Зад. 1 За да вмъкнете символа ⅜ в текстов документе необходимо да извършите следната последователност от действия: 1 тДата30.11.2018
Размер59 Kb.
#106880

Зад. 1 За да вмъкнете символа ⅜ в текстов документе необходимо да извършите следната последователност от действия: 1 т.

а/ Форматиране /Format/ → команда Символ /Symbol/→ листа Символ /Symbol/→ вмъкване на символа ⅜;

б/ Вмъкни /Insert/→ Символ /Symbol/→ Специални знаци /Special Characters/→ вмъкване на символа ⅜ ;

в/ Вмъкни /Insert/→ Символ /Symbol/→ листа Символ /Symbol/→ вмъкване на символа ⅜ ;Зад. 2 За да вмъкнете специалния знак „Дълго тире „—„ /Em Dash/” в текстов документе е необходимо да извършите следната последователност от действия: 1 т.

а/ Форматиране /Format/ → Символ /Symbol/→ Специални знаци /Special Characters/ → вмъкване на символа „ — „ ;

б/ Вмъкни /Insert/→ Символ /Symbol/→ Специални знаци /Special Characters/→ вмъкване на символа „ — „ ;

в/ Символ /Symbol/→ Специални знаци /Special Characters/→ Вмъкни /Insert/→ вмъкване на символа „ — „ ;Зад. 3 За да вмъкнете графична форма в текстов документ е необходимо да извършите следната последователност от действия: 1 т.

а/ Вмъкни /Insert/→ Картина /Picture/ → Автофигури /AutoShape/→ избор на графична форма;

б/ Вмъкни /Insert/→ Автофигури /AutoShape/→ Картина /Picture/ → избор на графична форма;

в/ Картина /Picture/ → Вмъкни /Insert/→ Автофигури /AutoShape/→ избор на графична форма;Зад. 4 За да завъртите избрана графична форма е необходимо да завъртите: 1 т.

а/ Зелената точка; б/ Бялата точка; в/ Жълтата точка; г/ Не можем да завъртим формата;Зад. 5 За да вмъкнете рамка на цяла страница в текстов документе необходимо да извършите следната последователност от действия: 1 т.

а/ Вмъкни /Insert/→ Рамки и оцветяване /Border and Shading/→ Рамка на страница /Page border/→ избор на вида рамка и потвърждаване с ОК;

б/ Вмъкни /Insert/→ Рамка на страница /Page border/→ Рамки и оцветяване /Border and Shading/→ избор на вида рамка и потвърждаване с ОК;

в/ Форматиране /Format/ → Рамка на страница /Page border/→ Рамки и оцветяване /Border and Shading/→ избор на вида рамка и потвърждаване с ОК;

г/ Форматиране /Format/ → Рамки и оцветяване /Border and Shading/→ Рамка на страница /Page border/→ избор на вида рамка и потвърждаване с ОК;

Зад. 6 За да обедините няколко клетки в таблица е необходимо да изберете командата: 1 т.

а/ Автоматично форматиране /Autoformat/; б/ Обедини /Merge Cells/

в/ Раздели /Split Cells/ г/ Чертай /Draw/

Зад. 7 За оформянето на елементите на документ, чрез възможностите на програмата се използва понятието: 1 т.

а/ набиране; б/ форматиране; в/редактиране; г/въвеждане.Зад. 8 Times New Roman е име на:

а/ графичен редактор; б/ редактор за математически формули;

в/ програма за текстообработка; г/ компютърен шрифт; 1 т.

Зад. 9 Действието, при което фона на текстовото каре се променя от жълт в прозрачен е: 1 т.

а/ въвеждане; б/ изтриване; в/ форматиране; г/ редактиране;Зад. 10 Колко промени са направени в графичната форма? 2 т.

а/ 1; б/ 2; в/ 3; г/ 4;
Зад. 11 Съотношението на елементите в графичната форма се променят при влачене на зелената точка.

а/ ДА; б/ НЕ. 1 т.Зад. 12 Размерите на графичната форма се променят при влачене на една от белите точки в желаната посока.

а/ ДА; б/ НЕ. 1 т.Зад. 13 Форматирането на таблица включва форматиране на рамката и на символите вътре в таблицата:

а/ ДА; б/ НЕ. 1 т.


Зад. 14 Дебелината на всички линии от рамката на таблицата може да бъде само една и съща.

а/ ДА; б/ НЕ. 1 т.Зад. 15 В клетката на таблица не може да се вмъкне друга таблица:

а/ ДА; б/ НЕ. 1 т.Зад. 16 Преди да промените размерите на художествения надпис, трябва задължително да го форматирате:

а/ ДА; б/ НЕ. 1 т.Зад. 17 На художествения надпис не може да се променя формата след първоначалния избор:

а/ ДА; б/ НЕ. 1 т.Зад. 18 Когато цвета на фона на текстовото каре и цвета на символите е един и същ видимостта им е добра:

а/ ДА; б/ НЕ. 1 т.Зад. 19 За да не се вижда рамката на текстовото каре е необходимо цвета й да съвпада с цвета на фона.

а/ ДА; б/ НЕ. 1 т.Зад. 20 От кое меню се вмъква таблица в текстов документ?

а/ Insert/ Тable/Symbol; б/ Insert/Symbol; в/ Table/ Insert/ Тable ; 1 т.Зад. 21 Дайте определение за текстово каре: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............2 т.Зад. 22 Художествен надпис е грозен стандартно оформен текст, създаден с програмата WordArt

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.Зад. 23 Свържете с числа термините на английски език и съответствията им на български език


1

Split cells

Визуализация
2

Page border

Колона от ляво
3

Preview

Вмъкване
4

Rows

Граници и оцветяване
5

Format Autoshape

Текстово поле
6

Settings

Специални знаци
7

Symbol

Форматиране на Автофигура
8

Insert

Последно използвани знаци
9

Columns to the Left

Редове отгоре
10

Recently used symbols

Рамка на страница
11

Special Characters

Разделяне на клетки
12

Text Box

Символи
13

Subset

Настройки
14

Rows Below

Подмножество
15

Borders and Shading

Редове
6 т.


ОБЩ БРОЙТОЧКИ: 30 Оценка: / /

Проверил:

До 15 точки слаб 2, 16 - 19 т. среден 3, 20- 23 т.. добър 4, 24- 27 т. мн. добър 5, 28 - 30 т.- отличен 6


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница