Задача 1 35 точки За израза на равновесната константа 2 т. За изчисляване на к с = 20 2 тДата25.01.2018
Размер33.89 Kb.
#51285
ТипЗадача
ОБЩИНСКИ (I) КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ

X, XI и XII клас - 06.02.2010 г.
Задача 1 - 35 точки

1.


  • За израза на равновесната константа 2 т.

  • За изчисляване на Кс = 20 2 т.

2. Към правата реакция 2 т.

  • Обосновка (принцип на Льо Шателие) 2 т.

3. PCl3 + Cl2 (г) PCl5 (г) + Q

Ср, mol/L: 0,2 0,1 0,4

Ср1 0,2-х 0,2-х 0,4+х 2 т.

С(добавен Cl2) = n/V = 0,1 mol/1L = 0,1 mol/L 1 т.

С(реагирал Cl2) = x 1 т.

(0,4 + х)

Кс = = 20 4 т.

(0,2 – х))(0,2 – х)

0,4 + х = 20(0,22 – 2.0,2х + х2); 0,4 + х = 0,8 – 8х + 20х2; 20х2 – 9х + 0,4 = 0

9 ± √92 – 4.20.0,4 9 ±√49

х1,2 = =


    1. 40

9 + 7 9 – 7

x1 = = 0,4 mol/L – няма физически смисъл; x2 = = 0,05 mol/L 4 т.

40 40
Ср1(PCl5) = 0,4 + 0,05 = 0,45 mol/L 1 т.

Ср1(Cl2) = Ср1(PCl3) = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol/L 2 т.

4. Според принципа на Льо Шателие при понижаване на температурата, равновесието се измества към екзотермичната, т.е. правата реакция 3 т. При понижаване на температурата, скоростта намалява (правило на Вант Хоф или Арениус) 2 т.

5. Равновесието се измества към правата реакция

Обосновка чрез принципа на Льо Шателие или Kc 3 т.

v = к.c(PCl3).c(Cl2); pV = const; c = n/V → c(PCl3) и c(Cl2) се увеличава 3 пъти 4 т.

v1 = 9v

Задача 2 – 30 точки

1) - за определяне на химичния елемент

2 ES + 3O2 2 EO + 2 SO2 1 т.

n(SO2) = V(SO2) /Vm = 8,96/22,4 = 0,4 mol 1 т.

n(EO) : n(SO2) = 1 : 1  n(EO) = n(SO2) = 0,4 mol 1 т.

1 т.

M(E) = 65 g/mol Химичният елемент е цинк . 1 т.

- за химичния характер на Zn 1 т.

- за електронната формула и енергетичната диаграма 2 х 1т. = 2 т.

2) За химичните уравнения 5 х 2т. = 10 т.

( От тях по 0,5 т. За определяне вида на процесите)

3) 1 т.

n(ZnS) : n(SO2) = 1 : 1  n(ZnS) = n(SO2) = 0,4 mol 1 т.

W(ZnS) = 0,4.97/100 = 38,8/100 = 0,388 или 38,8 % 1 т.

4) Zn(OH)2  + 2 NaOH Na2[Zn(OH)4] 1 т.

динатриев тетрахидроксоцинкат (II) 0,5 т.

1 т.

Zn(OH)2  + 4 NH3 [Zn(NH3)4](OH)2 1 т.

тетрааминоцинков (II) дихидроксид 0,5 т.

5) – за строежа на комплексната сол 2 т.

Йонен строеж; комплексообразувател – Zn2+; лиганди - NH3; връзките между комплексообразувателя и лигандите са ковалентни, образувани по донорно-акцепторен механизъм.

[Zn(NH3)4](OH)2 [Zn(NH3)4] 2+ + 2OH- 1 т.

[Zn(NH3)4] 2+ Zn2+ + 4NH3 1 т.1 т.

Задача 3 – 35 точки

- n (CO2) = 11,2 / 22,4 = 0,5 mol 1 т.

- n (CO2) = n (C) = 0,5 mol 1 т.

- m (C) = 0,5 x 12 = 6,0 g 1 т.

- n (H2O) = 7,2 / 18 = 0,4 mol ; n (H) = 0,8 mol 2 т.

- m (H) = 0,8 g , m (C) + m (H) = 6,8 g => B не съдържа О 2 т.

- n (C) : n (Н) = 0,5 : 0,8 = 1,0 : 1,6 1 т.

- Mr (C1H1,6) = 13,6 1 т.

- Mr (B) = 4 x 17 = 68 1 т.

- Mr (B) : Mr (C1H1,6) = 68 : 1,6 = 5 1 т.

- Молекулната формула на B е 5 х (C1H1,6) = C5H8 1 т.

- Изомерът с третичен въглероден атом B е:

3

HC ≡ C − CH − CH3 3-метил-1-бутин 2 т.CH3

Уравнения:

- В + Br2 (на два етапа) 3 т.

- 2AgNO3 + 2NH4OH 2AgOH + 2NH4NO3 ЙОР 2 т.

Ag2O↓ H2O

- Ag2O + 4NH3 + H2O 2[Ag(NH3)2]OH 2 т.

Приемат се и други верни предложения изразяващи получаването на реактив на Толенс.

- В + [Ag(NH3)2]OH 3 т.

- А е 3-метил-1-бутен ; А + Br2 Б 2 т.

алк

- Б е 1,2-дибромо-3-метилбутан; Б + КОН В 2 т.- В + Н2О Г ; Г е 3-метил-2-бутанон 3 т.

- В + Na Д ; Д е натриев 3-метил-1-бутинид 2 т.- Д + CH3I Е ; Е е 4-метил-2-пентин 2 т.

Забележка: за наименования на А, Б, Г, Д и Е по 0,5 т., които са включени към посочения общ брой точки.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница