Задача №1 На 01. март 199х г търговско дружество "Омега" ад има следните активи, пасиви и капиталиPdf просмотр
Дата03.01.2022
Размер67.28 Kb.
#111876
ТипЗадача
ЗАДАЧИ
Свързани:
zad1 cd-1, ОФЕРТА


ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Задача №1 На 01. март 199х г. търговско дружество “Омега” - АД има следните
активи, пасиви и капитали:
1.Основен капитал 60 000 лв., от които реално са внесени 16 600 лв., 2. Незавършено производство 1 700 лв., 3. Задължения към персонала 2 200 лв., 4. Задължения към бюджета
800 лв., 5. Задължения към социалното осигуряване 460 лв., 6. Материали 9 000 лв., 7.
Доставчици 12 000 лв., 8. Стоки 900 лв., 9. Разплащателна сметка 18 100 лв., 10. Парични средства в брой 2 000 лв., 11.Програмни продукти 4 700 лв., 12. Сгради 2 000 лв. 13. Офис обзавеждане 900 лв., 14. Земи 1 000 лв., 15. Амортизация на сградите 600 лв., 16.
Амортизация на офис обзавеждане 700 лв., 17. Амортизация на програмни продукти 1 800 лв., 18. Резерви 2 680 лв., 19. Неразпределена печалба от минали години 2 460 лв.
Иска се; Да се състави счетоводен баланс в двустранна форма, като активите, пасивите и собствения капитал се подредят по степен на ливкидност в актива на баланса и по степен на изискуемост в пасива на баланса, без групирането им в групи и раздели
Задача № 2 На 01.01. 200х г. ТД “Виталакт” - КДА има следните активи, пасиви и собствен капитал
1. Машини, съоръжения и оборудване – 3000 лв., 2. Сгради – 3000 лв., 3.
Транспортни средства – 1000 лв., 4. Задължения към държавния бюджет – 600 лв., 7.
Печалба от минали години 700 лв., 8. Невнесен капитал – 4200 лв., 9. Загуба от минали години – 480 лв., 10. Амбалаж – 400 лв. 11. Разходи за бъдещи периоди –
1070 лв.,12. Финансиране за дълготрайни активи – 800 лв., 13 Получени краткосрочни заеми 250 лв., 14. Общи резерви – 600 лв., 15. Амортизация на ДМА – на сгради – 280 лв., на машини, съоръжения и оборудване – 500 лв.; на транспортни средства – 180 лв. 16. Програмни продукти 2650 лв. и начислена амортизация – 890 лв., 17. Основен капитал – 10 000 лв., 18. Материали – 2000 лв.; 19. Доставчици –
4000 лв.; 20. Подотчетни лица –1 000 лв. 21. Персонал 1500 лв., 22. Млади животни
– 300 лв. 23. Стоки 1200 лв.
Иска се; Да се състави счетоводен баланс в двустранна форма, като активите, пасивите и собствения капитал се подредят по степен на ливкидност в актива на баланса и по степен на изискуемост в пасива на баланса, без групирането им в групи и раздели
Задача № 3 Търговско дружество “Делта-Ком” ООД гр. Х има на 01. 05. 199х год. следните активи, пасиви и капитали :
1.Транспортни средства с цена на придобиване 2 400 лв. и начислена до момента амортизация 200 лв.; 2. Основен капитал 2 600 лв.; 3. Незавършено производство 450 лв.;
4. Парични средства в брой 200 лв.; 5. Парични средства по разплащателната сметка 1 380 лв.; 6. Клиенти 260 лв.; 7. Продукция 150 лв.; 8. Доставчици 340 лв.; 9. Финансирания за
Дълготрайни активи 1 310 лв.; 10. Общи резерви 790 лв.; 11. Предоставен дългосрочен заем
1000 лв.; 12. Допълнителни резерви 600 лв.
Иска се; Да се състави счетоводен баланс в двустранна форма, като активите, пасивите и собствения капитал се подредят по степен на ливкидност в актива на баланса и по степен на изискуемост в пасива на баланса, без групирането им в групи и раздели
Задача № 4 На 01. 05. 199х Търговско дружество “Бета” - ООД има следните активи, пасиви и капитали.
1. Основен капитал 5 000 лв., от които реално са внесени 1 700 лв., 2. Сгради с първоначална (отчетна) стойност 4 700 лв. и начислена до момента амортизация 1 400 лв., 3. Доставчици 17 000 лв., 4. Компютърна оборудване 6 700 лв., 5. Задължения

към Държавния бюджет 460 лв., 6. Материали 5 400 лв., 7. Неразпределена печалба от минали години 800 лв., 8. Незавършено производство 800 лв., 9. Краткосрочни заеми 1 100 лв., 10. Вземания от клиенти 2 800 лв., 11. Финансиране 2 100 лв.,
12. Парични средства по разплащателната сметка 9 000 лв., 13. Приходи за бъдещи периоди 700 лв., 14. Програмни продукти 900 лв., 15. Загуба от минали години 670 лв., 16. Дългосрочни задължения по търговски заеми 1 200 лв., 17. Преоценъчни резерви 1 710 лв., 18. Амортизация на компютърно оборудване 2 800 лв. 19 Готова продукция 4500 лв. ; 20 Отрицателна репутация 4500.
Иска се; Да се състави счетоводен баланс в двустранна форма, като активите, пасивите и собствения капитал се подредят по степен на ливкидност в актива на баланса и по степен на изискуемост в пасива на баланса, без групирането им в групи и раздели


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница