Задача на николай Атанасов Атанасов, студент специалност "Компютърни системи и технологии"Дата28.02.2018
Размер30.86 Kb.
#60575
ТипЗадача
Технически университет - София

Курсова задача
НА Николай Атанасов Атанасов,

студент специалност “Компютърни системи и технологии”
I КУРС, фак. № 121207152, гр. 58

ТЕМА: “Емпатия”

12. 12. 2007 г.

София

1. Уточняване на проблема.Нов външен вид или допълнителни функции на ТО – “ножица”.
2. Отъждествяване с обекта.

Аз съм Ножицата. Стоя си на два крака, а ръцете ми са вдигнати ви-соко над главата и се докосват. Тялото ми се подпира на две прегради, за да пази равновесие.

3. Заставане на човека-обект в различни човешки пози.

Заставам на един крак; повдигам се на пръсти; отпускам ръцете си и ги допирам до тялото си; свивам пръстите на ръцете си в юмрук; на-веждам се настрани;


4. Представяне как би изглеждал обектът в различните пози и търсене на решение на проблема.

-застанал съм на един крак – променя се центърът на тежеста на ножи-цата, едната й половина се изработва, така че да е по-масивна; ножица-та залитва по посока на по-тежката половина;

-стоя на пръсти – към долната повърхност на дръжките се закрепват малки платформи, които “повдигат” ножицата;

-отпуснал съм ръцете до тялото си – ножовете са сгъваеми, ножицата придобива по-компактен вид;

-свивам юмруци – върховете на ножовете са затъпени, добавен е заоб-лен предпазител;

-навеждам се настрани – ножицата е с дъговидна форма;

5. Избор на случаен глагол (напр. характерен за човешко действие) и свързването му граматически правилно с обекта.

6. Представяне как би изглеждал обектът, реализиращ действието на глагола и търсене на решение на проблема.

5.,6. “Пея” (пееща ножица) – ножица, която при поискване започва да пее;

“Танцувам” (танцуваща ножица) – ножица, която започва да танцува, при натискане на бутон;

“Шегувам се” (ножица, която се шегува) – ножица, която периодично казва някаква шега;

7. Човекът-обект е тип “барбарон”, т.е. може лесно да се преобразува в произволен друг обект. За тази цел обектът се свързва с произволна съществителна дума (друг обект). Представяне как би изглеждал обектът и търсене на решение на проблема.

Ножица-звънец – към ножовете са прикрепени пластини, които при докосването си в процеса на рязане издават звънлив звук;

Ножица-пръстен – дръжките имат пръстеновидна форма, която по размер трябва да сътветства на размерите на пръстите на потребителя; процесът на рязане с ножицата се осъществява само с два пръста;

Ножица-гума – по повърхността на дръжките има гума, която служи за изтриване на написан с химикал и молив текст;

8. Човекът-обект е тип “лего”, т.е. съвкупност от повтарящи се елемен-ти, свързани еднообразно помежду си. Представяне как би изглеждал обектът и търсене на решение на проблема.

Ножица, чиито дръжки са съставени от еднообразни елементи, които се закрепват един за друг, и отвори за пръстите; добавянето на елемен-тите увеличава дължината на ножицата, може да се използва на по-го-лямо разстояние;

Ножица, чиито ножове се съставени от прикрепени един върху друг еднакви ножове; увеличава се общата дебелина;


9. Човекът-обект е тип “семейство Флинстоун”, т.е. обектът се “оплак-ва” от положението, в което се намира. За тази цел се определят уловията, при които обектът работи. Търсене на решение на проблема чрез промяна на “оплакванията”.

Ножицата заема тесни и прашни пространства; често е поставена на тъмни места; остава дълго време неизползвана;

- Дали някой от вас може да търпи толкова тесни и прашни простран-ства? – Ножицата се разполага на поставка в обширна стъклена кутия;

- Колко време можете да издържите на тъмно? – Към ножицата се монтира аварийно фенерче;

- Чувствам се много самотна... – Ножицата има аларма, която се акти-вира на всеки двадесет и четири часа;

10. Определяне на взаимодействията на обект с човека, който го изпол-зува или обслужва. Отъждествяване с обекта и търсене на възможности за намаляване на тези взаимодействия.

Човек понякога прилага много голяма сила – Датчик отчита големината на приложената сила и издава неприятен звук, ако тя е по-голяма от допустимата;

Човек захвърля ножицата след като преустанови работата с нея – Ножицата се тапицира, добавят се меки възглавнички;

Случва се човек да използва ножицата с мръсни ръце – При допир ножицата задава въпрос дали ръцете на работещия с нея са чисти;
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница