Задача 3 Изготвил: Димитър Георгиев Димитров хс I 5гр ф.№666страница1/2
Дата06.06.2022
Размер95.57 Kb.
#114544
ТипЗадача
  1   2
dokumentite.com-opredelqne-ustoichivostta-na-svlachishten-sklon-po-metoda-na-shahunqnc

У ниверситет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Катедра “Геотехника”
Сектор: Инженерна геология и хидрогеология


Курсова задача 3


Изготвил: Димитър Георгиев Димитров ХС I 5гр. ф.№ 666


Проверил:


Определяне устойчивостта на свлачищен склон по метода на Шахунянц


Даден е напречен профил на свлачищен масив в М 1:200. Свлачищното тяло е изградено от делувиални песъчливи глини, а подложката от миоценски глини. Установена е свлачищна повърхнина във вид на начупена линия. Да се изчисли действителния коефициент на устойчивост “к” на свлачищния масив по метода на Шахунянц при следните условия:
1.В свлачищния масив не е установено водно ниво.
2.В резултат на построяването на напоителен канал в горната част на свлачището се установява повърхностно ниво на подземните води, както е показано на схемата.
3.Да се изчисли к без наличие на подземни води като се вземе предвид сеизмичната сила. За района е определена девета степен на сеизмичност по скалата на MSK.
4.Да се определи к при даденото водно ниво и при отчитане на сеизмичната сила. Да се направят сравнения и изводи за четирите получени резултата.
5.Да се изчислят свлачищните сили в отделните ламели и да се построи схема на техните стойности за условията на т. IV. Данни за показателите на почвите са дадени на схемата.


к= ;

к>1 – устойчиво състояние


к<1 – неустойчиво състояние
к=1 – гранично равновесие
кД=1,2 – склона е устойчивGi-сила на тежестта в съответната ламела;
I-ъгълът между хлъзгателната повърхност на всяка ламела и хоризонталната равнина;
li-дължината на хлъзгателната повърхнина;
-ъгъл на вътрешно триене на делувиалните глини;
c,- якостни характеристики на миоценските глини;
Gi= n, където Fi- площта между хлъзгатената повърхнина и вертикалната равнина на съответната ламела; n-обемно тегло;


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница