Задача. 1 Днп която проверява колко пъти дадена цифра се среща в число. #include long int number = 0Дата12.04.2017
Размер29.63 Kb.
#19028
ТипЗадача
Богдан Пламенов Иванов № 13126

Задача. 1 – ДНП която проверява колко пъти дадена цифра се среща в число.
#include
long int number = 0;

int counter = 0, comp_number = 0;


void main()

{

printf("Number: ");scanf("%d", &number);

printf("Number for comparison: ");

scanf("%d", &comp_number);
for (; number > 0;)

{

if (number % 10 == comp_number) counter++;number = number / 10;

}
printf("\n-> %d\n\n\n", counter);

}

Задача. 2 – По зададено число N, да се намери сумата:
S = 1*2 + 2*3*4 + 3*4*5*6 + . . . + n*(n + 1)* . . . *(2n)

#include


int number = 0, i = 1, j = 1;

long int S = 0, product = 1;


void main()

{

printf("Number: ");scanf("%d", &number);
for (i; i <= number; i++)

{

for (j = i; j <= 2 * i; j++){

product *= j;

}

S += product;product = 1;

}
printf("\n-> %d\n\n\n", S);

}

Задача. 3 – ДНП която която извежда в нарастващ ред всички естестени числа, които не съдържат еднакви цифри.
#include
int i = 100;

int counter = 0;


void main()

{

for (i; i < 1000; i++){

if (i / 100 != i / 10 % 10 && i / 100 != i % 10 && i / 10 % 10 != i % 10)

{

printf("%d ", i);counter++;

if (counter % 7 == 0) printf("\n");

}

if (i % 100 == 0){

printf("\n\n\n");

counter = 0;

}
}
printf("\n\n\n");

}

Задача. 4 – ДНП която установява, дали едно число се дели на 17, ако се задраска най-лявата му цифра.
#include
long int number = 0, new_number = 0;

int position = 1;


void main()

{

printf("Number: ");scanf("%d", &number);
for (; number > 10;)

{

new_number += number % 10 * position;number /= 10;

position *= 10;

}

if (new_number % 17 == 0) printf("\nDeli se!\n\n\n");else printf("\nNe se deli!\n\n\n");

}


Задача. 5 – ДНП която намира сумата на N въведени числа от КБД, индексите на въвеждане на които са прости числа.
#include
int N = 0, number = 0, i = 1, j = 2;

unsigned boolean = 1;

long int sum = 0;
void main()

{

printf("N: ");scanf("%d", &N);

printf("\n\n\n");

for (i; i <= N; i++)

{

printf("Number No[%d]d: ", i);scanf("%d", &number);

for (j; j < i; j++)

{

if (i % j == 0) boolean = 0;}

if (boolean) sum += number;

boolean = 1;

j = 2;


}
printf("\n-> %d\n\n\n", sum);

}

Задача. 6 – ДНП която извежда всяко число по-малко от N (N се въвежда от КБД), на което след преместване на първата му цифра (най-лявата) в началото (най-дясно) и се умножи с X (X се въвежда от КБД) се получава число равно на даденото.


#include
long int N = 0, number = 0, new_number = 0, temp_number = 0;

int first = 0, i = 0, x = 0;


void main()

{

printf("N: ");scanf("%d", &N);

printf("Number for devision: ");

scanf("%d", &x);
for (i = 10; i < N; i++)

{

number = i;


new_number = number;

for (; new_number > 10;)

{

temp_number = temp_number * 10 + new_number % 10;new_number /= 10;

}

first = new_number;new_number = 0;

for (; temp_number > 0;)

{

new_number = new_number * 10 + temp_number % 10;temp_number /= 10;

}

new_number = new_number * 10 + first;if (new_number * x == number) printf("\n-> %ld", number);

}
printf("\n\n\n");

}

Задача. 7 – ДНП която извежда всяко число по-малко от N (N се въвежда от КБД), на което след разменяне на първата му цифра (най-лявата) с послената (най-дясната) и се умножи с X (X се въвежда от КБД) се получава число равно на даденото.
#include
long int N = 0, number = 0, new_number = 0, temp_number = 0;

int first = 0, last = 0, i = 0, x = 0;


void main()

{

printf("N: ");scanf("%d", &N);

printf("Number for devision: ");

scanf("%d", &x);
for (i = 10; i < N; i++)

{

number = i;new_number = number;

last = new_number % 10;

new_number /= 10;

for (; new_number > 10;)

{

temp_number = temp_number * 10 + new_number % 10;new_number /= 10;

}

first = new_number;new_number = last;

for (; temp_number > 0;)

{

new_number = new_number * 10 + temp_number % 10;temp_number /= 10;

}

new_number = new_number * 10 + first;if (new_number * x == number) printf("\n-> %ld", number);

}

printf("\n\n\n");}

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница