Задача № Критерии за оценяване Показатели за оценяване 1Дата14.03.2018
Размер167.57 Kb.
#63076
ТипЗадача
Критерии за оценяване и отговори на входящата, междинната и изходящата диагностика по БЕЛ, математика и околен свят 2. клас към помагалото „Зная, мога и успявам“
Входяща диагностика БЕЛ

  1. зад. Диктовка

Това лято Ваньо гостува на баба и дядо. Те живеят в град Ямбол. Къщата им е близо до река Тунджа. С дядо често ходим на риболов.


Задача №

Критерии за оценяване

Показатели за

оценяване

Оценяване

1.

ДИКТОВКА

Общо 6 т.Изречение

Отбелязва правилно началото и края на изреченията в текста

1 т.

За 1 нарушение – 0,5 т

При повече от 1 нарушение – 0 т.

Имена (Ваньо, Тунджа, Ямбол)

Пише правилно имена

0,6 т.

За всяка дума по 0,2 т.


Дума с ДЖ (Тунджа)

Пише правилно дума с ДЖ

0,2 т.

Пише неправилно дума с ДЖ – 0 т.


Дума с ЬО (Ваньо)

Пише правилно дума с ЬО

0,2 т.

Пише неправилно дума с ЬО – 0 т.


Правопис на Я (Ямбол, дядо)

Пише правилно дума с Я

0,4 т.

Пише неправилно дума с Я – 0 т.


Думи с Щ (къщата)

Пише правилно дума с Щ

0,2 т.

Пише неправилно дума с Щ – 0 т.


Думи със звучна съгласна в края (риболов, град)

Пише правилно дума със звучна съгласна в края

0,4 т.

За 1 правилно написана дума – 0,2 т.


Малките думи в изреченията (и, на, с)

Отделя малките думи

1 т.

За 1 нарушение – 0,5

За повече от 1 – 0 т.

Замяна на букви в думите

Не заменя букви

.


1 т.

Заменя букви – 0 т.


Четливо писане

Пише четливо

1 т.

Пише нечетливо – 0 т.
Отговори вариант 1

1. Лакомото куче 2. Вървяло по моста над реката 3. кокал 4. своето отражение 5. Защото е лакомо и иска по-голям кокал 6. 10 изречения 7. коляно 8. есен 9. Йоан 10. един герой – много герои един трамвай – много трамваи 11. Роза, Невен, Лилия

Отговори вариант 2

1. Магарето и конят 2. към воденицата 3. два чувала жито 4. Направил си оглушки

5. Защото не го интересували другите 6. 9 изречения 7. лисица 8. юли 9. Пейо 10. един завой – много завои един музей – много музеи 11. Явор, Калина, Здравец

Тестов бал от теста – 14 точки Общо: 20 точки
Междинна диагностика БЕЛ

1. зад. Диктовка

Кой ли не познава моя братовчед бате Любчо? Страхотен боксьор е. Аз съм горд и щастлив с него.
Задача №

Критерии за оценяване

Показатели за

оценяване

Оценяване

1.

ДИКТОВКА

Общо 6 т.Изречение

Отбелязва правилно началото и края на изреченията в текста1 т.

За 1 нарушение – 0,5 т

При повече от 1 нарушение – 0 т.

Имена (Любчо)

Пише правилно имена

0,5 т.

Не пише правилно – 0 т.


Дума с ЬО (боксьор)

Пише правилно дума с ЬО

0,2 т.

Пише неправилно дума с ЬО – 0 т.


Думи с Щ (щастлив)

Пише правилно дума с Щ

0,2 т.

Пише неправилно дума с Щ – 0 т.


Думи с Й (кой)

Пише правилно дума с Й

.


0,5 т.

Пише неправилно дума с Й – 0 т.


Думи със звучна съгласна в края (братовчед, горд, щастлив)

Пише правилно думи със звучна съгласнае

0,6 т.

За всяка правилно изписана дума – 0,2 т.


Малките думи в изреченията

Отделя малките думи

1 т.

Не ги отделя – 0 т.


Замяна на букви в думите

Не заменя букви

1 т.

Заменя букви – 0 т.


Четливо писане

Пише четливо

1 т.

Пише нечетливо – 0 т.2.

Гласните и съгласните звукове в български език

Познава начини за правописна проверка на гласни в неударени срички

4 т.

За всеки правилен начин за проверка – по 1 т.3.

Гласните и съгласните звукове в българския език

Отрива звуковата промяна на звучните съгласни пред беззвучните

6 т.

За всяка правилна дума – по 1 т.4.

Думата като част на речта

Разпознава числото на глагола

4 т.

За всеки разпознат глагол и число – по 1 т.
Общо: 20 т.

Отговори вариант 1

2. очен, горски, ушен, дървен 3. доматче, приказка, кръгче, гъбка, почивка, ножче 4. ед.ч. – огъна, наклони, тупна мн.ч. – изпращяха.

Отговори вариант 2

2. ръчен, полски, устен, тревна 3. сладка, връзка, влакче, покривка, мишка 4. ед.ч. – грабна, повдигна мн.ч. – закапаха, навряха
Изходяща диагностика БЕЛ

  1. зад. Диктовка

Месец май

Месец май е моят любим месец. Защо ли? Той е слънчев и топъл. Небето е синьо и ведро. Вятърът полюшва цъфналите лалета. Разнася свеж аромат на люляци.

Целият град Смолян изглежда нов и красив.


Задача №

Критерии за оценяване

Показатели за

оценяване

Оценяване

1.

ДИКТОВКА

Общо 6 т.Изречение

Отбелязва правилно началото и края на изреченията в текста

1 т.

За 1 нарушение – 0,5 т.

При повече от 1 нарушение – 0 т.

Имена (Смолян)

Пише правилно имена

0,5 т.Не пише правилно – 0 т.
Дума с ЬО (синьо)

Пише правилно дума с ЬО

0,2 т.

Пише неправилно дума с ЬО – 0 т.


Думи с Ю и Я

(любим, люляци, полюшва, целият)Пише правилно дума с Ю и Я

0,8 т.

За всяка правилно написана дума по

0,2 т.

Думи с Й (май)

Пише правилно дума с Й0, 2 т.

Пише неправилно дума с Й – 0 т.


Думи с неударени гласни (вятърът, топъл)

Пише правилно думи с неударени гласи

0,4 т.

За всяка правилно изписана дума – 0,2 т.


Думи със звучна съгласна в края (слънчев, свеж, красив, град)

Пише правилно думите със звучна съгласна в края

0,8 т.

За всяка правилно изписана дума – 0,2 т.


Малките думи в изреченията

Отделя малките думи


1 т.

Не отделя – 0 т.


Замяна на букви в думите

Не заменя букви


0,1 т.

Заменя букви – 0 т.


Четливо писане

Пише четливо


1 т.

Пише нечетливо – 0 т.
Отговори вариант 1

1. В 2. Б 3. А 4. 1. изчисти 2. подреди 3. сложи им номера 4. направи библиотека 5. не-брежност небреж-ност 6. Ч, Т 7. обич 8. номера 9. имаше 10. ж.р., ед.ч. 11. Минчо обичаше ли да чете?

Отговори вариант 2

1. Б 2. В 3. Б 4. Ако не се учи, не може да се научи. 5. та-лантлив талант-лив 6. Р, Н 7 уча 8. цифри 9. разбягаха 10. м.р., ед. ч. 11. Миналата ли година някой каза, че Мишо е талантлив математик?

Тестов бал от теста – 14 точки Общо: 20 точки


Входяща диагностика МАТЕМАТИКА


Задача №

Критерии за оценяване

Показатели за

оценяване

Оценяване

1.

Числа


Познава и разграничава едноцифрени и двуцифрени числа в редицата на числата


3 т.

За всяко вярно разпознато, подредено и записано число – по 0,5 т.2.

Числа


Сравнява числата, включително представени като сбор и разлика

3 т.

За всяка вярно решена задача – по 0,5 т.3.

Числа


Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 20 с преминаване

8 т.

За всеки вярно пресметнат израз – по 0,5 т.4.

Числа


Извършва действия с изучени мерни единици


1 т.

За всяка вярно решена задача – по 0,5 т.5.

Геометрични фигури и тела

Разпознава геометричната фигура квадрат/триъгълник

1 т.

За грешен отговор –

0 т.


6.

Измерване

Измерва правилно отсечка, като използва чертожните инструменти

1 т.

Не измерва правилно – 0 т.7.

Измерване

Мерни единици за времеЗнае мерната единица час и определя времето в кръгли часове

1 т.

За грешен отговор –

0 т.


8.

Моделиране

Текстови задачи с едно пресмятанеРазчита информация от илюстрация и намира число, с няколко единици „по-голямо“ или „по-малко“ от друго число

2 т.

За грешен отговор –

0 т.
Междинна диагностика МАТЕМАТИКА


ЗадачаКритерии за оценяване

Показатели за

оценяване /брой точки

Оценяване

1.

Числа


Познава числата и принципа за построяването им

1 т.

За всяко число – по 0,2 т.2.

Числа

Извършва аритметичните

действия събиране и изваждане до 100 без и с преминаване5 т.

За всяко вярно пресмятане – по 0,5 т.3.

Числа

Пресмята числови изрази, като спазва реда на действията


6т.

За всеки правилно пресметнат израз – по 2 т.4.

Числа

Използва скобите за записване числови изрази


4 т.

За всеки правилно записан и пресметнат израз – по 2 т.5.

Измерване

Намира обиколката на квадрат .

1 т.

Не намира – 0 т.6.

Моделиране

Решава текстова задача с две пресмятания

3 т.

Не решава – 0 т.

Изходяща диагностика МАТЕМАТИКА


ЗадачаКритерии за оценяване

Показатели за

оценяване

Оценяване

1.

Числа


Познава числата и принципа за построяване на числата. Разграничава четно и нечетно число

2 т.

За едно нарушение –1 т.

За повече от 1 – 0 т.


2.

Числа

Извършва аритметичните

действия събиране и изваждане до 100 без и с преминаване.3 т.

За всяка открита грешка – по 1 т.3.

Числа

Извършва аритметичните

действия умножение и деление5 т.

За всяка вярно решена задача –

по 0,5 т.


4.

Числа

Познава разместителното и съдружителното свойство на събирането и умножението

1 т.

За всяко вярно свързване – по 0,25 т.5.

Числа

Пресмята числови изрази, като спазва реда на действията


1 т.

За всеки правилно пресметнат израз – по 0,5 т.6.

Числа

Намира неизвестен множител и неизвестно събираемо


2. т.

За всяка правилно решена задача – по

1 т.


7.

Измерване

Намира обиколката на триъгълник с умножение и разпознава видовете триъгълници според страните

2 т.

За всяка правилно решена задача – по

1 т.


8.

Измерване

Определя времето по часовник в часове и минути


1 т.

Не определя – 0 т.9.

Измерване

Познава мерните единици за време и връзките между тях

1 т.

Не познава – 0 т.10.

Моделиране

Решава текстова задача с две пресмятания

2 т.

Не решава – 0 т.

Входяща диагностика Околен свят


Задача №

Критерии за оценяване

Показатели за

оценяване

Оценяване

1.

Роден край


Описва себе си, назовава своето училище.

Назовава името на държавата и селището, в което живее5 т.

За всеки верен отговор – по 1 т.2.

Роден край

Посочва опасностите при неспазване на правилата за движение по улицата.

Оценява по картина правилата за поведение на улицата1 т.

Не може да оцени – 0 т.3.

Сезони

Разпознава по картина характерните промени през различните сезони

1 т.

Не разпознава – 0 т.4.

Растенията и животните около нас

Разпознава по картина дървета, храсти и тревисти растения

3 т.

При 1 нарушение – 1,5 т.

При повече от 1 нарушение – 0 т.


5.

Растенията и животните около нас

Назовава по картина диви и домашни животни3 т.

При 1 нарушение – 1,5 т.

При повече от 1 нарушение – 0 т.


6.

Растенията и животните около нас

Посочва по схема частите на растенията

3 т.

При 1 нарушение – 1,5 т.

При повече от 1 нарушение – 0 т.


7.

Роден край

Дава примери за дейности, свързани с опазване на природата

1 т.

Не дава пример – 0 т.8.

Чистота и здраве

Посочва дейности за здравословен живот

1 т.

Не посочва – 0 т.9.

Празници и обичаи

Разпознава по картина българското знаме като национален символ

1 т.

Не разпознава – 0 т.10.

Празници и обичаи

Разказва за семейни празници, свързани с отбелязването на народни традиции и обичаи

1 т.

Не разказва – 0 т.Изходяща диагностика Околен свят


Задача №

Критерии за оценяване

Показатели за

оценяване

Оценяване

1.

Светът на детето


Посочва роднински връзки

1 т.

Не посочва – 0 т.2.

Светът на детето

Дава примери за права и задължения на ученика

4 т.

По 0,5 точки за всеки верен пример3.

Светът на детето

Описва забележителности в родното селище

1 т.

Не описва – 0 т.4.

Роден край

Оценява по картина като правилно поведението в транспортни средства

1 т.

Не оценява правилно – 0 т.5.

Природно разнообразие нас

Групира растенията според формата на листата им

2 т.

Не групира – 0 т.6.

Природно разнообразие нас

Различава диворастящи, стайни и градински растения

3 т.

При 1 нарушение – 1,5 т.

При повече от 1 нарушение – 0 т.


7.

Природно разнообразие нас

Разграничава диви, домашни животни и домашни любимци

3 т.

При 1 нарушение – 1,5 т.

При повече от 1 нарушение – 0 т.


8.

Опазване на околната среда и живота на човека

Предлага дейности за подобряване състоянието на околната среда

1 т.

Не предлага – 0 т.9.

Човекът и неговото здраве

Назовава частите на човешкото тяло

2 т.

Не назовава – 0 т.10.

Човекът и неговото здраве

Разграничава видовете храни по произход

1 т.

Не различана – 0 т.11.

Празници и обичаи в Република България

Разказва за празници и обичаи в различни етнически общности

1 т.

Не разказва – 1 т.

Скала на постиженията

по БЕЛ, математика и околен свят

2. клас


Изоставаш!

Още работа те чака!

Можеш и по-добре!

Мъничко не ти достига!

Отлично си се справил/а!

Под 7 т.

7-9 т.

10-12 т-

13-16 т.

17-20 т.Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница