Задача 1 : „Извивай восъка, докато е още мек,оформяй глината, докато е още влажна, пълни с течност стоманата,докато е още нова, боядисай вълната докато е още снежнобяла, докато не е замърсена от никакви петна Еразъм РотердамскиДата16.05.2022
Размер18.56 Kb.
#114235
ТипЗадача
Задача 1 (1)

Миглена Атанасова-Барбазова
Ф.Н. -20200321099
Факултет по педагогика –ПНУП
предмет – теория на възпитанието
задача 1 : „Извивай восъка, докато е още мек,оформяй глината , докато е още влажна, пълни с течност стоманата,докато е още нова, боядисай вълната докато е още снежнобяла, докато не е замърсена от никакви петна” – Еразъм Ротердамски
„Бъдещето на личността и качеството на нейния живот до голяма степен зависят от подготовката,която получава на младини”-Еразъм Ротердамски
Направете педагогически коментар на горе посочените мисли
Достоевски е казал, че „Душата се лекува като бъдеш с деца ‘’ и това е така, защото децата са най- чистите и непринудени създания,които правят светът ни по- красив и хармоничен. Те са необременени от миналото и затова често казват, че те са като един бял лист хартия, на който ние възрастните ще решим какво и как да напишем. Именно от нас от нашето отношение към личността им , зависи какво бъдеще ще имат те. Защото ако не възпитаваме децата от най- ранна детска възраст ние ще пропуснем най-ценното време , време в което като едни добри художници ние със старание и любов ще нарисуваме първите щрихи в техните души и сърца.Еразъм Ротердамски е казал „ Извивай восъка ,докато е още мек , оформяй глината, докато е още влажна, пълни с течност стоманата,докато е още нова, боядисвай вълната, докато е донесена снежно бяла,докато не е замърсена от какви петна ‘’.
Разсъждавайки върху написаното аз откривам безспорната истина, че не прябва и ден да се отлага възпитанието на подрастващите, без възпитание те ще се лутат в света, в който живеем. Няма да знаят кое е добро , кое лошо,няма да знаят как да постъпват в дадена ситуация, като ние трябва да бъдем внимателни да не им даваме готови отговори на техните въпроси,а да се стараем с търпение и подкрепа да ги насърчаваме , да ги стимулираме да опитват, дори и да сгрешат. Маргаред Мийд е казала „Децата трябва да бъдат учени как да мислят, и какво да мислят. Ние трябва да бъдем тяхна опора, правна точка която те винаги могат да потърсят,но и трябва да се постараем да бъдат инициативни, творчески личности без страховете, които често съпътстват нас възрастните.
Но как да направим така,че да осигурим по добро бъдеще и качество на живот на децата. Не мисля,че има еднозначен отговор. Но за мен ключът към това се крие в търпението и любовта с които ние възпитаваме. Освен това и в стремежа, който влагаме да им дадем познания за всичко което ги заобикаля. Но ние не трябва да бъдем просто оратори, а трябва да им дадем право да питат, да пробват, да експериментират. Всичко което кажем, трябва да им го покажем, да им дадем възможност да го видят, да го пипнат, да го усетят.Защото знанията на хартия са краткотрайни и несигурни и често неефективни. А целта, която ние родителите си поставяме е най- висшата цел, а именно децата ни да порастнат свободни и независими хора,които знаят как да взимат решения и да отстояват последствията от тях. Хората които уважават околните не искат на всяка цена да натрапват мнението си, а посрещат различията с усмивка.

Задача 2: Мишел дьо Монтен заявява: „Ако имах син, бих го пратил в кръчмите,за да се научи да говори, вместо в училище да го дресират.”


Проучете, опишете и изяснете възгледите на Монтен за възпитанието и образованието. Коментирайте неговото изказване от педагогическа гледна точка.
Мишел дьо Монтен е френски философ представител на философската школа на скептизма и писател от епохата на Ренесанса. Той е хуманист известен с книгата си ”Опити”. Целия патос на книгата е срещу догнатичното мислене, теологията, софистиката, лъжливите авторитети.
Монтен поставя като цел на възпитанието формиране на човека като личност. Призовава към отказ от насилието и принудата. Важна роля отрежда на умственото възпитание, насочено предимно към развитие на мисленето, а не на паметта. Смята за полезни и необходими знанията по история, логика,реторика, геометрия и физика.В обучението според него трябва да се прилагат разнообразни методи.Възпотателният му идеал е облагороден от индивидуализма и хуманизма. Основното във възпитателните му възгледи е , че човек трябва да живее съгласно природата следователно трябва да е природосъобразно възпитан, да се поощрява самостоятелността и критицизма. Със заявяването си „Ако имах син, бих го пратил в кръчмите, за да се научи да говори, вместо в училище да го дресират”.Монтен иска да каже,че вместо да поощряват децата към науката, те им я поднасят като нещо ужасно и жестоко. Според неговите възгледи за живота учителят дава насоки на учениците си, но понякога в стремежа си да е полезен той не им дава възможни решения, а готови отговори.Учителя се стреми да уеднакви за всички свои ученици знаниета и уменията им , като ги пречупва през своето разбиране кое им е нужно и кое не. Ако детето се обучава от повече хора ,то ще има повече възможности за живота. Всеки един човек ще му даде различна информация за заобикалящия свят на базата на неговите преживявания и колкото повече хора общуват с детето толкова тази информация ще бъде различна и поучителна.
„ Възпитанието трябва да се осъществява чрез суровата нежност” – съветва Монтен.
Задача 3: Направете сравнение между средновековното обеазование и новото хуманистично образование.
Хуманистичното обазование е насочено към личността на детето „ Децата на са книжка за оцветеване. Не ги изпълвайте с любимите си цветове” е казал писателя Халед Хосейни.Нека наистина се опитаме да намерим „златната среда” в която да възпитаваме, обучаваме децата ни. Нека има помогнем ,да насочваме,но не и да решаваме вместо тях.Нека с обич и подкрепа вървим с тях, а не пред тях, заедно по пътя на бъдещето.
Възпитанито трябва да се нагоди към особеностите на всяко дете. Например в Спарта за възпитанието се грижела държавата. Там голямо внимание се обръщало на телесното развитие. Детето трябвало да расте силно и да може да се самоконтролира. Науката и изкуството били чужди за тяхната духовност.В Атина за разлика от Спарта възпитанието било насочено към придобиване на индивидуален характер оформяне на тялото и духа. Възпитанието не било дело на държавата, а на гражданите.Образованието в наши дни е подчинено на основни принципи, върху които се градят образователните системи.Само изградената ,социално отговорна личност може да създаде свой по – богат и амислен жизнен план. Да учиш означава да усвояваш началния опит на една култура, до го надстрояваш и да го превръщаш в своя собствен мироглед.
На Средновековието границите се очертават от 5 до 14 в. –разпадането на Западната римска империя вследствие на варварските нашествия слага началото на епохата, а ренесансът –край. Един от същественните белези на периода е могъществото на църквата. Възникването на християнската религия и цялостта на Библията определят някои основни форми на религията, имащи отношение към възпитанието на хрстияните. Като методи на възпитание се налагат убеждаването, внушаването, проповедта,събеседването,молитвата,личния пример,наказанието и други.При падането на Западната римска империя вече са се оформили основните отрасли на научното познание Боеций и Марциан Капела утвърждават тривиума и квадривиума, като двете основни части на научното познание. Заедно с кръговрата на науката постъпва схоластиката. Преподавателоте на схоластиката основават свои школи, в които създават редица произведения и се водят научни спорове. Най-известни такива школи са Парижката и Шартърската и Сен - Викторската школа.
Ако се обърне внимание на образователната система през Средновековието ще се каже,че през 5 век Юстиниян забранява наличието на учители нехристияни в Римската империя. Това превръща всички учелища през Средновековието в християнски. Но и преди забраната в Европа съществуват християнски училища. Целта на тези училища е да обучават и подготвят за своето кръщение всички онези, които желаят да приемат християнството.Катехумените преди 6-7 век преминават в манастирски и цурковни училища.Манастирските училища първоначално били откривани за възрастни, а по –късно за деца от 7 год. които се посвещават в служба на бога.Постепенно с възникването на силните градски центрове, съществуващите училища не можели да ги обслужат и по тази причина се появили гражданските училища. Постепенно гражданските училища се пребърнали в професионални и са се разделили на търговски и занаятчийски. Паралелно с другите училища съществува и рицарската система на образуванието. Възпитанието преминава в три степени паш,( от 7 до 14 год.), юнкер (от 14 до 21 год.) и рицар.
Европейското Възраждане обхваща времето от 14 до 16 век. От една страна Европейското възраждане е времето, в което в Западна и централна Европа настъпват огромни – икономически изменения, започва пробив и известно разпадане на феодализма придружено със зараждането на новите стоково – капиталистически отношения и формиране на ранното буржоазно общество. От друга страна Европейското възраждане е процес и резултат на създаване на нов дух и култура, който са негова запазена марка и се отнасят до културата на хуманизма,възраждане на античността е нейните най – различни форми и същност.
Хуманизмът като културна страна на Европейското възражданее конкретно и неповторимо западноевропейско духовно явление на 14-16 век, родина и център на което е Северна Италия и особенно Флоренция.Хуманизма минава границите на северна Италияи преминава през Алпите в Северна Европа,Франция, Англия. Той обаче остава идеология и култура на малобройна елитна образувателна прослойка,докато в голямата маса продължава да царува схоластиката,невежеството,духовнота господствона държавата.
Хуманистичния светоглед дава отражение върху педагогическата мисъл и практика. Издигайки като възпитателна цел свободния човек, хуманистите се обявяват за освобождаване на детето от сковаващите рамки на средновековната дисциплина,за активност и самодейност. Те възкресяват идеята за хармонично развитие на детето и възвръщат позициитена физическо и естетическо възпитание,пренебрегнати през Средновековието.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница