ДИМОВА

ТОДОРКА ГРИГОРОВА АЛЕКСОВА

ТОДОРКА СЛАВЧЕВА ВЕЛКОВА

ТОНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ХАРАЛАМПИ ПЕТРОВ ХАРАЛАМПИЕВ

ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА ВИДЕНОВА

ХРИСТИНА СТЕФАНОВА РАНГЕЛОВА

ЦВЕТАНА БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ТОНЧЕВА

ЦВЕТАНКА МАРКОВА КОЛЕВА

ЦВЕТАНКА МЛАДЕНОВА АВРАМОВА

ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА САВОВА

ЦВЕТАНКА РАНГЕЛОВА РАДОЙЧЕВА

ЦВЕТАНКА ТРИФОНОВА ИВАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА БЛАГОЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

ЦВЕТЕЛИНА МИРЧЕВА ПЕТРОВА

ЦВЕТИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТКО СОФРОНИЕВ ЙОРДАКИЕВ

ЦЕЦА СТРАШИМИРОВА ЗЛАТАНОВА

ЦОНЬО ПЕТРОВ ЦОНЕВ

ЮКСЕЛ ИСУФОВ АХМЕДОВ

ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ

ЮЛИЯ КОСТАДИНОВА ХАРАЛАМПИЕВА

ЮЛКА ВАСИЛЕВА ТАСЕВА

ЮРИ СПАСОВ ВЕСЕЛИНОВ

ЯБЛЕНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място ГР.ТРЪН, кметство ......................, секция № 003

Адрес на избирателната секция: СОУ «ГЕО МИЛЕВ»

.................................................................................


---------------------------------------------------------------------------------

Име


---------------------------------------------------------------------------------

АЛБЕНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА-ИВАНОВА

АЛБЕНА НИКОЛАЙЧОВА ЯКИМОВА

АЛЕКСАНДАР ДАНЕВ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЗАРОВ СИМЕОНОВСКИ

АЛЕКСАНДЪР ВЯЧЕСЛАВОВ ХРИСТОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ

АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ТОШЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГОЦЕВ

АЛЕКСАНДЪР МИТОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР ТАКОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ХАРАЛАМПИЕВ РАДЕВ

АНГЕЛ ИВАНОВ МИЛАНОВ

АНГЕЛ МИЛАНОВ СТОИЧКОВ

АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА БЛАГОЕВА-МУСТАФИЧ

АНГЕЛИНА МЛАДЕНОВА ВЕСЕЛИНОВА

АНГЕЛИНА ПАВЛОВА АСЕНОВА

АНДРЕЙ ВЕЛИЗАРОВ СИМЕОНОВСКИ

АНДРЕЯН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ

АНЕТА НИКОЛОВА БАЙКУШЕВА

АНИ ЯНЧЕВА РАНГЕЛОВА

АННА МИХАЙЛОВА СТАНКОВА

АННА СТАНИМИРОВА ДИМИТРОВА

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СТРАХИЛОВА

АНТОАНЕТА КРУМОВА ЛАЗАРОВА

АНТОН БОЯНОВ МИЛУШЕВ

АНТОН НИКОЛОВ ХРИСТОВ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ДИМАНОВ

АСЕН РАНГЕЛОВ МИРКОВ

АСЕН РАНГЕЛОВ МИРКОВ

АСЕН СТОЯНОВ ВИДЕНОВ

АСЕН ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ

АСЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА

АСЯ НАДЕЖДОВА НАЙДЕНОВА

АСЯ ЦВЕТКОВА МИЛКОВА

БИЛЯНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

БИСЕР ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

БИСТРА ПЕТРОВА ЖИВКОВА

БИСТРА СТОЯНОВА МИЛТЕНОВА

БОГДАН БОРИСОВ АНАКИЕВ

БОГДАН ВЛАДИСЛАВОВ ПЕТРОВ

БОГДАНКА ЗАХАРИЕВА ВЕЛИНОВА

БОГИНЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

БОГОСЛОВ ИВАНОВ ДОБРИНОВ

БОГОСЛОВ ХРИСТОВ СТАНОЕВ

БОЖИДАР ИЛИЕВ СТРАХИЛОВ

БОЙКА НАКОВА ГРИГОРОВА

БОЙКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

БОРИС ИЛИЕВ РАДИВОЕВ

БОРИС МИХАЙЛОВ СТАНКОВ

БОРИС СТОЯНОВ БОРИСОВ

БОРИС ТАКОВ МЛАДЕНОВ

БОРИСЛАВ БОРИСОВ ИЛИЕВ

БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЛАГОЕВ

БОРИСЛАВ НАЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ СТАНКОВ

БОРИСЛАВА МАТЕЕВА ЦОНЕВА

БОРИСЛАВА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

БОТЬО ГРИГОРОВ ГЮРОВ

БОЯН МИЛОШОВ СТОЯНОВ

БОЯНКА ВЛАДОВА ИЛИЕВА

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ЯКОВОВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ ХРИСТОВ

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА СТАМЕНОВА

ВАЛЕНТИНА СЛАВЧЕВА СТРАТИЕВА

ВАЛЕНТИНА СТАНКОВА МИТОВА

ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ЧАКЪРОВ

ВАЛЕРИ МАТЕЕВ МОМЧИЛОВ

ВАЛЕРИ СТРАШИМИРОВ БАЙКУШЕВ

ВАНЯ ПЕТРОВА КРУМОВА

ВАСИЛ ИВАНОВ МИЛКОВ

ВАСИЛ РУМЕНОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ МИРЧЕВ

ВАСИЛЕНА ТАКОВА БЛАГОЕВА

ВЕЗЕРКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА

ВЕЛИЗАР АНДРЕЕВ СИМЕОНОВСКИ

ВЕЛИКА ДИМОВА СИМОВА

ВЕЛИН ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ВЕЛИН НЕНКОВ СТОИЛКОВ

ВЕЛЬО ВЕЛИНОВ БЛАГОЕВ

ВЕНЕТА БОРИСОВА МИЛТЕНОВА

ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ

ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЮРУКОВ

ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ МЛАДЕНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ БАЙКУШЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ СТАНОЕВ

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА МЛАДЕНОВА

ВЕСА АЛЕКСАНДРОВА ТОШЕВА

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ЛАЛОВ

ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ЛЮБОМИРОВА

ВИКТОРИЯ ГРИГОРОВА НАЙДЕНОВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

ВИОЛЕТА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТА СТАНОЕВА КОЛЕВА

ВИТА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА

ВЛАДИМИР ЯНЕВ ГАНЧЕВ

ВЯЧЕСЛАВ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ГАЛИН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ГАЛИНА РАНГЕЛОВА ДОБРИНОВА

ГЕНАДИ ЕВТИМОВ СЛАВКОВ

ГЕНАДИ РАНГЕЛОВ ЛЮБОМИРОВ

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ СТАВРИЕВ

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕНКОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ АНАЧКОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АНДОНОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СПАСОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА

ГЕРГАНА ИЛЧОВА ГЕОРГИЕВА

ГИНА ФИЛИПОВА МИЛАНОВА

ГОРАН ДИМИТРОВ

ГРИГОР ИВАНОВ ТОШЕВ

ГРИГОР МИЛКОВ МАРКОВ

ГРИГОР ЦВЕТКОВ СТАМЕНОВ

ГРОЗДАНКА ЦВЕТКОВА БОНЕВА

ДАНАИЛ НАКОВ ЦОНЕВ

ДАНИЕЛ АСЕНОВ ВИТОМИРОВ

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА АНДОНОВА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА АНДОНОВА

ДАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ДАРКО ИСКРЕНОВ

ДАФИНА АНДРЕЕВА БАЙКУШЕВА

ДАФИНА ХРИСТОВА БАЙКУШЕВА

ДЕБОРА ДАНАИЛОВА РАЙКОВА

ДЕЛКА ТОДОРОВА БОНЕВА

ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА АНДОНОВА-БОРИСОВА

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ДИАНА СТЕФЧОВА АМЗОВА

ДИЛЯНА ЦВЕТКОВА ЙОРДАНОВА

ДИМИТРИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА АНАЧКОВА

ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА АНАКИЕВА

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ЕВТИМОВ ИСАКОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР МИЛКОВ ЯНКОВ

ДИМИТЪР МИЛЧЕВ СТАНОЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ АНАЧКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР РАДКОВ МИЛТЕНОВ

ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ БАЙКУШЕВ

ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ЗАХАРИЕВ

ДИМИТЪР СТОИЛОВ ВЕЛКОВ

ДИМИТЪР ТОМОВ ЦВЕТКОВ

ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ МИТОВ

ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ МИТОВ

ДОБРИ БОРИСОВ НЕНКОВ

ДОБРИН ИВАНОВ ДОБРИНОВ

ДОНКА БЛАГОЕВА СТОИЛКОВА

ДРАГАН ЛЮБЕНОВ

ДРАГАНКА СТОЯНОВА ЗЛАТКОВА

ДРАГОМИР БОГДАНОВ АНАКИЕВ

ЕВДОКИЯ СТАНИМИРОВА ПЕТРОВА

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЕВЕЛИНА ИГНАТОВА КИРИЛОВА

ЕВТИМ ГЕНАДИЕВ СЛАВКОВ

ЕЛЕНКА ВЛАДИМИРОВА МЛАДЕНОВА

ЕЛЕНКА НЕНКОВА МИЛЕНКОВА

ЕЛЕНКА СОТИРОВА ЙОЦЕВА

ЕЛИАНА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

ЕЛИЗАБЕТА ЦВЕТКОВА СТАМЕНКОВА

ЕЛИСАВЕТА ИВАНЧОВА ИСАЕВА

ЕЛИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЕМА ЕМИЛОВА МАРКОВА

ЕМИЛ БОРИСОВ МЛАДЕНОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ГРИГОРОВ

ЕМИЛ МИЛКОВ МАРКОВ

ЕМИЛ СЛАВЧЕВ ХРИСТОВ

ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛИЯ ВЕЛИНОВА БЛАГОЕВА

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТАКОВА

ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ВАСИЛЕВА

ЕМИЛИЯ ДОБРИНОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ ЕВТИМОВА ИСАКОВА

ЕМИЛИЯ МАНОЛОВА СЛАВКОВА

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ РОМАНОВА АНДРЕЕВА

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА МИТОВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА МИТОВА

ЖАНЕТА ЕНЧЕВА СОЛАРОВА

ЖИВКА КРУМОВА ЛАЗАРОВА

ЗАРА МИТОВ СТОЯНОВ

ЗВОНКО ЦВЕТКОВ

ЗДРАВКА КРУМОВА СИМОВА

ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА ДРАГАНОВА

ЗЛАТКА СПАСОВА ИВАНОВА

ЗОРА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ЗОЯ ИВАНОВА ГРИГОРОВА

ИВА МИЛАНОВА

ИВА ДОБРИНОВА ИВАНОВА

ИВА СТАНИСЛАВОВА ИВАНОВА-ГИКОВА

ИВАЙЛО КРЪСТЕВ НИКОЛОВ

ИВАН ЕВТОВ

ИВАН МИЛАНОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ

ИВАН ГРИГОРОВ ТОШЕВ

ИВАН РАНГЕЛОВ ЗАХАРИЕВ

ИВАН ЦВЕТАНОВ ОГНЯНОВ

ИВАНКА АВРАМОВА СОКОЛОВА

ИВАНКА БОЯНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

ИВАНКА ПАВЛОВА НЕДЕЛКОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ИВО ИВАНОВ ГРИГОРОВ

ИВО ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

ИКОНИЯ ЕФТИМОВА СТОИЧКОВА

ИЛИАН БОЖИДАРОВ СТРАХИЛОВ

ИЛИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА

ИЛИАНА МАРТИНОВА МАРИНКОВА

ИЛИЯН СТОЯНОВ БОРИСОВ

ИРИНА ЮРИЕВА СТОЙЧЕВА

ИСАК ЕФТИМОВ НАЙДЕНОВ

ИСКРА СЛАВЧЕВА ВИДЕНОВА

ИСКРА СТАНКОВА КАМЕНОВА

ИСУС ВЕНЦИСЛАВОВ МЛАДЕНОВ

ЙОАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ВЕЛИНОВ БЛАГОЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА АНТОАНЕТОВА КИРИЛОВА

ЙОРДАНКА БОЯНОВА ЗАХАРИЕВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЙОСИФОВА

ЙОСИФКА СТАНКОВА БЛАГОЕВА

КАТЕРИНА МИТКОВА СТАРКОВА

КИРИЛ ВАЛЕРИЕВ ЧАКЪРОВ

КИРИЛ ВАСИЛЕВ АХЧИЙСКИ

КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ ЛАЛОВ

КИРИЛ КРУМОВ ТИХОМИРОВ

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ СТАНОЕВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МИЛЕНКОВ

КОСТАДИН ЙОСИФОВ КИРИЛОВ

КРИСТИЯН СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ

КРУМ ВИТОМИРОВ ГЪЛЪБОВ

КРУМ СТОЯНОВ ТОДОРОВ

КРЪСТИНА ФИДАНОВА АНГЕЛКОВА

ЛАЛКА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА

ЛЕВЧО СЛАВЧЕВ СТРАТИЕВ

ЛИЛИ ИВАНОВА ЧАВДАРОВА

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА МАРИНКОВА

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА

ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА СТАВРИЕВА

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ВЛАДИМИРОВА

ЛИЛЯНА РАНГЕЛОВА ДЪНКОВА

ЛИНА МАНОЛОВА ИВАНОВА

ЛОЗАНА РУМЕНОВА МАРКОВА

ЛЪЧЕЗАР БОРИСЛАВОВ БЛАГОЕВ

ЛЮБА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

ЛЮБКА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА СТРАТИЕВА

ЛЮБКА ИВАНОВА МОМЧИЛОВА

ЛЮБКА МАРИНОВА СТРАТИЕВА

ЛЮБКА ТОДОРОВА БАЙКУШЕВА

ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ЛЮДМИЛА ГРИГОРОВА ГЮРОВА

МАГДА ТОДОРОВА БОНЕВА

МАКАРИНА ПЕТРОВА ОГНЯНОВА

МАКАРИНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

МАРИАНА ОЛЕГОВА ТОДОРОВА

МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА

МАРИЕТА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА

МАРИЙКА ТАНЕВА МИРКОВА

МАРИН МИХАЙЛОВ КОСТОВ

МАРИО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

МАРИО РАДЕНКОВ ТОНЧЕВ

МАРИЦА АНГЕЛОВА МИРЧЕВА

МАРИЯ АНТОНОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИЛАНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯН КРЪСТЕВ СИМОВ

МАРИЯНА МАРИНОВА НАЙДЕНОВА

МЕТОДИ КРЪСТЕВ СПАСОВ

МЕТОДИ РУМЕНОВ ИВАНОВ

МИЛА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВСКА

МИЛАН ДАНЕВ

МИЛАН КИРИЛОВ МИЛАНОВ

МИЛАНКА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

МИЛКО ДИМИТРОВ МИЛКОВ

МИЛОЙЕ МИЛАНОВ

МИЛЧА ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ

МИМИ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

МИНКА ТОТЕВА ЙОНЧЕВА

МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ВЕЛИНОВ

МИРОСЛАВА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

МИРЧО ТИХОМИРОВ МИРЧЕВ

МИХАИЛ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

МИХАИЛ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

МИЦА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

МИША ДИМИТРИЕВИЧ

НАДЕЖДА БОРИСОВА МИТОВА

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА АНАЧКОВА

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МИХАЛКОВА

НАДЕЖДА ДРАГАНОВА МИЛЕНОВА

НАДЕЖДА ИЛЕВА ТОШЕВА

НАДЕЖДА ПЕТРОВА СТАНОЕВА

НАДЯ ДИМИТРОВА БОНЕВА

НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

НАДЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

НАНСИ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

НАТАЛИЯ ИВАНОВА БОРИСОВА

НАТАША ЦВЕТКОВА ЧАКЪРОВА

НЕДЕЛКО ЦВЕТКОВ СТАМЕНКОВ

НЕНКО ВЕЛИНОВ СТОИЛКОВ

НЕНКО ВЕЛИЧКОВ СТОИЛКОВ

НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВ ЛАЛОВ

НИКОЛА ЦВЕТКОВ МИТОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КАМЕНОВ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ СТАНКОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ АНТОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АНДОНОВ

НИКОЛАЙ РОСЕНОВ КАРТАЛОВ

НИКОЛИНА ИЦКОВА ГЮРОВА

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

НИКОЛИНА СИМЕОНОВА ВАЛЕНТИНОВА

НИКОЛИНА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА

НИКОЛИЧКА СТАНКОВА ЙОСИФОВА

НИНА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА

НИНОСЛАВ ЙОРДАНОВ

ПАВЕЛ ВЕЛИНОВ БЛАГОЕВ

ПАВЕЛ ТОШКОВ РАДИВОЕВ

ПАВЛИНА БОГОСЛОВОВА СТЕФАНОВА

ПАВЛИНКА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА

ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ПАУНКА МИХАЙЛОВА ТАНЧЕВА

ПЕНКА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА

ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИТОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

ПЕТЪР МИЛАНОВ КИТАНОВ

ПЕТЪР СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЯ МАРИНОВА МИХАЙЛОВА

ПЕТЯ МАТЕЕВА ИЛКОВА

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЗАХАРИЕВА

ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ РАНГЕЛОВ

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ВЕЛИНОВ

РАДЕНКО ТОНЧЕВ

РАДКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

РАДКА МИЛАНОВА СТОИЛКОВА

РАДОСЛАВ ЕВТИМОВ СЛАВКОВ

РАДОСЛАВА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

РАЙНА АСЕНОВА ТОДОРОВА

РАЙНА БОГДАНОВА ЯНКОВА

РАЙНА ЗДРАВКОВА ИСАКОВА

РАЙНА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА

РАЙНА ПЕТРОВА ТОШКОВА

РАЙНА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА

РАЙНА СПАСКОВА ИВАНОВА

РАЛИЦА БОГОМИЛОВА РАНГЕЛОВА

РЕНАТА СВЕТЛОМИРОВА ЛАЗАРОВА

РЕНЕТА НАСКОВА МИЛТЕНОВА

РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА

РОСЕН БОРИСОВ ИЛИЕВ

РОСЕН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

РОСЕН МИЛАНОВ КИРИЛОВ

РОСИЦА ВАСИЛЕВА ЛАЛОВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

РУМЕН ХРИСТОВ МАРИНОВ

РУМЕНЧО ИВАНЧЕВ ИСАЕВ

РУМЯНА БОЯНОВА ИВАНОВА

РУМЯНА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА

РУСИЯ БОЙЧЕВА СТАНКОВА

РУСКА СТОЯНОВА ТОШЕВА

САРА СЛАВЧЕВА БЛАГОЕВА-СТАНКОВА

СВЕТЛОМИР МИТКОВ ЛАЗАРОВ

СВЕТЛОМИР ФИЛИПОВ ХРИСТОВ

СЕРГЕЙ ДИМОВ СИМОВ

СИЛВАНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

СИЛВИЯ СИМОВА БОНЕВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА МИТОВА

СИМЕОН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

СИМЕОНКА ГОРЧЕВА БЛАГОЕВА

СИМО ТОДОРОВ БОНЕВ

СЛАВЧО АНДОНОВ АНДОНОВ

СЛАВЧО БЛАГОЕВ ВИДЕНОВ

СЛАВЧО БОГДАНОВ СЛАВЧОВ

СЛАВЧО ЕМИЛОВ ВЕЛИНОВ

СЛАВЧО МАКАРИЕВ СТРАТИЕВ

СЛАВЧО НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ

СЛАВЧО СТОЯДИНОВ ХРИСТОВ

СЛАВЧО СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ

СНЕЖАНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

СНЕЖАНА МИЛАЧКОВА ТОНЧЕВА

СНЕЖАНКА ЦВЕТКОВА ЗАХАРИЕВА

СНЕЖКА МАКСИМОВА ЙОРДАНОВА

СОФИЯ ТОДОРОВА ГЮРОВА

СПАС ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

СТАНА ЦЕНЕВА ТАКОВА

СТАНИМИР САЗДОВ ДИМИТРОВ

СТАНИСЛАВ АНТОНОВ НИКОЛОВ

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ БАЙКУШЕВ

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ

СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

СТАНКА АСЕНОВА БАЙКУШЕВА

СТАНКА ГРИГОРОВА АХЧИЙСКА

СТАНКА ГРИГОРОВА ИВАНОВА

СТАНКИЯ ИВАНОВА ДИМАНОВА

СТАНКО ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ

СТАНОЙ ТОДОРОВ МИЛТЕНОВ

СТЕЛА БОРИСОВА СТЕФАНОВА

СТЕФАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН МИТКОВ СИМОВ

СТЕФАН СПАСОВ АСЕНОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ СТАНКОВ

СТОЯН ТАКОВ

СТОЯН БОРИСОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИТОВ

СТОЯН ИСАКОВ НАЙДЕНОВ

СТОЯН ПЕТКОВ СТОЯНОВ

СТОЯН СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

СТОЯН СТОЯНОВ ХРИСТОВ

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

СУЗАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

ТАКО БОРИСОВ МЛАДЕНОВ

ТАНЯ БОРИСОВА ИЛИЕВА

ТАЧКО ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

ТЕМЕНУЖКА ТРАЙЧЕВА ХАРАЛАМПИЕВА

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

ТИНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

ТИХОМИР МИРЧЕВ ТАКОВ

ТОДОР АНАНИЕВ РАНГЕЛОВ

ТОДОР БОЯНОВ ВЕЛИНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ

ТОДОР ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ

ТОДОР СИМОВ БОНЕВ

ТОДОР СИМОВ БОНЕВ

ТОДОР СТАНОЕВ МИЛТЕНОВ

ТОДОР СТОЯНОВ СТАНКОВ

ТОДОР ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

ТОДОРА ПАВЛОВА ВЕЛИНОВА

ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА

ТОДОРКА СТОИЛОВА РАДИВОЕВА

ТОШКО МАРИНОВ МИХАЙЛОВ

ХРИСТО БОГДАНОВ СЛАВЧОВ

ХРИСТО ВЯЧЕСЛАВОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО КРУМОВ ЙОНЧЕВ

ХРИСТО МАРИНОВ ГЮРОВ

ХРИСТО РАНГЕЛОВ БЛАГОЕВ

ХРИСТО СЛАВЧЕВ МИТОВ

ЦВЕТАНКА ВЛАДИМИРОВА МИРЧЕВА

ЦВЕТАНКА РАДИВОЕВА БОНЕВА

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ЦВЕТЕЛИНА ПЪРВАНОВА ВЛАДИМИРОВА

ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА ИВАНОВА

ЦВЕТКО СТАМЕНКОВ НЕДЕЛКОВ

ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

ЮЛИЯН ЯНЕВ ГАНЧЕВ

ЮЛИЯНА НЕДЕЛКОВА СТАМЕНКОВА

ЯВОР СТАНИСЛАВОВ ИВАНОВ

ЯНИ ГАНЧЕВ КОЛЕВ

ЯНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ИЦОВ

ЯНЧО БОЯНОВ ЯНАКИЕВ


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.ЕРУЛ, кметство ......................, секция № 013

Адрес на избирателната секция: С.ЕРУЛ - КМЕТСТВО

.................................................................................


---------------------------------------------------------------------------------

Име


---------------------------------------------------------------------------------

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

БОГДАН ДИМИТРОВ МИХОВ

ВЕНЦИСЛАВ ЙОСИФОВ ЙОЦЕВ

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ

ВЕРКА АНТИМОВА ГЕОРГИЕВА

ВИКТОР РАНГЕЛОВ ШИШКОВ

ГРИГОР ИВАНЧОВ ЙОСИФОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МИХОВ

ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ИВАНКА СТАВРЕВА ВЕЛЕВА

ЙОАНА ЙОРДАНОВА ХУМЧЕВА

КАДИФКА КОСТАДИНОВА МИХОВА

КИРИЛ СОТИРОВ КОЛЕВ

КОСТАДИНКА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА

ЛЮДМИЛ ХАРАЛАМПИЕВ БОРИСОВ

МАЛИНЧО ПЕТРОВ МАНОИЛОВ

МАРИЯ ЙОРДАНОВА АЛЕКСОВА

МИХАИЛ ЕВГЕНИЕВ БУХАНЦОВ

НАДКА БОРИСОВА КАНАЗИРОВА

НИКОЛА РАНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

РОБЕРТ СПАСОВ ПЕТРОВ

СНЕЖА СТАМЕНОВА ШИШКОВА

СПАСА НИКОЛОВА МАРИНКОВА

СПАСКА ТОМОВА МАНОИЛОВА

СТЕФАН КИРИЛОВ НИКОЛОВ

ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА КОЛЕВА

ЦЕНО ИВАНОВ ШИШКОВ
Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.ГЛОГОВИЦА, кметство ......................, секция № 014

Адрес на избирателната секция: С.ГЛОГОВИЦА - КМЕТСТВО

.................................................................................


---------------------------------------------------------------------------------

Име


---------------------------------------------------------------------------------

АНКА ГЕНАДИЕВА ЗЛАТКОВА

АНКА ЗАХАРИЕВА СТОИЛКОВА

ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ

ВЕНЕТКА ПЕТРОВА АНГЕЛКОВА

ВЕРКА НИКОЛОВА СТАМЕНОВА

ВИОЛЕТА РАДКОВА ЛИЛОВА

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДЕЯНОВ

ВОИН ТОДОРОВ ВОЙНОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЗЛАТКОВ

ГЮЦА ТАКОВА ЗАХАРИЕВА

ДАНЧО АНДОНОВ СТАВРИЕВ

ДЖУНА СТОЯНОВА ЙОНЕВА

ДОНКА АЛЕКСОВА ХАРИЗАНОВА

ЕЛЕНА МАНОЛОВА СТАНКОВА

ЕМИЛ ДАНЧЕВ АНДОНОВ

ЕМИЛ СОНЧЕВ ПЕТРОВ

ЕМИЛИЯ ПАВЛОВА АНГЕЛОВА

ЗАНКА ПЕТРОВА ЛИЛОВА

ИВАН АВРАМОВ СОКОЛОВ

ИВАН АСЕНОВ ГРИГОРОВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ

ИСТАЛИЯН ТАШКОВ СТОЯНОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

КИРИЛ ПАВЛОВ ЙОНЕВ

МАРГАРИТА КИРИЛОВА ПАВЛОВА

МАРГАРИТА НИКОЛОВА ЯНКОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА

МАРИЙКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

МАРИКА ГЕНАДИЕВА ПЕЙЧЕВА

МАРИЦА МАРКОВА ДИНЕВА

МИЛКО МИЛАНОВ ПЕТРОВ

НЕВЕНКА СТОЯНЧОВА ЛИЛОВА

НЕДА ГЕОРГИЕВА РАДЕНКОВА

НИКОЛА РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛИЧКА МАРКОВА РАДЕНКОВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА ДЕЯНОВА

ПЪРВАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

РАНГЕЛ АЛЕКСОВ РАДЕНКОВ

РАНГЕЛ ИВАНОВ ЛИЛОВ

РАНГЕЛ ПЪРВАНОВ ИВКОВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ХАРИЗАНОВ

РУСАНДА ТАНЧЕВА МАРКОВА

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ГЕОРОВА

СТАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

СТАНИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА

СТАНКО СТОЯНОВ СТАНКОВ

СТЕФАН САМУИЛОВ ЯНКОВ

СТЕФАН СТЕФАНОВ ЯНКОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ СПАСОВ

СТОЯН МИЛАНОВ ПЕТРОВ

ТОДОР БОЯНОВ ЗЛАТКОВ

ХРИСТИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВАЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЖИВКОВА
Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:
Каталог: content -> uploads -> file
file -> 2460 гр. Трън, пл." Вл. Тричков", №1, тел
file -> Избирателен списък част I (за публикуване)
file -> 14 май 2016 Г. Празник в памет на именитата българска народна певица гюрга пинджурова и по повод 121 годишнина
file -> Избирателен списък (За публикуване на интернет страницата на общината)
file -> Избирателен списък (за публикуване)
file -> Представяне на участника относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в нч гюрга Пинджурова-1895г.”
file -> Избирателен списък
file -> За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г
file -> Избирателен списък част I
file -> Кметство: с. Вукан секция №010 Обхваща следните населени места: с. Вукан, с. Костуринци, с. Еловица, с. Стайчовци


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница