Задача 1: Образователен проект за деца в предучилищна възраст, свързан с екологосъобразния начин на живот Тема на проекта: „Зелен начин на живот: разбиране на важността на устойчивосттастраница1/7
Дата31.03.2023
Размер23.26 Kb.
#117175
ТипЗадача
  1   2   3   4   5   6   7
Портфолио


ИЗПИТНО ПОРТФОЛИО
ПО
академична дисциплина
,,Здравно и екологично образование”

ИЗГОТВИЛ: Галя Накева ПРОВЕРИЛ:
Фак.№ 22426011 гл. ас. д-р Златина Димитрова

Съдържание


Задача 1: Образователен проект за деца в предучилищна възраст, свързан с екологосъобразния начин на животТема на проекта: „Зелен начин на живот: разбиране на важността на устойчивостта“
Целева група: Целевата група за този проект са ученици от 3-ти клас в начално училище. Проектът е предназначен да бъде ангажиращ и достъпен за ученици на тази възраст, като използва интерактивни дейности и практически проекти за насърчаване на ученето и участието.
Обосновка на проекта: С продължаващата климатична криза и бързото изчерпване на природните ресурси е важно децата да разберат значението на устойчивостта и тяхната роля за опазването на планетата.
Цел и задачи:
Този проект има за цел да образова и вдъхнови младите ученици да възприемат екологичен начин на живот, като изследват различни начини за намаляване на отпадъците, пестене на енергия и опазване на околната среда. За постигането на целта са заложени следните задачи:

  • Да образова учениците относно важността на устойчивостта и опазването на околната среда.

  • Да се повиши осведомеността за въздействието на човешките дейности върху околната среда.

  • Да научи учениците на прости екологични навици, които могат да възприемат в ежедневието си.

  • Да насърчи учениците да поемат активна роля в опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Етапи на изпълнение:

  • Въведение в устойчивостта: Учениците ще научат за концепцията за устойчивост и значението на грижата за околната среда. Учителят ще използва интерактивни дейности, като дискусии и викторини, за да въведе темата.

  • Разбиране на нашето въздействие: На учениците ще бъде показано въздействието на човешките дейности върху околната среда, като обезлесяване, замърсяване на въздуха и пластмасови отпадъци. Учителят ще използва видеоклипове, слайдшоута и дискусии в клас, за да илюстрира проблема.

  • Възприемане на екологични навици: Учениците ще научат за различни начини за намаляване на отпадъците, пестене на енергия и защита на околната среда. Учителят ще въвежда нови екологични навици всяка седмица, като рециклиране, изключване на осветлението при излизане от стая и използване на контейнери за многократна употреба.

  • Предприемане на действие: Учениците ще работят в малки групи, за да измислят план за действие за прилагане на екологичните навици, които са научили в ежедневието си. Те ще представят своя план на класа, а учителят ще осигури обратна връзка и подкрепа.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница