За родени в гр. Брезник лица през периода 1961-1972 год има отделни случаи на съставяне на ар в с. СлаковциДата25.01.2018
Размер232.54 Kb.
#51339
ОБЩИНА БРЕЗНИК - Състояние на Регистрите за Раждане към 31.12.2008 г.

За родени в гр.Брезник лица през периода 1961-1972 год. има отделни случаи на съставяне на АР в с.Слаковци.


От 1965-1973 год. с. Режанци е съществувало под името с.ГраовоНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.БРЕЗНИК

1894-1929 – смесени


1930-2002

2004,2006-2008


ГР.БРЕЗНИК

-


2003,2005 – не са съставяни

С.АРЗАН

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към гр.Брезник

1979-2008 – не са съставяниС.БАБИЦА

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към гр.Брезник

1979-2008 – не са съставяниС.БАНИЩЕ

1910-1929 – смесени

1930-1934ГР.БРЕЗНИК

-

1935-1978 – с.Кошарево

1979-2008 – не са съставяниС.БЕГУНОВЦИ

1910-1929 – смесени

1930-1933

1947-1956

1961-1995


ГР.БРЕЗНИК


1918 - изгубен

1934-1946 – с. Режанци

1957-1960 – с. Режанци

1996-2008 – не са съставяни


С.БИЛИНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.БРЕЗНИШКИ ИЗВОР

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Режанци

1979-2008 – не са съставяниС.БРУСНИК

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.ВЕЛКОВЦИ

1920-1929 – смесени

1930-1934

1937-1969


1893 – 1919 – С.МЕЩИЦА

/ общ. Перник /

1920 – 1969 – ГР.БРЕЗНИК


-

до 1919-смесени-към с.Мещица

/ общ. Перник /

1935,1936 – гр.Брезник

1970-2008 – не са съставяниС.ВИДРИЦА

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1978 – гр.Брезник

1979-2008 – не са съставяни


С.ГИГИНЦИ

1979

1983


2007

ГР.БРЕЗНИК

-

до1929-смесени-към с.Бегуновци

1930-1978 – с.Кошарево

1980-1982 – не са съставяни

1984-2006 – не са съставяни

2008 – не е съставян


С.ГОЗ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към гр.Брезник

1979-2008 – не са съставяниС.ГОРНА СЕКИРНА

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1934 – към с.Долна Секирна

1935-1945 – с. Кошарево

1946-1960 – с. Долна Секирна

1961-2008 – не са съставяниС.ГОРНИ РОМАНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929-смесени – към с.Красава

1930-1978 – гр. Брезник

1979-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.ГЪРЛО

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929-смесени – към с.Красава

1930-1978 – с. Режанци

1979-2008 – не са съставяни


С.ДОЛНА СЕКИРНА

1910-1929 – смесени

1930-1934

1946-1960,1993


ГР.БРЕЗНИК

-

1935-1945 – с. Кошарево

1961-1992 – не са съставяни

1994-2008 – не са съставяни


С.ДОЛНИ РОМАНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929-смесени – към с.Красава

1930-1978 – гр. Брезник

1979-2008 – не са съставяни


С.ДУШИНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929 – към с.Банище

1930-1978 – с.Кошарево

1979-2008 – не са съставяни


С.ЗАВАЛА

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.КОНСКА

1986

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Режанци

1979-1985 – не са сьставяни

1987-2008 – не са съставяни


С.КОШАРЕВО

1908-1929 – смесени

1930-1978

1995


ГР.БРЕЗНИК

1943-юни, 1944 - изгубени

1979-1994 – не са съставяни

1996-2008 – не са съставяниС.КРАСАВА

1895-1929 – смесени

1930-1958

1966-1986


ГР.БРЕЗНИК

-

1959-1965 – гр. Брезник

1987-2008 – не са съставяниС.КРИВОНОС

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Режанци

1979-2008 – не са съставяниС.МУРТИНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929-смесени – към с.Режанци

1930-1958 – с. Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяни


С.НЕПРАЗНЕНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1933 – към с.Ноевци

1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1946 – с.Велковци

1947-1978 – с.Ноевци

1979-2008 – не са съставяниС.НОЕВЦИ

1910-1929 – смесени

1930-1933

1947-1982

2003,2004ГР.БРЕЗНИК

-

1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1946 – с.Велковци

1983-2002 – не са съставяни

2005-2008 – не са съставяни


С.ОЗЪРНОВЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.РЕБРО

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978– към с.Режанци

1979-2008 – не са съставяниС.РЕЖАНЦИ

1889-1929– смесени

1930-1978ГР.БРЕЗНИК

-

1979-2008 – не са съставяни

С.РЪЖАВЕЦ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1934 – с.Банище

1935-1978 – с.Кошарево

1979-2008 – не са съставяни


С.САДОВИК

1983

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Режанци

1979-1982 – не са съставяни

1984-2008 – не са съставяни


С.СЛАКОВЦИ

1961-1975

1989


1991

1893 – 1919 – С.МЕЩИЦА

/ общ. Перник /

1920 – 1991 – ГР.БРЕЗНИК


-

до 1919-смесени-към с.Мещица

/ общ. Перник /

1920-1929-смесени – с.Велковци

1930-1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1960 – с.Велковци

1976-1988 – не са съставяни

1990,1992-2008 – не са съставяниС.СОПИЦА

1981

1893 – 1919 – С.МЕЩИЦА

/ общ. Перник /

1920 – 1981 – ГР.БРЕЗНИК


-

до 1919-смесени-към с.Мещица

/ общ. Перник /

1920-1929-смесени – с.Велковци

1930-1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1969 – с.Велковци

1970-1980 – не са съставяни

1982-2008 – не са съставяниС.СТАНЬОВЦИ

1979

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978– към с.Кошарево

1980-2008 – не са съставяниС.ЯРОСЛАВЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.ГРАОВО - закрито

1965-1973

ГР.БРЕЗНИК

-

-ОБЩИНА БРЕЗНИК - Състояние на Регистрите за Граждански брак към 31.12.2008 г.


Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.БРЕЗНИК

1894-1929 – смесени

1930-2008

ГР.БРЕЗНИК

-

-


С.АРЗАН

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към гр.Брезник

1979-2008 – не са съставяниС.БАБИЦА

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към гр.Брезник

1979-2008 – не са съставяниС.БАНИЩЕ

1910-1929 – смесени

1930-1934ГР.БРЕЗНИК

-

1935-1978 – с. Кошарево

1979-2008 – не са съставяниС.БЕГУНОВЦИ

1910-1929 – смесени

1930-1933

1947-1956

1961-1995ГР.БРЕЗНИК

1918 - изгубен

1934-1946 – с. Режанци

1957-1960 – с. Режанци

1996-2008 – не са съставяни


С.БИЛИНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.БРЕЗНИШКИ ИЗВОР

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до1978 – към с.Режанци

1979-2008 – не са съставяниС.БРУСНИК

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.ВЕЛКОВЦИ

1920-1929 – смесени

1930-1934

1937-1983


1893 – 1919 – С.МЕЩИЦА

/ общ. Перник /

1920 – 1983 – ГР.БРЕЗНИК


-

до 1919-смесени-към с.Мещица

/ общ. Перник /

1935,1936 – гр.Брезник

1984-2008 – не са съставяниС.ВИДРИЦА

1985

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1978 – гр.Брезник

1979-1984 – не са съставяни

1986-2008 – не са съставяниС.ГИГИНЦИ

1979

ГР.БРЕЗНИК

-

до1929-смесени-към с.Бегуновци

1930-1978 – с. Кошарево

1980-2008 – не са съставяни


С.ГОЗ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към гр.Брезник

1979-2008 – не са съставяниС.ГОРНА СЕКИРНА

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1934 – към с.Долна Секирна

1935-1945 – с. Кошарево

1946-1960 – с. Долна Секирна

1961-2008 – не са съставяниС.ГОРНИ РОМАНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929 – смесени – към с.Красава

1930-1978 – гр. Брезник

1979-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.ГЪРЛО

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929 – смесени – към с.Красава

1930-1978 – с. Режанци

1979-2008 – не са съставяни


С.ДОЛНА СЕКИРНА

1910-1929 – смесени

1930-1934

1946-1960

1993, 2002ГР.БРЕЗНИК

-

1935-1945 – с. Кошарево

1961-1992 – не са съставяни

1994-2001 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.ДОЛНИ РОМАНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929 – смесени – към с.Красава

1930-1978 – гр. Брезник

1979-2008 – не са съставяни


С.ДУШИНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929 – към с.Банище

1930-1978 – с.Кошарево

1979-2008 – не са съставяни


С.ЗАВАЛА

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.КОНСКА

2001

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Режанци

1979-2000 – не са съставяни

2002-2008 – не са съставяни


С.КОШАРЕВО

1908-1929 – смесени

1930-1995ГР.БРЕЗНИК

-

1996-2008 – не са съставяни

С.КРАСАВА

1895-1929 – смесени

1930-1958

1966-1986


ГР.БРЕЗНИК

-

1959-1965 – гр. Брезник

1987-2008 – не са съставяниС.КРИВОНОС

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Режанци

1979-2008 – не са съставяниС.МУРТИНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929 – смесени – към с.Режанци

1930-1958 – с. Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – Красава

1987-2008 – не са съставяни


С.НЕПРАЗНЕНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1933 – към с.Ноевци

1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1946 – с.Велковци

1947-1978 – с.Ноевци

1979-2008 – не са съставяниС.НОЕВЦИ

1910-1929 – смесени

1930-1933

1947-2001

2004,2006ГР.БРЕЗНИК

-

1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1946 – с.Велковци

2002,2003 – не са съставяни

2005, 2007, 2008 – не са съставяни


С.ОЗЪРНОВЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.РЕБРО

1982

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1981 – към с.Режанци

1983-2008 – не са съставяниС.РЕЖАНЦИ

1889-1929– смесени

1930-1988ГР.БРЕЗНИК

-

1989-2008 – не са съставяни

С.РЪЖАВЕЦ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1934 – към с.Банище

1935-1978 – с.Кошарево

1979-2008 – не са съставяни


С.САДОВИК

1982-1984

2005


2007

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Режанци

1979-1981 – не са съставяни

1985-2004,2006 – не са съставяни

2008 – не е съставянС.СЛАКОВЦИ

1961-1975

2004


1893 – 1919 – С.МЕЩИЦА

/ общ. Перник /

1920 – 2004 – ГР.БРЕЗНИК


-

до 1919-смесени-към с.Мещица

/ общ. Перник /

1920-1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1960 – с.Велковци

1976-2003 – не са съставяни

2005-2008 – не са съставяни


С.СОПИЦА

1981,1982

1893 – 1919 – С.МЕЩИЦА

/ общ. Перник /

1920 – 1982 – ГР.БРЕЗНИК


-

до 1919-смесени-към с.Мещица

/ общ. Перник /

1920-1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1978 – с.Велковци

1979,1980 – не са съставяни

1983-2008 – не са съставяни


С.СТАНЬОВЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Кошарево

1979-2008 – не са съставяниС.ЯРОСЛАВЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1958-1965 – гр.Брезник

1966-1986 – с.Красава

1987-2008 – не са съставяниС.ГРАОВО - закрито

1965-1973

ГР.БРЕЗНИК

-

-


ОБЩИНА БРЕЗНИК - Състояние на Регистрите за Смърт към 31.12.2008 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.БРЕЗНИК

1894-1929 – смесени

1930-2008

ГР.БРЕЗНИК

-

-


С.АРЗАН

1979-2008

ГР.БРЕЗНИК

-

до1978 – към гр. Брезник

С.БАБИЦА

1979-2003

2005,2006,2008ГР.БРЕЗНИК

-

до1978 – към гр. Брезник

2004,2007 – не са съставяниС.БАНИЩЕ

1910-1929

1930-1934

1979-2008


ГР.БРЕЗНИК

-

1935-1978 – с. Кошарево

С.БЕГУНОВЦИ

1910-1929 – смесени

1930-1933

1947-1956

1961-2008ГР.БРЕЗНИК

1918 - изгубен

1934-1946 – с. Режанци

1957-1960 – с. РежанциС.БИЛИНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-2008 – с.Красава


С.БРЕЗНИШКИ ИЗВОР

1979-2006

2008


ГР.БРЕЗНИК

-

до1978 – към с.Режанци

2007 – не е съставянС.БРУСНИК

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-2008 – с. Красава


С.ВЕЛКОВЦИ

1920-1929 – смесени

1930-1934

1937-2008


1893 – 1919 – С.МЕЩИЦА

/ общ. Перник /

1920 – 2008 – ГР.БРЕЗНИК


-

до 1919-смесени-към с.Мещица

/ общ. Перник /

1935,1936 – гр.Брезник


С.ВИДРИЦА

1981-1987

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1958 – към с.Красава

1959-1978 – гр.Брезник

1979,1980 – с.Гърло

1988-2008 – с.ГърлоС.ГИГИНЦИ

1979-2008

ГР.БРЕЗНИК

-

до1929-смесени-към с.Бегуновци

1930-1978 – с.КошаревоС.ГОЗ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към гр.Брезник

1979-2008 – с.АрзанС.ГОРНА СЕКИРНА

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1934 – към с.Долна Секирна

1935-1945 – с.Кошарево

1946-2008 – с. Долна Секирна


С.ГОРНИ РОМАНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929 – смесени – към с.Красава

1930-1978 – гр.Брезник

1979-2008 – с. Красава


С.ГЪРЛО

1979-2008

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929 – смесени – към с.Красава

1930-1978 – с.РежанциС.ДОЛНА СЕКИРНА

1910-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


ГР.БРЕЗНИК

-

1935-1945 – с.Кошарево


С.ДОЛНИ РОМАНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929 – смесени – към с.Красава

1930-1978 – гр.Брезник

1979-2002 – с.Арзан

2003-2008 – с.КрасаваС.ДУШИНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929 – към с.Банище

1930-1978 – с.Кошарево

1979-2008 – с.Станьовци


С.ЗАВАЛА

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-2008 – с. Красава


С.КОНСКА

1979-2008

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Режанци

С.КОШАРЕВО

1908-1929 – смесени

1930-2008ГР.БРЕЗНИК

-

-

С.КРАСАВА

1895-1929 – смесени

1930-1958

1966-2008


ГР.БРЕЗНИК

1957 - изгубен

1959-1965 – гр.Брезник

С.КРИВОНОС

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Режанци

1979-2008 – с.Брезнишки ИзворС.МУРТИНЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1929-смесени – към с.Режанци

1930-1958 – с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-1978 – с.Красава

1979-2002 – с.Гърло

2003-2008 – с.КрасаваС.НЕПРАЗНЕНЦИ

1979-2002

2004,2007,2008ГР.БРЕЗНИК

-

до 1933 – към с.Ноевци

1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1946 – с.Велковци

1947-1978 – с.Ноевци

2003,2005,2006 – не са съставяниС.НОЕВЦИ

1910-1929 – смесени 1930-1933

1947-2008ГР.БРЕЗНИК

-

1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1946 – с.Велковци


С.ОЗЪРНОВЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник

1966-2008 – с. Красава


С.РЕБРО

1982-2008

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1981 – към с.Режанци

С.РЕЖАНЦИ

1889-1929 – смесени

1930-2008ГР.БРЕЗНИК

-

-

С.РЪЖАВЕЦ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1934 – към с.Банище

1935-1978 – с.Кошарево

1979-2008 – с.Банище


С.САДОВИК

1979-2008

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Режанци

С.СЛАКОВЦИ

1961-2008

1893 – 1919 – С.МЕЩИЦА

/ общ. Перник /

1920 – 2008 – ГР.БРЕЗНИК


-

до 1919-смесени-към с.Мещица

/ общ. Перник /

1920-1929-смесени – с.Велковци

1930-1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1960 – с.ВелковциС.СОПИЦА

1979-2008

1893 – 1919 – С.МЕЩИЦА

/ общ. Перник /

1920 – 2008 – ГР.БРЕЗНИК


-

до 1919-смесени-към с.Мещица

/ общ. Перник /

1920-1929-смесени – с.Велковци

1930-1934 – с.Велковци

1935,1936 – гр.Брезник

1937-1978 – с.ВелковциС.СТАНЬОВЦИ

1979-2008

ГР.БРЕЗНИК

-

до 1978 – към с.Кошарево

С.ЯРОСЛАВЦИ

-

ГР.БРЕЗНИК

-

до1958 – към с.Красава

1959-1965 – гр.Брезник1966-2008 – с. Красава

С.ГРАОВО - закрито

1965-1973

ГР.БРЕЗНИК

-

-

Каталог: rgs -> pernik
rgs -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община крушари състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
pernik -> Община радомир състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г
pernik -> Община перник състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г
pernik -> Община земен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г
pernik -> Община трън състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница