За здравно осигуряване на учащи се във висши училища до навършване наДата04.07.2024
Размер41.5 Kb.
#121532
ТипЗакон
dekl ZO

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - София

вх №…………………….


ДЕКЛАРАЦИЯ
за здравно осигуряване на учащи се във висши училища до навършване на
26 годишна възраст съгласно чл.40, ал.1, т.11 от Закона за здравно осигуряване
Подписаният/ата/.....................................................................................................................
ЕГН ............................................, студент (докторант, специализант) в ....................курс,
факултет………………………………………………………………………………………………..
специалност ......................................................................................, фак. №........................
постоянен адрес: ....................................................................................................................
/пощ.код, град, област, ж.к, улица, блок, етаж, ап./
№ на ЛК................................издадена на.............................от РПУ на МВР..........................
ДЕКЛАРИРАМ

  1. НЕ СЪМ ПОЛУЧАВАЛ/А/ доходи.

  2. НЕ ПОЛУЧАВАМ доходи от дата: ..........................

  3. ПОЛУЧАВАМ доходи, върху които се внасят здравно-осигурителни вноски:

от дата

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ да подам нова декларация при промяна на декларираните обстоятелства, вкл. промяна на име или постоянен адрес.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.
Дата:.....................
Длъжностно лице: Декларатор:
Забележка: При невъзможност декларацията да бъде подадена лично, тя може да бъде изпратена по пощата или подадена чрез упълномощено лице

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница