За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчкастраница2/7
Дата09.10.2017
Размер1.45 Mb.
#31966
1   2   3   4   5   6   7


Т А Б Л И Ц А


за техническа оценка на офертите
КРИТЕРИИ

Кт

участник

участник

участник

точки

оценка

точки

оценка

точки

оценка

1

2

3

4

5 (3х4)

6

7 (3х6)

8

9 (3х8)

1

Т1 Общи загуби на автотрансформатора

0.702

Т2 Ниво на звуково налягане

0.103

Т3 Срок за изпълнение на поръчката

0.104

Т4 - Гаранционнен срок на автотрансформатора

0.10


Обща техническа оценка ТО
2.2.3. Финансова оценка (ФО)

Финансовата оценка се формира, като офертата на участник, предложил най-ниска цена получава максимален брой точки - 100 точки. точките на останалите оферти се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Фn = ( Цmin / Цn ) х 100, където

Цmin – е най-ниската предложена цена;

Цn - е цената на n-тия участник;

100 - е максималния брой точки.2.2.4.Комплексната оценка (КО) на допуснатите до участие оферти се формира като сума от техническата и финансовата оценки, умножени по съответните коефициенти на тежест – 0.5 за техническата и 0.5 за финансовата по следната формула:

КО = 0.5 х ТО + 0.5 х ФО.


Т А Б Л И Ц А


за комплексна оценка на офертитеоценки

участник

участник

участник
1

2

3

4

1

техническа оценка


2

техническа оценка х 0,5


33

Предлагана цена (лв.)


4

Финансова оценка


5

Финансова оценка х 0,5


6

Комплексна оценка

(ред 2 + ред 5)
7

КЛАСИРАНЕ

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница