За публикуване на интернет страницата на общинатастраница1/8
Дата28.08.2017
Размер1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ ОБЩИНА: БОРОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.БОРОВО КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 001

адрес на избирателна секция: Пенсионерски клуб – юг ул. “Кооперативна” № 2А

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ МИЛАНОВ

АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ МИЛАНОВ

АЛЕКСАНДЪР ТОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АНАТОЛИ ТРИФОНОВ АТАНАСОВ

АНГЕЛ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ ВЕЛИКОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ БОРИСОВ

АНГЕЛ ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ

АНГЕЛ ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ

АНГЕЛ ИВАНОВ БОРИСОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ МИЛАНОВ

АНГЕЛ КОСТОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СИМЕОНОВ ЖИВКОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

АНГЕЛИНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА

АНДРЕЙ ДИМИТРОВ АНТОНОВ

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

АНЕЛИЯ ТИХОМИРОВА АСЕНОВА

АНЕТА АНДРЕЕВА АСЕНОВА

АННА ВЕЛИКОВА ИЛИЕВА

АННА ЛЮБЕНОВА МИРЧЕВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА КАЗАНДЖИЕВА

АНТОНИЯ НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА

АСЕН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

АСЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

АСЯ ИГНАТОВА ЧАКЪРОВА

АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ЗАХАРИЕВ АСЕНОВ

АТАНАС ИВАНОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ИВАНОВ ДОЙЧЕВ

АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ЙОРДАНОВ МИРЧЕВ

АТАНАС НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

АТАНАС ПЕТРОВ ТРИФОНОВ

АТАНАС СЛАВКОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ

БЕДРИШ АЛИЕВА АШИМОВА

БИСЕРКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

БЛАГОВЕСТА СТОЙЧЕВА СТАВРЕВА

БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ БОГДАНОВ

БОЖАН ГЕОРГИЕВ БОЖАНОВ

БОЖАНКА МАРИНОВА НИКОЛАЕВА

БОЖАНКА НИКОЛОВА БОРИСОВА

БОЖИДАР АЛЕКСАНДРОВ ТОНЕВ

БОЖИДАР ВЕЛИКОВ БОЯНОВ

БОЖИДАР ПЕТКОВ САМАНДЖИЕВ

БОЖИДАР ХАРАЛАМБИЕВ ЯНКОВ

БОНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

БОНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

БОНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

БОНКА ЯНКОВА РАДЕВА

БОРИС ГРИГОРОВ БОРИСОВ

БОРИС ХРИСТОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ИЛИЕВ САВОВ

БОРИСЛАВ КУНЧЕВ ПЕТРОВ

БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА МИТЕВА

БОЯНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДИМОВ

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ВЕЛИКОВ

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВЕЛИКОВ

ВАЛЕНТИН ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИНА ЕНЧЕВА САВОВА

ВАЛЕРИЙ ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ

ВАЛЕРИЯ ВЕЛИКОВА БУЛГУРДЖИЕВА-ИВАНОВА

ВАЛЕРИЯ ЦВЕТКОВА БОРИСОВА

ВАНЯ ИВАНОВА ИГНАТОВА

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ РАДЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ СТАНЕВ

ВАСИЛ ИГНАТОВ ИГНАТОВ

ВАСИЛ КОЛЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА

ВАСИЛКА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА

ВАСИЛКА МИРЧЕВА ДОБРЕВА

ВАСИЛКА СТОЯНОВА РАЧЕВА

ВАСИЛКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

ВЕЛИКА ЙОЗОВА ДИМОВА

ВЕЛИКО АНГЕЛОВ ВЕЛИКОВ

ВЕЛИКО БОЯНОВ ПЕТКОВ

ВЕЛИКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ВЕЛИКО ИГНАТОВ АТАНАСОВ

ВЕЛИКО ИГНАТОВ СТЕФАНОВ

ВЕЛИКО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

ВЕЛИЧКА ДИМОВА АТАНАСОВА

ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ГАНЕВА

ВЕНЕЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛАЕВА

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА

ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА БОЯНОВА

ВЕНКО ПЕНЧЕВ СТЕФАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ГАНЧЕВ ВЕЛИКОВ

ВЕНЦИСЛАВ ГАНЧЕВ ИВАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ВЕЛИКОВ

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА

ВЕСЕЛИНА ДОБРЕВА РАДЕВА

ВЕСЕЛИНА КОСТАДИНОВА ПЕНЕВА

ВЕСЕЛИНА ПЕНЧЕВА МИТЕВА

ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА МАНЕВА

ВЕСКА ИЛИЕВА КОЛЕВА

ВЕСКА ПАНТИЛЕЕВА ПЕТКОВА

ВЕСКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ

ВИОЛЕТА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ВИОЛЕТКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

ВИШКА ПЕНЕВА БОРИСОВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ВЕЛИКОВ

ВЯРКА ТОДОРОВА ДИМОВА

ГАЛИНА ВАСИЛЕВА КАЗАНДЖИЕВА

ГАЛИНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА

ГАЛИНА ХАРЛАМПОВНА МИЛЕВА

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА-АНГЕЛОВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА РАДЕВА

ГАЛЯ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

ГАЛЯ РАДЕВА МИТЕВА

ГАНЧО ВЕЛИКОВ ГАНЕВ

ГАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

ГЕНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЖИВКОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ЗЛАТАНОВ ГАНЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КЮРКЧИЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАРИНОВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ МИРЧЕВ

ГЕОРГИ РАДЕВ МИРЧЕВ

ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЛАМБЕВ

ГЕРГАНА ТАНКОВА ПАЛАЗОВА

ГЕРГИНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

ГИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

ГИНА ЖИВКОВА ДЕНЕВА

ГИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ГИНА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ГИНА МИТЕВА АНЕВА

ГИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ГИНКА ИВАНОВА ПАРУШЕВА

ГИНКА МАРИНОВА ПЕНЕВА

ГИРГИНА СТАНКОВА ИЛИЕВА

ГРЕТА ДЕНЕВА ДИМОВА

ГРЕТА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

ГРЕТА ПЕТРОМИРОВА ВЕЛИКОВА

ДАМЯНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА СТАНЕВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

ДАНКО ОГНЯНОВ БЛАЖЕВ

ДАНЧО МАРЧЕВ ПЕНЧЕВ

ДАРИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ДАРИНКА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА

ДЕЛЯН ХРИСТОВ ДАМЯНОВ

ДЕНА ДОБРЕВА МИРЧЕВА

ДЕНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕНКА МИРЧЕВА РАДЕВА

ДЕНКА ПАНОВА ПЕНЕВА

ДЕНКА ХРИСТОВА ЛЕНОВА

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ДЕСИСЛАВА МИЛКОВА МИЛЕВА

ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА

ДЕТЕЛИНА КОЛЕВА ВЕЛИКОВА

ДЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

ДЕЯН РАЧЕВ КРЪСТЕВ

ДИАНА ТОТЕВА МАКСИМОВА

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ДИЛЯНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА

ДИМИТРА ПЕТКОВА ПЕНЕВА

ДИМИТРАНКА ТОДОРОВА НИКОЛАЕВА

ДИМИТРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

ДИМИТРИНКА НЕНОВА АНГЕЛОВА

ДИМИТЪР АНТОНОВ ЦЕКОВ

ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ НИКОЛАЕВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМОВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ПЕНЧЕВ

ДИМИТЪР ПЕНЕВ ПЕТКОВ

ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ГАНЕВ

ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР РОСЕНОВ РАДЕВ

ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ

ДИМКА АНГЕЛОВА ВЕЛИКОВА

ДИМКА АСЕНОВА АСЕНОВА

ДИМКА ВЕЛИКОВА ДРАГНЕВА

ДИМО АНДРЕЕВ ДИМОВ

ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ДОБРИ ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ

ДОБРИ МИРЧЕВ ДОБРЕВ

ДОБРИНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ДОНА МИНЧЕВА КОЛЕВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

ДОНКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА

ДОНКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

ДОНЧО ВЕНКОВ ДОНЧЕВ

ДОНЧО ИГНАТОВ ИЛИЕВ

ДОРА ТОДОРОВА КОЛЕВА

ЕВГЕНИ РУСЕВ БОРИСОВ

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ЕЛЕНА МИРЧЕВА КОСТАДИНОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА ТРИФОНОВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЛЬОКЕРТИЕ

ЕЛЕНКА ВЕНКОВА ПЕНЧЕВА

ЕЛЕНКА МАРКОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНКА ПЕТКОВА ЖИВКОВА

ЕЛЕНКО ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ АСЕНОВ

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ПЕНЕВА

ЕМИЛИЯН БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ

ЕМИЛИЯН ЕМИЛОВ АСЕНОВ

ЕНЧО НИКОЛАЕВ ЕНЕВ

ЕНЧО ХРИСТОВ ЕНЕВ

ЖИВКА ИВАНОВА КОЛЕВА

ЗДРАВКА ИГНАТОВА ТРИФОНОВА

ЗДРАВКА ИЛИЕВА НИКОЛАЕВА

ЗДРАВКО КОСЕВ ДЕНЕВ

ЗЛАТАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ

ЗЛАТИ СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ТРИФОНОВА

ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА

ИВАЙЛО ДИМОВ АНДРЕЕВ

ИВАЙЛО СТОИЛОВ МАРИНОВ

ИВАН БОРИСОВ КАЗАНДЖИЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

ИВАН ВЕЛИКОВ АНЕВ

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

ИВАН ГАНЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ НЕДЕВ

ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН КОЛЕВ МИРЧЕВ

ИВАН КОСТАДИНОВ МИРЧЕВ

ИВАН МАРКОВ ИВАНОВ

ИВАН МИРЧЕВ РАДЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ПЕНЧЕВ

ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ

ИВАН РАДЕВ РАДЕВ

ИВАН СТЕФАНОВ МИХНЕВ

ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИВАН ЯНКОВ РАШКОВ

ИВАНИЧКА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА БОЖАНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА

ИВАНКА НОЕВА СТОЯНОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ПАПАЗОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА РАДЕВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ЧАНТОВА

ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

ИВЕЛИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА МИЛЕВА

ИВО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

ИГЛИКА РАДОСЛАВОВА РАСТАШКА

ИГНАТ ВЕЛИКОВ ИГНАТОВ

ИГНАТ ВЕЛИКОВ ИГНАТОВ

ИГНАТА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

ИЛИЯ ДИМОВ НИКОЛАЕВ

ИЛИЯ МАРИНОВ КОЛЕВ

ИЛИЯ ПЕТКОВ ГАНЕВ

ИЛИЯ ТОНЕВ ГЕОРГИЕВ

ИЛИЯНА КРАСИМИРОВА ВЕЛИКОВА

ИРИНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА

ЙОВКА КЪНЧЕВА НИКОЛАЕВА

ЙОНА ИВАНОВА СЪБЕВА

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ МАКСИМОВ

ЙОРДАН КРЪСТЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН РАЙКОВ СТОЯНОВ

ЙОРДАНА МИРЧЕВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА КЕРЧЕВА ЛАМБЕВА

ЙОРДАНКА МИТЕВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ПЕНЕВА

КАЛИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПЕНЕВА

КАТЯ МАРИНОВА МАШКОВА

КИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

КИНА КЪНЕВА ВЕЛИКОВА

КИРИЛ ТЕОХАРОВ ДИМОВ

КОЛЬО ВАСИЛЕВ ПЕНЕВ

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ

КОЛЬО ХРИСТОВ КОЛЕВ

КОЛЮ АЛЕКСАНДРОВ ДАНЧЕВ

КОЛЮ ИГНАТОВ АТАНАСОВ

КОЛЮ МИТЕВ ПЕТКОВ

КОЛЮ МИХОВ ПЕНЕВ

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ПЕНЕВ

КОСТАДИН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ

КРАСЕН НЕДЕЛЧЕВ ЯНКОВ

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР ВЕНКОВ МАРКОВ

КРАСИМИР ЗДРАВКОВ КОСЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ КОЛЕВ

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ МАКСИМОВ

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА МИРЧЕВА

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

КРАСИМИРА ДИМОВА ИВАНОВА

КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

КРЕМЕНА КАМЕНОВА ИГНАТОВА

КРЕМЕНА РАДКОВА ВЕЛИЧКОВА

КРИСТИНА ПЕТЕВА ПЕТКОВА

КРЪСТИНА КОСТАДИНОВА ЯНКОВА

КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

КРЪСТИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА

КРЪСТИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

КРЪСТЮ АЛЕКСАНДРОВ ДАНЧЕВ

КЪНА ВЕЛИКОВА АРСЕНОВА

КЪНЧО ГЕНЧЕВ ЦАНЕВ

ЛЕЦА ЛЕФТЕРОВА ПЕНЧЕВА

ЛИЛЯНА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА

ЛИЛЯНА РАШКОВА ДОНЧЕВА

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ СОКОЛАРСКИ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЛЮДМИЛ БОРИСОВ ПЕТКОВ

МАГДАЛЕНА КОЛЕВА ВЕЛИКОВА

МАНЧО НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

МАРА ХРИСТОВА ПАНАЙОТОВА

МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

МАРГАРИТА ПЕТКОВА ИГНАТОВА

МАРГАРИТА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

МАРГАРИТА ХРИСТОВА ДОБРЕВА

МАРИАН РУМЕНОВ ХРИСТОВ

МАРИЕЛКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЕТА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ДРАГАНОВА

МАРИЙКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

МАРИН ИВАНОВ НИКОЛОВ

МАРИН РАШКОВ СЛАВЧЕВ

МАРИН СТЕФАНОВ МАШКОВ

МАРИН ЯНКОВ РАДЕВ

МАРИНА ЕМИЛОВА ЧАНТОВА

МАРИНА КОЛЕВА ХРИСТОВА

МАРИНА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА

МАРИНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

МАРИНКА КАЛИНОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕНЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА

МАРИЯ КОЛЕВА ВЕЛИКОВА

МАРИЯ КОЛЕВА СЛАВЧЕВА

МАРИЯ КОЛЕВА ТОДОРОВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА БЕЛЧЕВА

МАРИЯ ПЕНЕВА МИРЧЕВА

МАРИЯ ТОДОРОВА НЕНОВА

МАРИЯН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

МАРИЯНА ДОБРЕВА ХРИСТОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

МАРИЯНА КОЛЕВА МАШКОВА

МАРИЯНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯНА ПЕТРОВА ДАМЯНОВА

МАРЮ ИВАНОВ МАРКОВ

МАЯ БОРИСЛАВОВА ИЛИЕВА

МАЯ ВАСИЛКОВА МИРЧЕВА

МАЯ СТЕФАНОВА НИКОЛАЕВА

МИГЛЕНА ИВАНОВА ЯНКОВА

МИГЛЕНА КОЛЕВА МИХОВА

МИЛАН КРЪСТЕВ МИЛАНОВ

МИЛАНА БОЖАНОВА ВЕНКОВА

МИЛАНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

МИЛЕН АНГЕЛОВ БОРИСОВ

МИЛЕН ЖОРОВ МАНЕВ

МИЛЕН МИТЕВ МАРКОВ

МИЛЕН ПЕТКОВ МАРКОВ

МИЛЕН РАДЕНКОВ АЛЕКСАНДРОВ

МИЛЕН РАДОСЛАВОВ ЗАХАРИЕВ

МИЛЕНА ГАНЧЕВА ВЕЛИКОВА

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

МИЛЕНА МИЛАНОВА КРЪСТЕВА

МИЛКА ДОЙНОВА ДОЙЧЕВА

МИЛКА ИЛИЕВА МИНЧЕВА

МИЛКА КОЛЕВА МИТЕВА

МИЛКА ЯНКОВА ВЕЛИКОВА

МИЛКО НЕЦКОВ МИЛЕВ

МИМИ ИВАНОВА АСЕНОВА

МИМИ ТОДОРОВА РАДЕВА

МИНКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

МИНКА НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА

МИНКА РАДЕВА ЦОНЕВА

МИНЧО ВЕЛИКОВ МИНЧЕВ

МИНЧО ИВАНОВ ДОЙЧЕВ

МИНЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

МИРОСЛАВ ДОБРЕВ МИРЧЕВ

МИРОСЛАВ МИНЧЕВ ВЕЛИКОВ

МИРОСЛАВ ПЕТКОВ ПЕНЕВ

МИРОСЛАВ РАДЕНКОВ АЛЕКСАНДРОВ

МИРЧО ИВАНОВ МИРЧЕВ

МИРЧО РАДЕВ МИРЧЕВ

МИТКА АТАНАСОВА ГОЦЕВА

МИТКА ДАНЕВА ДОБРЕВА

МИТКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

МИТКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

МИТЮ МАРКОВ МИТЕВ

НАДЕЖДА АТАНАСОВА ДОБРЕВА

НАДЕЖДА ВЕСКОВА ИВАНОВА

НАДКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

НАДКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

НАДКА СИМЕОНОВА ПЕНЧЕВА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

НАДЯ ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

НАДЯ СТОЙЧЕВА БОЯНОВА

НАТАЛИЯ ВЕЛИКОВА ГАНЧЕВА

НАТАЛИЯ ИВАНОВА НИКОЛАЕВА

НАЦКА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА

НЕВЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА

НЕДЕЛЧО ЯНКОВ ТОДОРОВ

НЕДЕЛЯ НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА

НЕДКА МИТЕВА ЙОРДАНОВА

НЕДКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

НЕЛА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

НЕЛИ БУДЬОНОВА ДИМОВА

НЕНКА ЯНКОВА БОЖАНОВА

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА НЕДЕЛЧЕВ ЧАВДАРОВ

НИКОЛА СТОЯНОВ МИТЕВ

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ НИКОЛАЕВ

НИКОЛАЙ ГОРАНОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

НИКОЛАЙ МИЛКОВ МИЛЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛАЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛАЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛАЕВ

НИКОЛЕТА ЕНЧЕВА НИКОЛАЕВА

НИКОЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

НИКОЛИНА ЦЕКОВА МАРИНОВА

НИКОЛИНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

НИНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА

ОГНЯН ЯНКОВ РАШКОВ

ОЛГА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ОЛГА КРЪСТЕВА ЛАЗАРОВА

ПАВЕЛ ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ

ПАВЕЛ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ

ПАВЛИНА БУДЬОНОВА МАКСИМОВА

ПАВЛИНА МАРИНОВА ЕНЕВА

ПАВЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

ПАВЛИНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ПАВЛИНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ПАВЛИНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ПАНАЙОТ ВАЛЕНТИНОВ ПАНАЙОТОВ

ПАНАЙОТ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

ПАНАЙОТ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

ПАУНКА ИВАНОВА РАДЕВА

ПЕНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕНА МЕТОДИЕВА ПЕЙКОВА

ПЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

ПЕНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА

ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДОЧЕВА

ПЕНКА ГАНЧЕВА МИТЕВА

ПЕНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

ПЕНКА КОЛЕВА ПАНАЙОТОВА

ПЕНКА МАРИНОВА ПЕТКОВА

ПЕНЧО БЕЛЧЕВ БЕЛЧЕВ

ПЕНЧО БОРИСОВ ПЕТКОВ

ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ПЕНЧО ПЕТКОВ ПЕНЧЕВ

ПЕТИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ПЕТКО ИЛИЕВ КОЛЕВ

ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКО МАРКОВ ПЕНЧЕВ

ПЕТКО НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ПЕНЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ПЕНЧЕВ ПЕТРОВ

ПЕТКО ПЕТРОВ ТРИФОНОВ

ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

ПЕТРАНКА РАДОСЛАВОВА ИВАНОВА

ПЕТЪР ПЕНЧЕВ ГЕНОВ

ПЕТЬО ТОТЕВ ПЕНЕВ

ПЕТЮ ВЕЛИКОВ БОЯНОВ

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ПЛАМЕН БОГОМИЛОВ БОГДАНОВ

ПЛАМЕН ВЕНКОВ ПЕНЧЕВ

ПЛАМЕН ГАЛЕВ СТЕФАНОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ АСЕНОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ

ПЛАМЕН КОЛЕВ ИГНАТОВ

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ПЕНЕВ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕНА БОЖИДАРОВА ВЕЛИКОВА

ПЛАМЕНА МАРИНОВА МАШКОВА

ПОЛИНА ДЕЛЯНОВА ХРИСТОВА

РАДЕНКО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

РАДИ ВАСИЛЕВ РАДЕВ

РАДИ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

РАДИ МИРЧЕВ РАДЕВ

РАДКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

РАДКА ВЕЛИЧКОВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

РАДКА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

РАДКА КОСТАДИНОВА МИРЧЕВА

РАДКА СТАНЕВА ВАСИЛЕВА

РАДКА СТОЯНОВА МИРЧЕВА

РАДОСВЕТА КОЛЕВА ФИЛИПОВА

РАДОСЛАВ АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ

РАДОСЛАВ ЗАХАРИЕВ АСЕНОВ

РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

РАДОСЛАВ ТОНЧЕВ РУСАНОВ

РАДОСТИНКА МАРКОВА ДИМИТРОВА

РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ВЕНКОВА

РЕНЕТА ЕВГЕНИЕВА РУСЕВА

РЕНЕТА ЛОЗАНОВА ТИНИЧАНОВА

РОСЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ

РОСИЦА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

РОСИЦА ПАВЛОВА ЯНКОВА

РУМЕН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ

РУМЕН ВЛАДИМИРОВ РАНГЕЛОВ

РУМЕН МИНЧЕВ ХРИСТОВ

РУМЯНА ЖИВКОВА ЕНЧЕВА

РУМЯНА ЙОРДАНОВА ДОЙЧЕВА

РУМЯНА МАРЧЕВА ПЕНЧЕВА

РУМЯНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

РУМЯНКА КОЛЕВА ПЕНЧЕВА

РУСИН БОРИСОВ РУСИНОВ

РУСКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

РУСКА ТОДОРОВА МАРКОВА

САНДИ СЪБЕВ СТАНЧЕВ

СВЕТЛАНА ЖИВКОВА ИВАНОВА

СЕБАХАТ БЕДРИШЕВА АЛИЕВА

СЕДЕФА СТОЯНОВА МИРЧЕВА

СЕДЕФКА РАДЕНКОВА АЛЕКСАНДРОВА

СИДИКА АЛИМАНОВА МЕХМЕДОВА

СИЛВИЯ ХАРТЮН ИВАНОВА

СИЛВИЯ ЮЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА

СИМЕОН ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ

СИМЕОН НЕНОВ ИВАНОВ

СЛАВА МАРКОВА ФЕОДОРОВА

СЛАВКА СЛАВКОВА ЖЕКОВА

СЛАВКО СТАНЧЕВ АТАНАСОВ

СОФИЙКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

СОФИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

СПАС ВАСИЛЕВ ТОТЕВ

СТАНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА

СТАНЧО ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

СТЕЛА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА

СТЕФАН АНГЕЛОВ ДОБРЕВ

СТЕФАН ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН МАРКОВ ПЕНЧЕВ

СТЕФАН МАРКОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАНКА МАРИНОВА ГЕНОВА

СТЕФКА ВЕСЕЛИНОВА ГАНЕВА

СТЕФКА ИЛИЕВА МИЛАНОВА

СТЕФКА СТОЯНОВА РАЧЕВА

СТОИЛ МАРИНОВ СТОИЛОВ

СТОИЛ СТАНЕВ ПЕНЕВ

СТОЯН АТАНАСОВ ИВАНОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ПЕНЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

СТОЯНА МАРКОВА ЧАВДАРОВА

ТАНКА МАРИНОВА ТОДОРОВА

ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА

ТАНЯ ЦОНЕВА ВАСИЛЕВА

ТАТЯНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

ТЕМЕНУГА ДИМОВА ГАНЕВА

ТЕОДОР ЖИВКОВ ИВАНОВ

ТЕОДОР ИВАНОВ КОЛЕВ

ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА

ТИНКА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА

ТИНКА НИКОЛОВА НЕЙЧЕВА

ТИХОМИР ПЛАМЕНОВ ВЕЛИКОВ

ТОДОР ДИМОВ АНДРЕЕВ

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР НЕДЯЛКОВ ТОДОРОВ

ТОДОРА АНТОНОВА АТАНАСОВА

ТОДОРА ПЕНЧЕВА ЛУКАШЕВА

ТОДОРА ТОДОРОВА РАДЕВА

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА

ТОМИСЛАВ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ

ТОНИ РУСАНОВ ПАНАЙОТОВ

ТРИФОН ТОДОРОВ АТАНАСОВ

ФИЛИП ТОДОРОВ ИВАНОВ

ХАРАЛАМБИ ЯНКОВ ЕНЧЕВ

ХРИСТАНА СЛАВОВА АТАНАСОВА

ХРИСТИНА ЕМИЛОВА ЧАНТОВА

ХРИСТИНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА

ХРИСТИЯН ДЕЛЯНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДОБРЕВ ДОБРЕВ

ХРИСТО ЕНЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО КОЛЕВ ХРИСТОВ

ЦАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЦАНКА ТОДОРОВА АБРАШЕВА

ЦАНКО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТАН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА

ЦВЕТАНКА МАРИНОВА МАРИНОВА

ЦВЕТАНКА РАДКОВА ВЕНКОВА

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЖИВКОВА ИВАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА БОРИСОВА

ЦВЯТА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

ЦЕНКА АНДРЕЕВА КОСТОВА

ЦОНА ЛАЗАРОВА СТЕФАНОВА

ШЕНГЮЛ БАХРИ МЕХМЕД

ЮЛИЯ ИВАНОВА ДЕНЕВА

ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА РАЙКОВА

ЮЛИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

ЮЛИЯНА ИВАНОВА ГЕНОВА

ЯНА САВОВА ВЕЛИКОВА

ЯНКА ВЪЛЕВА ИВАНОВА

ЯНКА ИВАНОВА МИЛАНОВА

ЯНЧО НЕДЕЛЧЕВ ЯНКОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ ОБЩИНА: БОРОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.БОРОВО КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 002

адрес на избирателна секция: малкия салон на читалището бул. “6 –ти септември № 35 Б”

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АДРИАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

АЙРИ РЕДЖЕЕВ НУРИЕВ

АЛБЕНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР КОЕВ КОЕВ

АНА ИЛИЕВА ЦАНКОВА

АНАСТАСИЯ ТАНКОВА ТОДОРОВА

АНГЕЛ ВАНЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ВЕЛИКОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ИГНАТОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ

АНГЕЛ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ

АНГЕЛИНА ВЕЛИКОВА КОЛЕВА

АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА АТАНАСОВА

АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ТОТЕВА

АНИТА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

АНКА НЕДЕВА ГЕОРГИЕВА

АННА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА НОВАКОВА

АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ

АТАНАС ИЛИЕВ НИКОЛАЕВ

АТАНАС СЛАВОВ ПЕНЧЕВ

АТАНАС ЯВОРОВ СТОЯНОВ

АТАНАСА ИГНАТОВА ДОЙЧЕВА

АТАНАСА МИНКОВА ЙОРДАНОВА

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА

АТАНАСКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

АТАНАСКА СЕРАФИМОВА АЛЕКСАНДРОВА

БЕЛА АРСОВА КОЛЕВА

БИСЕРКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

БИСЕРКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

БИСЕРКА ЦВЯТКОВА МИЦОВА

БИСЕРКА ЯКИМОВА ТОДОРОВА

БОЖАНКА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА

БОЖИДАР ЗАРКОВ НИКОЛОВ

БОЖИДАР ПЕТЕВ БОНЕВ

БОЖИДАР РУСИНОВ БОРИСОВ

БОЖИДАР ЦОНЕВ ИВАНОВ

БОЙКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

БОНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

БОНКА ТОТЕВА ПЕТРОВА

БОНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

БОНЧО ДАМЯНОВ ДИМОВ

БОРИС КОНОВ БЕЛОПЕРКИН

БОРИСКА ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА

БОРИСЛАВ ПЕТКОВ БОРИСОВ

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ АСЕНОВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ БИЛЧЕВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

ВАЛЕНТИН МАРИЕВ СТОЙКОВ

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ

ВАЛЕНТИН ТОНЕВ ВЕЛИКОВ

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

ВАЛЕРИ БОРИСОВ БЕЛОПЕРКИН

ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА АНДРЕЕВА

ВАНЮ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ВАНЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА

ВАНЯ НИКОЛОВА САЧКОВА

ВАНЯ ЦОНЕВА ВЕЛИКОВА

ВАСИЛ ДАМЯНОВ ДИМОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛ МАНОЛОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ СПАСОВ ТОТЕВ

ВАСИЛИСА КОЕВА СТОЯНОВА

ВЕЛИКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА


Каталог: Docs -> 2012
2012 -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
2012 -> Кодекс обн. Дв бр. 30 от 11 Април 2006г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр. 64 от 7 Август 2007г
2012 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2012 -> Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстване
2012 -> Резюме на продукт за разработка на уеб приложения с платформата „Apache Tapestry”
2012 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2012 -> Доклад на Управителния съвет на фондацията
2012 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница