Задача 1: Електрическа система има 4 компонента (C1,C2,C3,C4) Времето на отказ на четирите компонента са както следваДата23.10.2018
Размер104.5 Kb.
#93792
ТипЗадача
Задачи:

Задача 1:

Електрическа система има 4 компонента (C1,C2,C3,C4) Времето на отказ на четирите компонента са както следва:

C1- Вейбулово разпределение – η = 1000, β = 3,2

C2- Експоненциално разпределение – λ = 0.002

C3- Нормално разпределение – μ = 400, σ = 500

C4- Вейбулово разпределение - η = 1000, β = 3,2

Изчислете R (надеждността) на системата за първите 100:
Решение:


Задача 2:

Знаем че една електрическа система има MTTF (Средно време до отказ) - 1000.

Каква е вероятността да се получат 0 откази за 1000 работа?
Решение:
Честота на отказите

Като се използва разпределението на Поасон – вероятност за нула откази (или 37%),

където t = 1000- време на работа;
Задача 3:

Една електрическа система е конструирана със серийна структура и се състои от 10 подсистеми. Необходимата системна R (вероятност) за време на мисията от 200 е специфицирана да бъде на не по-малко от 0,95. Очаква се, че времето на живот на всяка подсистема е const. и е експоненциално разпределена.

Намерете max честота на отказ, която е допустима за всяка подсистема.

Какво е MTTF?

Намерете надеждността на системата за време на мисията с продължителност 30 с max допустима честота на отказ за всяка подсистема.
Решение:
За Rs(200)0.95 имаме , което означава .

Нека е честотата на отказ за всяка подсистема.
Задача 4:

Електрическо оборудване се състои от два идентични генератора. Единия е активен, а другия е в „студена готовност”, когато активния дефектира , резервният се включва в работно състояние без прекъсване. Времето на живот на двата генератора може да се моделира с експоненциално разпределение с отказа на час.

Изчислете надеждността на оборудването за 5000 и MTTF.
Решение:


кадето (n = 2)
Задача 5:

Компонент на една система има R (надеждност) 0.7 за период от време t.

Намерете колко компонента трябва да свържем в паралел за да се постигне целева надеждност 0,95.
n = 3 поне за надеждност 0,95
Задача 6:

Определете надеждността на електрическа система със следната блокова диаграма на надеждност:Където:


надеждността на C1 = 0,8

надеждността на C2 = 0,8

ненадеждността на C3 = 0,2

ненадеждността на C4 = 0,1


Решение:


Еквивалентна схема 1


Еквивалентна схема 2


Еквивалентна схема 3


Въпроси от лекции
Кои изпитвания за надеждност са контролни:

- Тези, които дават количествена оценка на надеждностните показатели.При контролираните изпитвания трябва да се вземе решение за съответствие или несъответствие.


Кои изпитвания за надеждност са определителни:

- Тези, които дават количествена оценка на контролираните по времето на експеримента показатели. Определителните се използват за определянето на точкови стойности на показателя. Тези изпитвания са по продължителни и им трябва по-голям обем информация т.е. повече изделия да се изпитват.


Избройте поне две продължителни климатични изпитвания:

- Изпитване на гъбички и плесени;

- Изпитване на въздействието на солена мъгла, прах и пясък, слънчева радияция.
Кои климатични изделия са задължителни:

- Въздействие на циклично изменение на температурата, на влагата, студо и топлоустойчивост.


Кои климатични изпитвания са комбинирани:

- Когато се подлагат едновременно на въздействие на няколко фактора


Кои климатични изпитвания са съставни:

-Когато се подлагат на въздействие на различни климатични фактори под определена последователност.


Какво представлява тестване на температурни цикли:

- Изделието се подлага въздействие на определена отрицателна, ниска и след това на определена положителна висока температура за определен брой цикли.


Какви са механизмите на откази, ускорени от провеждането на изпитване с термо шок:

- Различни пукнати по корпуса и тялото на изделието, повдигане на бондове, прекъсване на спойки/


От кои фактори зависи ускоряването и появата на откази в следствие на температурни цикли и термо шок:

- Разликата между ниската и високата температура, времето на преместване между двете температури, времето за задържане на максималните температури.


За ускоряването на какви откази се прилага THB (Температура влага пренапрежение) теста:

- Корозия


Каква е разликата между Бърнинг и HTOL(Високо температурен тест за време на живот):

- Бърнинга се използва за ускоряване на откази от детска смъртност.

HTOL се използва за оценка на потенциалното време на живот на тестваната извадка (откази от стареене)
Кой от двата теста е по кратък?

HAST(Високо ускорен тест на въздействие на факторите на околната среда) или THB(Термо шок)

- Първия
Въпроси от семинарните упражнения
Извършва извадков приемателен контрол на микропроцесори и транзистори. За кое от двете изделия бихте избрали по висока стойност AQL (Приемателно равнище на дефектност):

- Колкото по скъпо е изделието, толкова по малка стойност на AQL се избира.


На какви изисквания трябва да отговаря продукцията за се проведе приемателен статистически контрол на качеството (ефективен).

- Еднородна, масова, едросерийна, разделена на партиди, складиране или опаковане в удобна форма за вземане на случайни независими извадки и статистически управляем производствен процес.


В кой случай относителния обем на проверката спрямо обема на партидата е по-малък: Равнище I или Равнище II.

- Равнище I.


В кой случай относителния обем на проверката спрямо обема на партидата е по-малък: Равнище II или Равнище S-2.

- Равнище S-2.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница