Задача 2 Да се изчисли мрежов транформатор при следните зададени параметриДата21.01.2023
Размер38.76 Kb.
#116346
ТипЗадача
курсова работа 25.09.22г.
KONSTANTIN
PRESLAVSKY
UNIVERSITY
S H U M E NШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
КАТЕДРА: „ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА”
СПЕЦИАЛНОСТ: „ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА”
ДИСЦИПЛИНА: „Електротехника и електрически машини”


КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА: „Изчисляване на мрежов транформатор”
РАЗРАБОТИЛ: ПРОВЕРИЛ:
(Тургай Шюкрю, фак. 2170061002)
гр. Шумен Дата: 25.09.2022г.
Изчисляване на мрежов трансформатор


Задача 2


Да се изчисли мрежов транформатор при следните зададени параметри:  • напрежение на вторичната намотка – 24 V;

  • напрежение на първичната намотка - 230 V;

  • магнитопроводът е съставен от „Г” – образни ламели без отвори в ъглите с широчина 25 mm, а дебелината на пакета е 25 mm.

1. Определяне на сумарната мощност:


Pсум=U2 . I2


2. Определяне на габаритна (първичната) мощност на трансформатора, която се полуава от сумарната Рsum с отчитане на КПД:
КПД определяме по таблица 1:


Ргаб. = Рсум. / КПД
Таблица 1

Сумарна мощност,
W

10-20

20-40

40-100

100-300

КПД на транформатора

0.8

0.85

0.88

0.923.Изчисляване на сеението на работното ядро на сърцевината:
S = 1,2. , S {сm2}
4. Изчисляване на ширината на работното ядро на сърцевината:


a = 0,85 .


По условие ни е дадена ширината , а = 2,5 см. И чрез заместване намираме,


S = 6,38 см2


Заместваме по формулата от т.3 и намираме:


Ргаб. = 36,05 W


Заместваме и във формулата от т. 2:


Ргаб = Рсум / КПД


36.05 = Рсум / 0,85


Рсум= 30 W


След като имаме Р сумарно, заместваме във формулата от т. 1 и получаваме:


Рсум= U2.I2 = 30 = 24. I2 = I2 = 0.8 A


6. Изчисляваме на дебелината на пакета:


С = S / a
Заместваме и получаваме
С = 3,73 см
7. Изчисляване броят на навивките, необходими за получаването на 1 волт напрежение:


Коефицента К (в границите от 35 до 60) и се определя от свойствата на пластините стомана, използвана за направата на сърцевината:


- За сърцевинт с О-образна форма, съставени от П- или Г- образни ламели без отвори в ъглите, К = 40


n = K / S, където К = 40 следва, че n = 6,38.


8. Изчисляване на броят на навивките на първичната намотка:


W1 = U1 . N
W1 = 230 . 6,38 = 1467 бр.9.Изчисляване на броят на навивките на вторичната намотка:
W2= m.U2 . N = (при m = 1.03) = 158 бр.
Таблица 2

Ток във вторичната намотка, А

0.2 – 0,5

0,5 – 1,0

1,0 - 2,0

2,0 – 4,0

m

1,02

1,03

1,04

1,06


10. Изчисляване на диаметъра на проводника за вторичните намотки:


d2 = p. (при p = 0,65) = 0,64 ммМарка на проводника

ПЕЛ

ПЕВ-1

ПЕВ-2

ПЕТ

p

0,8

0,72

0,69

0,65

11. Токът в първичната намотка може да се определи по формулата: I1 = Pраб. / U1 = 0,130 А

12. Изчисляване на диаметъра на първичната намотка по формулата от т. 10, при p = 0,65:
d1 = 0,23 mm
Получени резултати:


1. Рсум.= 30W
2. Ргаб.= 36,05 W
3. S = 6,38 sm2
4. a = 2,5 sm
5. c = 3,73 sm
6. n = 6,38 бр.
7. w1 = 1467 бр.
8. w2 = 158 бр.
9. d1 = 0,64 mm
10. d2 = 0,64
11. I1 = 0,130 A
12. I2 = 0,8 A

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница