Задача №1 През м. Май. 20хх г., в предприятие „Марси оод са извършени следните стопански операциистраница1/4
Дата20.12.2018
Размер298 Kb.
#108437
ТипЗадача
  1   2   3   4
ЗАДАЧИ ПО СЧЕТОВОДСТВО
МОДУЛ ПЪРВИ: ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВИТЕ ОПЕРАЦИИ
Задача №1

През м. Май. 20хх г., в предприятие „Марси” ООД са извършени следните стопански операции:

1. Закупени са, от Китай, моторни масла за 42 600 USD, съгласно INVOICE. В цената са включени транспортни и други разходи до митницата. Към датата на фактурата централният курс на БНБ за 1 USD е 1,50 лв. Задължението към доставчика не е погасено.

2. Съгласно митническата декларация за вноса на стоките се дължат мито и митнически такси в размер на 10 % и акциз в размер на 5% от доставната стойност. Централният курс на БНБ към датата на митническата декларация е 1,52 лв./USD, а митническият курс към същата дата е 1,54 лв./USD. В митническата декларация е включен и дължимият ДДС.

3. Съгласно платежно нареждане дължимите данъци и такси са платени със средства от разплащателната сметка, с което стоките са освободени от митнически контрол.

4. За транспортирането на стоките от границата до склада на дружеството е ползван собствен транспорт, обособен като спомагателна дейност. Себестойността на услугата възлиза на 500 лв.

5. Заедно с моторните масла са получени и рекламни туби за гориво, чиято стойност не е включена във фактурата. Справедливата им цена е определена на 600 лв. Моторните масла и тубите за гориво са заприходени в склада на дружеството със стокова разписка.

6. Съгласно INVOICE от Германия са закупени стоки за 20 000 EUR. В цената не са включени транспортни и други разходи до границата на България. Задължението към доставчика не е погасено.

7. За транспортирането на стоките до България са ползвани услугите на спедиторска фирма, на която са заплатени 2000 EUR, съгласно платежно нареждане.

8. За товаро-разтоварни дейности и транспорта на стоките в България са заплатени на външно предприятие, съгласно фактура и платежно нареждане 1000лв. (без ДДС).

9. Стоките са заприходени в склада, съгласно стокова разписка и е съставен протокол по чл. 117 от ЗДДС.

10. Съгласно дневници и справка – декларация е определен резултатът по ДДС за месец май и същият е отразен по счетоводните сметки.

Иска се:

Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции.Задача №2


В през м.10.20хх г. са извършени следните стопански операции:

Съгласно сключен договор, фактура, протокол и стокова разписка са получени от името на предприятие „Х” стоки за продажба за сметка на предприятие „У”. Договорената продажна цена, по която ще бъдат заплатени стоките на доверителя, при евентуално осъществяване на продажбата е 15 000лв., а комисионната от договорената цена от 3000лв. В дължимата сума на доверителя трябва да се включи 20% ДДС. Отчетната стойност на стоките е 9000лв. В рамките на сключения договор търговския представител продава цялата стока и превежда сумата за извършената от него продажба.Иска се:

Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции от страна на консигнатора и от страна на консигнанта.
Задача №3.1.


В през м.11.20хх г. са извършени следните стопански операции:

Съгласно сключен договор, фактура, протокол и стокова разписка са получени от името на предприятие „Х” стоки за продажба за сметка на предприятие „У” с продажни цени за 10000лв. Отчетната стойност на стоките е 8400лв. От тях са продадени в брой 40%. За разликата отнасяща се до неуредените стоки е издадено кредитно известие от доверителя. Комисионната, която ще получи предприятие „У” в размер на 450лв. е оформена с фактура.Иска се:

Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции от страна на консигнатора и от страна на консигнанта.


Задача №3.2.

Търговско дружество „Божур” АД произвежда трикотажни изделия. На 01.03.2013 година то предава на основание на договор за консигнационна продажба и с протокол на търговско дружество „Здравец „ АД 2.000 комплекта детски трикотаж (блузки и ританки) с отчетна стойност по 40 лв. за комплект. Стоките са фактурирани на консигнатора по продажната цена без ДДС е 50 лв. за комплект. Срокът на договора за консигнация е 10 месеца или до края на 2011 година.

На 01.07. 2013 година консигнаторът – „Здравец” АД отчита пред консигнанта продажби на 1.000 комплекта от предоставената на консигнация стока. Съгласно платежно нареждане, консигнаторът е превел дължимата сума на консигнанта АД.

Иска се:

Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции от страна на консигнатора и от страна на консигнанта.


Задача №4


В през м.08.20хх г. в „Прогрес” ООД са извършени следните стопански операции:

 1. Съгласно фактура, получена от „Комерс” ЕООД, е отразена продажбата на костюми (мъжка и дамска конфекция) както следва:

Стойност на сделката 100000

Начислен ДДС 20000

Обща стойност 120000

Стоките са заприходени в склада на дружеството.


 1. Съгласно приемо-предавателен протокол част от стоките са предадени в търговските обекти на предприятието. В него е отразено, че стоките са предадени по продажни цени с обща стойност 144 000лв. В тях е включена търговска надценка 20% и 24 000лв. ДДС.

 2. В края на мецеса е установено, че са продадени половината от стоките (мъжка и дамска конфекция) на обща стойност от 72 000лв.

Иска се:

Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции, като се има предвид че стоките се завеждат в обектите за търговия на дребно по продажни цени.
Задача №5


В през м.06.20хх г. в „Омега” ООД са извършени следните стопански операции:

 1. В обектите за търговия на дребно, съгласно фактура, са доставени стоки, облагаеми с ДДС за 200000лв. Определена е търговска надценка за доставените стоки – 40000лв.

 2. В търговските обекти са доставени стоки с доставна стойност 320000лв. Начисленият ДДС възлиза на 64000лв. Определената търговска надценка е 128000лв.

 3. Реализирани са стоки, с продавна стойност 620000лв.

 4. Отписана е отчетната стойност ( в случая продажната, защото стоките се завеждат по продажни цени ) на реализираните стоки през месеца.

 5. Съставена е справка за определяне размера на реализираните надценки за продадените стоки и корекцията на ДДС.

 6. При извършена инвентаризация, в края на месеца са установени следните резултати:

 • Липса на стоки, за които е доказана вина на МОЛ, които са оценени по справедлива стойност от 4000лв, при придобиването на стоките не е ползван данъчен кредит.

 • Излишъци оценени по справедлива стойност от 10000лв.

 • Съгласно акт за брак са бракувани стоки с продажна стойност 800лв, при придобиването на стоките е ползван данъчен кредит.

Иска се:

Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции , като се има предвид че стоките се завеждат в обектите за търговия на дребно по продажни цени.
Каталог: disciplini files
disciplini files -> Първа: обща характеристика на счетоводството възникване и развитие на счетоводството
disciplini files -> Отчитане на собствения капитал, резервите и финансиранията I. Отчитане на собствения капитал
disciplini files -> Пета счетоводните школи
disciplini files -> Отчетни измерители, използвани в счетоводството
disciplini files -> Отчетност" Дисциплина „Теория на счетоводството"
disciplini files -> Отчетност" Дисциплина „Теория на счетоводството"
disciplini files -> Докладите по дисциплината "диплоантски спецсеминар" на студентите от специалност "счетоводство и контрол"
disciplini files -> Задача №1 През м. Май. 20хх г., в предприятие „Марси оод са извършени следните стопански операции


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница